Berichten

Wat je kunt leren van het verhaal over Dopper

Je werkmissie als succesfactor in werk  

 

“Iedereen aan het kraanwater.”

Het gebruik van kraanwater bevorderen en het gebruik van single use plastic flessen terugdringen; dat is de missie van Merijn Everaarts, eigenaar van Dopper.

 

“Je moet doen waar je goed in bent”, wordt vaak gezegd. Of “Doe vooral wat je leuk vindt”.

Maar of je alleen daarvan voldoening krijgt? En uiteindelijk succesvol bent? Dat is nog maar zeer de vraag.

 

Wil je voldoening ervaren in je werk, dan is er meer nodig dan doen wat je leuk vindt of doen waar je goed in bent.

Voelen dat je ertoe doet met je werk, een voor jou zinvolle bijdrage leveren, dat is waar het om gaat. En wat dat voor jou is, dat is te vinden in jouw werkmissie.

Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Merijn Everaarts en zijn Dopper.

Zijn verhaal laat mooi zien hoe je werkmissie een succesfactor is in werk.

 

Wat je kunt leren van het verhaal over de werkmissie van de eigenaar van Dopper

 

Je werkmissie als onderdeel van je persoonlijke missie

 

Waarom werk je? En welke bijdrage wil je leveren met wat je doet in je werk?

Het is lang niet voor iedereen gemakkelijk om op die vragen een antwoord te geven. Zeker niet op de tweede vraag.

 

Waarom werk je? Dat antwoord heeft men meestal wel.

Zo kan werk je inkomen verschaffen waarmee je kunt doen wat belangrijk voor je is. Of biedt werk je de mogelijkheid om je kwaliteiten te benutten en die verder te ontwikkelen. Of levert werk je sociale contacten, waardoor je het gevoel hebt dat je erbij hoort. Of structuur, waardoor je een bepaald ritme ervaart in je dag en je leven.

 

Waaraan wil je een bijdrage leveren met werk? Die vraag is voor veel mensen heel wat moeilijker te beantwoorden.

Toch is dat een cruciale vraag.

Wil je voldoening ervaren in je werk, dan is het belangrijk dat je werk strookt met je persoonlijke missie. Met wat belangrijk voor je is, wat jou drijft en waar jij warm voor loopt.

En hoe mooi is het, als jouw werk dé manier is om jouw missie te realiseren?

Het verhaal over Dopper is daar een mooi voorbeeld van.

 

 

De bron van je werkmissie is vaak een passie

 

Dan denk ik niet direct aan passie in de zin van hartstocht als positieve emotie.

Eerder denk ik aan passie als negatieve emotie, een pijn.

Dat klinkt misschien heftig, maar zulke pijn kan een belangrijke drijfveer zijn om er je werk van te maken. Dat geldt zeker voor het leveren van een bijdrage aan het verminderen van die pijn.

Zo zag Everaarts hoeveel er in de catering werd weggegooid. En het tapijt van plastic en kapotte tentjes dat achterbleef na een festival. Dat ging hem steeds meer tegenstaan.

En toen hij een keer een documentaire zag over de plastic soep en op het strand struikelde over afval, bedacht hij dat hij een duurzame fles moest gaan maken.

Zijn werkmissie was geboren.

 

 

Je werkmissie geeft richting en focus

 

Heb je helder waarvoor je gaat en staat, dan geeft dat richting. En het voorkomt dat je gaat zwabberen.

Zo werd aan Merijn Everaarts voorgelegd of het niet heel kwetsbaar is om maar één product te hebben. En of een brooddooslijn niet heel goed bij zijn Doppers zou passen.

Nee, helemaal niet dus.

Ook al kun je met een brooddoosje plastic lunchzakjes of het gebruik van aluminiumfolie terugdringen, een brooddooslijn past totaal niet bij zijn missie: “Iedereen aan het kraanwater.”

 

 

Trouw blijven aan je missie versterkt je merk

 

Zowel letterlijk als in de zin van je personal brand.

En ook al is men bij Dopper bezig met de ontwikkeling van varianten op de bekende plastic fles, het blijft gaan om kraanwater. Want dat is hun doel. En trouw blijven aan hun missie, hun doel, versterkt hun merk.

 

 

Werken overeenkomstig je werkmissie geeft energie en drijft

 

En zo vergroot je de kans dat je je missie ook écht realiseert.

Je werkmissie zegt iets over waar jij warm voor loopt. Waar jij energie van krijgt. Waar je vurig van wordt. Zeker als je je missie heel duidelijk hebt.

Dat geeft energie en dat drijft.

Dat zie je duidelijk bij de eigenaar van Dopper.

Want ook al is een eerdere poging om de Dopper in de VS op de markt te zetten niet zo succesvol geweest, vol vertrouwen neemt Everaats nu zelf het heft in handen.

En zoals hij zegt: “Mijn ervaring is dat het dan ook lukt”. Zijn onorthodoxe marketingplan heeft hij al gereed.

En alle kans dat het hem lukt, want hij is een man met een missie.

 

 

Werken overeenkomstig je werkmissie werkt aanstekelijk

 

Daar wil je bij horen, daar wil je onderdeel van zijn.

Al is het, zoals bij Dopper, als consument. Als een olievlek verspreidt zich de missie. In 2015 werden 1,3 miljoen flesjes verkocht. In 2016 zo’n 2 miljoen, in 24 landen.

 

 

 

Wil jij ook werken in navolging van je werkmissie? Ook al weet je misschien nu nog niet wat jouw werkmissie is?

Wil jij ook voldoening ervaren in je werk? Wil je voelen dat je ertoe doet met je werk?

Lees mijn aanbod over de 3-daagse training.

Gegarandeerd heb je na de 3-daagse training een helder beeld van wat jou drijft en van de bijdrage die jij wilt leveren met je werk.

En je kunt dat vertalen naar de omschrijving van het profiel van jouw ideale werk.

 

 

 

Hoe je zingeving maakt tot motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

Waarom zingeving misschien wel de belangrijkste competentie is, essentieel voor jouw professionele toekomst

 

Ik loop er min of meer tegenaan, dat ik nog niet weet wat mijn ‘missie’ is. Al is het wel helder dat ik meer een ‘hoe’-persoon ben dan een ‘waarom’-persoon, op grond van het boek van Simon Sinek. Echter, de ‘missie’ is van belang in combinatie met mijn talenten en passies, om een juiste nieuwe baan te vinden om congruent te zijn met mezelf.“

Dat mailde mij een van mijn coachklanten. En het belang van missie onderschrijf ik helemaal.

Wist je dat zingeving gezien wordt als een van de drie essentiële competenties voor de toekomst? Dat het misschien wel de belangrijkste is, naast autodidactisch vermogen en empathie?

En dat je de competentie zingeving tot de motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling kunt maken?

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Hoe je zingeving maakt tot motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

De toekomst van werk

 

De inhoud van werk verandert steeds sneller.

De diversiteit neemt toe. Om die trend bij te benen wordt het ontwikkelen van toekomstbestendige competenties steeds belangrijker.

Je kunt daarbij denken aan vaardigheden die niet vervangen kunnen worden door een robot. Maar ook aan vaardigheden die juist met de robotisering te maken hebben.

 

Strak omlijnde beroepen zie je nog maar nauwelijks.

Zo je nog van beroepen wilt spreken, neemt het aantal beroepen steeds meer toe. Wist je dat in 2016 alle openstaande vacatures teruggebracht konden worden tot 4000 verschillende beroepen?

Zie daar maar eens wegwijs in te worden.

 

Vaste functies ontwikkelen naar tijdelijke rollen.

Die ontwikkeling brengt met zich mee dat functietitels maar ten dele iets zeggen over de inhoud van de functie. En dat aan een bepaalde functie-inhoud verschillende functienamen kunnen worden gekoppeld.

 

 

Essentiële competenties voor de toekomst van werk

 

Welke competenties zijn toekomstbestendig als de inhoud van functies steeds meer aan verandering onderhevig is?

En welke competenties moet een kandidaat hebben om geschikt te zijn voor een bepaalde vacature, als de inhoud van de functie zich ontwikkelt en dus verandert?

 

Autodidactisch vermogen ziet men als een van de drie essentiële toekomstbestendige competenties.

Jezelf ontwikkelen als persoon en als professional is cruciaal om interessant te blijven voor werkgevers.

Voor nu, maar zeker voor de toekomst.

Een autodidact is gedreven om bij te blijven en te leren. Hij is daarbij niet afhankelijk van wat een werkgever hem aanbiedt, maar hij initieert zelf zijn leerproces.

 

Empathie is een tweede essentiële competentie voor de toekomst.

Onze maatschappij wordt steeds vluchtiger en er wordt steeds meer elektronisch en via Social Media gecommuniceerd.

Echt contact maken doen we steeds minder, zeker de jongere generatie. Terwijl echt contact maken steeds belangrijker wordt en niet vervangen kan worden door een robot.

Om écht contact te maken is empathie essentieel.

Binnen bijna elk beroep, niet alleen binnen de sociale beroepen, maar in ieder werk waar je te maken krijgt met mensen; zoals bijvoorbeeld je collega’s.

Binnen iedere vorm van communicatie is het essentieel om jezelf te kunnen verplaatsen in het standpunt of de beleveniswereld van de ander, om de ander te kunnen begrijpen.

 

 

Zingeving als belangrijkste competentie voor de toekomst

 

Zingeving is de vaardigheid om een taak, actie of ervaring te kunnen koppelen aan een doel dat voor jou belangrijk is. Het gaat daarbij om een hoger doel, jouw purpose, jouw persoonlijke missie.

Zingeving heeft te maken met het waarom jij doet wat je doet. Je kunt het doel van iets inzien. Sterker nog, jijzelf bent het die betekenis geeft aan wat je doet.

Zingeving heb je nodig om jezelf te motiveren voor wat je doet of gaat doen. Zingeving geeft je de energie om zaken aan te pakken, door te gaan als het even tegenzit of minder leuk is en vol te houden tot het doel is bereikt.

Als je weet waarom je iets doet en je je met jouw doel kunt verbinden, dan kost het ook minder energie, zeker mentaal. Want ook al kost wat je doet je fysiek energie, psychisch, mentaal geeft het energie.

Zo werkt zingeving als motor en is het wellicht de belangrijkste competentie voor de toekomst.

 

Ontbreekt zingeving of zie je de zin niet in van wat je doet, dan kost het je heel veel energie. Bijvoorbeeld in je werk.

Misschien heb je dat zelf ook al eens ervaren. Het werk kan dan zelfs leiden tot een burn-out.

Aan een burn-out kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, maar werk of een organisatie die niet aansluiten bij je persoonlijke missie zijn daarbij belangrijke factoren. Of werk dat zoveel tijd en aandacht van je vraagt, dat er absoluut geen ruimte meer is voor wat naast werk belangrijk voor je is.

 

 

Zingeving als motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

 

Waarom doe je wat je doet qua werk?

Voor lang niet iedereen is die vraag makkelijk te beantwoorden. Ik ervaar dat in coachtrajecten.

Soms is het ook een vraag die mensen zich expliciet stellen op het moment dat ze vastlopen in hun werk. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer voldoening ervaren of plezier hebben in hun werk.

Of omdat in sollicitatietrajecten daarnaar wordt gevraagd. Bijvoorbeeld aan hand van vragen als ‘Waarom deze functie voor jou?’ of ‘Waarom wil je voor onze organisatie werken en niet ergens anders?’.

 

Heb je eenmaal helder wat jou drijft, dan werkt dat als motor voor jouw ontwikkeling als persoon en als professional.

Jouw persoonlijke missie geeft je niet alleen energie, maar werkt ook als een meetlat waar je keuzes aan af kunt meten. En zo je energie in banen kunt leiden in de richting van jouw doel.

Dat kan betekenen dat je ervoor kiest om op een bepaald moment jouw koers met betrekking tot werk bij te stellen, omdat je koers niet langer bijdraagt aan het realiseren van jouw hogere doel.

Of dat je een opleiding gaat volgen om jezelf te kwalificeren voor werk in lijn met jouw persoonlijke missie.

Of dat je jouw werk anders in gaat richten, jouw baan zodanig kneedt, dat die weer beter past bij jouw doelen.

Daarbij kunnen zinloze handelingen of taken ook aanleiding zijn tot optimalisatie of innovatie.

 

Op die manier maak je de competentie zingeving tot motor van ontwikkeling van jezelf als persoon en als professional.

 

 

 

Heb jij nog niet zo scherp wat jou drijft en waar je een bijdrage aan wilt leveren met wat je doet in je werk?

Meld je aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’. Of neem contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

IJdelheid is een gevaarlijke raadgever bij loopbaankeuzes

Een vijftal tips om te komen tot een weloverwogen keuze

 

IJdelheid, misschien herken je dat bij jezelf of bij anderen. IJdelheid kan bij loopbaankeuzes een gevaarlijke factor zijn.

Misschien is het jou ook weleens overkomen. Je wordt gevraagd voor een functie. Er wordt je een mooi aanbod gedaan. Je bent helemaal verguld. Je ego wordt enorm gestreeld. Je wordt er helemaal blij van.

In eerste instantie ben je misschien geneigd om je mee te laten nemen in die stroom en op het aanbod in te gaan.

Maar het is zeer de vraag of dat altijd zo verstandig is. Want ijdelheid is een gevaarlijke raadgever.

In mijn artikel lees je waarom.

Om te voorkomen dat je in de valkuil van ijdelheid stapt, geef ik je een vijftal tips om een weloverwogen keuze te maken.

Lees meer

Waarom goed kiezen ook goed luisteren is

Hoe je goed kunt kiezen als je veel leuk vindt en een brede interesse hebt

 

“Hoe kan ik goed kiezen? Er is zoveel dat ik leuk vind”.

Ik hoor het met regelmaat van mijn coachklanten. En wat ze dan leuk vinden, kan sterk uiteenlopen. Van docent wiskunde tot uitvaartverzorger. Van kunstenaar tot zelfstandig boekhouder. Of van zelfstandig reisadviseur tot sales advisor in een winkel. En dat allemaal door een en dezelfde persoon.

Ik kan me goed voorstellen dat je je dan afvraagt ‘Wat moet ik kiezen?’. En dat je daarover graag duidelijkheid wilt.

 

In plaats van je af te vragen ‘Wat moet ik kiezen?’, is het volgens Harry Kunneman, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, goed om eerst eens te luisteren naar wat er in je leeft. Je af te vragen ‘Wat raakt mij?’, ‘Wat fascineert mij?’ of ‘Wat inspireert mij?’.

Je zou kunnen zeggen ‘Wat kiest mij?’ in plaats van ‘Wat moet ik kiezen?

 

Waarom goed kiezen ook goed luisteren is

 

Niet weten wat je moet kiezen maakt onrustig

 

Zoals een van mijn coachklanten aangaf: “Ik wil heel graag helder krijgen hoe mijn ideale baan eruitziet. Het schiet nu alle kanten op en dat voelt onrustig”.

Ik kan me dat goed voorstellen.

Je wilt dan zo snel mogelijk een antwoord op de vraag wat je moet kiezen. Zodat je naar de volgende stap kunt gaan; werk maken van wat je gekozen hebt.

Als je niet weet wat je moet kiezen, dan word je voor je gevoel alle kanten uit getrokken. Zeker als de alternatieven ver uit elkaar liggen. Dat is op zijn zachtst gezegd onprettig en je wilt zo snel mogelijk van die ‘kies’ pijn af.

 

 

Een activistische en een meer passieve manier om van de ‘kies’ pijn af te komen

 

Heb je een keuzeprobleem, dan ben je al gauw geneigd om in de actie te schieten om je probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Het is de vraag of dat de beste aanpak is. Misschien is het beter om eerst eens een meer passieve houding aan te nemen. En bij jezelf te rade te gaan en te luisteren naar wat er in je leeft.

 

Vaak is het goed om bij een keuzeprobleem eerst eens aandacht te hebben voor passiviteit, receptiviteit en sensibiliteit. En goed te luisteren naar wat je raakt, wat je inspireert en wat voor jou van betekenis is.

Passiviteit heeft dan alles te maken met de bereidheid om te horen en te luisteren. En vooralsnog nog geen plannen te maken, geen toekomstscenario’s, geen gewenste en ideale situaties.

 

 

Wat wel en niet helpt om goed te luisteren naar wat voor jou van betekenis is

 

Als je niet weet wat te kiezen, komen er allerlei stemmen op je af.

Dat kunnen stemmen zijn in jezelf, maar ook stemmen van anderen.

Ik zou maar kiezen voor een baan in loondienst, want dan ben je tenminste verzekerd van je inkomen”. Of “Doen wat je graag wilt is maar voor een paar mensen weggelegd”.

Welke andere intenties overstemmen ze?

Bijvoorbeeld “Ik wil meer aandacht voor creativiteit”, “Ik wil tijd voor goed contact met mensen om me heen”, “Ik wil werk waarin ik van betekenis kan zijn met wat ik doe in mijn werk”.

Vaak zijn dat zachtere stemmen. Het is de kunst om die zachte stemmen te horen. Ze worden gauw overschreeuwd.

 

Het is goed om juist die schreeuwende stemmen te wantrouwen, of dat nu stemmen zijn van mensen om je heen of stemmen in jezelf.

 

Wantrouw ook het simplificeren van het keuzeproces. Want het maken van een loopbaankeuze is lang niet altijd makkelijk.

Zoek plekken op waar ook, zoals dat weleens genoemd wordt, morele klopsignalen kunnen worden gehoord.

Die signalen hebben alles te maken met waar jij warm voor loopt, jouw persoonlijke missie. En het is belangrijk om signalen daarover op te vangen en ernaar te luisteren.

 

Kies voor een optie waarin niet alleen materiële rijkdom aan de orde is, maar kies voor een functie of een vak waardoor je gegrepen wordt.

Welk vak of welke functie dat is, kun je het beste achterhalen door je ervoor open te stellen en te ervaren, te voelen wat dat werk met je doet.

 

 

Dertig dagen oefening; een mooie manier om te ontdekken wat jou iets te zeggen heeft

 

Zowel in de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’ als in individuele loopbaancoaching komt de dertig dagen oefening aan bod.

Houd dertig dagen een map bij waar je alles in stopt wat jou inspireert en aanspreekt. Dat kunnen bijvoorbeeld stukjes uit de krant zijn, van internet, een foto, een citaat, een kaart, een voorwerp, een opmerking op straat of een gesprek in de trein.

Wees alert op wat voor jou de moeite waard is om gezien of gehoord te worden en verzamel dat. Dat kan zijn in een envelop, maar ook een map op de computer. De kunst is om in eerste instantie alleen te verzamelen en verder niets. Kijk wat jou iets te zeggen heeft.

Dan kan bijvoorbeeld ook blijken dat het echt niet alles is wat jou interesseert, maar dat er duidelijk thema’s te ontdekken zijn in het materiaal dat jij verzameld hebt.

 

 

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het in kaart brengen van wat voor jou van betekenis is?

Meld je aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Gegarandeerd heb je na de drie trainingsdagen helder waar jij warm voor loopt. En welke kwaliteiten jij in wilt zetten in het werk dat je doet.

 

 

 

Persoon en werk reconnecten; hoe pak je dat aan?

Een zestal tips, ideeën om je op weg te helpen

 

Wat te doen als je goed bent in je werk, maar er geen voldoening uit haalt?

Wat te doen als je je baan vreselijk vindt, maar wel een vorstelijk salaris hebt?

Wat te doen als je niet gelukkig bent met je werk, vooral ook omdat je je werk niet zinvol vindt?

 

Die vragen kunnen je behoorlijk bezig houden. Het kan zijn dat je als persoon niet meer past bij het werk dat je doet. Dat je er niet meer gelukkig mee bent.

Maar ook al weet je dat het werk dat je doet niet optimaal meer bij je past, het is lang niet altijd gemakkelijk om te veranderen van werk.

Het is veel gemakkelijker om je situatie te laten zoals die is. Ik hoor dat ook met regelmaat in mijn gesprekken met potentiële klanten.

Hoe dat werkt, lees je in mijn artikel.

 

En ook al is het niet gemakkelijk om je situatie qua werk te veranderen, ik geef je een zestal tips die je kunnen helpen om een verandering in gang te zetten en persoon en werk te reconnecten.

Daarbij heb ik me laten inspireren door een video van Roman Krznaric

Lees meer

Tips hoe je je impostergevoelens kunt overwinnen

Hoe je kunt voorkomen dat je in je valkuil stapt

 

In hoeverre herken je impostergevoelens bij jezelf?

Voel je je onzeker en denk je dat je anderen een onrealistisch beeld van jezelf voorspiegelt? Dat je je mooier, beter, succesvoller voordoet dan je bent?

Heb je er misschien zoveel last van, dat het je belemmert in je loopbaan?

Dan is het tijd om de koe bij de horens te vatten en voor jezelf een actieplan te maken, hoe je impostergevoelens te overwinnen.

In mijn vorige artikel heb je kunnen lezen dat beschermingsmechanismen tegen onzekerheid je niet gaan helpen. Integendeel, je wordt er alleen maar onzekerder van.

Wil je je onzekerheid aanpakken en je impostergevoelens overwinnen, dan is het belangrijk om je vertrouwen te ontwikkelen en heel kritisch te kijken naar je competenties en wat je daarmee hebt bereikt. En te leren hoe je het imposter syndroom de baas kunt worden.

In mijn artikel geef ik je daarvoor een aantal tips.

Lees verder: Tips hoe je je impostergevoelens kunt overwinnen

Waarom uitmeten van je zwakke kanten je niet gaat helpen aan een mooie baan

Waarom motivatie en gedrevenheid voor een baan je verder brengen dan focus op je zwakke kanten

 

“Het is mooi als je scherp hebt waar je goed in bent, maar je moet ook weten waar je niet goed in bent”.

Daarvan is zij als manager overtuigd. Bij selectie is zij dan ook altijd nieuwsgierig naar zwakke kanten van kandidaten.

En daarin is zij denk ik niet de enige.

Ik weet dat bij selectie met regelmaat naar zwakke kanten wordt gevraagd: “Noem eens vijf sterke en vijf zwakke kanten van jezelf”.

Wees voorbereid op zo’n vraag. Ook al brengt het antwoord de selecteur niet dichter bij het vinden van de juiste kandidaat.

Het is mijn ervaring dat mensen over het algemeen heel goed weten waar ze minder of niet goed in zijn. Sommigen weten dat helaas zelfs beter dan waar ze goed in zijn.

Maar wist je dat focussen op je zwakke kanten een groot risico in zich heeft?

Dat investeren in een exact beeld van je sterke en zwakke kanten, bijna als een medische scan, je ver weg brengt van het op een krachtige manier verwerven van je ideale baan?

Wat het risico is van focussen op je zwakke kanten en wat je juist krachtiger maakt, lees je in mijn artikel.

 

Waarom uitmeten van zwakke kanten je niet helpt aan mooie baan

 

Focus op je zwakke kanten versterkt waar je niet goed in bent

 

‘Wat je aandacht geeft, groeit’.

Dat geldt voor positieve zaken, maar ook voor negatieve. Dus ook voor zwakke kanten van jezelf.

Door zwakke kanten van jezelf flink in je schijnwerpers te zetten en ze uit te meten, dringen ze zich nog meer aan je op.

Het worden barrières of beren op je weg. Barrières, die zo groot kunnen worden dat je je doel niet eens meer ziet. Of zulke angstaanjagende beren dat het voor jou te riskant voelt om je weg te vervolgen.

Het uitmeten van waar je niet goed in bent is dan ook een goede voedingsbodem voor ja-maar: “Ja, ik zou dat heel graag willen, maar gezien mijn zwakke kanten is dat toch niet voor me weggelegd”.

Als je zo denkt, dan gaat dat werken als een zichzelf waarmakende voorspelling. Want waarom zou je de kans grijpen en ervoor gaan, als je denkt dat het je toch niet gaat lukken?

Herken je die gedachten, dat gevoel? Laat je sterken door de voorbeelden in een van mijn vorige artikelen.

 

 

Focus niet op je zwakke kanten, maar op je persoonlijke missie met betrekking tot werk

 

Zet je schijnwerper niet op wat je niet kunt. Richt je focus op je missie met betrekking tot werk.

Waaraan wil jij een bijdrage leveren met wat je doet in je werk? Waar loop jij warm voor?

Als je weet waarom je bepaald werk wilt doen, dan kun je vlammenDat geeft jou energie en kracht.

Je zwakke kanten komen daardoor in een ander daglicht te staan. Het zijn niet langer beren op je weg. Je weet ze te hanteren en je ziet oplossingen voor waar je minder goed in bent.

Kun je bijvoorbeeld niet blind en vlug typen? Dan kun je toch nog wel een tekst produceren?

En ben je als procesmanager niet zo goed in het schrijven van beleidsstukken? Alle kans dat iemand anders, die daar juist zijn kwaliteiten heeft liggen, dat voor je kan doen.

 

 

Strengths and understrengths

 

Ik weet het, het is een spel met woorden, maar toch spreekt het me aan.

Nella Barkley, een van de grondleggers van Life\Work Design spreekt niet over sterke en zwakke kanten. Zij heeft het over ‘strengths and understrengths’.

Ook al is een kwaliteit maar in geringe mate aanwezig, toch kun je er je voordeel mee doen.

Juist het totale pakket aan wat jij te bieden hebt, maakt jou waardevol voor de arbeidsmarkt.

Zo is bijvoorbeeld werken met Microsoft Word niet echt een van mijn kwaliteiten. Maar mijn vaardigheid daarin is voldoende ontwikkeld om mijn eigen teksten te digitaliseren, in een opmaak die ik voor ogen heb.

Zo kun jij vast ook je eigen voorbeelden bedenken.

 

 

Zorg dat je overtuigd en overtuigend kunt presenteren welke kwaliteiten jij hebt om succesvol jouw missie te realiseren

 

Welke kwaliteiten en welke ervaring heb jij, die maken dat jij bij uitstek geschikt bent om het werk te doen dat jij wilt doen?

Onderbouw jouw verhaal met concrete voorbeelden waaruit blijkt dat jij de vereiste kwaliteiten hebt.

Ware succesverhalen zijn het beste bewijs van wat jij te bieden hebt.

Mogelijk laten ze een aandachtige en scherpe luisteraar ook jouw valkuilen en uitdagingen zien. Noem het jouw minder sterke kanten. Of zo je wilt, je zwakke kanten.

Daar is niets mis mee. Zo’n verhaal biedt dan de kans om daarop door te vragen.

 

In mijn visie geeft die manier van werken een beter beeld van jou, dan wanneer men los van een context vraagt naar sterke kanten en jouw zwaktes.

Doet men dat wel, dan roept dat al gauw algemeenheden op.

 

 

Kortom

 

Focus niet op je zwakke kanten. Doe je dat wel, dan vormt elk dieper inzicht van wat je niet kunt, een barrière om succesvol te zijn in je werk.

Focus je op wat jou drijft, jou motiveert, jouw missie met betrekking tot werk, dan geeft jou dat energie. Dat geeft jou kracht. Dan laat je je niet tegenhouden door zwakke kanten van jezelf.

Je weet die zwakke kanten te hanteren of je vindt er een oplossing voor.

 

 

Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met betrekking tot de focus op zwakke kanten. 

Wil je ze delen? Ik lees het graag.

 

 

Je verknoeit je tijd met het schrijven van een sollicitatiebrief, als je dit niet doet

Over cruciale stappen die vooraf gaan aan het schrijven van een goede sollicitatiebrief

 

Gebeurt het jou ook wel eens?

Dat je zit te zwoegen op het schrijven van een sollicitatiebrief, maar dat het je niet lukt om ook maar iets zinnigs op papier te krijgen?

Je probeert iets te formuleren, maar je hebt het gevoel dat het nergens op slaat.

Alle kans dat je je kostbare tijd verdoet. En alle moeite doet voor niets.

 

Wist je dat je niets zinnigs op papier kunnen krijgen kunt zien als een signaal? En dat het goed is om dat signaal op te pikken?

Lukt het je niet om een sollicitatiebrief te schrijven naar aanleiding van een vacature? Vraag je dan eens af of je de vacante functie echt wel wilt. En of jij bij uitstek de geschikte persoon bent voor de functie.

Twijfel je zelf ook maar enigszins over die vragen, dan is er alle kans dat de vacature en jij niet optimaal matchen. En dat weerspiegelt zich in het schrijven van jouw brief.

 

Je verknoeit je tijd met het schrijven van een sollicitatiebrief, als je dit niet doet

 

Bij solliciteren is niet geschoten lang niet altijd mis

 

Ook al wordt met regelmaat het tegengestelde gedacht en beweerd.

Alvorens tot actie over te gaan is het zelfs goed om heel kritisch bij jezelf te rade te gaan of een vacature echt wel bij je past.

En of het dus de moeite waard is om erop te reageren met het schrijven van een sollicitatiebrief.

Is het dat niet, zie dan af van reageren. Want reageer je wel, dan doet dat je waarschijnlijk meer kwaad dan goed.

 

 

Aan het schrijven van een sollicitatiebrief gaat een belangrijk reflectiemoment vooraf

 

Nadat je eerst de vacaturebeschrijving hebt geanalyseerd.

 

Neem de tijd om jezelf te bevragen.

Of beter nog: laat een ander jou een aantal vragen stellen over de vacante functie, waarnaar jij overweegt te solliciteren.

Die vragen gaan met name over het waarom.

Ik denk daarbij aan cruciale vragen, zoals ‘Waarom deze organisatie voor jou?’ en ‘Waarom deze functie?’.

En ‘Waarom moeten ze voor deze functie jou kiezen en niet iemand anders?’.

Wat maakt dat jij bij uitstek de geschikte persoon bent voor deze vacature? Welke kwaliteiten en welke ervaring heb jij, waardoor jij dé persoon bent om het probleem van de werkgever op te lossen, dan wel te voorzien in zijn behoefte?

Het zijn cruciale vragen waarop jij een overtuigd en overtuigend antwoord moet hebben, wil je een goede sollicitatiebrief kunnen schrijven.

 

Mocht je iemand hebben die jou de vragen voorlegt, vraag hem dan ook om kritisch te zijn op jouw antwoorden en door te vragen. En als je het aan niemand kunt vragen, durf kritisch te zijn naar jezelf.

Neem je antwoorden op, bijvoorbeeld met je telefoon. Luister je antwoorden na.

Zou je jezelf aannemen op basis van jouw antwoorden op de cruciale vragen?

 

 

Heb je eenmaal je sollicitatiebrief goed voorbereid, dan kun je echt gaan schrijven

 

Formuleer de tekst voor jouw sollicitatiebrief op basis van de output van het gesprek.

Je zult merken dat het je dan heel wat gemakkelijker af gaat. En dat je een scherpe brief kunt schrijven, omdat je voor jezelf de inhoud al mondeling hebt geformuleerd.

 

En was het moeilijk voor je om de vragen te beantwoorden?

Vraag je dan of de vacature wel echt passend voor je is. Want als je bij de voorbereiding van het schrijven van je sollicitatiebrief al niet goed weet wat jouw motivatie en argumentatie is, dan gaat het bij het schrijven ook niet lukken.

 

Realiseer je dat je je tijd verknoeit met het schrijven van een sollicitatiebrief voor een functie of een organisatie waar je niet enthousiast van wordt.

Want als je er zelf al niet in gelooft en niet overtuigend kunt beargumenteren dat jij goed past bij een organisatie, dan gelooft betreffende organisatie er zeker niet in.

Wil je kans van slagen hebben, dan moet je helemaal achter je sollicitatie kunnen staan.

 

 

Organisaties zijn op zoek naar mensen die hun missie delen

 

Meer dan ooit zijn organisaties op zoek naar werknemers die écht bij de organisatie passen.

Zij zoeken niet zomaar poppetjes die passen in een functie. Zij willen werknemers die enthousiast zijn over het bedrijf en die overtuigd en overtuigend kunnen verwoorden waarom ze er graag willen werken.

Poppetjes, die het kunstje kennen, het wat, zijn er genoeg. Zelfs poppetjes met dezelfde specificaties, het hoe.

Cruciaal is waarom jij voor betreffende  organisatie wilt werken, jouw bigger why.

 

Dus, ben je niet enthousiast over de organisatie en wat die doet, dan wordt dat gegarandeerd opgemerkt.

En voor jezelf zal het moeilijk zijn om een overtuigde en overtuigende  sollicitatiebrief te schrijven.

 

Verknoei je tijd dus niet met het schrijven van een sollicitatiebrief, als je op basis van reflectie inschat dat de vacature niet optimaal bij je past.

 

 

 

Heb je nog geen goed beeld van de organisatie en de functie die optimaal bij je past?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

Hoe je in een selectie-interview de vraag beantwoordt “Waarom wil je hier werken?”

Tips die je op weg helpen om een onderscheidend antwoord te geven op een cruciale vraag

 

“Omdat ik een baan wil”, was het spontane, maar serieuze antwoord van een van mijn cursisten.

In een van mijn 3-daagse trainingen vroeg ik de deelnemers wat hun antwoord zou zijn op de vraag “Waarom deze functie voor jou?”.

De aanleiding was een visualisatie oefening met betrekking tot hun ideale werk.

Het antwoord van mijn cursist is niet het antwoord, waar een selecteur op zit te wachten. Sterker nog, ik denk dat het een antwoord is, dat men niet wil horen.

Een werkgever is er namelijk niet om jouw probleem op te lossen. Integendeel, jij bent er om het probleem van een werkgever op te lossen.

Het is goed om je dat te realiseren.

 

Waarom deze functie voor jou?” Of: “Waarom wil jij voor onze organisatie werken?

Het zijn varianten op eerstgenoemde vraag. Het zijn gegarandeerd vragen die je kunt verwachten als je solliciteert naar een baan.

Mogelijk zijn jou die vragen ook al eens voorgelegd.

 

Wat is dan een antwoord dat wél aan verwachtingen voldoet, vraag je je misschien af. En wellicht nog interessanter, wat is een antwoord waarmee je je van anderen onderscheidt?

In mijn artikel help ik je op weg.

Lees meer

Hoe je je leven zo inricht dat je altijd sabbatical hebt

Hoe je van elke werkdag een sabbatical maakt en geniet van wat naast werk voor je belangrijk is

 

“Neem geen sabbaticals. Sabbaticals zijn doodeng”, las ik in een column van Japke-d. Bouma in NRC.

“Een sabbatical? Nooit doen” zegt ze. “Voor je het weet wil je nooit meer terug”.

Dat zou best wel eens kunnen. Zeker als je niet écht op je plek zit in je werk. Als je een sabbatical nodig hebt om te herstellen van je werk en nieuwe energie op te doen.

Ik zou zeggen: we stoppen met die sabbaticals voordat straks iedereen weg is of ontevreden. Laten we er in plaats daarvan voor zorgen dat elke dag op kantoor een sabbatical is”. Zo zegt Japke-d. Bouma.

Ik kan me daar helemaal in vinden, maar ik ga graag nog een stap verder.

Ik zeg: “Richt je leven zo in dat je altijd sabbatical hebt.”

Dat lijkt je misschien te mooi om waar te zijn, maar het kan.

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Hoe je je leven zo inricht dat je altijd sabbatical hebt

 

Van elke werkdag een sabbatical maken

 

In plaats van dat je werk je energie kost, kun je ook energie krijgen van je werk.

Als je maar werk doet dat optimaal bij je past.

Dan werkt je werk als een dynamo. Als dat zo is, dan laad je je accu ermee op. En voelt werk niet als werken.

Daarvoor is het bijvoorbeeld belangrijk dat je de juiste kwaliteiten inzet in je werk. Kwaliteiten waar je graag en makkelijk mee bezig bent, waar je écht goed in bent.

Als je die kwaliteiten in kunt zetten in je werk, dan voelt werk niet als werken. Dan voelt een werkdag als een sabbatical.

 

Dat effect wordt nog versterkt als de werkomgeving optimaal bij je past.

Want je werkomgeving kan je doen groeien en bloeien, maar ook ervoor zorgen dat je wegkwijnt in je werk. En misschien wel, net als een plant of een bloem die niet goed op haar plek staat, uiteindelijk knakt.

 

Vraag je dan ook af in welke omgeving jij goed gedijt. Welke kenmerken hebben organisaties die goed bij je passen? Welke kenmerken hebben de mensen die er werken en de mensen waarvoor je werkt? Welke arbeidsomstandigheden passen bij jou?

Breng voor jezelf in kaart welke omgeving jij echt nodig hebt om goed te gedijen in je werk en welke omgeving je zou moeten vermijden, wil je niet wegkwijnen of afbranden in je werk.

 

 

Wil je dat elke werkdag een sabbatical voor je is, wees je dan bewust van je valkuilen

 

Pas op, dat je daar niet in stapt.

Zo kan bijvoorbeeld een competitieve omgeving heel goed bij je passen, maar het competitieve kan ook een valkuil voor je zijn.

Vooral als je van jezelf al enorm gedreven bent om te winnen, te excelleren en je te onderscheiden van anderen.

In dat geval word je door een competitieve omgeving nog eens extra uitgedaagd. Terwijl het misschien voor je gezondheid eerder jouw uitdaging is, om wat te matigen. En tevreden te zijn met wat je op een bepaald moment hebt bereikt.

Laat je dan niet meesleuren door het competitieve en wil de wedstrijd niet koste wat het kost winnen.

Doe je dat wel, dan voelt een werkdag gegarandeerd niet als een sabbatical voor jou. Een werkdag kost je dan veel energie.

Gaande de werkweek loopt je accu leeg. Terwijl je in het weekend moet recupereren en alle moeite hebt om je accu weer op te laden voor de nieuwe werkweek.

 

En zo kan bijvoorbeeld je behoefte aan zekerheid ook een valkuil zijn.

En ervoor zorgen dat je werk beslist niet voelt als een sabbatical.

 

 

Wil je je leven zo inrichten dat je altijd sabbatical hebt, zie werk dan niet los van wat naast werk belangrijk voor je is

 

Een juiste balans tussen je werk en wat daarnaast voor je belangrijk is, is een belangrijke voorwaarde om van elke werkdag een sabbatical te kunnen maken.

Niet voor niets Life\Work Design.

Je werk staat niet op zichzelf. Werk is een van de levensterreinen. Je werk is onlosmakelijk verbonden met wat naast werk belangrijk voor je is.

Zo sprak ik onlangs een potentiële klant die welbewust uit haar werk is gestapt, om de zorg op zich te nemen voor haar oude vader. Nu haar vader overleden is, is zij er weer aan toe om de draad van werk weer op te pakken en nieuwe stappen te zetten.

En zo heeft een oud-coachklant voor zichzelf heel helder, dat zaken naast haar werk voor haar belangrijker zijn dan werk. En ze houdt daar bij haar keuzes met betrekking tot werk, dan ook serieus rekening mee.

Door rekening te houden met wat voor hen belangrijk is, kunnen zij van elke werkdag een sabbatical maken.

 

 

Hoe je je leven zo inricht dat je altijd een sabbatical hebt

 

Ik help je op weg met een oefening uit de Life\Work Design methodiek.

Stel je eens voor dat je 10 miljoen krijgt. Je hebt genoeg financiële middelen om niet meer te hoeven werken voor je geld.

Hoe besteed je je tijd als je niet hoeft te werken voor je geld? Wat is voor jou dan de moeite waard om er tijd aan te besteden?

Hoe ziet een dag voor jou er dan uit? En een week? Een maand? Een jaar?

Laat je fantasie de vrije loop en zie en ervaar wat jij graag doet en waar jij mee bezig wilt zijn.

Als je eraan toe bent, pak pen en papier of je notebook of je tablet en:

  • beschrijf jouw ideale dag, jouw ideale week, jouw ideale maand, jouw ideale jaar;
  • vraag je af wat de essentie ervan is en ga nu alvast bezig met die essentie meer in jouw leven te brengen;
  • vertrouw erop dat het mogelijk is je fantasie werkelijkheid te maken.

 

Als jij je leven inricht op een manier die past bij wat voor jou belangrijk is, waar jij mee bezig wilt zijn en waarbij je jouw kwaliteiten optimaal kun benutten, dan vergroot je de kans dat je voor je gevoel altijd sabbatical hebt.

Dan heb je je vakantie of een sabbatical niet nodig voor, zoals Japke-d. Bouma zegt, “even uit de ratrace, hergroeperen, delen, verbinden, je energie opzoeken, indalen tot je kern”.

Dan kun je dat elke dag.

 

 

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met een sabbatical?

Wil je ze delen?

Ik lees het graag.