Berichten

Mannen hadden vroeger beter hun huiswerk moeten doen

Waarom goede studieresultaten niet cruciaal zijn voor je kansen op een baan

 

‘Jonge, slimme mannen zoeken werk’ zo kopte de NRC van donderdag 18 juli.

Het werkloosheidscijfer blijft vooralsnog stijgen. Vooral onder 45-plussers. In die leeftijdsgroep zitten nu 252.000 mensen zonder werk.

Maar dat is nog altijd minder dan de 280.000 in de categorie van 25 tot en met 44 jaar.

Met name jonge, hoogopgeleide mannen tussen 25 en 35 jaar hebben het moeilijk.

Wist je dat de werkloosheid in die groep bijna dubbel zo hoog is als onder hoogopgeleide vrouwen?

Volgens het artikel in NRC hadden mannen vroeger beter hun huiswerk moeten doen.

Maar in hoeverre spelen studieresultaten inderdaad een cruciale rol bij het hogere werkloosheidscijfer onder hoogopgeleide jonge mannen?

Lees meer