Berichten

Hoe je zorgt voor duurzame inzetbaarheid in je werk

Vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten

 

Als je te weinig alert bent op veranderingen, dan kan het zijn dat je in een situatie komt als een konijntje starend in de koplampen van een aanstormende auto.

 

Ontleen geen zekerheid aan een sociaal plan. Of aan een uitkering die je na ontslag te wachten staat.

Ontleen ook geen zekerheid aan een vaste baan. Zeker niet als overduidelijk is dat die vastigheid op de tocht staat.

Het gebeurt met regelmaat.

 

Niet elke werknemer vindt inzetbaarheid in werk belangrijk. Voelt zichzelf daarvoor niet direct verantwoordelijk, maar verwacht dat de werkgever bijvoorbeeld zorgt voor opleidingen.

Toch is het belangrijk dat je zelf investeert in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zodat je interessant blijft voor werkgevers en dus inzetbaar blijft.

Er zijn een aantal elementen die bepalend zijn voor inzetbaarheid in werk. Ik geef je vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten.

 

Hoe je zorgt voor duurzame inzetbaarheid in je werk

 

Inzetbaarheid in werk is weerbarstig

 

Er wordt veel geschreven en gesproken over duurzame inzetbaarheid.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties.

Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Maar dat is voor veel mensen nog een lange weg.

 

Als mensen eigen en andermans inzetbaarheid beoordelen, letten ze vaak meer op rimpels dan op competenties en flexibiliteit.

Ook leidinggevenden zijn vaak geneigd om loopbaankansen van werknemers te baseren op leeftijd.

Opleiding, loopbaanbegeleiding, huidig competentieniveau en bereidheid om van baan te veranderen doen er ook toe. Maar de invloed daarvan is veel minder groot dan van leeftijd.

Overigens wordt verwacht dat tijden veranderen en dat 50-plussers zelfs de toekomst hebben. Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig.

 

 

Het onderhouden van inzetbaarheid in werk kost tijd en moeite

 

Zowel voor werkgevers als voor werknemers.

 

Er is een sterke relatie tussen inzetbaarheid in werk en de ontwikkeling van arbeidsidentiteit.

In een traject bij Life\Work Design is daar volop aandacht voor.

Je moet dan denken aan thema’s als ‘Wie ben ik en wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat betekent werk voor mij en welke bijdrage wil ik leveren met wat ik doe in mijn werk?’ en ‘Hoe presenteer ik mezelf?’.

Die vragen zijn lang niet voor iedereen makkelijk te beantwoorden. De antwoorden zijn bovendien aan ontwikkeling onderhevig. Want wat eerder passend was, hoeft dat later niet meer te zijn.

 

Inzetbaarheid vraagt ook om continue bijscholing en het onderhouden van je netwerk.

Dat kost tijd en het gaat ook niet iedereen even gemakkelijk af.

 

 

Elementen die samen inzetbaarheid bepalen

 

Wellicht vraag je je af aan welke criteria je moet voldoen, wil je inzetbaar blijven in werk.

Ik noem een vijftal punten om je daar een idee van te geven:

 

 1. Beroepsexpertise

Wil je inzetbaar blijven voor werk, dan heb je kennis en vaardigheden nodig, passend voor het werk dat je wilt doen.

Bovendien moet je aan kunnen tonen dat je die kennis en vaardigheden daadwerkelijk hebt. Bijvoorbeeld aan de hand van diploma’s of EVC’s. Of aan de hand van concrete voorbeelden waaruit blijkt dat je die competenties bezit.

 

 1. Anticipatie en optimalisatie

Daarbij kun je denken aan het op eigen initiatief voorbereiden op toekomstige veranderingen in werk.

Bijvoorbeeld door tijdig bij te scholen. Of om te scholen in een andere richting, als het werk dat je tot dan toe hebt gedaan lijkt te gaan verdwijnen.

En bij optimalisatie aan best practices en de meest innovatieve praktijkvoorbeelden.

 

 1. Persoonlijke flexibiliteit

Je aan kunnen passen aan veranderingen in de wetenschap wat je waard bent, wat jouw toegevoegde waarde is.

Werk is nu eenmaal aan verandering onderhevig en de laatste jaren gaan de ontwikkelingen in werk heel snel.

 

 1. Organisatiesensitiviteit

Het vermogen om in organisatieverband te participeren en presteren. Je moet “weten hoe de hazen lopen.

Zodat je op de hoogte bent van ontwikkelingen, weet hoe de verhoudingen liggen en waarvoor je bij wie moet zijn.

 

 1. Balans

Je moet diverse belangen tegen elkaar af kunnen wegen en daarnaar handelen.

Bijvoorbeeld eigenbelang en het belang van de werkgever, werk en privé, nu en in de toekomst.

 

 

In een volgend artikel lees je meer over wat duurzame inzetbaarheid te maken heeft met je persoonlijkheid.

Hoe die jouw inzetbaarheid kan belemmeren of juist bevorderen. En wat de Meer Waarde Benadering, zoals ook beschreven in mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘ daarin voor jou kan betekenen.

 

 

Kun je in je ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06 54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

Waarom willen niet genoeg is om je doel te realiseren

Je blijft hangen in willen, als je willen niet omzet in een actieplan

 

Ik wil, ik wil, ik weet niet wat ik wil……..

Voor mij een bekend zinnetje uit een van onze voorleesboeken.

Het is niet alleen een zin die je kinderen van tijd tot tijd kunt horen zeggen. Wellicht heb jij hem van volwassenen ook vaker gehoord.

Met name als ze het hebben over werk:

“Ik ben 34, maar ik weet nog niet wat ik wil”.

“Ik ben nu de veertig gepasseerd, ik wil nu toch wel weten wat ik wil”.

“Ik wil iets anders, maar ik weet nog niet wat ik wil”.

 

Weten wat je wilt is inderdaad een belangrijke stap in de richting van jouw ideale baan. Want als je niet weet wat je wilt, dan weet je ook niet waarnaar je op weg kunt gaan.

Maar alleen weten wat je wilt is niet genoeg om je doel daadwerkelijk te realiseren.

In mijn artikel lees je waarom.

 

Waarom willen niet genoeg is om je doel te realiseren

 

Écht iets willen is wezenlijk anders dan het ook wel willen

 

Het is niet mijn gedroomde functie maar wel een functie die ik een aantal jaren zou willen en kunnen doen”, zo mailde mij laatst iemand.

“Wel zou willen en zou kunnen doen”; het enthousiasme spat er niet van af. Het komt een beetje lauwtjes bij me over. Ik weet niet hoe dat voelt voor jou.

 

Iets dat je écht wilt, is iets dat komt vanuit je hart. Het is iets waarvan jouw vuurtje gaat branden. Niet smeulen, maar flink de brand erin.

En dat is wat een potentiële opdrachtgever of werkgever graag van je ziet.

Dat brandende vuur komt naar voren in de twinkeling van je ogen. En in het timbre van je stem.

Aan je presentatie is heel goed te zien of te horen of je écht iets wilt of dat je het ook wel zou willen.

En ook al wil je het zelf verhullen, je non-verbale communicatie zegt meer dan je denkt. En is over het algemeen eerlijker dan wat je met woorden zegt.

 

 

Écht iets willen is een cruciale drijfveer om je doel te realiseren

 

Die drijfveer geeft je ook de kracht om door te gaan op lastige momenten.

Mensen die écht iets willen, stralen die kracht ook uit. Zij hebben hun lijn uitgezet en koersen gericht af op hun doel. Noem het hun stip op de horizon.

Zij hebben onderscheidingsvermogen, gaan uitdagingen aan en werken stap voor stap in de richting van hun doel.

Zij weten om te gaan met tegenslagen en ze te overwinnen. Ze zoeken naar alternatieve routes, als het anders loopt dan gepland. Ze gaan desnoods de strijd aan, al is het een gevecht met zichzelf.

Ze laten zich niet verlammen door ja-maar, maar laten zich leiden door de kracht van ja-en.

 

Verval je zelf al gauw in ja-maar? Vraag je dan af of je écht wilt waar je op dat moment voor gaat of staat.

Misschien is ja-maar een signaal om nog eens bewust stil te staan bij de vraag Hoe wil ik verder? en Is dit wat ik écht wil?

Ik realiseer me daarbij overigens heel goed dat het kan zijn, dat je bijvoorbeeld na veel afwijzingen bij solliciteren, gaat twijfelen aan jezelf. En bijvoorbeeld aan je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het is dan belangrijk dat je mensen om je heen hebt, met wie je kunt sparren over jouw proces. Die je kunnen ondersteunen, eerlijke feedback kunnen geven en je aan kunnen moedigen in je werk-vind-proces.

 

 

Wil je succesvol zijn, dan moet je écht iets willen, vertalen naar een plan.

 

Alleen iets écht willen is niet genoeg om het ook daadwerkelijk te realiseren.

Het is een belangrijke drijfveer. Maar zonder plan wordt dat écht willen geen werkelijkheid.

In een van mijn vorige artikelen schreef ik dat een loopbaanplan cruciaal is voor een succesvolle loopbaan.

Zo’n plan is overigens niet alleen cruciaal om je loopbaan voor de toekomst uit te stippelen, maar ook voor vandaag.

 

Tot op zekere hoogte vraagt elke stap die je wilt of moet zetten in je loopbaan een plan.

Wat ga je concreet doen? Welke stappen ga je zetten om jouw doel te realiseren?

Zoals een van mijn coachklanten het formuleerde:

“Ik heb behoefte aan een zes-maandenplan, een drie-maandenplan en een maandplan”.

 

Eigenlijk geldt hetzelfde als je als zelfstandig ondernemer, jouw product of dienst in de markt wilt zetten.

In je plan formuleer je concrete doelen, hetzij volgens SMART, dan wel volgens SPEER.

 

Heb je een plan, dan is het mooi als je een maatje hebt, die je houdt aan je doelen.

Een maatje met wie je je successen kunt vieren. Met wie je je uitdagingen en je drempels kunt bespreken. Die je kritisch weet te bevragen over je plan. En die je inspireert om waar nodig bij te sturen.

 

 

Wil je een succesvol plan maken? Ga dan uit van een beproefde strategie.

 

Stap niet in de valkuil van alleen maar traditioneel solliciteren. Sterker nog, stel je niet afhankelijk op van selecteurs en recruiters, maar neem zelf de regie.

Vorm je een goed beeld van wat jij op de arbeidsmarkt te bieden hebt en van de bijdrage die jij wilt leveren.

Breng in kaart welke prestaties jij met jouw kwaliteiten hebt neergezet.

Omschrijf het profiel van het voor jou ideale werk.

Doe zelf je onderzoek om in beeld te krijgen waar mensen zoals jij nodig zijn.

Doe zelf je voorstel aan werkgevers en opdrachtgevers met betrekking tot jouw oplossing voor de problemen waar ze mee kampen.

 

Werk in je plan concreet uit welke stappen je wanneer daarvoor gaat zetten. En op welke datum je je plan hebt afgerond.

 

 

 

Kun jij wel wat hulp gebruiken om helder te krijgen wat je echt wiltLees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘.

of:

Weet je wel wat je echt wilt, maar lukt het je niet om dat te vertalen naar een plan zodat je het kunt realiseren?

 

Neem vrijblijvend contact met op.

 

 

 

Hoe resultaatgerichtheid en gedrevenheid een valkuil kunnen zijn

Bij de verwerving van een baan is een goede voorbereiding meer dan het halve werk

 

Je hebt jaren gewerkt als zelfstandig ondernemer. Je hebt ervaring met alle facetten van zelfstandig ondernemerschap. Werken is voor jou een manier om jezelf zoveel mogelijk te ontplooien.

Je maakt een loopbaanswitch. Doet daarvoor een studie en sluit die af met een als zeer goed beoordeeld afstudeeronderzoek. Je ambitie is daardoor nog meer gegroeid.

Gedreven ga je op zoek naar een baan die je uitdaagt, waarin je je kennis toe kunt passen en je grenzen kunt verleggen.

Maar dan stokt het.

Je voert volop gesprekken, maar die gesprekken leiden niet tot een baan. Bij tijd en wijle vraag je je zelfs af waarom je bepaalde gesprekken überhaupt voert.

Dat is niet alleen reuze frustrerend voor jezelf, maar het is ook jammer dat op die manier veel potentieel niet wordt benut.

Dat speelt niet alleen in het beschreven voorbeeld. Wellicht komt het jou ook bekend voor. Spreek je misschien zelfs uit eigen ervaring.

Maar wist je dat menigeen bij de baanverwerving vaak te snel over gaat tot actie? Dat je te weinig aandacht en tijd besteedt aan de voorbereiding?

Met name denk ik dan aan het verzamelen van informatie; informatie over jezelf en informatie over de arbeidsmarkt.

Met als resultaat dat je niet bereikt wat je voor ogen hebt.

 

Hoe resultaatgerichtheid en gedrevenheid een valkuil kunnen zijn

 

Gegevens verzamelen is in alle management- en researchprocessen de eerste stap

 

Dat klinkt je vast niet vreemd in de oren.

Als manager van een afdeling of als CEO van een organisatie wil je informatie, gegevens om daarop te kunnen sturen. Als onderzoeker wil je voor je onderzoek relevante gegevens verzamelen om verantwoord je onderzoek te kunnen doen en te komen tot een te verantwoorden conclusie.

En als manager van jezelf?

Het zou dan niet anders moeten zijn. Maar in de praktijk is het dat vaak wel.

Veel mensen zijn geneigd om de fase van het verzamelen van gegevens over te slaan en gelijk over te gaan tot actie.

Kijk naar hoe menigeen werk maakt van het vinden van (ander) werk. Alleen met het zoeken naar vacatures, het schrijven van je cv en het schrijven van sollicitatiebrieven ben je er nog niet.

Als het goed is, dan zijn die producten, die instrumenten gebaseerd op een fundament. En als dat fundament stevig is, dan heb je daarvoor heel wat informatie verzameld.

Die informatie fungeert dan als stuurinformatie in jouw proces van werk maken van (ander) werk.

 

 

Sturing geven aan je loopbaan is ook een managementproces

 

Zelf sturing geven aan je loopbaan is een zelfmanagementproces.

Ook al wordt dat lang niet altijd zo gezien.

Misschien is het daarom niet zo opmerkelijk, dat men geneigd is om het verzamelen van gegevens over het hoofd te zien. Zelfs als je dat verzamelen van gegevens wel eens hebt gedaan, bijvoorbeeld voor je opdracht voor je afstuderen.

 

Zelf sturing geven aan je loopbaan vraagt management planning.

Management planning wordt vertaald als vooruitziend beleid.

Om vooruitziend beleid uit te stippelen heb je veel informatie nodig. Daarvoor is het belangrijk om goed je onderzoek te doen.

Dat kan door in dialoog te gaan met jezelf, de interne dialoog. Daarnaast is het belangrijk om in dialoog te gaan met je omgeving, de externe dialoog.

Zodat je jouw loopbaankoers kunt uitstippelen en beslissingen kunt nemen op grond van goede informatie.

 

 

Jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk; het belangrijkste element van planning

 

Voor management planning is het niet genoeg om te weten wie je bent en wat jouw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Belangrijker dan weten wie je bent, is weten wat werk voor jou betekent en welke bijdrage jij wilt leveren met wat je doet in je werk.

Dat heeft alles te maken met jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk. Wat is belangrijk voor jou? Waar sta jij voor als persoon? Waarom doe je wat je doet?

 

Voor een organisatie is het belangrijk om te weten waarvoor ze staat en gaat. Dat geldt ook voor jou als persoon.

Voor jou als persoon, is de persoonlijke missie met betrekking tot werk het belangrijkste element van planning.

Helaas wordt dat element vaak over het hoofd gezien.

Heb je Simon Sinek’s Ted Talk nog niet beluisterd en bekeken? Klik dan hier. Met sprekende voorbeelden illustreert hij, hoe sommigen gedreven door hun missie, resultaten bereiken die alle aannames lijken te trotseren.

Als je namelijk weet waarom je bijvoorbeeld bepaald werk doet of wilt doen, dan gaat jouw vuurtje branden. Dan kun je vlammen. Dat blijft niet onopgemerkt en dat levert ook zeker zijn vruchten af.

In de Meer Waarde Benadering, zoals beschreven in ‘Wat wil ik nu echt?‘ is het expliciteren van je persoonlijke missie met betrekking tot werk dan ook een belangrijke stap in het hele proces.

 

 

Kortom:

Verwerving van een baan is geen losstaande activiteit.

Het is een onderdeel van een groter geheel, een zelfmanagementproces.

Wil je dat proces in goede banen leiden, dan heb je stuurinformatie nodig. Die informatie verkrijg je door goed je onderzoek te doen voordat je daadwerkelijk werk gaat maken van (ander) werk.

Die goede voorbereiding is meer dan het halve werk.

Stap niet in de valkuil van resultaatgerichtheid en gedrevenheid, want dan loop je misschien letterlijk jezelf voorbij.

 

 

 

Wil jij op een planmatige en strategische manier richting en sturing geven aan jouw loopbaan?

Wil jij optimaal toegerust werk maken van (ander) werk? Lees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?

 

Denk je bij voorbaat dat je bij jouw onderzoeksproces wel wat hulp kunt gebruiken?

Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe je momentum creëert in jouw werk-vind-proces

Tips om het vliegwiel op gang te brengen en momentum te creëren door het maken van een plan en je activiteiten consequent en consistent uit te voeren

 

De wens om een andere baan, ander werk te vinden is niet genoeg om die baan ook te realiseren. Ook al kun je die ideale baan, het werk dat je het allerliefste doet, voor je zien.

Je hebt een plan nodig om dat ideale werk te realiseren. Een plan dat je precies vertelt wat je iedere maand, iedere week en iedere dag te doen staat. En dat afgeleid is van een beproefde strategie.

Met zo’n plan creëer je momentum.

In eerste instantie kost het je tijd en energie om het proces een klein beetje in beweging te brengen. Maar als de beweging er eenmaal is, dan kost het steeds minder moeite om de beweging vast te houden en te versnellen.

In mijn artikel geef ik je tips om je baanverwerving te plannen, je activiteiten consequent en consistent uit te voeren en zo jouw vliegwiel op gang te brengen en momentum te creëren.

 

Hoe je momentum creëert in jouw werk-vind-proces

 

Hoe het creëren van momentum je helpt om je doelen met betrekking tot werk te realiseren

 

Wist je dat een vliegtuig de meeste brandstof verbruikt bij het opstijgen?

Na een minuut of drie wordt het brandstofverbruik tijdens de klim al minder totdat het vliegtuig op kruishoogte en kruissnelheid is. Relatief gezien verbruikt een vliegtuig daarna niet veel brandstof.

En wist je dat een zweefvliegtuig eenmaal boven zelfs genoeg heeft aan de thermiek om verder te vliegen?

Maar daarvoor eerst de lucht in geholpen moet worden door een lier of een motorvliegtuig?

 

Voor jou als baanzoeker is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw vliegwiel flink gaat draaien, zodat je op snelheid komt.

Zodat je net als een vliegtuig eenmaal op hoogte, relatief weinig brandstof nodig hebt om jouw doel te bereiken.

Werken aan werk gaat dan bijna als vanzelf. Je hebt de vaart erin, voelt de energie en de stuwkracht in de richting van je doel.

 

Dat is wat men bedoelt met momentum creëren.

Momentum is het Engelse woord voor impuls, een begrip uit de natuurkunde. Het betreft een grootheid die gerelateerd is aan de snelheid en de massa van een object. Die impuls wordt ook soms hoeveelheid van beweging genoemd.

Er is dan voldoende energie verzameld of vaart bereikt voor een verandering. De tijd, snelheid en/of stemming zijn dan rijp om een doorbraak te veroorzaken of te ondergaan.

 

Heb je momentum bereikt, dan ervaar je flow.

En die flow gaat je zeker helpen om jouw doelstelling met betrekking tot werk te realiseren.

 

 

Hoe je momentum creëert in jouw werk-vind-proces

 

Het opbouwen van momentum gaat niet vanzelf.

Het vraagt een constante, consequente inspanning van jouw kant. Je hoeft niet extreem hard te werken, maar je moet de trein op gang krijgen.

En ben je eenmaal goed op stoom, dan is het zaak om je momentum niet weg te laten glippen.

Doe je dat wel, dan ben je je snelheid kwijt en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen.

Zo is deelname aan de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’ bij uitstek een manier om in de lucht te komen. Niet alleen door de compacte en intensieve vorm van werken, maar ook door de inspiratie en de stimulans van de andere deelnemers in de training.

 

Kun je na de 3-daagse training het momentum vasthouden en je verder mee laten nemen in de flow, dan zal je merken dat je heel makkelijk vooruitkomt en je doel realiseert.

Je bouwt voort op de energie die je eerder hebt geïnvesteerd. Je profiteert van de stappen die je eerder hebt gezet en vergroot hiermee je snelheid. En hoe hoger je snelheid, des te sneller en met minder moeite je jouw doelen bereikt.

Dat wordt anders als je niet in actie blijft. Dan val je terug en het kost je vervolgens heel veel moeite om weer in de lucht te komen.

 

 

Concrete tips om momentum te creëren in jouw werk-vind-proces, dan wel om de vaart erin te houden als je eenmaal het momentum te pakken hebt

 

Momentum creëren of vasthouden van momentum gaan niet vanzelf. Je moet er iets voor doen.

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Maak een plan

Of je nu start met jouw werk-vind-proces of bijvoorbeeld na de 3-daagse training jouw doelstellingen wilt realiseren.

Heb je geen plan, dan krijg je de vaart er niet in. En zat je lekker op stoom na de 3-daagse training, dan zak je zonder concreet plan al gauw weer helemaal weg.

 

2. Reserveer tijd in je agenda voor de uitvoering van je plan

Plan wekelijkse activiteiten. Realiseer je daarbij dat je niet fulltime met baanverwerving bezig kunt zijn. Creëer naast werk maken van (ander) werk ruimte om andere dingen te doen.

Bepaal zelf hoeveel tijd je elke dag of elke week aan baanverwerving kunt besteden. Bijvoorbeeld elke ochtend een uur of misschien twee uur per dag of twee uur per week.

Committeer je daaraan en leg de uren vast in je agenda.

 

3. Realiseer je dat iedereen piekt op bepaalde uren van de dag

De een is een ochtendmens, de ander een avondmens. Plan je activiteiten de momenten op de dag dat jij het meest alert bent.

Overvraag jezelf daarbij niet.

Plan geen blokken van langer dan twee uur. Gun jezelf na twee uur een pauze.

 

4. Weet voor welke organisaties jij wilt werken en waarom

Maak een plan hoe je bij die organisaties (bedrijven/instellingen) binnen wilt komen. Jouw doel is om bij die organisaties een introductie te krijgen, want inmiddels wordt al zo’n 80% van de banen ingevuld via referrals.

 

5. Maak je plan concreet

Ga niet alleen tijd blocken in je agenda. En dan gaan zitten en je afvragen “Oké, wat ga ik nu doen?”.

Zet in je plan en dus in je agenda welke activiteiten je wanneer gaat doen.

Bijvoorbeeld:

 • Wekelijks 10 of misschien wel 20 nieuwe connecties maken.
 • Wekelijks 5 of 10 connecties opvolgen, bijvoorbeeld door ze een e-mail te sturen of een artikel waarvan je inschat dat het interessant voor je connectie kan zijn.
 • Tenminste één informatief gesprek per week; een nieuwe connectie ontmoeten en daarvan leren.
 • Op zijn minst 3 of 5 organisaties gaan volgen op LinkedIn en je achtergrondonderzoek naar die organisaties doen om te achterhalen of ze interessant voor jou kunnen zijn.

 

 

Tot slot

 

Door op die manier activiteiten te plannen en die consistent en consequent uit te voeren creëer je momentum, krijg je de vaart erin en kom je in de flow.

En houd je dat vast en voorkom je dat je wegzakt en dat je van ver weer omhoog moet komen.

 

 

 

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Coaching helpt je om in de lucht te blijven.

Als zeer ervaren coach kan ik je helpen concrete plannen te maken, goede acties te selecteren, je begeleiden bij het uitvoeren van je acties en daardoor in de flow te blijven.

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Personal Branding; een manier van denken en een manier van werken

Een stappenplan dat je helpt om te denken en te handelen als een ondernemer

 

Wist je:

 • dat je je loopbaan proactief naar je hand kunt zetten;
 • dat je geen of nauwelijks last hoeft te hebben van de situatie op de arbeidsmarkt;
 • dat je zelf de regie kunt nemen in plaats van dat je je hoop richt op selecteurs en recruiters;
 • dat Personal Branding jou daarbij kan helpen, mits je daarbij strategisch en planmatig te werk gaat?

 

In een vorig artikel schreef ik dat Personal Branding heel zinvol is als je een baan wilt verwerven.

Belangrijk bij Personal Branding is, dat je laat zien hoe jij van waarde kunt zijn voor een organisatie. Doordat jij een bijdrage kunt leveren aan het oplossen van hun probleem.

In dat vorig artikel gaf ik al aan, dat het belangrijk is om bij Personal Branding strategisch en planmatig te werk gaan. En dat Personal Branding dan heel goed voor je kan werken.

In dit artikel geef ik je een stappenplan.

Lees meer

Waarom een strategisch loopbaanplan eigenlijk hetzelfde is als een ondernemingsplan

Hoe de bouwstenen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan

 

In hoeverre is de aanpak van Life\Work Design ook toepasbaar bij het vinden van inhuuropdrachten en op termijn bij het starten van een eigen bedrijf?

Voor Niels, een van de deelnemers aan de 3-daagse training Bouw je ideale loopbaan, was dat een vraag waar hij graag een antwoord op had.

Varianten op die vraag worden mij ook met regelmaat gesteld in oriënterende gesprekken voor een individueel loopbaantraject. “Misschien wil ik iets voor mezelf. In hoeverre helpt de aanpak van Life\Work Design me dan om te realiseren wat ik voor ogen heb?”

Wist je, dat het voor de aanpak eigenlijk geen verschil maakt of je op zoek bent naar een baan in loondienst of dat je iets voor jezelf wilt beginnen?

En dat de elementen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan?

Als je op basis van Life\Work Design de bouwstenen hebt verzameld voor jouw strategisch loopbaanplan, dan heb je ook de bouwstenen voor jouw ondernemingsplan.

Lees meer

Wil jij je bestemming bereiken; blijf niet achterin hangen in de bus

Tips hoe je vrij te maken en zelf de baas te worden over je loopbaan

 

Jij reist vast ook wel eens met de bus. Als je dan op reis gaat, dan stel je je vast niet afwachtend op.

Je hebt een duidelijke bestemming voor ogen. En je gebruikt de bus als voertuig, als vehicle om jouw bestemming te bereiken.

Als mensen op weg zijn met betrekking tot het vinden van (ander) werk, is dat vaak anders.

Ik zie dan met regelmaat dat ze achterin de bus blijven hangen. Soms met de hand aan de lus, in afwachting van waar de chauffeur hen naar toe zal brengen.

En dat terwijl mogelijkheden gaande de reis, letterlijk aan hen voorbij gaan.

Lees meer

Hoe je zelf de regie pakt met betrekking tot je loopbaan

Wat er nodig is om zelf te sturen in je loopbaan en zelf de regie te pakken

 

“Werknemers en werkgevers kijken anders naar zelfregie rondom ontwikkeling. Werknemers zeggen er klaar voor te zijn, terwijl werkgevers beweren dat werknemers die ruimte niet nemen”.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1700 respondenten.

In dat onderzoek komt naar voren dat 75 % van de werknemers het belangrijk vindt om zelf de regie te hebben over een persoonlijk ontwikkelprogramma.

Aan de andere kant geeft maar 45% van de respondenten aan, ruimte en vrijheid te ervaren om in de praktijk die regie ook te nemen.

Enerzijds willen we kennelijk graag zélf dingen regelen. Ook met betrekking tot onze loopbaan.

Anderzijds is het lang niet voor iedereen makkelijk om zelf de regie daadwerkelijk te pakken. Ook al is de ruimte er in de ogen van werkgevers misschien wel.

Zelf sturen in je loopbaan en zelf de regie pakken is niet iets wat iedereen makkelijk doet. Het vraagt inzichten en vaardigheden.

Welke dat zijn, lees je in mijn artikel.

 

Hoe je zelf de regie pakt met betrekking tot je loopbaan

 

Reflecteren over jezelf en durven in eigen spiegel te kijken is  nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Laat je niet voortslepen door de waan van de dag.

Creëer bewust momenten om in je eigen spiegel te kijken. Durf jezelf te bevragen of je nog wel goed op je plek zit in je werk. Ook al heb je het mogelijk nog wel naar je zin.


Maak op gezette tijden ruimte voor een loopbaan-APK
.

Vraag je af in hoeverre het werk dat je doet nog optimaal bij je past. Of dat het misschien tijd is om je koers enigszins bij te stellen, dan wel drastisch te wijzigen.

Daarmee voorkom je dat je vastroest in je werk en er zo aan gewend raakt dat je niet meer anders kunt.

Of in elk geval denkt, dat je niet meer anders kunt. Dat je de regie uit handen geeft en dus maar blijft zitten waar je zit. Totdat iemand anders voor jou de beslissing neemt.

 

 

Bijhouden van ontwikkelingen op je vakgebied is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Wat zijn de ontwikkelingen op je vakgebied?

Volg ze en zorg dat je je vakkennis en -vaardigheden op peil houdt.

Doe wat betreft opleidingen en trainingen die je wilt volgen, je voorstel aan je werkgever. Zodat hij jou daarin kan faciliteren.

En kan hij dat niet, pak dan zelf de regie en neem je eigen verantwoordelijkheid.

 

Wist je dat je gemiddeld nu nog maar drie jaar vooruit kunt met wat je hebt geleerd, terwijl dat eerder twaalf jaar was?

Ik kan me dan ook bijna niet voorstellen dat je, zoals een van mijn oud-coachklanten, werkt als IT-professional en de laatste 12 jaar geen enkele opleiding, training of cursus meer hebt gevolgd.

Naar mijn mening heb je dan ontwikkelingen gemist. Dan wordt het ook moeilijk om zelf de regie te pakken met betrekking tot je loopbaan.

Dat bleek ook wel.

Betreffende werkgever kwam tot de conclusie, dat hij een werknemer nodig had met andere bagage. Hij pakte de regie en het was exit voor mijn oud-coachklant.

 

 

Volgen van ontwikkelingen in je werkveld is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de zorg? Wat zijn ontwikkelingen in het onderwijs? Bijvoorbeeld ten gevolge van het teruglopende kindertal?

En niet onbelangrijk, wat zijn de consequenties van die ontwikkelingen voor jouw loopbaan?

Je kunt gaan afwachten, totdat de consequenties van die ontwikkelingen jou overkomen. Je kunt ook zelf de regie pakken en er voor kiezen om op ontwikkelingen te anticiperen. En bijvoorbeeld tijdig bij te sturen.

 

 

Stil staan bij ontwikkelingen in jezelf is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Niet alleen je vakgebied en je werkveld zijn aan ontwikkeling onderhevig. Ook jijzelf als persoon.

Werk dat eerst passend was, hoeft dat op een bepaald moment niet meer te zijn.

Misschien herken je dat?

Zo hoor ik bijvoorbeeld van coachklanten dat ze zich willen beraden hoe verder, nu de kinderen het huis uit zijn. Of van jonge ouders, hoe ze hun werk zo in kunnen richten dat ze meer thuis kunnen zijn bij hun kinderen.

Het is goed om stil te staan bij je eigen ontwikkeling en wellicht de levensfase waarin je verkeert.

Als je helder hebt welke uitdagingen je nodig hebt in je werk, zodat jij je kwaliteiten in kunt zetten en je optimaal kunt ontplooien, dan kun je daarop sturen.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de omgeving die je nodig hebt om goed te gedijen.

 

 

Communicatieve vaardigheden en proactiviteit is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Wacht niet af tot ontwikkelingsmogelijkheden jou op een presenteerblaadje worden aangeboden.

Wees alert op kansen en grijp ze als ze zich voordoen. Wees proactief en neem zelf de regie.

Als werknemer zie en weet jij als geen ander waar je organisatie behoefte aan heeft. Vorm je een helder beeld van hoe jij, met jouw kwaliteiten en het werk dat jij wilt doen, daarop in kunt spelen.

Doe je eigen voorstel aan je werkgever of je leidinggevende, waarin je schetst hoe jij voor jouw organisatie van betekenis kunt zijn.

Wil zo’n voorstel succesvol zijn, dan is het belangrijk dat je helder kunt verwoorden wat het probleem van de werkgever is, waarvoor jij de oplossing bent. Dat je overtuigd en overtuigend over het voetlicht kunt brengen wat jouw inzet de werkgever oplevert. En waarom jij de juiste persoon bent om dat werk, die opdracht of dat project te doen.

 

 

Een helder beeld van je koers, je ideale baan is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Als je niet weet waarnaar je op weg bent, dan is het moeilijk om daarop te sturen. En zelf de regie met betrekking tot je loopbaan te pakken.

Zoals men wel zegt: “Als je niet weet waarnaar je op weg bent, dan kom je nergens”.

Je komt vast wel ergens, maar of dat ergens de plek is waar je wilt zijn? Dat is nog maar de vraag.

Wil je terechtkomen op de voor jou ideale bestemming, laat de regie dan niet over aan een ander of het toeval.

Pak zelf de regie.

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat jij werkgevers te bieden hebt en van het werk dat je wilt doen?

Schrijf je dan in voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan.

Of neem contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

Hoe vind ik de voor mij ideale organisatie?

Een stappenplan om succesvol werk te maken van werk dat optimaal bij je past

 

Hoe vind ik de voor mij ideale organisatie? Die vraag of varianten op die vraag worden mij met regelmaat gesteld.

Vaak bedoelt men dan eigenlijk Hoe vind ik de baan die optimaal bij me past? Het gaat dan niet alleen om de ideale organisatie, maar ook om de ideale functie.

Die vraag is niet kort te beantwoorden. Of het zou zijn: Door goed je onderzoek te doen. Maar dat voelt voor jou waarschijnlijk niet als een bevredigend antwoord.

Toch is onderzoek doen van cruciaal belang om succesvol werk te maken van werk dat optimaal bij je past. Onderzoek doen naar jezelf en onderzoek doen naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Om vervolgens een koppeling te kunnen maken tussen enerzijds wat jij te bieden hebt en het werk dat je wilt doen en anderzijds de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Dat onderzoek doen is een heel proces.

Ik geef je een stappenplan, aan de hand waarvan je gericht kunt werken aan het realiseren van jouw ideale baan.

 

 

Hoe vind ik de voor mij ideale organisatie?

 

 

De interne en de externe dialoog

 

Een loopbaantraject bij Life\Work Design valt uiteen in een tweetal fasen: de interne en de externe dialoog.

De interne dialoog is een proces van met name in gesprek gaan met jezelf; een reflectieproces.

Met als resultaat een goed beeld van wat jij te bieden hebt, van waar jij warm voor loopt en van het profiel van het voor jou ideale werk.

In de fase van de externe dialoog ga je het gesprek aan met de buitenwereld. Je gaat onderzoeken waar behoefte is aan mensen zoals jij. En welke concrete functie en welke concrete organisatie optimaal bij jou passen.

 

 

Stappenplan voor het realiseren van de voor jou ideale baan

 

De eerste vier stappen zijn onderdeel van de interne dialoog, het reflectieproces.

De resultaten van dat reflectieproces verwerk je onder andere in stap 5, het schrijven van je cv en in stap 6, je profiel op LinkedIn.

Mocht je traditioneel solliciteren, dan heb je met de eerste vier stappen ook input voor het schrijven van een overtuigende sollicitatiebrief.

En je kunt je overtuigend en overtuigd presenteren in een selectiegesprek. Mits je je ook nog goed georiënteerd hebt naar de functie en de organisatie.

 

Stap 1. Onderzoek waar met name jouw kwaliteiten liggen.

Omschrijf je kwaliteiten in een competentieprofiel.

Breng in kaart welke resultaten je met die kwaliteiten hebt neergezet. Kwantificeer de resultaten zoveel mogelijk.

Bepaal welke kwaliteiten je relatief het liefste inzet in je werk en wat de kwaliteiten zijn waarin je relatief het beste bent; dat is jouw top vijf.

 

Stap 2. Formuleer jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk.

Wat is belangrijk voor jou? Waar loop jij warm voor? Wat betekent werk voor jou? Welke bijdrage wil jij leveren met wat jij doet in je werk?

Wat is naast werk belangrijk voor jou? En hoe verhoudt je werk zich tot die andere zaken die belangrijk voor je zijn?

 

Stap 3. Omschrijf hoe de omgeving eruit ziet waarin jij goed gedijt

Wat heb jij nodig om te groeien en te bloeien op je werk? En wat zou je moeten vermijden, als je wilt voorkomen dat je wegkwijnt of bijvoorbeeld ziek wordt van je werk?

 

Stap 4. Omschrijf het profiel van het voor jou ideale werk

Wat wil je? Waar wil je dat? En wat is daarbij voor jou verder belangrijk?

Ik geef je een paar tips:

 • Welke missie wil je terug zien in je werk? (zie stap 2)
 • Wat zijn activiteiten, taken, bezigheden die je graag doet?
 • Werk je het liefst met mensen of met informatie? Of misschien met dingen?
 • Wat is jouw favoriete kennis- of vakgebied?
 • Wat is jouw favoriete werkveld?
 • Bij wat voor organisatie zou je willen werken? (doel, aard van de organisatie, locatie) (zie ook stap 3)
 • Welke rollen passen bij jou?
 • Welke arbeidsomstandigheden hebben jouw voorkeur? (zie stap 3)
 • Voor welk type mensen heb jij een voorkeur als collega’s? (zie stap 3)
 • Wat is het verantwoordelijkheidsniveau dat je ambieert?
 • Welke kwaliteiten wil je met name inzetten in het werk dat je doet? (zie stap 1)

 

Stap 5. Schrijf een goed basis cv

Lees mijn artikel met tips voor een curriculum vitae dat eruit springt, er nog eens op na. En oriënteer je naar de do’s en don’ts.

Een actuele checklist voor je cv vind je hier.

 

Stap 6. Zorg voor een goed profiel op LinkedIn

Op internet is daarover veel informatie te vinden.

Heb je behoefte aan een actuele checklist? Die vind je hier.

 

Stap 7, 8, 9 en 10 hebben betrekking op de externe dialoog.

Je gaat onderzoeken waar behoefte is aan mensen zoals jij. En welke functie en welke organisatie optimaal bij jou passen.

Meer daarover lees je in mijn volgend artikel.

 

 

Heb je het gevoel dat je het fundament voor de realisatie van je ideale baan nog niet goed hebt staan?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het helder bepalen en neerzetten van je doel?

Bel (0575-544588) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust.

 

 

 

 

Gaan voor zomaar een baan of een loopbaan?

Waarom het riskant kan zijn om te gaan voor zomaar een baan

 

“Wat ik nu nodig heb, is een baan. Mijn loopbaan komt later wel weer”, zo verzuchtte een van mijn connecties.

“Heb jij een baan voor me? Of kun jij me anderszins helpen aan een baan? Als ik maar weer een baan heb, dan ben ik voorlopig gered”.

 

Ik kan me goed voorstellen dat op een bepaald moment de paniek toe kan slaan. Zeker als je al enige tijd bezig bent met het vinden van een baan.

Maar wist je dat het heel riskant kan zijn om je te richten op zomaar een baan. Niet alleen voor je lichamelijk en psychisch welbevinden, maar ook voor je loopbaan?

In mijn artikel lees je waarom.

Lees meer