Berichten

Hoe je zorgt voor duurzame inzetbaarheid in je werk

Vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten

 

Als je te weinig alert bent op veranderingen, dan kan het zijn dat je in een situatie komt als een konijntje starend in de koplampen van een aanstormende auto.

 

Ontleen geen zekerheid aan een sociaal plan. Of aan een uitkering die je na ontslag te wachten staat.

Ontleen ook geen zekerheid aan een vaste baan. Zeker niet als overduidelijk is dat die vastigheid op de tocht staat.

Het gebeurt met regelmaat.

 

Niet elke werknemer vindt inzetbaarheid in werk belangrijk. Voelt zichzelf daarvoor niet direct verantwoordelijk, maar verwacht dat de werkgever bijvoorbeeld zorgt voor opleidingen.

Toch is het belangrijk dat je zelf investeert in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zodat je interessant blijft voor werkgevers en dus inzetbaar blijft.

Er zijn een aantal elementen die bepalend zijn voor inzetbaarheid in werk. Ik geef je vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten.

 

Hoe je zorgt voor duurzame inzetbaarheid in je werk

 

Inzetbaarheid in werk is weerbarstig

 

Er wordt veel geschreven en gesproken over duurzame inzetbaarheid.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties.

Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Maar dat is voor veel mensen nog een lange weg.

 

Als mensen eigen en andermans inzetbaarheid beoordelen, letten ze vaak meer op rimpels dan op competenties en flexibiliteit.

Ook leidinggevenden zijn vaak geneigd om loopbaankansen van werknemers te baseren op leeftijd.

Opleiding, loopbaanbegeleiding, huidig competentieniveau en bereidheid om van baan te veranderen doen er ook toe. Maar de invloed daarvan is veel minder groot dan van leeftijd.

Overigens wordt verwacht dat tijden veranderen en dat 50-plussers zelfs de toekomst hebben. Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig.

 

 

Het onderhouden van inzetbaarheid in werk kost tijd en moeite

 

Zowel voor werkgevers als voor werknemers.

 

Er is een sterke relatie tussen inzetbaarheid in werk en de ontwikkeling van arbeidsidentiteit.

In een traject bij Life\Work Design is daar volop aandacht voor.

Je moet dan denken aan thema’s als ‘Wie ben ik en wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat betekent werk voor mij en welke bijdrage wil ik leveren met wat ik doe in mijn werk?’ en ‘Hoe presenteer ik mezelf?’.

Die vragen zijn lang niet voor iedereen makkelijk te beantwoorden. De antwoorden zijn bovendien aan ontwikkeling onderhevig. Want wat eerder passend was, hoeft dat later niet meer te zijn.

 

Inzetbaarheid vraagt ook om continue bijscholing en het onderhouden van je netwerk.

Dat kost tijd en het gaat ook niet iedereen even gemakkelijk af.

 

 

Elementen die samen inzetbaarheid bepalen

 

Wellicht vraag je je af aan welke criteria je moet voldoen, wil je inzetbaar blijven in werk.

Ik noem een vijftal punten om je daar een idee van te geven:

 

 1. Beroepsexpertise

Wil je inzetbaar blijven voor werk, dan heb je kennis en vaardigheden nodig, passend voor het werk dat je wilt doen.

Bovendien moet je aan kunnen tonen dat je die kennis en vaardigheden daadwerkelijk hebt. Bijvoorbeeld aan de hand van diploma’s of EVC’s. Of aan de hand van concrete voorbeelden waaruit blijkt dat je die competenties bezit.

 

 1. Anticipatie en optimalisatie

Daarbij kun je denken aan het op eigen initiatief voorbereiden op toekomstige veranderingen in werk.

Bijvoorbeeld door tijdig bij te scholen. Of om te scholen in een andere richting, als het werk dat je tot dan toe hebt gedaan lijkt te gaan verdwijnen.

En bij optimalisatie aan best practices en de meest innovatieve praktijkvoorbeelden.

 

 1. Persoonlijke flexibiliteit

Je aan kunnen passen aan veranderingen in de wetenschap wat je waard bent, wat jouw toegevoegde waarde is.

Werk is nu eenmaal aan verandering onderhevig en de laatste jaren gaan de ontwikkelingen in werk heel snel.

 

 1. Organisatiesensitiviteit

Het vermogen om in organisatieverband te participeren en presteren. Je moet “weten hoe de hazen lopen.

Zodat je op de hoogte bent van ontwikkelingen, weet hoe de verhoudingen liggen en waarvoor je bij wie moet zijn.

 

 1. Balans

Je moet diverse belangen tegen elkaar af kunnen wegen en daarnaar handelen.

Bijvoorbeeld eigenbelang en het belang van de werkgever, werk en privé, nu en in de toekomst.

 

 

In een volgend artikel lees je meer over wat duurzame inzetbaarheid te maken heeft met je persoonlijkheid.

Hoe die jouw inzetbaarheid kan belemmeren of juist bevorderen. En wat de Meer Waarde Benadering, zoals ook beschreven in mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘ daarin voor jou kan betekenen.

 

 

Kun je in je ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06 54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

Met loopbaanvaardigheden je vrijelijk bewegen op de arbeidsmarkt

Loopbaanvaardigheden heb je nodig om je flexibel aan te passen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Functies verdwijnen en er komen nieuwe functies bij. En hoe de toekomst van werk eruit gaat zien, is nog moeilijk te voorspellen.

De verwachting is dat je als werkende met enige regelmaat geconfronteerd zult worden met transities in je werk. Dat betekent dat als je succesvol wilt zijn in je loopbaan én gelukkig wilt zijn met je werk, je moet beschikken over aanpassingsvermogen, career adaptability, en proactief loopbaangedrag moet kunnen laten zien.

Bovendien wordt van jou als hogeropgeleide verwacht dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het vormgeven van je loopbaan. Dat je zelf investeert in het bijhouden van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat die ontwikkelingen voor jou betekenen. En dat je proactief bij kunt sturen als dat in jouw ogen nodig is.

 

Met loopbaanvaardigheden je vrijelijk bewegen op de arbeidsmarkt

 

Bijbenen van de veranderingen op de arbeidsmarkt

 

Door technologische ontwikkelingen veranderen de functie-eisen van werknemers veel sneller dan voorheen.

De vraag naar andere vaardigheden neemt toe, bijvoorbeeld vaardigheden samenhangend met de energietransitie, algoritmes en kunstmatige intelligentie. En in die snel veranderende wereld moet je je als werknemer ook steeds langer staande houden, door de opschuivende pensioenleeftijd.

Als werkende moet je het tempo van de veranderingen kunnen bijbenen. Dat betekent dat je niet alleen vakspecifieke ontwikkelingen moet bijhouden. Je moet je ook ontwikkelen als persoon.

 

 

Banen worden sociaal en emotioneel veeleisender.

 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) deed onderzoek naar zes veelvoorkomende beroepen, waaronder leerkrachten, beveiligers, ict’ers en vrachtwagenchauffeurs.

Allemaal moeten ze beter kunnen communiceren, stressbestendiger zijn en over meer mensenkennis beschikken dan een paar decennia geleden.

Sociale vaardigheden van werknemers zijn dan ook steeds belangrijker. Zeker naarmate robots en algoritmes meer routinematige taken uitvoeren. Sociale vaardigheden daarentegen kan de technologie niet zomaar overnemen. Ook al wordt bijvoorbeeld in de zorg geëxperimenteerd met de inzet van robots om zorgverleners en mantelzorgers te ontlasten en zorgtaken uit handen te nemen.

 

 

Continu updaten van je competenties is nodig om loopbaanvaardig te zijn en te blijven

 

Je competenties hebben continu een update nodig’, zegt Andries de Grip, hoogleraar economie en directeur van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt, in NRC.

Dan ga je er al vanuit, dat werkenden een beeld hebben van hun competenties en dat alleen een update nodig is.

Maar het is mijn ervaring als loopbaancoach dat veel werkenden maar een beperkt beeld hebben van wat ze te bieden hebben op de arbeidsmarkt. In elk geval moeite hebben om zich met hun kwaliteiten overtuigend te presenteren. Zodanig dat ze aan kunnen tonen wat de inzet van hun kwaliteiten een werkgever of opdrachtgever oplevert. Misschien geldt dat ook voor jou.

 

 

Bijscholen en indien nodig omscholen zijn niet altijd even makkelijk

 

Vaak is scholing gefaciliteerd door je werkgever gericht op je huidige functie, het eigen bedrijf en de eigen sector.

Bij coachklanten zie ik met regelmaat terughoudendheid om de wens voor scholing bespreekbaar te maken met een leidinggevende. Zeker als het gaat om scholing die niet direct meerwaarde heeft voor de huidige functie.

Schroom niet om in dat soort situaties jouw wens kenbaar te maken. Realiseer je dat het getuigt van goed werkgeverschap als je werkgever met je meedenkt. En vanuit inzicht in mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan financiering, jouw wens om je als professional te ontwikkelen (deels) kan faciliteren.

 

 

Individuele leerrekening om scholing voor iedere Nederlander mogelijk te maken

 

Een individuele leerrekening; een eigen potje waar iedere Nederlander scholing mee kan betalen.

En waar de overheid, werkgever en de betrokkene fiscaal vriendelijk een storting in kunnen doen. Mits dat geld alleen voor scholing wordt gebruikt.

Het kabinet is sinds 2018 bezig zo’n leerrekening op te zetten, maar het komt nog niet van de grond. Kennelijk heeft beleid rond ‘leven lang ontwikkelen’ nog onvoldoende urgentie.

En helaas, als je werkgever je niet wil helpen, of als je geen werkgever hebt, dan heb je nu weinig mogelijkheden als je zelf de financiering niet rond kunt krijgen. Maar de ervaring leert, ‘waar een wil is, is een weg’.

 

 

Loopbaanvaardigheden ontwikkelen

Als werkende moet je dus je vakinhoudelijke kennis bijhouden. Je moet je ook ontwikkelen als persoon, want banen worden sociaal en emotioneel veeleisender.

Continu updaten van je competenties is noodzakelijk. Dat vraagt bijscholing en mogelijk omscholing.

Naar ik hoop slaagt de overheid erin om het plan van een individuele leerrekening te realiseren, zodat scholing betaalbaar wordt voor iedere werkende.

 

Want juist in deze turbulente tijden is het belangrijk je goed voor te bereiden op veranderingen en naast genoemde punten te beschikken over loopbaanvaardigheden.

Bij die loopbaanvaardigheden kun je denken aan:

 • Het vormgeven van je eigen loopbaan en in staat zijn om zelfstandig loopbaanbeslissingen te nemen.
 • Het hebben van een onderzoekende mindset met betrekking tot je loopbaan, jezelf en de markt. Actief zoeken naar wat kenmerkend voor je is, wat je te bieden hebt en wat belangrijk voor je is met betrekking tot werk. En je onderzoek doen naar de behoeftes op de arbeidsmarkt en actief zoeken naar waar kansen voor je liggen.
 • Het stellen van concrete loopbaandoelen en het maken van plannen om die doelen te bereiken.
 • Vertrouwen hebben in jezelf als het gaat om het succesvol vormgeven van je loopbaan. Geloof in eigen kunnen met betrekking tot loopbaantaken, bijvoorbeeld vinden of creëren van nieuw werk.

Die vaardigheden heb je nodig om proactief loopbaangedrag te laten zien.

 

Het boek ‘WAT WIL IK NU ECHT?’ helpt je om die vaardigheden te ontwikkelen.

Zeker als je nu niet gelukkig bent met je werk, bestel het boek bij Managementboek.

Of Bol.com of haal het bij de plaatselijke boekhandel.

 

En wil je jouw vragen aan me voorleggen of anderszins met mij sparren als loopbaancoach? Neem gerust contact met me op.

 

 

 

 

Ondernemer zijn van je eigen talenten: een cyclisch proces

Hoe je zorgt voor voldoening, plezier en uitdaging in je werk en continue inzetbaarheid

 

Iedereen heeft talent. Zelfs meer dan één. Misschien wel drie talenten.

Maar talent moet ontwikkeld worden.

Talenten hebben een eigen waarde op de arbeidsmarkt en afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan de waarde variëren.

Wil je ondernemer zijn van je eigen talenten, dan is het zaak dat je goed zicht hebt op wat jouw talent eigenlijk is. Dat je weet hoe je dat talent kunt ontwikkelen. Dat je een helder beeld hebt van hoe de interne en externe markt eruitzien. En dat je als een ondernemer de verbinding kunt maken tussen wat jij kunt en wilt en wat de arbeidsmarkt nodig heeft.

Is dat het geval, dan ben je met je talenten goed bezig.

 

Ondernemer zijn van je eigen talenten

 

Iedereen heeft talent, zelfs meer dan één

 

Ook al denk je misschien dat je helemaal geen talent hebt. Vind je het heel gewoon, dat je de dingen doet zoals je ze doet. En zie je dat helemaal niet als een talent.

Dat idee wordt nog eens versterkt als je in een omgeving zit, waarin men niet zo gewend is om oog te hebben voor talent van mensen. Zeker niet om naar jou terug te koppelen wat ze goed aan je vinden.

Of als er geen ruimte is om je talenten toe te passen.

Het is dan lastig om ze te laten zien. Je kunt ook zelf je talenten niet ervaren. Je kunt ze niet verder ontwikkelen en je kunt geen waardering krijgen voor wat je met je talenten doet. En die waardering is een belangrijke voedingsbron om jouw talenten te laten groeien.

 

 

Talenten moeten ontwikkeld worden

 

Vaak wordt gedacht dat een talent een aangeboren gave is.

Dat is maar zeer ten dele het geval. Ja, er is een natuurlijke begaafdheid, een zekere aanleg voor iets. Maar die aanleg moet nog wel ontwikkeld worden. Dat kan een grote uitdaging zijn.

 

Zo’n aanleg moet groeien, tot wasdom komen en dat gaat niet vanzelf.

Daarvoor moet je in de eerste plaats zelf zien waar jouw talenten liggen. Maar ook anderen moeten zien wat jij kunt, waar jij goed in bent. Valse bescheidenheid helpt jou niet daarbij.

Nodig anderen uit om jou te vertellen wat ze goed aan je vinden. Daar leer jij weer van.

Regel meer flexibiliteit in je takenpakket of in je werkzaamheden. Zorg voor bredere inzetbaarheid en realiseer gewenste resultaten.

Dan kun je niet alleen je talent ontwikkelen, het maakt je werk ook uitdagend en boeiend.

En is het dat niet meer, dan is het misschien tijd om het talent dat je tot dan toe hebt ingezet, even te laten rusten en een van jouw andere talenten naar voren te schuiven. Ook al betekent dat bijstellen van je koers.

 

Stap niet in de valkuil om te lang door te gaan met een bepaald talent.

Terwijl je er eigenlijk al moe van bent, er geen zin meer in hebt om met dat talent iets te doen. Durf dat talent dan los te laten. Mogelijk kom je er in een latere fase in je loopbaan weer bij terug.

Pak een ander talent op, dat je in de tussentijd hebt ontwikkeld.

Voorbeelden daarvan zie ik volop bij mijn coachklanten. Een zorgcoördinator die talenten heeft ontwikkeld op het terrein van team coaching, een accountmanager die talenten heeft ontwikkeld op het terrein van Shiatsu, een functioneel beheerder, die talenten heeft ontwikkeld op het terrein van e-commerce en big data.

 

 

Ondernemer zijn van je eigen talenten: een cyclisch verloop

 

Loslaten van bepaald talent kan te maken hebben met je eigen ontwikkeling, maar ook met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Over dat laatste verderop meer.

Idealiter is het mooi als je in het nu één talent aan het ontwikkelen bent, een tweede talent inzet in het werk dat je doet en bijvoorbeeld een derde talent even laat rusten.

Op die manier krijg je een soort cyclisch verloop van je talenten.

Je zult zien dat na een bepaalde periode talent A dat je aan het ontwikkelen bent, zover ontwikkeld is dat je het in kunt zetten in het werk dat je doet. Dat je talent B dan kunt laten rusten. Wellicht een ander talent, talent C verder kunt ontwikkelen.

Daardoor is er voor jouw talenten altijd een fase van rusten, ontwikkelen en inzetten.

 

Kun je daarbij jouw talenten inzetten voor werk dat niet alleen betekenisvol is voor jezelf, maar ook voor de mensen waarvoor en waarmee je werkt, dan resulteert dat in fijn werk.

Kom je daarbuiten, dan geeft werk al gauw minder energie en kan het zelfs meer energie kosten dan het oplevert.

 

 

Talenten hebben een eigen marktwaarde en die is aan ontwikkeling onderhevig

 

Talent waar eerst vraag naar was, kan overbodig worden.

Door de beweging op de arbeidsmarkt verandert de behoefte. Het is dan ook goed om zicht te hebben op wat er gaande is op die arbeidsmarkt. Zodat je de verbinding kunt maken tussen jouw talenten en de markt en adequaat in kunt schatten met welke van jouw talenten jij inkomen kunt genereren.

 

Heb je daarnaast ook goed zicht op opleidingsmogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen en je te kwalificeren voor waar behoefte aan is, dan ben je met je talenten goed bezig.

Zie ontwikkeling van je talent altijd in een bepaalde context. Ontwikkel voor die context een soort derde oog. Want talent dat vandaag niet belangrijk gevonden wordt, kan het morgen wel zijn.

Kijk dan ook vaak naar buiten, zodat je zicht hebt op ontwikkelingen en daarop kunt anticiperen. En je inzetbaarheid zo hoog kunt houden als maar mogelijk is.

 

 

Kortom

 

Weet wat je talenten zijn. Weet in welke fase ze zijn: ontwikkelen, inzetten of rusten. Weet wat er gaande is op de arbeidsmarkt en wat de samenleving vraagt. Weet met inzet van welke talent jij je inkomen kunt genereren. En weet welke mogelijkheden er zijn om je talent te ontwikkelen.

 

 

 

Heb je nog geen helder beeld van jouw talenten? En hoe je die te gelde kunt maken op de arbeidsmarkt?

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’. Maak je keuze voor de optie die het beste bij je past en meld je snel aan.

 

 

 

 

Jouw top five aan kwaliteiten en de juiste functie voor een goede match

Waarom het belangrijk is om jouw top five aan kwaliteiten heel helder te hebben om te komen tot een goede match met een functie

 

Waar je goed in bent, vind je ook leuk om te doen. Dat wordt vaak gedacht.

En wat je leuk vindt om te doen, daar ben je ook goed in.

Maar beide veronderstellingen zijn niet per definitie waar. Je kunt wel goed zijn in iets, maar of je het ook leuk vindt om die kwaliteit in te zetten, dat is nog maar de vraag.

Aan de andere kant kan het zijn dat je het leuk vindt om met bepaalde activiteiten bezig te zijn, maar dat het je niet gemakkelijk afgaat. Je bent er niet goed in.

In mijn trainingen en mijn coachtrajecten filter ik dat. Je komt dan tot een top five van jouw kwaliteiten. Dat zijn de kwaliteiten die je relatief het liefste inzet in je werk en waarin je relatief ook het beste bent.

Kun je jouw top five onvoldoende kwijt in jouw werk? Dan heb je grote kans dat je minder gelukkig bent met dat werk. Dat je het gevoel hebt dat je niet kunt groeien, bloeien en excelleren.

 

Jouw top five aan kwaliteiten en de juiste functie voor een goede match

 

Aanleiding om je te oriënteren op een volgende loopbaanstap

 

Vaak doen coachklanten een beroep op mij als loopbaancoach omdat ze zich willen oriënteren op een volgende loopbaanstap. Soms uit eigen initiatief, soms gedwongen.

In geval van eigen initiatief, ervaart betrokkene meestal onvoldoende plezier en voldoening in zijn werk. Of heeft hij het nog naar zijn zin in zijn werk, maar voorziet dat voldoening en plezier op deze plek eindig zijn.

 

 

Zo heeft een van mijn coachklanten de ervaring dat hij na een jaar of drie, hooguit vier, uitgekeken is op zijn werk en toe is aan een nieuwe uitdaging. In zijn loopbaan is hij ook al ettelijke keren veranderd van baan.

Hij vraagt zich af wat maakt dat die ervaring zich steeds herhaalt.

 

Op dit moment heeft hij het al ruim drie jaar goed naar zijn zin in zijn werk. Ook de organisatie wil hem graag behouden en faciliteert dan ook zijn loopbaantraject.

Het is de uitdaging om uit te zoeken waar het op een gegeven moment dan precies aan schort. Wat het hete hangijzer is dat hem doet switchen van baan.

Gaande het traject kregen we de vinger erachter. Met name toen zijn top five aan kwaliteiten helder werd.

 

 

De top five aan kwaliteiten als cruciale factor bij het ervaren van voldoening en plezier in je werk

 

Met triggervragen wil ik meer duidelijkheid krijgen met betrekking tot de chaos in mijn hoofd”.

Zo kwam hij bij me binnen.

Voor zijn gevoel was het chaos in zijn hoofd. Ik begrijp dat het zo kan voelen.  Maar als je die chaos door een gestructureerde aanpak weet te ontwarren, dan valt het alles mee.

 

Wat mijn coachklant betreft, blijkt het al dan niet kunnen inzetten van zijn top five aan kwaliteiten het hete hangijzer.

In die top five zitten kwaliteiten zoals:

 • Met gemak me inwerken in een voor mij nieuwe situatie, daarbij me goed voorbereiden en me laten informeren en adviseren om beslagen ten ijs te komen.
 • Welbewust investeren in het opbouwen van relaties en het winnen van vertrouwen van de klant, vanuit interesse aansluiten bij en rekening houden met wie ik voor me heb en welbewust kiezen van een insteek die daarbij past.

Bij doorpraten werd heel helder dat bijvoorbeeld bovenstaande kwaliteiten minder aangesproken worden, naarmate hij langer in een en dezelfde functie werkzaam is. Als hij dus te maken heeft met steeds dezelfde klanten en eenzelfde product.

Dat voor ogen houdend, is het op dit moment een uitkomst voor hem als hij de overstap kan maken naar een andere productgroep. Waarbij hij dan ook als vanzelf met andere klanten te maken heeft. En hij de als voorbeeld genoemde kwaliteiten weer volop in kan zetten.

 

Een ander voorbeeld van een kwaliteit in zijn top five is:

Het met overzicht en gestructureerd leiden van een vergadering of geven van een presentatie, daarbij me overtuigend en passievol presenteren, beeldend beschrijven van mijn verhaal en alert en tactisch reageren op moeilijke vragen.

Een combinatie van werken in een andere productgroep bij zijn huidige werkgever en een docentschap of gastdocentschap bij een passende hbo-opleiding spreekt hem dan ook erg aan.

Naast een parttime docentschap of gastdocentschap zou parttime begeleiden van afstudeerders, ook goed bij hem passen.

Bovendien kan dat ook van meerwaarde zijn voor zijn huidige werkgever. Dus een mooie win-win situatie.

 

 

Kortom

 

Het voorbeeld van mijn coachklant laat zien hoe belangrijk het is, dat je jouw top five aan kwaliteiten heel helder hebt om te komen tot een goede match met een functie. Zodat je plezier en voldoening ervaart in je werk.

Overigens is alleen die goede match geen garantie dat je ook op termijn goed gedijt. Om het vuurtje brandend te houden is er over het algemeen nog wat meer nodig.

Meer daarover lees je in mijn volgend artikel.

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van waar met name jouw kwaliteiten liggen? 

Laat staan, wat de kwaliteiten zijn die je relatief het liefste inzet en waarin je relatief ook het beste bent?

Neem gerust contact met me op.

Gegarandeerd krijg je in een individueel loopbaantraject een helder beeld van jouw kwaliteiten en met name jouw top five.

 

 

 

 

Hoe je vastroesten in je werk voorkomt

Tips om te voorkomen dat je vastroest in je werk

 

“Over tien jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk”, zo kopte onlangs een artikel in NRC.

Denk Werk, een onafhankelijke denktank, rapporteerde onlangs over hoe technologie de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen. Een ontwikkeling die naar de mening van de denktank schromelijk wordt onderschat.

Zij verwachten dat over tien jaar half Nederland niet meer geschikt is voor zijn werk. Met name omdat de digitale vaardigheden ontbreken. In een van mijn vorige artikelen maakte ik daar al melding van.

‘Oude beroepen’ zullen steeds meer verdwijnen en nieuwe banen ontstaan.

Als beroepen sneller verdwijnen, wordt het des te belangrijker dat je als werknemer niet vastroest in je baan.

Ook zal je eraan moeten wennen dat een beroep voor het leven een uitzondering wordt. Dat omscholing gaande je loopbaan eerder aan de orde zal zijn en je vaker bijscholing nodig hebt.

 

Wat de risico’s zijn van vastroesten in je baan en hoe je dat kunt voorkomen, lees je in mijn artikel.

 

Hoe je vastroesten in je werk voorkomt

 

Vastroesten in je werk; een groot risico

 

Vastroesten in je werk; er zo aan gewend zijn geraakt dat je niet meer anders kunt.

Of in elk geval denkt, dat je niet meer anders kunt en dus maar blijft zitten waar je zit. Met alle negatieve consequenties van dien.

“Inmiddels werk ik ruim zeven jaar bij de huidige werkgever. Zo langzamerhand heb ik het hier wel gezien. Ik doe mijn werk grotendeels op de automatische piloot en uitdaging is ver te zoeken.

Mijn werk kost me meer energie dan het me oplevert. Ik kom elke dag moe thuis.”

Zo vertelde mij Karin, een potentiële klant. Misschien herken je jezelf daarin.

Je bakens verzetten en van baan veranderen vraagt lef. Zeker met een contract voor onbepaalde tijd.

Maar blijf je zitten waar je zit en roest je vast in je werk, realiseer je dan dat het veel moeite kost om daar weer uit te komen.

Het klinkt wel heel plastisch, maar het is goed om te weten dat roest heel sterk is.

Wist je dat roest staal opvreet? Dat roest staal verzwakt en dat het staal door roest gaat bladderen en brokkelen? Dat roest ook constructies ontzet? Dat het zich overal tussenin vreet en verbindingen langzaam maar zeker uit hun voegen duwt?

In figuurlijke zin werkt roest net zo.

 

 

Risico’s van vastroesten in je werk

 

Vastroesten in je werk leidt tot verveling en verveling blijkt een arbeidsrisico. Ook al zou je dat misschien niet verwachten, het leidt tot effecten die te vergelijken zijn met de effecten van te hoge werkdruk.

Net als bij te hoge werkdruk, nemen bij te lage werkdruk bevlogenheid en betrokkenheid zienderogen af. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 44 procent van de medewerkers met een te lage werkdruk niet meer betrokken en bevlogen is.

Verveling heeft dan ook een negatief effect op je productiviteit. En in algemene zin een negatief effect op hoe je in je werk en in de organisatie staat.

Ook leidt verveling tot stress en frustratie. Iedereen heeft namelijk een natuurlijke drang om te leren en zich te ontwikkelen. Daarvoor heb je uitdaging nodig. Uitdaging biedt je de mogelijkheid om je grenzen te verkennen en nieuwe vaardigheden te leren.

Als je werkzaamheden eigenlijk te makkelijk voor je zijn, dan heeft het een negatief effect op de ontwikkeling die je doormaakt. Dan heb je het gevoel dat je stilstaat, terwijl je je moet blijven ontwikkelen om mee te kunnen met alle ontwikkelingen op werkgebied.

Dat geeft niet alleen frustratie, maar ook stress.

Te lang blijven plakken in een en dezelfde baan is meestal ook niet goed voor je zelfvertrouwen. Ik zie dat met regelmaat bij coachklanten.

Als je je werk kunt doen op de automatische piloot, dan vind je ook al gauw dat het niet zoveel voorstelt. En dat wat je ervoor moet kunnen, heel gewoon is. Terwijl het dat niet is.

Je doet jezelf daarmee schromelijk tekort. En je maakt het je daarmee extra moeilijk om jezelf te verkopen in een netwerk- of sollicitatiegesprek.

 

 

Hoe je vastroesten in je werk kunt voorkomen

 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor vastroesten in je werk.

Ik geef je een aantal tips:

 

 1. Zorg dat je je blijft ontwikkelen, als persoon en als professional.

Zorg dat je interessant blijft voor werkgevers. Neem daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Kun je daarvoor nog wat tips gebruiken? Lees mijn artikel daarover er nog eens op na.

 

 1. Volg de ontwikkelingen op gebied van werk.

En anticipeer daarop, zodat je daarbij aan kunt sluiten met wat jij te bieden hebt en met wat jij in de markt wilt zetten.

 

 1. Besteed tijd en energie aan netwerken.

Ook als je niet op zoek bent naar ander werk. Netwerken is belangrijk, ook als je een vaste baan hebt.

Netwerken versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt. Het houdt je scherp en up-to-date. Mede door je toonaangevend eigen netwerk ben je een gewilde medewerker, die van waarde is voor zijn organisatie. En die een bijdrage kan leveren aan innovatie en verbetering van de prestatie.

 

 1. Wees proactief op je werk.

Zorg dat je weet wat je te bieden hebt en wat je wilt. Wees regisseur van je eigen loopbaan. Doe proactief je voorstel aan je werkgever, met betrekking tot hoe jij voor jouw werkgever van betekenis kunt zijn. En geef aan, wat jij daarvoor nog nodig hebt.

 

 1. Houd oren en ogen goed open.

Zodat je alert kunt reageren als zich kansen voordoen. Kansen die aansluiten bij wat jij met jouw talenten in de wereld wilt zetten.

 

 1. Stuur tijdig bij.

Wacht niet af tot de verveling toeslaat. Denk al na over je loopbaan voordat je je verveelt. Zorg dat je weet wat je wilt. Alleen dan kun je tijdig bijsturen.

Lees de ervaring van Marit:

“Hoewel het aanvankelijk niet mijn specifieke bedoeling was, ben ik tijdens de eerste jaren van mijn loopbaan in het inkoopvak gerold. Een paar jaar geleden kwam ik op het punt dat ik de meeste aspecten van het inkoopvak wel gezien had, en toe was aan een nieuwe uitdaging. Op dat moment ben ik in samenspraak met mijn werkgever de studie bedrijfskunde begonnen. Deze studie heb ik zelf uitgekozen, omdat ik graag mijn kennis wil verbreden. Naast mijn functie als inkoper werd ik projectleider voor de implementatie van een nieuwe CRM systeem voor de Europese vestigingen van ons bedrijf. Deze taak gaf mij precies de uitdaging die ik nodig had. Inmiddels is het project en de studie afgerond. Door nieuwe ontwikkelingen bij mijn werkgever, zie ik daar inmiddels ook weer mogelijkheden om alsnog een stap te maken.”

 

 

Dreig jij vast te roesten in je werk?

Weet je nog niet hoe bij te sturen, vooral omdat je niet goed weet wat je te bieden hebt en wat je wilt?

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaanen meld je aan.

Gegarandeerd heb je na de drie trainingsdagen van de optie fundamentals scherp wat je kunt en wat je wilt. Zodat je kunt ontroesten op je huidige werk of tijdig bij kunt sturen naar ander werk.

 

 

 

Drie aandachtspunten voor een succesvolle loopbaanswitch

Drie zwakke punten waaraan je moet werken, als je succesvol een loopbaanswitch wilt maken

 

 

Al eerder maakte ik eens de verbinding tussen loopbaan en een snelweg.

Soepel kunnen manoeuvreren op die loopbaansnelweg vraagt inzichten en vaardigheden. Zeker als je een loopbaanswitch wilt maken.

Voor een autorit zorg je dat je voertuig in orde is. En zeker voor een lange rit heb je erover nagedacht wat je verder aan boord moet hebben.

Met betrekking tot je loopbaan zou dat niet anders moeten zijn. En moet je zorgen dat jijzelf, je voertuig, optimaal toegerust bent voor jouw rit.

En zoals je op een snelweg ook niet onbezonnen in volle vaart van baan verandert, zo is dat ook niet verstandig in je loopbaan. Als je tenminste een clash en chaos wilt vermijden.

Wil je een loopbaanswitch maken?

Bereid die switch dan goed voor. Eenmaal onderweg, koers naar je bestemming, geef tijdig richting aan en sorteer voor, zodat voor je omgeving duidelijk is waar jij naartoe wilt. Dan kunnen ze je helpen bij het realiseren van jouw doel.

Zo zou het moeten zijn, maar de praktijk is vaak anders.

 

In mijn artikel lees je meer over drie zwakke punten waaraan je moet werken, als je een loopbaanswitch wilt maken.

Deels hebben die punten te maken met de voorbereiding van jouw loopbaanswitch. Deels met hoe je andere weggebruikers kunt inschakelen om jouw doel, jouw bestemming te bereiken.

 

Drie aandachtspunten voor een succesvolle loopbaanswitch

 

Geen scherp beeld hebben van wat jij met jouw kwaliteiten in een ander werkveld of vakgebied te bieden hebt

 

“Hoe kan ik een switch maken naar een vakgebied of een werkveld waarin ik geen ervaring heb?”

Die vraag wordt mij met regelmaat gesteld.

 

In de eerste plaats is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van de kwaliteiten waarmee jij de transfer kunt maken naar het andere vakgebied.

Daarvoor moet je helder hebben welke kwaliteiten waardevol zijn in het voor jou nieuwe vakgebied. En hoe die matchen met jouw competentieprofiel.

Zorg dat je voorbeelden kunt geven waaruit blijkt dat je de door jou genoemde kwaliteiten hebt en wat je met jouw kwaliteiten hebt bereikt.

Zo kun je aantonen dat je geschikt bent om dat type werk te doen, ook al heb je met het specifieke werk zelf nog geen ervaring.

Vind je dat nog lastig? In een van mijn vorige artikelen geef ik je een stappenplan. Volg dat stappenplan en je kunt een antwoord geven op de vraag “Waarom moeten we jou kiezen, ook al heb je geen ervaring met het betreffende werk”?  

 

Realiseer je dat jij degene bent die de koppeling van jouw kwaliteiten met het nieuwe werk moet maken.

Een werkgever gaat dat voor jou niet doen. Die is eerder geneigd om iemand aan te nemen die al ervaring heeft met het betreffende werk.

 

 

Het beeld van jouw ideale werk niet kunnen omschrijven

 

Op LinkedIn zie ik het nog met regelmaat: ‘Op zoek naar een nieuwe uitdaging’.

Alsof de bezoeker van je profiel maar zelf moet inschatten welke uitdaging bij jou zou kunnen passen.

Dat gaat niet werken.

 

Zorg dat je zelf een heel helder beeld hebt van het werk dat je wilt doen.

En hoe jouw loopbaanswitch er dus uit moet gaan zien.

Geef in jouw samenvatting op LinkedIn aan voor welke problemen van werkgevers jij de oplossing bent.

En omschrijf jouw ideale werk. Doe dat aan de hand van de drie vragen: ‘Wat wil ik?Waar wil ik dat?’ en ‘Wat is verder daarbij voor mij belangrijk?

 

Doe je onderzoek naar het voor jou nieuwe werkveld.

Zodat je weet welke functienamen gangbaar zijn voor het werk dat je wilt doen.

Laat die functienamen terugkomen in de kopregel van jouw LinkedIn profiel. En ook in je samenvatting. Dat is belangrijk voor SEO.

 

Krijg ook boven water hoe nieuwe professionals geworven worden in de sector waarin jij wilt werken. En bepaal op basis daarvan jouw strategie om jouw loopbaanswitch te realiseren.

 

 

Geen sterk netwerk hebben

 

Een sterk netwerk is onontbeerlijk als je succesvol een loopbaanswitch wilt maken.

Maar dan moet wel duidelijk zijn waar je naartoe wilt en je moet dat tijdig aangeven.

Eigenlijk net als in het verkeer. Daar kunnen medeweggebruikers jou vrij baan geven als jij door jouw richting aan te geven duidelijk bent over waar jij naartoe wilt.

Dat moet je wel tijdig doen.

En niet, zoals een van mijn netwerkcontacten deed, pas als de kans verkeken is.

Het betrof een mooie vacature. Zij was in mijn ogen een interessante kandidaat. Een van de beslissers ken ik goed vanuit mijn netwerk.

Maar als ik er pas van hoor als de procedure achter de rug is, dan is een mooie kans verkeken.

 

Zorg dus dat je naar je omgeving helder communiceert over de richting die je uit wilt.

Investeer doelbewust in je netwerk. Schakel je netwerk in als je inschat dat het voor jou van betekenis kan zijn. Want elk netwerkcontact kan een waardevolle wegbereider zijn.

 

 

Succesvol een loopbaanswitch maken

 

Kortom, wil je succesvol een loopbaanswitch maken?

Zorg dat je een helder beeld hebt van het werk dat je wilt doen. En van de kwaliteiten die jou geschikt maken voor dat werk.

Laat aan de hand van voorbeelden zien wat de inzet van jouw kwaliteiten oplevert.

Investeer in netwerkcontacten en maak daar optimaal gebruik van.

 

 

 

Heb je nog onvoldoende fundament om succesvol een loopbaanswitch te maken?

 

Schrijf je in voor mijn programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ en bepaal welke optie het beste bij je past.

 

 

 

 

 

Gaan voor een nieuwe baan of blijven zitten waar je zit

Waarom werknemers beslissen in hun huidige baan te blijven of te gaan voor een nieuwe baan

 

Twee derde van de werknemers is actief op zoek naar een nieuwe baan of staat er voor open.

Dat blijkt uit onderzoek van ADP Research Institute. Het heeft een onderzoek gedaan bij bedrijven met meer dan 50 werknemers, in dertien landen. In totaal zijn 5330 werknemers en 3218 werkgevers betrokken bij het onderzoek.

In Nederland blijkt 27% van de werknemers actief op zoek naar een andere baan en 37% passief.

Hoe is dat voor jou?

Heb je het goed naar je zin in je huidige werk? Ben je niet op zoek naar een nieuwe baan en sta je er eigenlijk ook niet direct voor open?

Hoe zou het voor je zijn als de optie van een mooie nieuwe baan als het ware vanzelf voorbij zou komen? Zou je dan blijven zitten waar je zit?

Het is interessant om voor jezelf eens op een rij te zetten, wat jou zou doen blijven of zou doen vertrekken bij je huidige werkgever als er een mooie kans voorbijkomt, om te veranderen van baan.

Het is wellicht goed om dat eerst eens voor jezelf te inventariseren, alvorens je je laat inspireren door een aantal resultaten van het onderzoek van ADP Research Institute.

 

Gaan voor een nieuwe baan of blijven zitten waar je zit

 

Trends met betrekking tot wat werknemers belangrijk vinden in hun werk

 

Het grootste deel van de werknemers is trots op het werk dat ze doen. En loyaler aan het bedrijf dan werkgevers denken. Dat blijkt uit het onderzoek.

Globalisering, binnenlandse en buitenlandse politiek, focus op winst en automatisering zorgen er echter voor dat werknemers minder vertrouwen krijgen in hun bedrijf en het werk dat ze doen.

 

Vorig jaar is er een vergelijkbaar onderzoek gedaan.

Daarin kwamen een aantal trends naar voren met betrekking tot wat werknemers belangrijk vinden in hun werk. Bijvoorbeeld keuze en flexibiliteit, toegang tot real time leermogelijkheden, autonomie, een gevoel van stabiliteit en de mogelijkheid om te werken aan projecten die als zinvol worden ervaren.

 

 

Betekenis kunnen geven aan werk is belangrijk om voldoening te ervaren

 

Het merendeel van de medewerkers wil integraal onderdeel zijn van de organisatie.

Ik herken dat ook bij mijn coachklanten.

Vaak is dat ook iets dat ze missen in hun huidige werk. Het is althans moeilijk voor hen om in te zien hoe belangrijk ze zijn en hoe ze een verschil (kunnen) maken. En dat kan een reden zijn om op zoek te gaan voor een nieuwe baan.

Zingeving is belangrijk in werk om voldoening te ervaren. Werk is voor veel mensen ook deel van hun identiteit.

Het gaat echt niet alleen om uitwisseling van werk voor geld.

 

 

Menselijke relaties zijn belangrijk om tevreden te zijn met je werk

 

Werkrelaties zijn een belangrijke factor in de mate waarin werknemers tevreden zijn.

Hoe tevreden werknemers in zijn algemeenheid zijn over hun baan, hangt rechtstreeks samen met hoe zinvol en verbonden ze zich voelen, aldus het onderzoek. En of ze feedback kunnen geven waar iets mee gedaan wordt.

Het leeuwendeel van de werknemers voelt zich het meest verbonden met hun directe collega’s. Minder mensen voelen hetzelfde voor hun direct leidinggevenden, het senior management en de directie van het bedrijf.

Voor mij is dat heel begrijpelijk.

Van de werknemers die niet op zoek zijn naar een andere baan voelt 45% zich verbonden met het senior management van het bedrijf. Voor de mensen die actief op zoek zijn naar een andere baan is dat 34%.

 

 

Redenen voor werknemers om te gaan voor een nieuwe baan of te blijven zitten waar je zit

 

Voor werknemers zijn redenen om te blijven of vertrekken gebaseerd op zowel aantrekking als afstoting.

Redenen om te blijven, zijn niet hetzelfde als de redenen om te vertrekken.

Redenen om te blijven zijn bijvoorbeeld de dagelijkse omgeving en het werk zelf. Terwijl bijvoorbeeld de relatie met de direct leidinggevende en de toestand van het bedrijf redenen zijn om te vertrekken.

Werknemers vinden hun werk misschien leuk genoeg om te blijven. Maar een gebrek aan een persoonlijke band met leidinggevenden kan net het verschil maken of ze wel of niet blijven.

Aan de andere kant gaan werknemers misschien niet naar een ander bedrijf als het salaris, de secundaire arbeidsvoorwaarden, het werk zelf of de kansen voor carrièreontwikkeling niet duidelijk beter zijn dan bij de huidige werkgever.

Wat dat betreft is het interessant om te weten dat Nederland een van de landen is waar het werk zelf, de werktijden en een flexibele planning horen bij de drie belangrijkste factoren voor het kiezen van een baan.

 

Noemenswaard is ook dat in het onderzoek maar liefst 60% van de werknemers aangaf dat ze zijn vertrokken omdat een baan niet voldeed aan de verwachtingen.

Voor jou als werknemer is dat een belangrijke les dat je goed je onderzoek moet doen naar een organisatie en een functie voordat je in een nieuwe baan stapt. En niet alleen af moet gaan op de indrukken van een sollicitatiegesprek.

Voor werkgevers is het een les dat het belangrijk is om initiële beloftes waar te maken.

 

 

Werknemers zijn over het algemeen tevreden over het werk dat ze doen, maar maken zich zorgen over baanzekerheid en ontwikkeling

 

Van de Nederlandse werknemers geeft 63% te kennen zich loyaal te voelen aan het bedrijf waarvoor ze werken. Maar die loyaliteit weerhoudt werknemers er niet van open te staan voor nieuwe kansen.

Misschien komt dat doordat wereldwijd 56% van de werknemers het gevoel heeft dat er ‘tegenwoordig geen baanzekerheid bestaat.’

Dit duidt erop dat werknemers dan misschien wel dankbaar zijn voor de baan die ze hebben, maar dat zelfs trouwe medewerkers blijven opletten of er nieuwe kansen zijn om te werken op een manier die beter aansluit op hun persoonlijke behoeften.

 

 

Tot slot

 

Wat zijn voor jou cruciale factoren om te gaan voor een nieuwe baan of te blijven zitten waar je zit?

Wanneer zou jij een overstap maken als er toevallig een mooie nieuwe baan voorbijkomt? Terwijl je daar niet naar op zoek bent en het goed naar je zin hebt in je huidige werk?

Ik ben benieuwd naar je reactie. Ik waardeer het zeer als je die wilt delen.

 

 

 

Waarom netwerken belangrijk is, ook als je een vaste baan hebt

Waarom netwerken belangrijk is voor jou als werknemer, maar ook voor jouw werkgever

 

Als je een vaste baan hebt, dan hoef je niet te netwerken”.

Dat hoor ik in ieder geval met regelmaat in de gesprekken die ik voer. Bovendien denken veel mensen dat ze een netwerk weinig te bieden hebben, als medewerker in loondienst.

 

Toch is netwerken essentieel als je je baan (of vak) serieus neemt.

Waarom? Dat lees je in mijn artikel.

Ben je nog niet vertrouwd met netwerken en weet je niet goed hoe ermee te beginnen? In een vorig artikel gaf ik je een stappenplan om netwerken effectief aan te pakken en voor je te laten werken.

 

Waarom netwerken belangrijk is, ook als je een vaste baan hebt

 

Bij het woord netwerken hebben veel mensen een wat negatief beeld

 

Ze denken dan aan recepties en borrels, met een glas in de hand vertellen dat je op zoek bent naar een andere baan. En dan maar hopen dat er iemand in het gezelschap is die jou een baan in de schoot kan werpen.

En bij die netwerkbijeenkomsten komen vooral commerciële mannen en vrouwen in nette pakken en met snelle auto’s. Met gladde praatjes, kruiwagens en ellebogenwerk brengen ze hun producten of diensten aan de man.

Dat is bij veel mensen in ieder geval een snel opkomend beeld. Bovendien heb je misschien geen zin om elke maand een aantal van je zeer gewaardeerde vrije avonduren te besteden aan netwerken.

 

En jij? Netwerk jij eigenlijk al? Of denk je dat jij dat niet nodig hebt?

Jij hebt misschien een vaste baan. Je hebt het goed naar je zin op je werk. En je hebt geen enkele behoefte om je te oriënteren op andere functies of organisaties. Bovendien hoef je in jouw functie geen acquisitie te doen.

Waarom zou je je tijd dan verdoen met netwerken?

 

 

Het is een groot misverstand te denken dat je niet hoeft te netwerken als je een vaste baan hebt

 

Als werknemer kun je er namelijk steeds minder op vertrouwen dat de organisatie waar je werkt morgen nog dezelfde is en dat er dan nog werk voor je is. Wie weet, zijn er plannen voor een organisatieverandering en blijkt dat jouw functie op de tocht komt te staan.

Vaak zie je dat ook niet aankomen.

Het volgende voorbeeld overkwam een van mijn coachklanten:

Ze werkte bijna acht jaar voor dezelfde baas. Ze werd zwanger van haar tweede kind, ging met zwangerschapsverlof. En na haar verlof bleek haar functie opgeheven. Ze kon haar spullen direct inpakken en weer terug naar huis.

 

Houd dus goed in de gaten waar voor jou mogelijkheden liggen voor werk en loopbaanontwikkeling. De kans is dan veel groter dat je daadwerkelijk werk houdt of vindt dat bij je past. Groter dan wanneer je alleen focust op werk hier en nu, in je eigen organisatie.

 

 

Positieve effecten van netwerken

 

Als je veel mensen kent, is de kans natuurlijk groter dat er iemand bij zit die je kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Mocht dat nodig zijn. Of mocht je dat graag willen.

Dat is zeker het geval als die mensen een goed beeld van je hebben en weten welk werk je precies doet of zoekt. Doordat je daar in je netwerk regelmatig gesprekken over voert, wordt het bovendien voor jezelf duidelijker wat je precies wilt.

Door het regelmatige contact bouw je ook een relatie op met mensen. En vanuit die relatie is men geneigd om met je mee te denken en gunnen ze jou een goede kans.

 

Een voordeel van netwerken is ook dat je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen in jouw vakgebied.

De hot items. De nieuwe trends. Het nieuwe jargon. Zeker als je netwerkbijeenkomsten bezoekt van professionals in jouw vakgebied. Je kunt dan ook goed inschatten in welke richting of op welk terrein bijscholing noodzakelijk is. Zo blijf je bij.

 

Netwerken is cruciaal voor jouw kansen op de arbeidsmarkt. Door netwerken blijf je actief en zie je kansen die je anders misschien gemist had. Bouwen aan je netwerk is belangrijk. Daarmee bouw je bovendien aan je goede naam. Dat vergroot je loopbaanmogelijkheden. En op zeker moment betaalt die investering in je netwerk zich zeker terug.

 

 

Netwerken is niet alleen direct voor jou als werknemer belangrijk

 

Zo zei bijvoorbeeld Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in haar oratie “Werknemers met een goed professioneel netwerk zijn de beste keus”. Werkgevers zien graag ondernemende medewerkers.

Ondernemende medewerkers zijn medewerkers die hun eigen “BV Ik” goed weten te managen. Zij hebben een goed beeld van wat zij te bieden hebben. En kunnen een goede koppeling maken met wat werkgevers nodig hebben.

Ondernemende werknemers kunnen verder kijken dan de eigen afdeling of organisatie. Zij investeren in hun eigen netwerk van vakgenoten, klanten en leveranciers buiten de eigen organisatie. Die contacten geven hen de kans kennis te delen. Zo draagt netwerken niet alleen bij aan samenwerken, maar ook aan verbetering van prestaties en innovatie.

Dat werkgevers behoefte hebben aan ondernemende medewerkers zie je ook terug in de selectiecriteria in vacatures. Zo zag ik laatst een vacature voor een provinciesecretaris met als een van de vier selectiecriteria: toonaangevend eigen netwerk. Het is de moeite waard om te achterhalen wat ze precies bedoelen met toonaangevend, maar het is wel duidelijk dat een sterk eigen netwerk voor deze functie belangrijk is.

 

 

Kortom

 

Het is zeker de moeite waard om te investeren in je netwerk. Ook al heb je een mooie, vaste baan. En ook al hoef je niet aan acquisitie te doen.

Netwerken versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt. Het houdt je scherp en up-to-date. Mede door je toonaangevend eigen netwerk ben je een gewilde medewerker, die van waarde is voor zijn organisatie. En die een bijdrage kan leveren aan innovatie en verbetering van de prestatie.

 

Heb jij de positieve effecten ervaren van netwerken als medewerker in loondienst?

En wil je jouw ervaringen delen? Ik lees ze graag.

 

 

 

 

Hoe je zingeving maakt tot motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

Waarom zingeving misschien wel de belangrijkste competentie is, essentieel voor jouw professionele toekomst

 

Ik loop er min of meer tegenaan, dat ik nog niet weet wat mijn ‘missie’ is. Al is het wel helder dat ik meer een ‘hoe’-persoon ben dan een ‘waarom’-persoon, op grond van het boek van Simon Sinek. Echter, de ‘missie’ is van belang in combinatie met mijn talenten en passies, om een juiste nieuwe baan te vinden om congruent te zijn met mezelf.“

Dat mailde mij een van mijn coachklanten. En het belang van missie onderschrijf ik helemaal.

Wist je dat zingeving gezien wordt als een van de drie essentiële competenties voor de toekomst? Dat het misschien wel de belangrijkste is, naast autodidactisch vermogen en empathie?

En dat je de competentie zingeving tot de motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling kunt maken?

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Hoe je zingeving maakt tot motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

De toekomst van werk

 

De inhoud van werk verandert steeds sneller.

De diversiteit neemt toe. Om die trend bij te benen wordt het ontwikkelen van toekomstbestendige competenties steeds belangrijker.

Je kunt daarbij denken aan vaardigheden die niet vervangen kunnen worden door een robot. Maar ook aan vaardigheden die juist met de robotisering te maken hebben.

 

Strak omlijnde beroepen zie je nog maar nauwelijks.

Zo je nog van beroepen wilt spreken, neemt het aantal beroepen steeds meer toe. Wist je dat in 2016 alle openstaande vacatures teruggebracht konden worden tot 4000 verschillende beroepen?

Zie daar maar eens wegwijs in te worden.

 

Vaste functies ontwikkelen naar tijdelijke rollen.

Die ontwikkeling brengt met zich mee dat functietitels maar ten dele iets zeggen over de inhoud van de functie. En dat aan een bepaalde functie-inhoud verschillende functienamen kunnen worden gekoppeld.

 

 

Essentiële competenties voor de toekomst van werk

 

Welke competenties zijn toekomstbestendig als de inhoud van functies steeds meer aan verandering onderhevig is?

En welke competenties moet een kandidaat hebben om geschikt te zijn voor een bepaalde vacature, als de inhoud van de functie zich ontwikkelt en dus verandert?

 

Autodidactisch vermogen ziet men als een van de drie essentiële toekomstbestendige competenties.

Jezelf ontwikkelen als persoon en als professional is cruciaal om interessant te blijven voor werkgevers.

Voor nu, maar zeker voor de toekomst.

Een autodidact is gedreven om bij te blijven en te leren. Hij is daarbij niet afhankelijk van wat een werkgever hem aanbiedt, maar hij initieert zelf zijn leerproces.

 

Empathie is een tweede essentiële competentie voor de toekomst.

Onze maatschappij wordt steeds vluchtiger en er wordt steeds meer elektronisch en via Social Media gecommuniceerd.

Echt contact maken doen we steeds minder, zeker de jongere generatie. Terwijl echt contact maken steeds belangrijker wordt en niet vervangen kan worden door een robot.

Om écht contact te maken is empathie essentieel.

Binnen bijna elk beroep, niet alleen binnen de sociale beroepen, maar in ieder werk waar je te maken krijgt met mensen; zoals bijvoorbeeld je collega’s.

Binnen iedere vorm van communicatie is het essentieel om jezelf te kunnen verplaatsen in het standpunt of de beleveniswereld van de ander, om de ander te kunnen begrijpen.

 

 

Zingeving als belangrijkste competentie voor de toekomst

 

Zingeving is de vaardigheid om een taak, actie of ervaring te kunnen koppelen aan een doel dat voor jou belangrijk is. Het gaat daarbij om een hoger doel, jouw purpose, jouw persoonlijke missie.

Zingeving heeft te maken met het waarom jij doet wat je doet. Je kunt het doel van iets inzien. Sterker nog, jijzelf bent het die betekenis geeft aan wat je doet.

Zingeving heb je nodig om jezelf te motiveren voor wat je doet of gaat doen. Zingeving geeft je de energie om zaken aan te pakken, door te gaan als het even tegenzit of minder leuk is en vol te houden tot het doel is bereikt.

Als je weet waarom je iets doet en je je met jouw doel kunt verbinden, dan kost het ook minder energie, zeker mentaal. Want ook al kost wat je doet je fysiek energie, psychisch, mentaal geeft het energie.

Zo werkt zingeving als motor en is het wellicht de belangrijkste competentie voor de toekomst.

 

Ontbreekt zingeving of zie je de zin niet in van wat je doet, dan kost het je heel veel energie. Bijvoorbeeld in je werk.

Misschien heb je dat zelf ook al eens ervaren. Het werk kan dan zelfs leiden tot een burn-out.

Aan een burn-out kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, maar werk of een organisatie die niet aansluiten bij je persoonlijke missie zijn daarbij belangrijke factoren. Of werk dat zoveel tijd en aandacht van je vraagt, dat er absoluut geen ruimte meer is voor wat naast werk belangrijk voor je is.

 

 

Zingeving als motor van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

 

Waarom doe je wat je doet qua werk?

Voor lang niet iedereen is die vraag makkelijk te beantwoorden. Ik ervaar dat in coachtrajecten.

Soms is het ook een vraag die mensen zich expliciet stellen op het moment dat ze vastlopen in hun werk. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer voldoening ervaren of plezier hebben in hun werk.

Of omdat in sollicitatietrajecten daarnaar wordt gevraagd. Bijvoorbeeld aan hand van vragen als ‘Waarom deze functie voor jou?’ of ‘Waarom wil je voor onze organisatie werken en niet ergens anders?’.

 

Heb je eenmaal helder wat jou drijft, dan werkt dat als motor voor jouw ontwikkeling als persoon en als professional.

Jouw persoonlijke missie geeft je niet alleen energie, maar werkt ook als een meetlat waar je keuzes aan af kunt meten. En zo je energie in banen kunt leiden in de richting van jouw doel.

Dat kan betekenen dat je ervoor kiest om op een bepaald moment jouw koers met betrekking tot werk bij te stellen, omdat je koers niet langer bijdraagt aan het realiseren van jouw hogere doel.

Of dat je een opleiding gaat volgen om jezelf te kwalificeren voor werk in lijn met jouw persoonlijke missie.

Of dat je jouw werk anders in gaat richten, jouw baan zodanig kneedt, dat die weer beter past bij jouw doelen.

Daarbij kunnen zinloze handelingen of taken ook aanleiding zijn tot optimalisatie of innovatie.

 

Op die manier maak je de competentie zingeving tot motor van ontwikkeling van jezelf als persoon en als professional.

 

 

 

Heb jij nog niet zo scherp wat jou drijft en waar je een bijdrage aan wilt leveren met wat je doet in je werk?

Meld je aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’. Of neem contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Waarom het goed is om vaker naar buiten te kijken

Een manier van denken en concrete tips om arbeidsmarktfit te blijven

 

De economie trekt aan. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich positief.

Wist je dat we afgelopen jaar de sterkste daling van de werkloosheid hadden in 10 jaar? En dat die daling ook geldt voor langdurige werkloosheid en voor 55-plussers?

Het is mooi om te zien hoe de werkgelegenheid blijft groeien en in vrijwel alle beroepsgroepen.

 

Maar dat betekent nog niet, dat je als werknemer op je lauweren kunt gaan rusten. En niet hoeft te investeren in je loopbaan. Integendeel, want niets is zo veranderlijk als de vraag op de arbeidsmarkt.

Misschien heb je dat zelf al gemerkt.

Het is belangrijk om als werknemer je ogen en oren goed open te houden en vaker naar buiten te kijken. Zodat je inzicht krijgt in ontwikkelingen en daarmee samenhangende kansrijke functies. Niet alleen buiten, maar ook in je eigen organisatie.

Zodat je daarop kunt anticiperen, daardoor wendbaar bent en voorkomt dat je afhankelijk wordt van je huidige werkgever.

 

Waarom het goed is om vaker naar buiten te kijken

 

Het is goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, want niets is zo veranderlijk als de arbeidsmarkt

 

Er is sprake van een zekere tegenstrijdigheid op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag, maar er komen ook veel functies te vervallen. De vraag verandert.

Wist je bijvoorbeeld dat ING en de Rabobank in 2016 hoorden bij de top five van de organisaties met de meeste vacatures? Samen met ASML, Deloitte en Philips?

En dat aan de andere kant bijvoorbeeld bij de Rabobank duizenden mensen ontslagen worden? En dat deze ontwikkeling zich ook bij ING voordoet?

Dat lijkt heel tegenstrijdig. Maar dat is het niet.

Net als bijvoorbeeld bij ING neemt de Rabobank de organisatie op de schop door de snel gegroeide digitalisering van de dienstverlening. Daarbij gaan veel banen verloren, juist bij ondersteunende diensten.

Aan de andere kant is er door de transformatie van de organisatie nu vraag naar een ander type medewerkers, dat men kennelijk onvoldoende in huis heeft. Vandaar de vele vacatures.

 

En ook al blijven functies bestaan, dan nog zijn functies aan verandering onderhevig.

Zo kan het zijn dat je door een reorganisatie naar je huidige functie moet solliciteren. En dan bijvoorbeeld door de nieuw geformuleerde functie-eisen niet geschikt bevonden wordt. Terwijl je al jaren dat werk naar behoren doet.

Ook dat lijkt tegenstrijdig. Maar dat is het niet, hoe moeilijk het ook voor je kan zijn als het jou betreft.

Functies ontwikkelen zich en daardoor veranderen de eisen. Als jij je onvoldoende ontwikkelt in jouw functie, dan kan het zijn dat je de aansluiting mist. En bij een herschikking van functies je huidige functie aan je neus voorbij ziet gaan.

 

 

Het is goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, want niets is zo veranderlijk als het sollicitatieproces

 

Heb je vijf of tien jaar niet gesolliciteerd, dan is het schrikken als je werk moet maken van ander werk.

Zo mailde iemand mij onlangs:

“Ik heb net angst voor werkloosheid is een slechte raadgever gelezen.

Nu ben ik sinds 1 november 2016 werkloos en krijg de ene na de andere afwijzing. Ik krijg het dan ook Spaans benauwd van de gedachten dat dit te lang gaat duren. Ik ben 45 jaar en over deze leeftijd wordt geschreven dat de werkloosheid het hoogst is. Ik weet even niet meer hoe ik het aan moet pakken. Misschien dat jij mij daarbij kunt helpen?”

En ja, ik kan me goed voorstellen dat je schrikt als je steeds een afwijzing krijgt. En als je doordat je onvoldoende naar buiten gekeken hebt, ook niet weet hoe je je werk-vind-proces anders aan kunt pakken dan alleen maar door traditioneel solliciteren.

 

Niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook het werk-vind-proces is sterk aan verandering onderhevig.

Zo is het bijvoorbeeld nog maar de vraag hoe lang de motivatiebrief en het cv bij reageren op vacatures nog een rol blijven spelen. En ook hoe de functie van recruter zich ontwikkelt en of die überhaupt blijft bestaan.

Het ziet ernaar uit dat er steeds meer via via geworven wordt. Naast de inzet van instrumenten als LinkedIn en Social Media.

Het is dus goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, zodat je bijblijft en als nieuw-werk-vinder weet wat er van je wordt gevraagd.

 

 

Door als werknemer vaker naar buiten te kijken kun je toetsen hoe arbeidsmarktfit je bent

 

Door vaker naar buiten te kijken blijf je op de hoogte van waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Spiegel dat positief kritisch naar jezelf.

 

Door te spiegelen krijg je een beeld van hoe arbeidsmarktfit je bent.

Zie het als een loopbaan APK, maar dan in een iets ruimere betekenis dan vaak gebruikt.

Het gaat er niet alleen om dat je voor jezelf helder krijgt of je huidige functie nog matcht met wie jij bent en het werk dat jij wilt doen.

Net als bij de APK voor je auto is het misschien ook tijd om iets te repareren of te ontwikkelen. Wil je goed door de keuring komen en dus nog even mee kunnen in je huidige functie. Mede gezien de ontwikkelingen daarin en de bredere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Vraag je af wat er nodig is om een eventueel gat tussen jouw ontwikkeling en de gevraagde ontwikkeling te dichten. En ga daarmee aan het werk.

 

 

Tips om arbeidsmarktfit te blijven

 

Wil je arbeidsmarktfit blijven?

Ik geef je vijf tips:

 

1. Ben je ervan bewust dat de wereld groter is dan je huidige functie en de organisatie waar je nu werkt

Laat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Richt je focus ook heel bewust op buiten. Vraag je af waar voor jou kansen liggen en welke andere functies bij jou zouden kunnen passen en interessant voor je kunnen zijn.

 

2. Laat je niet leiden door de waan van de dag, maar kijk vooruit naar de toekomst

Ga niet afwachten tot de noodzaak er is om je koers bij te stellen. Houd ontwikkelingen bij en anticipeer daarop, bijvoorbeeld door het volgen van gerichte opleidingen.

 

3. Bereid je voor op veranderingen, in plaats van erop te reageren

Weest veranderbereid. En durf zekerheid los te laten. Vind zekerheid in jezelf. Zorg ervoor dat je wendbaar bent en flexibel kunt inspelen op ontwikkelingen.

 

4. Zorg dat je een plan B hebt: What if …..

En dus niet afhankelijk bent van je werkgever of de enige mogelijkheid die je geboden wordt.

 

5. Neem zelf de regie

Denk niet, het zal mijn tijd wel duren. Pak zelf de regie en kom in beweging. Vraag je af wat je daarvoor nodig hebt. En ga ervoor.

 

 

 

Heb je het gevoel dat je het fundament, de kennis, inzichten of vaardigheden mist om zaken naar je hand te kunnen zetten?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.