Berichten

Mannen creëren meer carrièrekansen voor zichzelf dan vrouwen

In hoeverre is er een samenhang met het verschil in risicomijdend gedrag tussen mannen en vrouwen?

 

De werkloosheid onder jonge hoogopgeleide mannen tussen 25 en 35 jaar is dubbel zo hoog als onder hoogopgeleide vrouwen.

Volgens onderzoekers kiezen mannen de verkeerde beroepen. En ze hadden vroeger beter hun huiswerk moeten doen.

In mijn vorig artikel heb ik daarover geschreven.

Maar wist je dat mannen over het algemeen meer carrièrekansen voor zichzelf creëren en benutten dan vrouwen?

Waarin zitten de verschillen en in hoeverre zijn die te verklaren op grond van sekseverschillen in risicomijdend gedrag?

Lees meer