Berichten

Waarom je jezelf niet gevangen moet houden in een gouden kooi

Waarom alleen een goed salaris niet zaligmakend is en hoe je je daarvan los kunt maken  

 

Eigenlijk wil ze al een paar jaar ander werk. Ze is echt toe aan een nieuwe stap. Die stap zou ze graag zetten, maar ze doet het (nog) niet.

Ze voelt zich gevangen in een gouden kooi.

Ze werkt bij een mooi merk en ze krijgt een goed salaris. Dus geen probleem, zou je denken. Toch is dat wel het geval.

Dat mooie salaris is een behoorlijke blok aan haar been. Het beperkt haar om echt stappen te zetten. Zeker omdat zij zich kostwinner voelt.

Een goed salaris lijkt mooi, maar alleen een goed salaris maakt niet gelukkig. Sterker nog, als je ontevreden bent over je werk, dan maakt het in wezen niet uit wat jouw beloning is. Uiteindelijk blijf je dan toch ontevreden.

Die ontevredenheid blijft knagen.

Het is dan de kunst om jezelf op de een of andere manier te bevrijden uit die gouden kooi. Het is goed om je daarbij te realiseren dat jij het zelf bent die jou gevangenhoudt. En dat jijzelf ook degene bent die jou kan doen uitvliegen.

Maar dat gaat meestal niet vanzelf.

Ik geef je een aantal tips.

 

Waarom je jezelf niet gevangen moet houden in een gouden kooi

 

Meer salaris maakt niet gelukkig

 

Geld maakt niet ongelukkig, maar meer salaris maakt niet gelukkig.

Heb je te weinig inkomsten, dan is er alle kans dat je daar ontevreden over bent. Zeker als je nog amper geld overhoudt, als je aan je verplichtingen in de vorm van vaste lasten hebt voldaan.

Die ontevredenheid zal sterker zijn als je ook op basis van onderzoek naar jouw arbeidsmarktwaarde, duidelijk onder de maat betaald wordt.

Ga je in zo’n situatie meer verdienen, dan levert dat op dat moment tevredenheid op. Als je tenminste tevreden bent met het werk dat je doet.

Ben je ontevreden over je werk inhoudelijk, dan maakt het niet veel uit wat jouw beloning is. Ook al krijg je meer salaris, uiteindelijk blijf je dan toch ontevreden over je werk.

 

Beloning is namelijk een dissatisfier. Net als arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en het beleid binnen een organisatie.

Dissatisfiers kunnen een bijdrage leveren aan werkontevredenheid als ze niet vervuld worden. Maar ze leveren niet meer tevredenheid in werk als ze vervuld worden. Eerder een min of meer neutrale toestand, doordat de werkontevredenheid wordt opgeheven.

 

Inhoud van werk is een satisfier.

Andere voorbeelden van satisfiers zijn: jezelf kunnen ontwikkelen en ontplooien, erkenning en waardering krijgen voor je werk, succesvol en creatief zijn, leveren van prestaties en het realiseren van doelen.

Satisfiers kunnen direct bijdragen aan werktevredenheid.

 

In een van mijn vorige artikelen kun je nog eens nalezen waarom alleen een goed salaris niet zaligmakend is.

 

 

Kostwinner of kostwinnaar

 

Is het jou ook wel eens opgevallen dat sommige mensen het hebben over kostwinnaar zijn?

Ik vind dat heel opmerkelijk. En ook wel een beetje hilarisch. Alsof je in een relatie een soort wedstrijd hebt wie het hoogste inkomen heeft. En dus de winnaar is.

Maar volgens onzetaal.nl heeft kostwinner echt niets te maken met het woord winnaar. Ook al komt de vorm kostwinnaar in de praktijk dus weleens voor.

Winnaar is afgeleid van winnen in de betekenis van de overwinning behalen. Het is dus helemaal niet gek als je net als ik die vreemde connotatie, gevoelswaarde hebt bij het woord kostwinnaar.

Kostwinner is afgeleid is van de kost winnen: de kost verdienen.

 

 

Laat je niet gevangenhouden in een gouden kooi

 

Met enige regelmaat hoor ik van mensen dat ze het niet naar hun zin hebben op hun werk, maar dat ze geen stappen naar ander werk durven/ willen zetten.

Onder het mom van:

“Ik wil mijn vaste contract niet laten vallen.”

Of: “Ik wil geen pensioenbreuk.”

Of: “Ik heb nu een goed salaris en de kans dat ik in een andere baan hetzelfde kan verdienen is klein. En we hebben wel een hypotheek en andere vaste lasten die zijn afgestemd op de huidige inkomsten.”

Of: “Ik ben kostwinner en mijn partner werkt als zelfstandige en heeft onzekere inkomsten.”

En zo kan ik nog wel even doorgaan met ja-maar.

 

 

Maar met al die ja-maars ben jijzelf degene die jou gevangenhoudt in jouw gouden kooi.

En als je de deur van die kooi niet opengooit, dan zal ook jouw energie en jouw potentieel gevangen blijven.

 

 

Een aantal tips die je helpen om de deur van jouw gouden kooi open te gooien

 

1. Voorkom dat de deur van de gouden kooi op slot gaat

Gewenning aan het goede leven gaat langzaam en ongemerkt.

De verleiding is dan groot om vast te houden aan wat je bereikt hebt. Of dat nu je positie in de organisatie is, de status die je hebt verworven of het geld dat je hebt verdiend.

Het is dan niet gemakkelijk om uit je comfortzone te stappen en je levensstijl aan te passen.

 

2. Durf je aannames ter discussie te stellen

Ga bijvoorbeeld het gesprek aan met je partner over jullie beider bijdrage aan het gezinsbudget.

Maak een mogelijke wisseling van rol bespreekbaar of een gedeelde verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen. Zodat jij of jouw partner niet als enige een grote financiële last op de schouders draagt.

Wellicht kunnen jullie door principieel onderhandelen komen tot een win-win situatie.

 

3. Bouw aan je ROR; een Roer Omgooi Reserve

Zorg voor een financiële buffer. Zo’n buffer geeft je de vrijheid om radicaal het roer om te gooien, als dat nodig is om je ideale werk te realiseren.

 

4. Maak een financiële planning

In mijn loopbaantrajecten gebruiken we weleens een financial planning sheet, waarin de nodige categorieën al zijn aangegeven.

Per maand en per jaar kun je in kaart brengen wat je nodig hebt voor een overlevingsminimum, een comfortabel leven en een optimale variant.

 

5. Realiseer je wat het meest belangrijk voor je is

Waarschijnlijk is dat iets anders dan je salaris, je pensioen, je status, je vaste contract.

Neem dat mee in je afwegingen.

 

6. Laat je begeleiden door een goede coach

Door goed zelfonderzoek, goed onderzoek naar de behoeften op de arbeidsmarkt en de juiste benadering van die arbeidsmarkt vergroot je aanmerkelijk de kans dat jouw verandering van koers een succes wordt.

Dat wetend en voelend zal je zeker helpen om stappen te zetten en je te bevrijden uit de gouden kooi.

 

 

Kortom

 

Sla je vleugels uit. Neem eigenaarschap van je eigen loopbaan. Neem zelf het stuur in handen.

Ga doen wat je het allerliefste doet, doen waar jij een bijdrage aan wilt leveren. Daar kan geen geld tegenop.

Voldoening krijgen van je werk, ervaren dat je van betekenis bent, uitdagingen aangaan, jezelf ontwikkelen, je energie weer voelen stromen, zelf maken van keuzes, weer aan het roer staan; dat is wat ik je gun.

 

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van hoe jouw ideale werk eruitziet? Misschien ook omdat je dat tot nu toe niet toe hebt willen laten?

 

Maak gerust een afspraak met me voor een oriënterend gesprek. Dat kan via deze link.

 

 

 

 

Hoe het woord ‘eigenlijk’ je ontkracht en in nevelen hult

Wat je met het woord ‘eigenlijk’ eigenlijk zegt

 

“Het meest mysterieuze woord uit de Nederlandse taal is wat mij betreft ‘eigenlijk’ ”, zegt Paulien Cornelisse in Taal is zeg maar echt mijn ding.

“Eigenlijk gebruik je als je wilt zeggen hoe iets ‘in wezen’ is, je kondigt de waarheid ermee aan. Bijvoorbeeld: ‘Ik doe wel aan fitness, maar eigenlijk vind ik het niet leuk’ ”.

Met die betekenis van het woord eigenlijk is niets mis.

Maar eigenlijk wordt vaak veel breder gebruikt. Bijvoorbeeld als je heel voorzichtig wilt zeggen wat je van iets of iemand vindt en je dat niet rechtlijnig durft te communiceren.

Of als andere belemmeringen je verleiden tot omzichtige, mistige formuleringen.

Een goede coach of selecteur is daar zeker alert op. Zo gaan bijvoorbeeld bij mij gelijk lampjes knipperen als ik dergelijke formuleringen hoor. En is er alle aanleiding om daarop door te vragen.

Het is goed om je bewust te zijn van wat je met eigenlijk eigenlijk zegt. En wat jou jezelf in nevelen doet hullen.

 

Hoe het woord eigenlijk je ontkracht en in nevelen hult

 

Eigenlijk kan erop duiden dat je nog geen definitieve keuze hebt gemaakt of je volledig verbonden hebt met je wens

 

“Eigenlijk zou ik wel iets anders willen qua werk”

of

Eigenlijk zou ik wel minder willen werken”

 

Wellicht heb jij die uitspraken ook vaker gehoord. Misschien denk of zeg je het zelf ook weleens.

Ergens zou je het wel willen, maar kennelijk doe je het niet. Je zet de wens niet om in acties. Om wat voor reden dan ook.

‘Willen’ is overigens al anders dan ‘zou willen’. Met ‘zou willen’ ben je volgens mij nog een flinke stap van ‘willen’ vandaan.

 

Ik zie en hoor het soms bij potentiële klanten. Zij geven dan te kennen dat ze graag ander werk zouden willen, maar zien om wat voor reden dan ook, af van het ondernemen van actie.

Soms uit angst om hun huidige baan te verliezen, mocht hun werkgever er lucht van krijgen dat ze zich oriënteren op ander werk.

Of omwille van de kosten of de tijdsinvestering van een loopbaantraject. Of om wat voor reden dan ook.

Ze willen dan misschien wel ander werk, maar willen alleen is onvoldoende om dat andere werk te realiseren.

 

 

Eigenlijk kan een verkapte ontkenning zijn

 

Paulien Cornelisse geeft daarvan een mooi voorbeeld. Zij hoorde iemand zeggen:

Nee, het was eigenlijk heel leuk op vakantie”.

Zij zegt: “Dan weet je zeker dat het niet leuk was, maar dat innerlijke discussie heeft uitgewezen dat klagen geen zin heeft of alles nog erger maakt. En dus was de vakantie ‘eigenlijk heel leuk’.”

 

Hetzelfde hoor ik van mensen die hun werk helemaal niet leuk vinden en die graag ander werk zouden willen doen. Die misschien zelfs enigszins jaloers zijn op mensen die heel veel plezier hebben en voldoening ervaren in hun werk.

Maar hun belemmerende overtuigingen doen hen denken dat er voor hen toch geen ander werk is weggelegd en dat ze maar moeten blijven zitten waar ze zitten.

En dus schikken ze zich in hun lot en zijn geneigd om te zeggen “Eigenlijk ben ik best tevreden met mijn werk”.

 

 

Eigenlijk kun je zien als vorm van ja-maar

 

En ja-maar kan flink de kop op steken en je ontkrachten.

 

Zo ook bij een van mijn coachklanten.

Een van de stappen in een Life\Work Design proces is het verzamelen van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat je de door jou genoemde competenties daadwerkelijk bezit. Ook inventariseer je dan wat de inzet van jouw kwaliteiten heeft opgeleverd.

 

In het zogenoemde praatpapier van mijn coachklant lees ik bij een van zijn competenties: “Eigenlijk heb ik alleen voorbeelden waar ik dit beter had kunnen doen”.

En bij de competentie ‘ik werk planmatig en systematisch toe naar wat ik voor ogen heb’: “Ik ben eigenlijk niet zo systematisch”.

 

Wellicht heeft zijn innerlijke criticus flink zijn stem doen gelden en hem doen twijfelen over betreffende kwaliteiten. En misschien nog wel meer dan dat.

Zijn opmerkingen zijn mogelijk het topje van de ijsberg. En komt eigenlijk, nu in de vorm van ja-maar, een stukje naar boven van wat er nog onder water zit.

 

 

Kortom

 

Het woord eigenlijk is een veelbetekenend woord. Ook al is het vaak mysterieus en verhult het wat je echt zeggen wilt.

 

Het is goed om je dat te realiseren.

Niet alleen roept het voor de aandachtige luisteraar vragen op. Jouzelf heeft het ook iets te zeggen.

Je zegt het niet voor niets. Wat dat betreft is het zeer betekenisvol en de moeite waard om te onderzoeken wat jou jezelf in nevelen doet hullen.

 

Heb je het antwoord daarop gevonden en kun je dat positief inzetten, dan komt dat jouw presentatie ten goede en kun je je krachtig profileren. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook daarbuiten.

 

 

 

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.