Berichten

Hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever

Handreikingen om in een gesprek te achterhalen of de organisatie en functie bij jou passen

 

Bij traditioneel solliciteren zijn veel mensen geneigd om zich afhankelijk op te stellen. Misschien geldt dat ook voor jou.

Je bent al lang blij dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Je hoopt dat je na een eerste gesprek door mag naar de volgende gespreksronde. En dat je uiteindelijk de baan krijgt.

Je probeert in het sollicitatiegesprek een zo goed mogelijk beeld van jezelf neer te zetten, zodat de beslissende partij kiest voor jou.

Maar past die partij wel bij jou? Is de bewuste organisatie wel de juiste plek voor jou? En is de vacante functie wel de functie waarin jij optimaal tot je recht komt?

Het is goed om je dat af te vragen en het antwoord daarop in zo’n gesprek boven tafel te krijgen.

Realiseer je dat een gesprek met een potentiële werkgever wederzijds oriënterend is. Of het nu gaat om een selectiegesprek, een sollicitatiegesprek of een gesprek in het kader van het doen van je onderzoek.

In mijn artikel geef ik je een aantal handreikingen met betrekking tot hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever. Zodat je in het gesprek achterhaalt of de organisatie en functie bij jou passen.

 

Hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever

 

Als een ondernemer vorm en sturing geven aan je loopbaan

 

Steeds meer wordt van je verwacht dat je je ondernemend opstelt op de arbeidsmarkt. Of je nu in loondienst wilt werken of als zelfstandige.

Een werkgever is niet op zoek naar mensen die een baan willen. Hij is er niet op uit om jouw probleem op te lossen, zoals het hebben van geen werk of niet gelukkig zijn met je werk.

Een werkgever is op zoek naar mensen die van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf. Dat zijn mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen van de organisatie. Of aan de ontwikkeling en de groei van het bedrijf.

Voor jou als werknemer betekent het, dat je een goed beeld moet hebben van de waarde die jij toevoegt. Die waarde is in ondernemerstermen jouw dienst of jouw product. Die moet je zien te verkopen aan werkgevers, als jouw klanten op de arbeidsmarkt.

Weten hoe je het liefst die waarde toevoegt en dat realiseren, maakt je gelukkig in je werk.

Het is dan ook zaak om in een gesprek met een potentiële werkgever te achterhalen of de organisatie en de geboden functie matchen met de waarde die jij wilt leveren en de manier waarop je dat het liefste doet.

 

 

Hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever

 

Is het jou ook wel eens overkomen dat je in een sollicitatiegesprek het gevoel had dat je werd onderworpen aan een verhoor?

Dat je je keurig had voorbereid op alle mogelijke vragen die men jou zou kunnen stellen?

Dat men jou aan het eind van een sollicitatiegesprek vroeg of je nog vragen had en dat je toen alleen maar kon vragen naar het verdere verloop van de procedure?

 

Als je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever, dan verloopt zo’n gesprek heel anders.

Om te beginnen is er in het gesprek geen sprake van een interviewer die voortdurend vragen op je afvuurt. Dus eenrichtingsverkeer.

Door jouw ondernemende attitude weet jij van het selectiegesprek een ontspannen dialoog te maken.

Je hebt een goed beeld van de waarde die jij levert en hoe jij met wat je te bieden hebt van betekenis kunt zijn voor jouw gesprekspartner(s).

Door het gesprek wil je je niet alleen profileren met wat jij te bieden hebt. Je wilt door het stellen van jouw vragen ook achterhalen in hoeverre de organisatie en de functie passen bij jou.

 

 

Door het stellen van vragen erachter komen of de organisatie en functie met jou matchen

 

Het is goed om daarvoor vragen voor te bereiden, maar vragen kunnen ook in je opkomen gaande het gesprek.

Doe voorafgaande aan het gesprek jouw onderzoek naar de organisatie en de beschreven vacature. En niet te vergeten de persoon of de personen met wie je het gesprek hebt.

Welke vragen komen in je op naar aanleiding van alle informatie die je ter beschikking hebt?

Nieuwsgierigheid leidt tot echte vragen. En hoe meer onderzoek je doet, hoe meer jouw nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd.

Dat is absoluut anders dan vragen bedenken om te voorkomen dat je met de mond vol tanden zit, mochten ze jou vragen of jij nog iets te vragen hebt.

 

Om je op weg te helpen geef ik je een aantal categorieën en concrete vragen ter inspiratie.

 

 

Concrete handreikingen voor het stellen van vragen

 

Gemakshalve formuleer ik de vragen in de ‘u’-vorm, maar de informele ‘je’-vorm kan ook heel passend zijn.

 

1. Verbinding maken met je gesprekspartner

 • Als reactie op de vraag Vertel eens iets over jezelf: Zijn er specifieke zaken/ punten waarin u geïnteresseerd bent?
 • Hoe bent u hier komen te werken?
 • Wat spreekt u het meeste aan in het werk bij deze organisatie?

 

2. Een beeld krijgen van de cultuur van de organisatie

 • Hoe zou u de cultuur van de organisatie omschrijven? (Formeel-informeel, hiërarchische of platte organisatie)
 • Wat zijn belangrijke waarden binnen de organisatie?
 • Hoe omschrijft u een succesvolle medewerker, een high performer?
 • Hoe omschrijft u uw managementstijl?

 

3. Uitdagingen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet

 • Wat zijn jullie hoofddoelen voor dit jaar (of het volgende jaar)?
 • Tegen welke problemen lopen jullie aan?

Of anders geformuleerd:

 • Wat is de grootste uitdaging voor de organisatie in dit (of in het komende) jaar en hoe kan deze functie daar een bijdrage aan leveren?
 • Hoe kan ik mijn bijdrage meetbaar maken, zodat ik weet dat ik een positieve bijdrage lever aan deze uitdaging?

 

4. Afronding

 • Wat was de beslissende factor in het besluit om mij uit te nodigen voor een gesprek?
 • Waarom denkt u dat ik een goede match zou zijn?
 • Wat zijn de volgende stappen in het proces?

 

 

Tot slot

 

Mogelijk is het best even wennen voor je om je ondernemend op te stellen in een gesprek met een potentiële werkgever. En proactief en assertief je vragen te stellen.

Realiseer je wat je te bieden hebt. Niet alleen jij zult blij zijn als je een mooie baan kunt verwerven. Ook een potentiële werkgever mag blij zijn als hij jou binnen kan halen en jij voor hem wilt komen werken.

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat jij de arbeidsmarkt te bieden hebt en van jouw waarde op de arbeidsmarkt? 

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ en bepaal welke optie het beste bij je past.

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dat kan via deze link.

 

 

 

 

Vorm je werk naar je eigen hand zodat het beter bij je past

Vorm je werk naar je eigen hand en realiseer je daarbij dat vaak meer mogelijk is dan je zelf denkt  

 

Onlangs had ik een afspraak met Saskia. Ruim een jaar geleden is zij bij mij een traject gestart. Nog tijdens dat traject stapte zij in een nieuwe baan. Afgelopen jaar is voor haar een hectisch en zwaar jaar geweest. En zwaar is het nog steeds. Zij heeft het gevoel alles half te doen, zowel in haar werk als in haar privésituatie. En ze komt nauwelijks tot rust. Desondanks heeft zij het gevoel dat ze blij moet zijn met haar werk en zich maar moet schikken in de situatie zoals die is.

 

Maar is dat zo? In hoeverre moet je je maar neerleggen bij de vervelende aspecten van je werk? Of kun je je werk zo aanpassen dat het beter bij je past?

Naar mijn overtuiging kun je je werk meer naar je hand zetten dan je zelf denkt. Sterker nog, als jij als werknemer erin slaagt om de baan voor jou passender te maken, dan komt dat niet alleen ten goede aan jouw werkplezier, maar ook aan het resultaat van het bedrijf waar je werkt.

 

Hoe komt het dan, dat menigeen geneigd is zich maar te schikken in zijn werksituatie, ook al wordt die deels als vervelend ervaren?

 

Vorm je werk naar je eigen hand en creëer werk dat bij je past.

 

 

Mensen leggen zich te gemakkelijk neer bij de negatieve aspecten van hun werk

 

Over het algemeen zijn mensen geneigd om zich afhankelijk op te stellen van hun werkgever. ‘Het is zoals het is en de minder aantrekkelijke kanten horen nu eenmaal daarbij’.

Zeker in tijden van crisis hoor ik dat vaak. Of als iemand bang is om niet aan ander werk te komen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Je bent blij dat je werk hebt. Je wilt in elk geval niet het risico lopen door eigen toedoen je baan te verliezen.

Maar volgens mij betekent dat nog niet, dat jij geen proactieve rol kunt spelen en zaken naar je hand kunt zetten.

 

In alle werk zitten negatieve aspecten. ‘Werk kan immers niet altijd leuk zijn’, wordt er dan gedacht. ‘Het is ook een moeten’.

Voor een deel van het werk zal dat zeker zo zijn. Het lijkt erop dat een gezond evenwicht tussen wat jij als positief en als negatief ervaart, belangrijk is. Want zonder plezier werken, werkt niet goed. Zowel voor je eigen gezondheid als voor de gezondheid van de organisatie waar jij werkt. Maar er is meer over te zeggen.

Als je erin slaagt de op het eerste gezicht ‘vervelende’ activiteiten op een andere manier te bekijken/te beleven, dan zullen die activiteiten een andere betekenis voor je krijgen. Zo kan het na een paar uur met abstracte beleidszaken bezig zijn, heel prettig zijn om een uurtje administratie te doen.

 

 

Neem de tijd en de ruimte om te reflecteren over de inrichting van je werk

 

We nemen vaak ook niet de tijd en de ruimte om na te denken over de inrichting van ons werk. We gaan maar door. Misschien geldt dat ook wel voor jou. Zeker als er geen signalen zijn dat het tijd is om je werk anders in te vullen of te organiseren.

Zo herinner ik me een van mijn coachklanten, Bram, een gedreven werker. Vijftig à zestig uur maakte hij in een week. Naar eigen zeggen vond hij het werk ‘superleuk’ en werkte hij ‘met veel drive’.

Door in het begeleidingstraject bewust stil te staan bij en te reflecteren over zijn werk werd hem echter duidelijk dat het werk hem meer energie kostte dan het hem opleverde. Aan het eind van een werkdag was hij naar eigen zeggen ‘te moe, te uitgeblust’. Aan het eind van de werkweek was dat al helemaal het geval.

Gaande het traject werd hem helder waar hij de meeste energie van krijgt, ook door de oefeningen die we hebben gedaan. Hij kreeg een scherp beeld van hoe hij zijn werk in kan richten, zodat het optimaal bij hem past.

Zonder bewust pas op de plaats te maken en met hulp van een coach over zijn werk te reflecteren,  was hij vast niet tot die bevindingen gekomen. Mogelijk geldt dat ook voor jou.

 

 

Het is ook niet zo gemakkelijk om helder te krijgen waar het aan schort

 

Er de vinger achter te krijgen welke aanpassingen dus nodig zijn. Bij plezier en voldoening in je werk spelen immers veel factoren een rol.

Ervaar je bijvoorbeeld weinig voldoening in je werk en vind je het moeilijk specifiek aan te geven wat je nodig hebt om wel voldoening te ervaren? Lees mijn artikel er dan nog eens op na.

Worstel je met de balans tussen je werk en je privéleven? In een ander artikel geef ik je een stappenplan met concrete oefeningen om meer balans tussen werk en privé te bereiken.

 

En heb je helder zicht op wat jij nodig hebt in je werk, dan vraagt het nog een aantal loopbaanvaardigheden om op een adequate manier je werk naar jouw hand te zetten.

Bijvoorbeeld om zelf proactief een voorstel te doen voor aanpassing van je huidige baan. Die vaardigheden kan ik je leren.

 

 

Je loopbaan de baas

 

Jij kunt zelf sturing geven aan je loopbaan. Daar zelf de baas over zijn. Er wordt zelfs steeds meer gepropageerd om als werknemer te ‘job craften’, zelf te sleutelen aan je baan.

‘Job craften’; daarbij denkt men dan aan allerlei aanpassingen die je als werknemer in je werk kunt realiseren om de functie beter op je motivatie en talenten aan te laten sluiten.

Bijvoorbeeld een andere organisatie van je werk. Zo kan het zijn dat het voor jou heel positief is als je een aantal operationele taken kunt delegeren aan een ondersteunende medewerker. Zodat jij meer tijd ter beschikking krijgt voor jouw eigenlijke, strategische en beleidsmatige werk. Het werk waar jij plezier en voldoening van krijgt.

Of misschien ben je op zoek naar meer uitdaging in je werk en kun je je belangstelling kenbaar maken voor nieuwe projecten.

 

 

Life\Work Design kan jou daarbij helpen

 

‘Taking charge of your career’: dat kan ik je leren.

Life\Work Design biedt jou het inzicht en de vaardigheden om op een adequate manier jouw individuele loopbaan te sturen en het werk te creëren dat optimaal past bij jou.

Gaande een begeleidingstraject krijg je helder voor ogen wat jou plezier en voldoening geeft en je leert in je werk daarop sturen.

Je leert een proactieve rol te spelen en zaken naar je hand te zetten. Zelfs in een tijd van economische crisis. Begeleid door mij als coach, leer je hoe je zelf overtuigd en overtuigend een voorstel kunt doen met betrekking tot de aanpassing van jouw baan.

Je kunt zelfs je eigen baan creëren, bij je huidige organisatie of daarbuiten. Niet langer afhankelijk zijn van je huidige werkgever of van vacatures. Lijkt je dat niet heerlijk?

 

 

 

Wil jij leren hoe je jouw loopbaan naar je hand kunt zetten?

Schrijf je dan in voor de driedaagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

 

Wil je eerst je loopbaanvraag aan me voorleggen of met me kennismaken in een oriënterend gesprek?

Bel (0575-544588) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me voor het maken van een afspraak.

 

 

Wat je kunt leren van het verhaal over Dopper

Je werkmissie als succesfactor in werk  

 

“Iedereen aan het kraanwater.”

Het gebruik van kraanwater bevorderen en het gebruik van single use plastic flessen terugdringen; dat is de missie van Merijn Everaarts, eigenaar van Dopper.

 

“Je moet doen waar je goed in bent”, wordt vaak gezegd. Of “Doe vooral wat je leuk vindt”.

Maar of je alleen daarvan voldoening krijgt? En uiteindelijk succesvol bent? Dat is nog maar zeer de vraag.

 

Wil je voldoening ervaren in je werk, dan is er meer nodig dan doen wat je leuk vindt of doen waar je goed in bent.

Voelen dat je ertoe doet met je werk, een voor jou zinvolle bijdrage leveren, dat is waar het om gaat. En wat dat voor jou is, dat is te vinden in jouw werkmissie.

Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Merijn Everaarts en zijn Dopper.

Zijn verhaal laat mooi zien hoe je werkmissie een succesfactor is in werk.

 

Wat je kunt leren van het verhaal over de werkmissie van de eigenaar van Dopper

 

Je werkmissie als onderdeel van je persoonlijke missie

 

Waarom werk je? En welke bijdrage wil je leveren met wat je doet in je werk?

Het is lang niet voor iedereen gemakkelijk om op die vragen een antwoord te geven. Zeker niet op de tweede vraag.

 

Waarom werk je? Dat antwoord heeft men meestal wel.

Zo kan werk je inkomen verschaffen waarmee je kunt doen wat belangrijk voor je is. Of biedt werk je de mogelijkheid om je kwaliteiten te benutten en die verder te ontwikkelen. Of levert werk je sociale contacten, waardoor je het gevoel hebt dat je erbij hoort. Of structuur, waardoor je een bepaald ritme ervaart in je dag en je leven.

 

Waaraan wil je een bijdrage leveren met werk? Die vraag is voor veel mensen heel wat moeilijker te beantwoorden.

Toch is dat een cruciale vraag.

Wil je voldoening ervaren in je werk, dan is het belangrijk dat je werk strookt met je persoonlijke missie. Met wat belangrijk voor je is, wat jou drijft en waar jij warm voor loopt.

En hoe mooi is het, als jouw werk dé manier is om jouw missie te realiseren?

Het verhaal over Dopper is daar een mooi voorbeeld van.

 

 

De bron van je werkmissie is vaak een passie

 

Dan denk ik niet direct aan passie in de zin van hartstocht als positieve emotie.

Eerder denk ik aan passie als negatieve emotie, een pijn.

Dat klinkt misschien heftig, maar zulke pijn kan een belangrijke drijfveer zijn om er je werk van te maken. Dat geldt zeker voor het leveren van een bijdrage aan het verminderen van die pijn.

Zo zag Everaarts hoeveel er in de catering werd weggegooid. En het tapijt van plastic en kapotte tentjes dat achterbleef na een festival. Dat ging hem steeds meer tegenstaan.

En toen hij een keer een documentaire zag over de plastic soep en op het strand struikelde over afval, bedacht hij dat hij een duurzame fles moest gaan maken.

Zijn werkmissie was geboren.

 

 

Je werkmissie geeft richting en focus

 

Heb je helder waarvoor je gaat en staat, dan geeft dat richting. En het voorkomt dat je gaat zwabberen.

Zo werd aan Merijn Everaarts voorgelegd of het niet heel kwetsbaar is om maar één product te hebben. En of een brooddooslijn niet heel goed bij zijn Doppers zou passen.

Nee, helemaal niet dus.

Ook al kun je met een brooddoosje plastic lunchzakjes of het gebruik van aluminiumfolie terugdringen, een brooddooslijn past totaal niet bij zijn missie: “Iedereen aan het kraanwater.”

 

 

Trouw blijven aan je missie versterkt je merk

 

Zowel letterlijk als in de zin van je personal brand.

En ook al is men bij Dopper bezig met de ontwikkeling van varianten op de bekende plastic fles, het blijft gaan om kraanwater. Want dat is hun doel. En trouw blijven aan hun missie, hun doel, versterkt hun merk.

 

 

Werken overeenkomstig je werkmissie geeft energie en drijft

 

En zo vergroot je de kans dat je je missie ook écht realiseert.

Je werkmissie zegt iets over waar jij warm voor loopt. Waar jij energie van krijgt. Waar je vurig van wordt. Zeker als je je missie heel duidelijk hebt.

Dat geeft energie en dat drijft.

Dat zie je duidelijk bij de eigenaar van Dopper.

Want ook al is een eerdere poging om de Dopper in de VS op de markt te zetten niet zo succesvol geweest, vol vertrouwen neemt Everaats nu zelf het heft in handen.

En zoals hij zegt: “Mijn ervaring is dat het dan ook lukt”. Zijn onorthodoxe marketingplan heeft hij al gereed.

En alle kans dat het hem lukt, want hij is een man met een missie.

 

 

Werken overeenkomstig je werkmissie werkt aanstekelijk

 

Daar wil je bij horen, daar wil je onderdeel van zijn.

Al is het, zoals bij Dopper, als consument. Als een olievlek verspreidt zich de missie. In 2015 werden 1,3 miljoen flesjes verkocht. In 2016 zo’n 2 miljoen, in 24 landen.

 

 

 

Wil jij ook werken in navolging van je werkmissie? Ook al weet je misschien nu nog niet wat jouw werkmissie is?

Wil jij ook voldoening ervaren in je werk? Wil je voelen dat je ertoe doet met je werk?

Lees mijn aanbod over de 3-daagse training.

Gegarandeerd heb je na de 3-daagse training een helder beeld van wat jou drijft en van de bijdrage die jij wilt leveren met je werk.

En je kunt dat vertalen naar de omschrijving van het profiel van jouw ideale werk.

 

 

 

IJdelheid is een gevaarlijke raadgever bij loopbaankeuzes

Een vijftal tips om te komen tot een weloverwogen keuze

 

IJdelheid, misschien herken je dat bij jezelf of bij anderen. IJdelheid kan bij loopbaankeuzes een gevaarlijke factor zijn.

Misschien is het jou ook weleens overkomen. Je wordt gevraagd voor een functie. Er wordt je een mooi aanbod gedaan. Je bent helemaal verguld. Je ego wordt enorm gestreeld. Je wordt er helemaal blij van.

In eerste instantie ben je misschien geneigd om je mee te laten nemen in die stroom en op het aanbod in te gaan.

Maar het is zeer de vraag of dat altijd zo verstandig is. Want ijdelheid is een gevaarlijke raadgever.

In mijn artikel lees je waarom.

Om te voorkomen dat je in de valkuil van ijdelheid stapt, geef ik je een vijftal tips om een weloverwogen keuze te maken.

Lees meer

Werken aan werk is ook werken

Een zestal tips om werken aan werk effectief en efficiënt te organiseren  

 

 • Ook al past mijn moeder twee dagen op de kinderen, ik heb eigenlijk geen gelegenheid om rustig te werken aan werk”
 • Ik vind het heel moeilijk om regelmaat te creëren met betrekking tot de baanverwerving”
 • “Een dag is iedere keer weer zo voorbij, eigenlijk voordat ik echt iets gedaan heb”

 

Wellicht herken je dat. Het overkomt je namelijk zo gemakkelijk.

In een van mijn vorige artikelen gaf ik aan, dat voor het verwerven van een baan een goede strategie heel belangrijk is.

Maar met die goede strategie ben je er nog niet. Werken aan werk is echt werken. Dat vraagt wilskracht. En discipline.

Je maakt het jezelf echter onnodig moeilijk, als je werken aan werk niet goed organiseert.

Door je werk goed te organiseren en door routines te creëren, zorg je dat je effectiever en efficiënter kunt werken aan werk. En voorkom je dat je je wilskracht bijna moet uitputten, om daadwerkelijk aan de gang te gaan.

 

In dit artikel geef ik je een zestal tips om werken aan werk effectief en efficiënt te organiseren.

 

werken aan werk is ook werken

 

1.  Zorg voor een eigen kantoor

 

Je hebt een eigen ruimte nodig. Dat hoeft geen aparte werkkamer te zijn, alhoewel dat natuurlijk wel ideaal is. Maar heb je die mogelijkheid niet, wellicht kun je ergens in je huis een werkhoek creëren. Op je slaapkamer, een logeerkamer, een rustige hoek in je woonkamer, op zolder?

Ik herinner me een coachklant die met hulp van haar partner de zolder opruimde om daar een werkplek te creëren. Zo kon zij boven rustig werken, terwijl haar moeder met de kindjes beneden was.

Zorg voor goede voorzieningen op je werkplek; een goed werkende computer, een printer, internet. Het klinkt jou misschien vreemd in de oren, maar ik maak het mee dat coachklanten bijvoorbeeld geen printer hebben. In mijn ogen werkt dat dus niet.

Zorg voor goed licht en maak de ruimte waarin je werkt ook aantrekkelijk. Zorg bijvoorbeeld voor iets moois aan de wand, koop een mooie plant of zorg voor een boeket bloemen. Jouw kantoor moet een plek zijn, waar je graag vertoeft en die inspirerend voor je is. Je zult namelijk heel wat uren op deze plek doorbrengen.

Kun je in je eigen huis geen werkruimte creëren of vind je het prettig om ’s ochtends naar je werk te gaan, regel dan een werkruimte elders. Zo had een van coachklanten ruimte geregeld op het kantoor van een vriend. Dat kan erg stimulerend werken. Temeer omdat je tussen de werkenden zit.

Maar ga niet in een kroeg zitten. Zo dacht een van mijn coachklanten het nuttige met het aangename te combineren. Samen met haar vriend gingen ze beiden met laptop naar de kroeg. Maar dat is niet goed voor je focus.

 

 

2.  Zorg dat je telefonisch goed bereikbaar bent

 

Communiceer je telefoonnummer. Zet je mobiele nummer op je cv en in je profiel op LinkedIn. Op LinkedIn niet alleen bij de contactgegevens, maar ook onderaan je samenvatting.

Zorg ook voor een passend afwezigheidsbericht voor als je telefonisch niet bereikbaar bent.

Bel terug als iemand jou gebeld heeft, terwijl jij hem niet te woord kon staan.

Heb aandacht voor een omgeving waarin je rustig kunt bellen. Zit je bijvoorbeeld in gezelschap met anderen en kun je niet rustig praten? Vraag dan wanneer het schikt dat je terugbelt.

Hetzelfde geldt als je gebeld wordt in een rumoerige omgeving, bijvoorbeeld in een drukke straat, een restaurant of met aandacht vragende kinderen in huis.

 

 

3.  Organiseer het doen van je onderzoek en netwerken

 

Het is heel handig om dat digitaal te doen, bijvoorbeeld in Excel of Outlook, maar het kan natuurlijk ook op papier.

Zorg voor jezelf dat je heel helder hebt wat je specifiek wilt onderzoeken m.b.t. de behoeften op de arbeidsmarkt en bepaal het doel van je onderzoek.

Het is handig om voor elk onderwerp dat je wilt onderzoeken een overzicht bij te houden van artikelen, te lezen boeken, namen en adressen van contactpersonen, issues, trends, kansen, problematiek en resultaten van je onderzoek. Maak van de diverse topics eventueel hoofdstukjes of mapjes in je database.

Noteer namen van bedrijven en personen die interessant voor je zijn. Leg vast wat voor soort bedrijf het is. En wat de functie is van de persoon die je wilt spreken of gesproken hebt. Noteer e-mailadressen en telefoonnummers. Eventueel ook de namen van secretaresses of assistenten.

En maak connecties op LinkedIn en onderhoud ze.

Maak aantekeningen van elk gesprek. Als je binnen een organisatie met meer dan één persoon spreekt, maak dan een mapje voor elk afzonderlijk.

In een van mijn vorige artikelen vind je concrete tips om je acties met betrekking tot je baanverwerving overzichtelijk te administreren en te archiveren.

 

 

4.  Gebruik je tijd optimaal

 

Vaak hebben mensen bepaalde tijden op een dag dat ze productiever zijn dan op andere momenten. Zo is de een bijvoorbeeld vooral een ochtendmens, terwijl iemand anders pas tegen de avond echt begint op te bloeien. Dat herken je vast wel.

Tot op zekere hoogte kun je je tijd zo managen dat je je voordeel kunt doen met je eigen biologische klok.

Maar er zijn ook min of meer algemene regels, ongeacht persoonlijke voorkeuren:

 • Sta op tijd op, of je een ochtendmens bent of niet. De meeste mensen beginnen ’s ochtends met hun werk.
 • Doe alsof je naar je werk gaat. Als je niet buitenshuis werkt, kleed je toch aan en ga naar je bureau.
 • Ben je een avondmens, probeer dan je afspraken vooral te plannen aan het eind van de ochtend. Doe je bureauwerk later op de dag, als het gemakkelijker voor je is om productief te zijn en scherp te blijven.
 • Ben je een ochtendmens, doe het dan precies omgekeerd.
 • Voorkom dat je ’s avonds laat aan het werk bent, behalve als dat echt nodig is. Zelfs als je een nachtdier bent, zal tot laat werken je de volgende dag minder productief maken.
 • Plan af en toe een pauze en geef jezelf kleine beloningen. Luister dan bijvoorbeeld naar muziek, maak een ommetje of bel een vriend of vriendin voor het maken van een afspraak.
 • Bedenk wanneer je mensen het best kunt bellen. Dat hangt ook samen met hun functie. Wil je bijvoorbeeld een afspraak maken met een accountmanager, dan is het wellicht niet zo handig om die maandagmorgen als eerste te bellen. Dan heeft men waarschijnlijk wel iets anders te doen, dat een hogere prioriteit heeft. En zo moet je theatermensen bijvoorbeeld ook niet bellen voor 12.00 uur, omdat ze waarschijnlijk de avond ervoor tot laat hebben gewerkt.
 • Formuleer concrete doelen en vink die af als je een doel hebt gerealiseerd. Laat je inspireren door de uitspraak “Kleine doelen, groot succes”.

 

 

5.  Houd jezelf aan je schema

 

Bepaal aan het eind van de dag je plan voor de volgende dag. Doe hetzelfde aan het eind van een week en aan het eind van een maand.

Gebruik een maandplanner om bijzondere activiteiten in blokken in te plannen; geef je deadlines aan, maar houd daarbij wel rekening met vakanties en sociale verplichtingen, die consequenties hebben voor jouw planning. Zo zorg je dat je planning reëel is.

Gebruik een weekagenda om specifieke afspraken in te plannen en je dagelijkse activiteiten.

Gebruik je tijd goed. Neem bijvoorbeeld een klein notitieblokje of je tablet overal mee naar toe. Als je zit te wachten op een afspraak, of als je tussen twee afspraken in zit, kun je dan gemakkelijk even wat aantekeningen maken of eventuele lijstjes, of ideeën formuleren voor brieven, e-mails of voorstellen voor potentiële opdrachtgevers.

 

 

6.  De kracht van doelen

 

Een methode is naar mijn mening geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om andere doelen te realiseren.

Zo is de Life\Work Design methodiek een middel om jou te helpen om jouw doelen met betrekking tot jouw leven en jouw werk te realiseren.

Houd je doelen goed voor ogen. Jouw doelen zijn je motivatiebron. Hang je doelen bijvoorbeeld op in je werkruimte, zodat je ze goed kunt zien. En begin en eindig je dag met het lezen van je doelen. Dat zal je inspireren en je energie geven.

 

 

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het realiseren van je doelen?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesptrek.

 

 

Zet eerst je criteria maar eens op een rij

Waarom je criteria nodig hebt om je keuze aan af te meten, ook met betrekking tot werk 

 

“Zet eerst je criteria maar eens op een rij”, zei mijn man.

Na met mij een uurtje laptops, notebooks en tablets bekeken en besproken te hebben in de winkel.

Om daar thuis over doorpratend aan toe te voegen “Zo gaat het bij het bepalen van de criteria voor een vacature nu ook”.

Hij is een trouwe meelezer van mijn artikelen. Ik wist dat hij doelde op mijn vorige artikel.

Daarin kwam naar voren dat selecteurs soms niet heel scherp hebben aan welke criteria een kandidaat moet voldoen. Met name bij de start van een selectieproces.

Gaande het proces en gesprekken met kandidaten worden zij zich dan van aanvullende criteria bewust.

De opmerking van mijn man “Zet eerst je criteria maar eens op een rij” was heel terecht. En het was een waardevol advies.

Maar de opmerking raakte me wel.

Vooral omdat ik, misschien wel als geen ander, propageer dat het belangrijk is dat je je criteria met betrekking tot werk helder hebt. Wil je een goede keuze kunnen maken.

En wil je überhaupt vinden wat je vinden wilt.

Want het is moeilijk vinden als je niet weet wat je zoekt. En het is ook moeilijk kiezen als je geen criteria hebt waar je je keuze aan af kunt meten.

 

Zet eerst je criteria maar eens op een rij

 

Het beeld van wat je zoekt is richtinggevend voor je onderzoeksproces

 

Als je niet weet wat je zoekt, dan zul je het niet gauw vinden.

Dat gold voor mijn eerste actie met betrekking tot mijn nieuwe laptop, maar dat geldt ook voor werk.

 

Je onderzoek doen naar je mogelijkheden op de arbeidsmarkt start dan ook met een beeld van het werk dat je zoekt.

Als je tenminste succesvol wilt zijn in je werk-vind-proces.

In een traject bij Life\Work Design kom je tot een omschrijving van het profiel van het voor jouw ideale werk; jouw werkprofiel.

In dat werkprofiel geef je een antwoord op drie vragen:

 • Wat zoek ik?
 • Waar zoek ik dat?
 • Wat is verder daarbij belangrijk?

Dat werkprofiel is uitgangspunt en richtinggevend voor je onderzoek naar de mogelijkheden die passen bij het werk dat jij wilt doen.

In eerste instantie zijn dat er legio.

Pas door die potentiële mogelijkheden verder te onderzoeken, krijg je in kaart waar écht kansen en mogelijkheden liggen voor jou.

En niet alleen dat.

 

 

Je onderzoeksproces leidt tot voortschrijdend inzicht in jouw criteria met betrekking tot werk

 

Lang niet alle criteria kun je van achter je bureau bedenken.

Ook al ga je in een traject bij Life\Work Design met allerlei opdrachten aan het werk om die criteria boven water te krijgen.

 

Van sommige word je je mogelijk pas bewust door het doen van je onderzoek

Door het aangaan van de externe dialoog, de gesprekken met anderen. Daardoor krijg je een beter beeld van hoe jouw concrete mogelijkheden er uit zien. En wat er daadwerkelijk voor jou te koop is.

Als je het goed aanpakt, dan koppel je die informatie weer terug naar jezelf. Door jezelf vragen te stellen als “Is dit wat ik wil?”, “Is dit wat ik zoek?”, “Is dit wat optimaal bij mij past?”.

 

Door de dialoog aan te gaan met jezelf kom je er mogelijk achter dat je jouw criteria nog niet zo helder hebt.

Dat je daarvoor bij jezelf nog eens te rade wilt gaan.

Of dat je ze aan wilt scherpen door ze specifieker te formuleren. Misschien zelfs een wegingsfactor mee te geven. Want niet elk criterium zal mogelijk even belangrijk voor je zijn.

 

 

Heldere communicatie over jouw criteria met betrekking tot werk nodigt anderen uit om mee te gaan zoeken

 

Wist je dat als jij je criteria heel helder hebt, dat anderen jou dan ook concrete mogelijkheden aan kunnen dragen?

Dat je niet alleen zelf eerder ziet en onderkent welk werk passend is en wat niet. Maar dat ook anderen voor jou mee kunnen denken en kijken?

Dat is echt anders dan wanneer jij je criteria niet helder hebt. Dan weten anderen ook niet waar ze voor jou passend werk kunnen vinden.

 

 

Heldere criteria werken als een meetlat waar je keuzes aan af kunt meten

 

In een traject bij Life\Work Design gebruiken we daarvoor als hulpmiddel een besluitvormingsmatrix.

De besluitvormingsmatrix is een mooi hulpmiddel om voor jezelf inzicht te creëren in hoe de alternatieven die je op een bepaald moment hebt, scoren op voor jou belangrijke criteria met betrekking tot werk.

 

Wil je nog nalezen hoe je daarmee werkt? Klik dan hier.

 

 

Mijn man heeft helemaal gelijk. Voor mijn nieuwe laptop ben ik nog niet aan kiezen toe.

Eerst mijn criteria maar eens goed op een rij zetten. Die heb ik nog onvoldoende scherp.

En belangrijker nog, prioriteren.

 

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van wat je wilt? Laat staan van jouw criteria met betrekking tot werk?

Neem gerust contact met me op.

Graag maak ik tijd voor je vrij om je vragen te beantwoorden.

 

 

 

Leven om te werken of werken om te leven

De betekenis van werk; waarom werk?

 

Niet dat ik leef om te werken. Ik werk om te leven”.

 

Die uitspraak of varianten daarop hoor ik met regelmaat. We zeggen het zo gemakkelijk “leven om te werken” of “werken om te leven”, maar eigenlijk is het vreemd.

 

De uitspraak suggereert dat werk alleen gaat over werken en dat leven iets anders is dan werk.

Het kan natuurlijk zijn, dat het op je werk een saaie, dooie boel is, maar jij leeft dan toch nog wel. (Mag ik hopen……)

De uitspraak suggereert ook dat een van de twee, leven dan wel werken, belangrijker gevonden wordt. Welke van de twee het belangrijkste voor je is, wordt  bepaald door de invulling en de betekenis die jij eraan geeft.

 

Wat betekent werk voor jou? Is werk voor jou vooral belangrijk om te kunnen leven zoals jij dat wilt? Of leef jij voor je werk?

Lees meer

Succesvol zijn in je loopbaan; een kwestie van ontwikkelbereidheid en aanpassingsvermogen

Wat aanpassingsvermogen betekent, wil je succesvol zijn in je loopbaan

 

Je hele werkleven voor eenzelfde werkgever werken? Misschien ook nog in dezelfde functie?

Af en toe komt het nog voor, maar het wordt steeds zeldzamer.

De wereld van werk zit niet langer zo in elkaar. En ik denk, wij als werkenden ook niet meer. Tenminste steeds minder.

Deels moeten we ook wel. Want een baan en een loopbaan zijn steeds moeilijker voorspelbaar. Een baan en een loopbaan zijn onzekerder geworden en moeten voortdurend worden bijgesteld. Wil je tenminste succesvol zijn in je loopbaan.

Ook wordt een loopbaan steeds meer gezien als een verantwoordelijkheid van de individuele werknemer. In het gunstigste geval, een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Wellicht heb je dat zelf al ervaren.

Wil je succesvol zijn in je loopbaan, dan moet je bereid zijn om je te ontwikkelen en beschikken over aanpassingsvermogen.

Wat dat aanpassingsvermogen betekent voor jou als werkende, lees je in mijn artikel.

Lees verder: Succesvol zijn in je loopbaan; een kwestie van ontwikkelbereidheid en aanpassingsvermogen

Doe jezelf niet tekort door wie je bent en wat je kunt maar ‘gewoon’ te vinden

Handreikingen om te komen van onbewust bekwaam tot bewust bekwaam

 

“Dat doe ik gewoon zo”.

“Zo ben ik gewoon”.

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dat je zo bent of de dingen doet zoals je ze doet.

Ik hoor het met regelmaat. Niet alleen van coachklanten.

Maar wist je dat je grootste kwaliteiten misschien wel liggen bij dingen die je vanzelf doet? Waar jij als vanzelf acteert? Of je als van nature gedraagt?

Kennelijk vind je wat je zelf doet en hoe je bent als persoon al gauw heel gewoon.

Misschien ben je er zo aan gewend, zo vertrouwd mee, dat je het zelf niet meer ziet als een kwaliteit?

Het is mijn ervaring als loopbaancoach dat mensen over het algemeen veel meer kwaliteiten hebben, dan ze zelf denken.

Ze zijn zich maar ten dele bewust van wat ze te bieden hebben. Je zou ze onbewust bekwaam kunnen noemen.

Daarmee doen ze zichzelf tekort.

In mijn artikel geef ik je handreikingen hoe je van onbewust bekwaam kunt komen tot bewust bekwaam. Lees meer

Hoe je strategisch werk maakt van ander werk

Tips om vanuit zelfmanagement succesvol de arbeidsmarkt te benaderen

 

Je wordt wakker om naar je werk te gaan. Je bent niet meer happy met je werk.

Misschien zit je op dit moment zonder werk en heeft het werkloos zijn je hele leven op zijn kop gezet.

Je kijkt naar jezelf in de spiegel en je denkt “Hoe ben ik hierin verzeild geraakt?”. “Hoe kom ik hieruit, hoe vind ik iets anders?”

Je bent vastberaden om werk te maken van ander werk. Maar hoe pak je dat aan? Waar te beginnen? En hoe doe je het, zodat je je doelen effectief en efficiënt realiseert?

Wil je de kans vergroten dat je je doelen daadwerkelijk haalt, ga dan strategisch te werk. Want met een goede strategie vergroot je je kans op succes.

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Lees meer