Berichten

Laat je geen wortel voorhouden, vind de wortel in jezelf

 Over beloningen en straffen en andere drijfveren

 

Waardoor word jij gemotiveerd in je werk?

Waarvoor spring jij ’s morgens je bed uit?

En wat houdt je in je werk lekker op dreef?

 

Is dat vooral je salaris of anderszins de beloning die je krijgt voor je werk? Een bonus of incentive misschien?

Of wil je voorkomen dat je weer op je donder krijgt van je manager, omdat je volgens hem teveel de kantjes er af loopt? En misschien zelfs het risico loopt je baan te verliezen?

Of heb je zoveel plezier en voldoening in je werk, dat je meestal heel veel zin hebt om aan een nieuwe werkdag te beginnen?

En dat het voor jou misschien zelfs een mooie bijkomstigheid is, dat je naast je fijne werk er ook nog een mooi salaris voor krijgt?

 

Drijfveren met betrekking tot werk verschillen van persoon tot persoon. En ze hebben een verschillende uitwerking op je gedrag.

Daarbij wordt er steeds kritischer gekeken naar het effect van beloningen en straffen. Want dat effect is lang niet altijd positief.

Lees meer

Je ambitie loslaten of gaan voor je ambitie?

Handreikingen om te komen tot een antwoord op je vraag

 

Je bent moeder of vader. Je hebt je gezin en je hebt je werk.

Je wilt een goede vader of moeder zijn. Maar ook met betrekking tot werk heb je je ambitie. Je hebt niet voor niets gestudeerd en al jaren geïnvesteerd in je werk.

Je hebt een dilemma; Waar kies ik voor? Ga ik voor mijn ambitie met betrekking tot werk? Of laat ik mijn ambitie los en kies ik (vooralsnog) voor mijn gezin?

Alhoewel die vraag speelt voor vrouwen en mannen, is de vraag vooral voor vrouwen een heikel punt.

Die vraag kan je stevig bezig houden. Het kan moeilijk voor je zijn om die keuze te maken. Sociale beïnvloeding en verwachtingspatronen spelen daarbij een grote rol.

Lees meer

Waarom doe je wat je doet?

What is your bigger ‘why’?

 

Waarom doe ik wat ik doe?

Niet alleen voor mij als loopbaancoach, maar ook voor mijn coachklanten is dat een belangrijke vraag. Het is een vraag die raakt aan de essentie van wie je bent.

Zo wordt dat althans door veel mensen ervaren. En ik denk dat het ook zo is.

Het is vaak ook een moeilijk te beantwoorden vraag; “Ja, waarom doe ik wat ik doe?”.

Misschien kwam wat je nu doet toevallig op je pad. En heb je nauwelijks stil gestaan bij het waarom.

Maar als je niet weet waarom je doet wat je doet of waarom je bepaald werk wilt doen, hoe ga je dan werkgevers voor jou laten kiezen?

Lees meer

Waarom plezier op het werk niet genoeg is om je gelukkig te maken

Wil je plezier op het werk of wil je meer dan dat?

 

Een coachklant schreef in een van zijn succesverhalen:

“Op vakantie hadden we een paar tijdschriften ‘Psychologie’ meegenomen. Daarin stond een artikel over Nederlanders in de politiek. Een vraag aan die politici was, welk boek ze het meest indrukwekkend vonden. Meerdere politici antwoordden: de Ethica van Aristoteles. Terug van vakantie heb ik dat boek meteen besteld en gelezen.

Het begin van de Ethica vond ik verbijsterend sterk. Het gaat over hoe mensen gelukkig worden en wat daarvoor nodig is. Aristoteles geeft een prachtige analyse daarvan. Het is ongelofelijk; het boek is 350 v Christus geschreven en toch zo actueel als het maar kan.

Het mooie vond ik ook om te zien, dat gelukkig worden blijkbaar niet wezenlijk anders is dan ruim 2000 jaar geleden. Ondanks de snelle veranderingen in onze maatschappij. Die veranderingen zijn blijkbaar oppervlakkig en veranderen niet wezenlijk het gelukkig worden van mensen”.

Lees meer

Een actieplan met concrete doelen om je missie te realiseren

Hoe je de vertaalslag maakt van je persoonlijke missie naar SMART doelen en een concreet actieplan

 

Het is zeer zeker een winstpunt als je je persoonlijke missie helder hebt. Maar alleen een helder beeld van wat je wilt in je leven, is meestal niet genoeg om je levensdoelen ook te bereiken. Als je je missie daadwerkelijk wilt realiseren, dan is het zaak om je missie te vertalen naar een actieplan.

In het actieplan omschrijf je wat je concreet gaat doen om je missie te realiseren. Je geeft aan, welke stappen je achtereenvolgens gaat zetten.

 

Als je de opdrachten uit mijn voorlaatste artikel hebt uitgevoerd, dan heb je vast ervaren wat belangrijk voor je is en waarvan ‘jouw vuurtje gaat branden’.

Misschien heb je de informatie uit de opdrachten ook al geëvalueerd en geanalyseerd.

Heb je dat nog niet gedaan? Wellicht is het een idee om mijn vorig artikel er nog eens bij te pakken.

Heb je je persoonlijke missie al geformuleerd? Dan ben je helemaal gereed voor de volgende stap.

 

In dit artikel geef ik je handreikingen voor het maken van een actieplan, zodat jij jouw missie daadwerkelijk kunt realiseren.

Lees meer

Hoe je je levensdoelen helder kunt krijgen

Een stappenplan, aan de hand waarvan jij je levensdoelen in een persoonlijke missie kunt formuleren

 

Je levensdoelen formuleren. Dat klinkt heftig. Misschien lijkt het je ook een bijna onmogelijk proces.

Op meditatieve of filosofische momenten heb je er vast wel eens bij stil gestaan. Maar als men jou nu zou vragen ‘Wat wil jij bereiken in je leven?’  of wellicht nog grootser ‘Wat is jouw doel op aarde?’, dan kan ik me goed voorstellen, dat je toch even staat te schutteren.

Het is ook niet gemakkelijk om je levensdoelen te expliciteren. Impliciet voel en weet je vaak wel wat belangrijk voor je is. Maar je levensdoelen formuleren in een persoonlijke missie, dat is voor menigeen een flinke klus.

Toch is het belangrijk om een goed beeld te hebben van je levensdoelen.  Ze geven je richting en ze helpen om je leven vorm te geven, zoals jou voor ogen staat. Je levensdoelen houden je bovendien gemotiveerd en zetten je aan tot actie. Met vaak grote prestaties als gevolg.

 

In mijn vorige artikel gaf ik je een vijftal oefeningen als handreiking om te ontdekken wat werkelijk belangrijk is.

Heb je de oefeningen nog niet gedaan? Wellicht is het lezen van dit artikel een mooie aanleiding om dat alsnog te gaan doen.

 

In dit artikel geef ik je een stappenplan, zodat je na evaluatie en analyse van de informatie die je in de opdrachten hebt verzameld, je persoonlijke missie kunt formuleren.

Lees meer

Wat wil JIJ uit je leven halen?

Een vijftal opdrachten als handreiking om te ontdekken en te onderkennen wat werkelijk belangrijk voor je is

 

Je zou je als carrièrevrouw schuldig moeten voelen tegenover je gezin”.

Je zou je schuldig moeten voelen. Van onze belastingcenten is er zo veel in je geïnvesteerd en nu kies je ervoor om als hoogopgeleide thuis te zitten”.  

Je zou financieel op eigen benen moeten staan”

Je zou niet afhankelijk moeten zijn van het inkomen van een partner”.

 

Het is geen wonder dat het moeilijk is om je persoonlijke missie, je eigen richting te bepalen. “Je zou” , “je moet”; hoe vaak wordt dat niet tegen je gezegd.

Zelfs zonder alle omgevingsinvloeden die op je inwerken, is het moeilijk om fundamentele vragen met betrekking tot je doelen te beantwoorden.

Wat betekent bijvoorbeeld werk voor je? En welke bijdrage wil je leveren door de dingen die je doet in je werk?

Wat is naast werk belangrijk voor je? En hoe verhouden die zaken zich tot jouw werk?

Lees meer

Don’t patronize me!

Laat je niet leiden door schuldgevoel, maak je keuze op grond van je persoonlijke missie.

 

“Vrouwen moeten af van dat eeuwige schuldgevoel over hun gezin. Ze zouden zich eerder schuldig moeten voelen over het feit dat de overheid zo veel in ze heeft geïnvesteerd” (Dr. M.Bussemaker, minister van O, C en W in interview in Trouw, zaterdag 11 mei).

 

Die uitspraak van Jet Bussemaker heeft felle reacties losgemaakt. Niet alleen op Social Media, maar ook op fora in de dagbladen.

 “Wij zijn mijn vrouw dankbaar”, “ Zij wil niet zo keihard werken”, “Huismoeder is een eretitel” en “Ik doe wel vaak boodschappen”, aldus een aantal  carrièremannen in NRC (maandag 13 mei).

Maar ook geluiden die Bussemaker ondersteunen zijn te horen:

“Jet Bussemaker heeft een punt, echt” ( Rosanne Hertzberger in NRC 13 mei).

“Goed dat Bussemaker de zweep over de man haalt” (Margriet van der Linden in Volkskrant, woensdag 15 mei)

 

Kennelijk is emancipatie een gevoelig onderwerp. Door het aanbieden van de Emancipatiebrief aan de Tweede Kamer is het onderwerp ook weer even helemaal hot.

Lees meer