Berichten

Ondernemer zijn van je eigen talenten: een cyclisch proces

Hoe je zorgt voor voldoening, plezier en uitdaging in je werk en continue inzetbaarheid

 

Iedereen heeft talent. Zelfs meer dan één. Misschien wel drie talenten.

Maar talent moet ontwikkeld worden.

Talenten hebben een eigen waarde op de arbeidsmarkt en afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan de waarde variëren.

Wil je ondernemer zijn van je eigen talenten, dan is het zaak dat je goed zicht hebt op wat jouw talent eigenlijk is. Dat je weet hoe je dat talent kunt ontwikkelen. Dat je een helder beeld hebt van hoe de interne en externe markt eruitzien. En dat je als een ondernemer de verbinding kunt maken tussen wat jij kunt en wilt en wat de arbeidsmarkt nodig heeft.

Is dat het geval, dan ben je met je talenten goed bezig.

 

Ondernemer zijn van je eigen talenten

 

Iedereen heeft talent, zelfs meer dan één

 

Ook al denk je misschien dat je helemaal geen talent hebt. Vind je het heel gewoon, dat je de dingen doet zoals je ze doet. En zie je dat helemaal niet als een talent.

Dat idee wordt nog eens versterkt als je in een omgeving zit, waarin men niet zo gewend is om oog te hebben voor talent van mensen. Zeker niet om naar jou terug te koppelen wat ze goed aan je vinden.

Of als er geen ruimte is om je talenten toe te passen.

Het is dan lastig om ze te laten zien. Je kunt ook zelf je talenten niet ervaren. Je kunt ze niet verder ontwikkelen en je kunt geen waardering krijgen voor wat je met je talenten doet. En die waardering is een belangrijke voedingsbron om jouw talenten te laten groeien.

 

 

Talenten moeten ontwikkeld worden

 

Vaak wordt gedacht dat een talent een aangeboren gave is.

Dat is maar zeer ten dele het geval. Ja, er is een natuurlijke begaafdheid, een zekere aanleg voor iets. Maar die aanleg moet nog wel ontwikkeld worden. Dat kan een grote uitdaging zijn.

 

Zo’n aanleg moet groeien, tot wasdom komen en dat gaat niet vanzelf.

Daarvoor moet je in de eerste plaats zelf zien waar jouw talenten liggen. Maar ook anderen moeten zien wat jij kunt, waar jij goed in bent. Valse bescheidenheid helpt jou niet daarbij.

Nodig anderen uit om jou te vertellen wat ze goed aan je vinden. Daar leer jij weer van.

Regel meer flexibiliteit in je takenpakket of in je werkzaamheden. Zorg voor bredere inzetbaarheid en realiseer gewenste resultaten.

Dan kun je niet alleen je talent ontwikkelen, het maakt je werk ook uitdagend en boeiend.

En is het dat niet meer, dan is het misschien tijd om het talent dat je tot dan toe hebt ingezet, even te laten rusten en een van jouw andere talenten naar voren te schuiven. Ook al betekent dat bijstellen van je koers.

 

Stap niet in de valkuil om te lang door te gaan met een bepaald talent.

Terwijl je er eigenlijk al moe van bent, er geen zin meer in hebt om met dat talent iets te doen. Durf dat talent dan los te laten. Mogelijk kom je er in een latere fase in je loopbaan weer bij terug.

Pak een ander talent op, dat je in de tussentijd hebt ontwikkeld.

Voorbeelden daarvan zie ik volop bij mijn coachklanten. Een zorgcoördinator die talenten heeft ontwikkeld op het terrein van team coaching, een accountmanager die talenten heeft ontwikkeld op het terrein van Shiatsu, een functioneel beheerder, die talenten heeft ontwikkeld op het terrein van e-commerce en big data.

 

 

Ondernemer zijn van je eigen talenten: een cyclisch verloop

 

Loslaten van bepaald talent kan te maken hebben met je eigen ontwikkeling, maar ook met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Over dat laatste verderop meer.

Idealiter is het mooi als je in het nu één talent aan het ontwikkelen bent, een tweede talent inzet in het werk dat je doet en bijvoorbeeld een derde talent even laat rusten.

Op die manier krijg je een soort cyclisch verloop van je talenten.

Je zult zien dat na een bepaalde periode talent A dat je aan het ontwikkelen bent, zover ontwikkeld is dat je het in kunt zetten in het werk dat je doet. Dat je talent B dan kunt laten rusten. Wellicht een ander talent, talent C verder kunt ontwikkelen.

Daardoor is er voor jouw talenten altijd een fase van rusten, ontwikkelen en inzetten.

 

Kun je daarbij jouw talenten inzetten voor werk dat niet alleen betekenisvol is voor jezelf, maar ook voor de mensen waarvoor en waarmee je werkt, dan resulteert dat in fijn werk.

Kom je daarbuiten, dan geeft werk al gauw minder energie en kan het zelfs meer energie kosten dan het oplevert.

 

 

Talenten hebben een eigen marktwaarde en die is aan ontwikkeling onderhevig

 

Talent waar eerst vraag naar was, kan overbodig worden.

Door de beweging op de arbeidsmarkt verandert de behoefte. Het is dan ook goed om zicht te hebben op wat er gaande is op die arbeidsmarkt. Zodat je de verbinding kunt maken tussen jouw talenten en de markt en adequaat in kunt schatten met welke van jouw talenten jij inkomen kunt genereren.

 

Heb je daarnaast ook goed zicht op opleidingsmogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen en je te kwalificeren voor waar behoefte aan is, dan ben je met je talenten goed bezig.

Zie ontwikkeling van je talent altijd in een bepaalde context. Ontwikkel voor die context een soort derde oog. Want talent dat vandaag niet belangrijk gevonden wordt, kan het morgen wel zijn.

Kijk dan ook vaak naar buiten, zodat je zicht hebt op ontwikkelingen en daarop kunt anticiperen. En je inzetbaarheid zo hoog kunt houden als maar mogelijk is.

 

 

Kortom

 

Weet wat je talenten zijn. Weet in welke fase ze zijn: ontwikkelen, inzetten of rusten. Weet wat er gaande is op de arbeidsmarkt en wat de samenleving vraagt. Weet met inzet van welke talent jij je inkomen kunt genereren. En weet welke mogelijkheden er zijn om je talent te ontwikkelen.

 

 

 

Heb je nog geen helder beeld van jouw talenten? En hoe je die te gelde kunt maken op de arbeidsmarkt?

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’. Maak je keuze voor de optie die het beste bij je past en meld je snel aan.

 

 

 

 

Als ondernemer begin je ook geen zaak in waar je niet goed in bent

Waarom je niet je tekortkomingen, maar je kwaliteiten centraal moet stellen

 

“Het is mooi om mijn kwaliteiten te inventariseren, maar in hoeverre kijken we ook naar waar ik niet goed in ben?”

De eerste succesverhalen hebben we door geëxerceerd en er veel kwaliteiten uit gehaald.

Zelf had hij er maar een stuk of twee, drie per verhaal. Voor mij als buitenstaander en ervaren luisteraar waren er uit elk concreet beschreven verhaal zo een twintigtal kwaliteiten te destilleren.

Kwaliteiten overigens, die door mijn klant heel duidelijk werden herkend. Ook al had hij ze zelf niet benoemd.

Kennelijk zijn veel kwaliteiten zo eigen, dat je ze zelf niet meer ziet als kwaliteit. Terwijl mogelijk jouw grootste kwaliteiten liggen bij wat je als vanzelf doet.

 

Opmerkelijk is het dat we kennelijk zo gewend zijn om naast onze sterktes te focussen op onze zwaktes, dat bovenstaande vraag met regelmaat aan mij wordt voorgelegd.

Mijn antwoord op die vraag is kort en krachtig:

Als ondernemer begin je geen zaak in waar je niet goed in bent. En waarschijnlijk zelfs ook geen zaak in wat je niet leuk vindt om te doen.

Waarom zou dat dan anders zijn voor een baan in loondienst?

 

Als ondernemer begin je ook geen zaak in waar je niet goed in bent

 

Als een ondernemer vorm en sturing geven aan je loopbaan

 

De Life\Work Design benadering is een ondernemende benadering. Als je meer artikelen van mij gelezen hebt, dan is dat je vast al duidelijk geworden.

Succesvol werk maken van (ander) werk is niet anders dan als ondernemer jouw product of jouw dienst in de markt zetten.

Zo is een strategisch loopbaanplan eigenlijk ook hetzelfde als een ondernemingsplan.

In een ondernemingsplan geef je met betrekking tot jouw kwaliteiten aan, wat jou met name geschikt maakt voor het ondernemerschap zoals geschetst in jouw plan.

Daarnaast geef je aan welke kwaliteiten je misschien nog aanvullend in moet huren, dan wel zelf moet ontwikkelen om succesvol te zijn als ondernemer.

In een strategisch loopbaanplan geef je aan wat jouw kwaliteiten zijn die je relatief het liefste inzet in het werk dat je doet. En waarin je relatief ook het beste bent.

Op die kwaliteiten ligt met name jouw focus.

In tweede instantie komt pas de vraag welke kwaliteiten je eventueel nog verder moet ontwikkelen om het voor jou ideale werk te realiseren.

 

Daarom ligt in een traject bij Life\Work Design het accent op waar jij goed in bent en niet op jouw zwakke kanten.

 

 

Oog voor zwakke kanten is ons al vroeg aangeleerd

 

Marianne van Woerkom, universitair hoofddocent Human Resource Studies, Tilburg University en tevens NIAS/NSvP-fellow 2017-2018 zegt daarover:

“Deze denkwijze begint al in het onderwijs, waar ook elke leerling aan bepaalde maatstaven moet voldoen. Er moeten voldoendes gehaald worden; er is weinig aandacht voor de vakken waar de leerling juist in uitblinkt en talent voor heeft.

Doordat we het van jongs af aan gewend zijn, is het reparatie denken een vanzelfsprekend onderdeel geworden van ons denken over verbetering en verandering”.

Mogelijk vind je het daarom ook heel vanzelfsprekend dat je jouw zwakke kanten helder hebt. En dat je in een loopbaantraject een sterkte-zwakte analyse maakt.

In mijn aanpak kijken we daar anders naar.

 

 

Ook al ontwikkel je jouw zwakke kanten, je zult daarin nooit zo goed worden als mensen die daar juist hun kwaliteiten hebben

 

Zo ben ik zelf niet superhandig met betrekking tot het inrichten en onderhouden van technische bedrijfssystemen. En mijn interesse om mezelf daarin te bekwamen en ontwikkelen is er ook niet echt.

Bovendien is Kim, mijn VA (Virtueel Assistent) er heel handig in. Zo handig en snel als zij, zal ik er nooit in worden. En waar het voor mij toch een opgave blijft, zijn het voor haar leuke taken om op te pakken.

 

Hoe heerlijk is het als iedereen zich kan richten op waar hij goed in is en wat hij leuk vindt om te doen?

Ik denk dat we met elkaar de wereld dan ook een stukje mooier kunnen maken. Want iedereen heeft kwaliteiten, ongeacht intellectueel- of opleidingsniveau en ongeacht aandachtspunten, belemmeringen of beperkingen.

 

 

Kritische geluiden over functionerings- en beoordelingssystematieken

 

Functionerings- en beoordelingssystematieken liggen onder vuur. In kranten en HR-vakbladen wordt er regelmatig over geschreven.

Bij beoordelen gaat men ervan uit dat feedback in de beoordelingscyclus leidt tot verbetering. Als je als medewerker weet waar je minder goed in bent, dan zou je actief gaan werken aan verbetering.

De praktijk laat echter iets anders zien. Negatieve feedback leidt lang niet altijd tot gemotiveerde actie om tot leren en ontwikkelen te komen. Demotivatie is vaker het resultaat.

 

 

De Sterke Punten-benadering van Marianne van Woerkom

 

In de Sterke Punten-benadering wordt vooral gekeken naar de sterke punten van medewerkers.

Daarbij wordt er actief op zoek gegaan naar de unieke talenten en krachten van de medewerker. Vervolgens wordt bepaald hoe deze het beste ingezet kunnen worden op het werk.

Het gevoel van competentie dat ontstaat door de focus op sterke punten is een heel goede intrinsieke motivatie voor prestatie in werk en verdere talentontwikkeling.

Er vindt als het ware een omkering plaats, waarbij vanuit de sterke punten van de medewerker een match gezocht wordt met de taakeisen, in plaats van andersom.

 

Hoe mooi zou het zijn als deze benadering binnen HR wordt ingebed? Zodat de persoon en zijn kwaliteiten centraal staan in plaats van het functieprofiel.

 

Ik ben dan ook heel benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.

 

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van jouw sterke kanten?

En van de manier waarop je die in wilt zetten in het werk dat je doet?

 

Meld je aan voor mijn programma ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Gegarandeerd heb je na de drie trainingsdagen een scherp beeld van jouw kwaliteiten. Je kunt ze specifiek benoemen en voorbeelden geven waaruit blijkt dat je die kwaliteiten hebt.

 

 

 

 

Waarom netwerken belangrijk is, ook als je een vaste baan hebt

Waarom netwerken belangrijk is voor jou als werknemer, maar ook voor jouw werkgever

 

Als je een vaste baan hebt, dan hoef je niet te netwerken”.

Dat hoor ik in ieder geval met regelmaat in de gesprekken die ik voer. Bovendien denken veel mensen dat ze een netwerk weinig te bieden hebben, als medewerker in loondienst.

 

Toch is netwerken essentieel als je je baan (of vak) serieus neemt.

Waarom? Dat lees je in mijn artikel.

Ben je nog niet vertrouwd met netwerken en weet je niet goed hoe ermee te beginnen? In een vorig artikel gaf ik je een stappenplan om netwerken effectief aan te pakken en voor je te laten werken.

 

Waarom netwerken belangrijk is, ook als je een vaste baan hebt

 

Bij het woord netwerken hebben veel mensen een wat negatief beeld

 

Ze denken dan aan recepties en borrels, met een glas in de hand vertellen dat je op zoek bent naar een andere baan. En dan maar hopen dat er iemand in het gezelschap is die jou een baan in de schoot kan werpen.

En bij die netwerkbijeenkomsten komen vooral commerciële mannen en vrouwen in nette pakken en met snelle auto’s. Met gladde praatjes, kruiwagens en ellebogenwerk brengen ze hun producten of diensten aan de man.

Dat is bij veel mensen in ieder geval een snel opkomend beeld. Bovendien heb je misschien geen zin om elke maand een aantal van je zeer gewaardeerde vrije avonduren te besteden aan netwerken.

 

En jij? Netwerk jij eigenlijk al? Of denk je dat jij dat niet nodig hebt?

Jij hebt misschien een vaste baan. Je hebt het goed naar je zin op je werk. En je hebt geen enkele behoefte om je te oriënteren op andere functies of organisaties. Bovendien hoef je in jouw functie geen acquisitie te doen.

Waarom zou je je tijd dan verdoen met netwerken?

 

 

Het is een groot misverstand te denken dat je niet hoeft te netwerken als je een vaste baan hebt

 

Als werknemer kun je er namelijk steeds minder op vertrouwen dat de organisatie waar je werkt morgen nog dezelfde is en dat er dan nog werk voor je is. Wie weet, zijn er plannen voor een organisatieverandering en blijkt dat jouw functie op de tocht komt te staan.

Vaak zie je dat ook niet aankomen.

Het volgende voorbeeld overkwam een van mijn coachklanten:

Ze werkte bijna acht jaar voor dezelfde baas. Ze werd zwanger van haar tweede kind, ging met zwangerschapsverlof. En na haar verlof bleek haar functie opgeheven. Ze kon haar spullen direct inpakken en weer terug naar huis.

 

Houd dus goed in de gaten waar voor jou mogelijkheden liggen voor werk en loopbaanontwikkeling. De kans is dan veel groter dat je daadwerkelijk werk houdt of vindt dat bij je past. Groter dan wanneer je alleen focust op werk hier en nu, in je eigen organisatie.

 

 

Positieve effecten van netwerken

 

Als je veel mensen kent, is de kans natuurlijk groter dat er iemand bij zit die je kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Mocht dat nodig zijn. Of mocht je dat graag willen.

Dat is zeker het geval als die mensen een goed beeld van je hebben en weten welk werk je precies doet of zoekt. Doordat je daar in je netwerk regelmatig gesprekken over voert, wordt het bovendien voor jezelf duidelijker wat je precies wilt.

Door het regelmatige contact bouw je ook een relatie op met mensen. En vanuit die relatie is men geneigd om met je mee te denken en gunnen ze jou een goede kans.

 

Een voordeel van netwerken is ook dat je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen in jouw vakgebied.

De hot items. De nieuwe trends. Het nieuwe jargon. Zeker als je netwerkbijeenkomsten bezoekt van professionals in jouw vakgebied. Je kunt dan ook goed inschatten in welke richting of op welk terrein bijscholing noodzakelijk is. Zo blijf je bij.

 

Netwerken is cruciaal voor jouw kansen op de arbeidsmarkt. Door netwerken blijf je actief en zie je kansen die je anders misschien gemist had. Bouwen aan je netwerk is belangrijk. Daarmee bouw je bovendien aan je goede naam. Dat vergroot je loopbaanmogelijkheden. En op zeker moment betaalt die investering in je netwerk zich zeker terug.

 

 

Netwerken is niet alleen direct voor jou als werknemer belangrijk

 

Zo zei bijvoorbeeld Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in haar oratie “Werknemers met een goed professioneel netwerk zijn de beste keus”. Werkgevers zien graag ondernemende medewerkers.

Ondernemende medewerkers zijn medewerkers die hun eigen “BV Ik” goed weten te managen. Zij hebben een goed beeld van wat zij te bieden hebben. En kunnen een goede koppeling maken met wat werkgevers nodig hebben.

Ondernemende werknemers kunnen verder kijken dan de eigen afdeling of organisatie. Zij investeren in hun eigen netwerk van vakgenoten, klanten en leveranciers buiten de eigen organisatie. Die contacten geven hen de kans kennis te delen. Zo draagt netwerken niet alleen bij aan samenwerken, maar ook aan verbetering van prestaties en innovatie.

Dat werkgevers behoefte hebben aan ondernemende medewerkers zie je ook terug in de selectiecriteria in vacatures. Zo zag ik laatst een vacature voor een provinciesecretaris met als een van de vier selectiecriteria: toonaangevend eigen netwerk. Het is de moeite waard om te achterhalen wat ze precies bedoelen met toonaangevend, maar het is wel duidelijk dat een sterk eigen netwerk voor deze functie belangrijk is.

 

 

Kortom

 

Het is zeker de moeite waard om te investeren in je netwerk. Ook al heb je een mooie, vaste baan. En ook al hoef je niet aan acquisitie te doen.

Netwerken versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt. Het houdt je scherp en up-to-date. Mede door je toonaangevend eigen netwerk ben je een gewilde medewerker, die van waarde is voor zijn organisatie. En die een bijdrage kan leveren aan innovatie en verbetering van de prestatie.

 

Heb jij de positieve effecten ervaren van netwerken als medewerker in loondienst?

En wil je jouw ervaringen delen? Ik lees ze graag.

 

 

 

 

Hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever

Handreikingen om in een gesprek te achterhalen of de organisatie en functie bij jou passen

 

Bij traditioneel solliciteren zijn veel mensen geneigd om zich afhankelijk op te stellen. Misschien geldt dat ook voor jou.

Je bent al lang blij dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Je hoopt dat je na een eerste gesprek door mag naar de volgende gespreksronde. En dat je uiteindelijk de baan krijgt.

Je probeert in het sollicitatiegesprek een zo goed mogelijk beeld van jezelf neer te zetten, zodat de beslissende partij kiest voor jou.

Maar past die partij wel bij jou? Is de bewuste organisatie wel de juiste plek voor jou? En is de vacante functie wel de functie waarin jij optimaal tot je recht komt?

Het is goed om je dat af te vragen en het antwoord daarop in zo’n gesprek boven tafel te krijgen.

Realiseer je dat een gesprek met een potentiële werkgever wederzijds oriënterend is. Of het nu gaat om een selectiegesprek, een sollicitatiegesprek of een gesprek in het kader van het doen van je onderzoek.

In mijn artikel geef ik je een aantal handreikingen met betrekking tot hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever. Zodat je in het gesprek achterhaalt of de organisatie en functie bij jou passen.

 

Hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever

 

Als een ondernemer vorm en sturing geven aan je loopbaan

 

Steeds meer wordt van je verwacht dat je je ondernemend opstelt op de arbeidsmarkt. Of je nu in loondienst wilt werken of als zelfstandige.

Een werkgever is niet op zoek naar mensen die een baan willen. Hij is er niet op uit om jouw probleem op te lossen, zoals het hebben van geen werk of niet gelukkig zijn met je werk.

Een werkgever is op zoek naar mensen die van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf. Dat zijn mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen van de organisatie. Of aan de ontwikkeling en de groei van het bedrijf.

Voor jou als werknemer betekent het, dat je een goed beeld moet hebben van de waarde die jij toevoegt. Die waarde is in ondernemerstermen jouw dienst of jouw product. Die moet je zien te verkopen aan werkgevers, als jouw klanten op de arbeidsmarkt.

Weten hoe je het liefst die waarde toevoegt en dat realiseren, maakt je gelukkig in je werk.

Het is dan ook zaak om in een gesprek met een potentiële werkgever te achterhalen of de organisatie en de geboden functie matchen met de waarde die jij wilt leveren en de manier waarop je dat het liefste doet.

 

 

Hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever

 

Is het jou ook wel eens overkomen dat je in een sollicitatiegesprek het gevoel had dat je werd onderworpen aan een verhoor?

Dat je je keurig had voorbereid op alle mogelijke vragen die men jou zou kunnen stellen?

Dat men jou aan het eind van een sollicitatiegesprek vroeg of je nog vragen had en dat je toen alleen maar kon vragen naar het verdere verloop van de procedure?

 

Als je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever, dan verloopt zo’n gesprek heel anders.

Om te beginnen is er in het gesprek geen sprake van een interviewer die voortdurend vragen op je afvuurt. Dus eenrichtingsverkeer.

Door jouw ondernemende attitude weet jij van het selectiegesprek een ontspannen dialoog te maken.

Je hebt een goed beeld van de waarde die jij levert en hoe jij met wat je te bieden hebt van betekenis kunt zijn voor jouw gesprekspartner(s).

Door het gesprek wil je je niet alleen profileren met wat jij te bieden hebt. Je wilt door het stellen van jouw vragen ook achterhalen in hoeverre de organisatie en de functie passen bij jou.

 

 

Door het stellen van vragen erachter komen of de organisatie en functie met jou matchen

 

Het is goed om daarvoor vragen voor te bereiden, maar vragen kunnen ook in je opkomen gaande het gesprek.

Doe voorafgaande aan het gesprek jouw onderzoek naar de organisatie en de beschreven vacature. En niet te vergeten de persoon of de personen met wie je het gesprek hebt.

Welke vragen komen in je op naar aanleiding van alle informatie die je ter beschikking hebt?

Nieuwsgierigheid leidt tot echte vragen. En hoe meer onderzoek je doet, hoe meer jouw nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd.

Dat is absoluut anders dan vragen bedenken om te voorkomen dat je met de mond vol tanden zit, mochten ze jou vragen of jij nog iets te vragen hebt.

 

Om je op weg te helpen geef ik je een aantal categorieën en concrete vragen ter inspiratie.

 

 

Concrete handreikingen voor het stellen van vragen

 

Gemakshalve formuleer ik de vragen in de ‘u’-vorm, maar de informele ‘je’-vorm kan ook heel passend zijn.

 

1. Verbinding maken met je gesprekspartner

 • Als reactie op de vraag Vertel eens iets over jezelf: Zijn er specifieke zaken/ punten waarin u geïnteresseerd bent?
 • Hoe bent u hier komen te werken?
 • Wat spreekt u het meeste aan in het werk bij deze organisatie?

 

2. Een beeld krijgen van de cultuur van de organisatie

 • Hoe zou u de cultuur van de organisatie omschrijven? (Formeel-informeel, hiërarchische of platte organisatie)
 • Wat zijn belangrijke waarden binnen de organisatie?
 • Hoe omschrijft u een succesvolle medewerker, een high performer?
 • Hoe omschrijft u uw managementstijl?

 

3. Uitdagingen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet

 • Wat zijn jullie hoofddoelen voor dit jaar (of het volgende jaar)?
 • Tegen welke problemen lopen jullie aan?

Of anders geformuleerd:

 • Wat is de grootste uitdaging voor de organisatie in dit (of in het komende) jaar en hoe kan deze functie daar een bijdrage aan leveren?
 • Hoe kan ik mijn bijdrage meetbaar maken, zodat ik weet dat ik een positieve bijdrage lever aan deze uitdaging?

 

4. Afronding

 • Wat was de beslissende factor in het besluit om mij uit te nodigen voor een gesprek?
 • Waarom denkt u dat ik een goede match zou zijn?
 • Wat zijn de volgende stappen in het proces?

 

 

Tot slot

 

Mogelijk is het best even wennen voor je om je ondernemend op te stellen in een gesprek met een potentiële werkgever. En proactief en assertief je vragen te stellen.

Realiseer je wat je te bieden hebt. Niet alleen jij zult blij zijn als je een mooie baan kunt verwerven. Ook een potentiële werkgever mag blij zijn als hij jou binnen kan halen en jij voor hem wilt komen werken.

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat jij de arbeidsmarkt te bieden hebt en van jouw waarde op de arbeidsmarkt? 

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ en bepaal welke optie het beste bij je past.

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dat kan via deze link.

 

 

 

 

Waarom het goed is om vaker naar buiten te kijken

Een manier van denken en concrete tips om arbeidsmarktfit te blijven

 

De economie trekt aan. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich positief.

Wist je dat we afgelopen jaar de sterkste daling van de werkloosheid hadden in 10 jaar? En dat die daling ook geldt voor langdurige werkloosheid en voor 55-plussers?

Het is mooi om te zien hoe de werkgelegenheid blijft groeien en in vrijwel alle beroepsgroepen.

 

Maar dat betekent nog niet, dat je als werknemer op je lauweren kunt gaan rusten. En niet hoeft te investeren in je loopbaan. Integendeel, want niets is zo veranderlijk als de vraag op de arbeidsmarkt.

Misschien heb je dat zelf al gemerkt.

Het is belangrijk om als werknemer je ogen en oren goed open te houden en vaker naar buiten te kijken. Zodat je inzicht krijgt in ontwikkelingen en daarmee samenhangende kansrijke functies. Niet alleen buiten, maar ook in je eigen organisatie.

Zodat je daarop kunt anticiperen, daardoor wendbaar bent en voorkomt dat je afhankelijk wordt van je huidige werkgever.

 

Waarom het goed is om vaker naar buiten te kijken

 

Het is goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, want niets is zo veranderlijk als de arbeidsmarkt

 

Er is sprake van een zekere tegenstrijdigheid op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag, maar er komen ook veel functies te vervallen. De vraag verandert.

Wist je bijvoorbeeld dat ING en de Rabobank in 2016 hoorden bij de top five van de organisaties met de meeste vacatures? Samen met ASML, Deloitte en Philips?

En dat aan de andere kant bijvoorbeeld bij de Rabobank duizenden mensen ontslagen worden? En dat deze ontwikkeling zich ook bij ING voordoet?

Dat lijkt heel tegenstrijdig. Maar dat is het niet.

Net als bijvoorbeeld bij ING neemt de Rabobank de organisatie op de schop door de snel gegroeide digitalisering van de dienstverlening. Daarbij gaan veel banen verloren, juist bij ondersteunende diensten.

Aan de andere kant is er door de transformatie van de organisatie nu vraag naar een ander type medewerkers, dat men kennelijk onvoldoende in huis heeft. Vandaar de vele vacatures.

 

En ook al blijven functies bestaan, dan nog zijn functies aan verandering onderhevig.

Zo kan het zijn dat je door een reorganisatie naar je huidige functie moet solliciteren. En dan bijvoorbeeld door de nieuw geformuleerde functie-eisen niet geschikt bevonden wordt. Terwijl je al jaren dat werk naar behoren doet.

Ook dat lijkt tegenstrijdig. Maar dat is het niet, hoe moeilijk het ook voor je kan zijn als het jou betreft.

Functies ontwikkelen zich en daardoor veranderen de eisen. Als jij je onvoldoende ontwikkelt in jouw functie, dan kan het zijn dat je de aansluiting mist. En bij een herschikking van functies je huidige functie aan je neus voorbij ziet gaan.

 

 

Het is goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, want niets is zo veranderlijk als het sollicitatieproces

 

Heb je vijf of tien jaar niet gesolliciteerd, dan is het schrikken als je werk moet maken van ander werk.

Zo mailde iemand mij onlangs:

“Ik heb net angst voor werkloosheid is een slechte raadgever gelezen.

Nu ben ik sinds 1 november 2016 werkloos en krijg de ene na de andere afwijzing. Ik krijg het dan ook Spaans benauwd van de gedachten dat dit te lang gaat duren. Ik ben 45 jaar en over deze leeftijd wordt geschreven dat de werkloosheid het hoogst is. Ik weet even niet meer hoe ik het aan moet pakken. Misschien dat jij mij daarbij kunt helpen?”

En ja, ik kan me goed voorstellen dat je schrikt als je steeds een afwijzing krijgt. En als je doordat je onvoldoende naar buiten gekeken hebt, ook niet weet hoe je je werk-vind-proces anders aan kunt pakken dan alleen maar door traditioneel solliciteren.

 

Niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook het werk-vind-proces is sterk aan verandering onderhevig.

Zo is het bijvoorbeeld nog maar de vraag hoe lang de motivatiebrief en het cv bij reageren op vacatures nog een rol blijven spelen. En ook hoe de functie van recruter zich ontwikkelt en of die überhaupt blijft bestaan.

Het ziet ernaar uit dat er steeds meer via via geworven wordt. Naast de inzet van instrumenten als LinkedIn en Social Media.

Het is dus goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, zodat je bijblijft en als nieuw-werk-vinder weet wat er van je wordt gevraagd.

 

 

Door als werknemer vaker naar buiten te kijken kun je toetsen hoe arbeidsmarktfit je bent

 

Door vaker naar buiten te kijken blijf je op de hoogte van waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Spiegel dat positief kritisch naar jezelf.

 

Door te spiegelen krijg je een beeld van hoe arbeidsmarktfit je bent.

Zie het als een loopbaan APK, maar dan in een iets ruimere betekenis dan vaak gebruikt.

Het gaat er niet alleen om dat je voor jezelf helder krijgt of je huidige functie nog matcht met wie jij bent en het werk dat jij wilt doen.

Net als bij de APK voor je auto is het misschien ook tijd om iets te repareren of te ontwikkelen. Wil je goed door de keuring komen en dus nog even mee kunnen in je huidige functie. Mede gezien de ontwikkelingen daarin en de bredere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Vraag je af wat er nodig is om een eventueel gat tussen jouw ontwikkeling en de gevraagde ontwikkeling te dichten. En ga daarmee aan het werk.

 

 

Tips om arbeidsmarktfit te blijven

 

Wil je arbeidsmarktfit blijven?

Ik geef je vijf tips:

 

1. Ben je ervan bewust dat de wereld groter is dan je huidige functie en de organisatie waar je nu werkt

Laat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Richt je focus ook heel bewust op buiten. Vraag je af waar voor jou kansen liggen en welke andere functies bij jou zouden kunnen passen en interessant voor je kunnen zijn.

 

2. Laat je niet leiden door de waan van de dag, maar kijk vooruit naar de toekomst

Ga niet afwachten tot de noodzaak er is om je koers bij te stellen. Houd ontwikkelingen bij en anticipeer daarop, bijvoorbeeld door het volgen van gerichte opleidingen.

 

3. Bereid je voor op veranderingen, in plaats van erop te reageren

Weest veranderbereid. En durf zekerheid los te laten. Vind zekerheid in jezelf. Zorg ervoor dat je wendbaar bent en flexibel kunt inspelen op ontwikkelingen.

 

4. Zorg dat je een plan B hebt: What if …..

En dus niet afhankelijk bent van je werkgever of de enige mogelijkheid die je geboden wordt.

 

5. Neem zelf de regie

Denk niet, het zal mijn tijd wel duren. Pak zelf de regie en kom in beweging. Vraag je af wat je daarvoor nodig hebt. En ga ervoor.

 

 

 

Heb je het gevoel dat je het fundament, de kennis, inzichten of vaardigheden mist om zaken naar je hand te kunnen zetten?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe je zelf de regie houdt in je werk-vind-proces

Concrete tips hoe je door proactief te zijn de vaart erin kunt houden

 

“Ik heb een verzoek voor een gesprek via e-mail gestuurd, maar nog geen reactie gehad”.

“Ik ben het niet geworden, maar ze vinden me een geschikte kandidaat en houden me in hun bestand”.

“Ik heb een aantal gesprekken met mensen gevoerd in het kader van het doen van mijn onderzoek, maar bij een gesprek is het gebleven”.

“Ik heb nog geen reactie gehad op mijn sollicitatie. Ik ben benieuwd hoever ze zijn in de procedure”.

 

Als werkzoekende kun je je afhankelijk opstellen. Je kunt zaken op zijn beloop laten en je neerleggen bij hoe het gaat.

Je kunt ook zelf de regie pakken en de situatie naar je hand zetten. Zelf het stuur in handen nemen en actie ondernemen op het moment dat jij dat nodig vindt, voor de voortgang van jouw werk-vind-proces.

Dat vraagt van jou assertiviteit en proactiviteit. En je bescheidenheid moet je enigszins laten varen.

In mijn artikel geef ik je concrete tips hoe je door proactief te zijn, de vaart kunt houden in jouw werk-vind-proces.

 

Hoe je zelf de regie houdt in je werk-vind-proces

 

Steeds maar even afwachten is niet slim bij baanverwerving

 

Misschien herken je deze situatie:

Je hebt flink gespeurd naar passende vacatures. Op een aantal heb je gereageerd door het schrijven van een sollicitatiebrief.

Dan komt het wachten op een mogelijke uitnodiging voor een gesprek. Dat wachten kan weken duren. En jij maar hopen dat je uitgenodigd wordt.

Zoeken naar vacatures heb je even op een lager pitje gezet. Want wie weet, mogelijk word je opgeroepen voor een gesprek.

 

En ook al kan ik me heel goed voorstellen dat je nieuwsgierig bent of je acties iets gaan opleveren, toch is het niet verstandig om maar af te wachten.

Zolang je niet vergevorderd in een sollicitatieprocedure zit, is het zaak om door te gaan met je acties.

Want steeds maar afwachten is écht een risico.

Wil je nog eens nalezen welke risico’s je loopt? Klik dan hier.

 

 

Neem zelf de regie en stuur een herinneringsmail als je nog geen reactie op jouw e-mail hebt gehad

 

“Ik heb een verzoek voor een gesprek via e-mail gestuurd, maar nog geen reactie gehad”.

Van tijd tot tijd krijg ik zo’n bericht van een van mijn coachklanten.

Je kunt je neerleggen bij het feit dat je geen reactie krijgt. Je kunt ook zelf actie ondernemen.

Meer dan eens komt het voor dat een ontvangen e-mail onbeantwoord in een inbox blijft staan.

Dat hoef je niet direct negatief te interpreteren.

 

Ik geef je mijn tip:

Stuur gerust een herinneringsmail. Zo’n mail werkt nagenoeg altijd.

Zo berichtte mij een van mijn coachklanten nadat ze zelf actie had ondernomen:

“Ik heb de herinnering gemaild en kreeg meteen een reactie van… Ze was er inderdaad nog niet aan toegekomen en bedankte me voor de herinnering. De eerst afspraak staat nu gepland op maandag…“

 

 

Neem zelf de regie en houd contacten ‘warm’

 

“Ik ben het niet geworden, maar ze vinden me een geschikte kandidaat en houden me in hun bestand”.

Het is fijn om te horen dat ze je een geschikte kandidaat vinden, ook al ben je het voor de vacature niet geworden.

Maar ga niet zitten afwachten tot ze je nog eens contacten.

 

Ik geef je mijn tip:

Houd het contact ‘warm’, zeker als je persoonlijk met de recruiter of de HR-adviseur gesproken hebt.

Bijvoorbeeld omdat je door de recruiter persoonlijk uitgenodigd bent voor een gesprek, naar aanleiding van een vacature waarop je niet eens had gesolliciteerd.

Leg na een maand of twee/drie nog eens contact.

Daardoor laat je blijken dat je nog steeds in de organisatie geïnteresseerd bent. Bovendien ben je dan weer in the picture. En als er opnieuw een passende vacature is, dan wordt er eerder aan je gedacht.

 

 

Neem zelf de regie en volg gesprekken op, die je hebt gehad

 

“Hoe volg ik gesprekken op, die ik met mensen heb gehad?”; die vraag stelde mij onlangs een van mijn coachklanten.

In het kader van het doen van onderzoek had hij een aantal gesprekken gevoerd, maar bij die gesprekken was het gebleven.

En als je gesprekken niet opvolgt, dan loopt het spoor dood.

 

Ik geef je twee tips:

In een netwerkgesprek moet je aan het eind van je gesprek eigenlijk altijd twee laatste vragen stellen, voordat je je gesprekspartner bedankt voor het gesprek.

Of je dat gesprek nu voert in het kader van het doen van je onderzoek naar behoeftes op de arbeidsmarkt, of anderszins.

 

De eerste vraag: “Nu je mijn verhaal zo gehoord hebt, heb je misschien nog tips voor me, met wie ik nog eens meer zou kunnen gaan praten?”

De tweede vraag: “Mag ik, als ik wat verder ben met het doen van mijn onderzoek en dan nog vragen heb, nog eens contact met je leggen?”

 

Door de laatstgenoemde vraag houd je de deur naar de ander toe open.

De ander zal jouw vraag niet gauw negatief beantwoorden. En een positief antwoord maakt voor jou de weg vrij om jullie gesprek op te volgen, als jij daaraan toe bent.

 

Neem zelf de regie en informeer naar de stand van zaken met betrekking tot de sollicitatieprocedure

 

Misschien vraag je je af:

”In hoeverre kan ik contact leggen om aan de weet te komen hoe het staat met de sollicitatieprocedure voor de functie waarnaar ik heb gesolliciteerd?”

 

Ik geef je mijn tip:

Neem zelf het initiatief. Ga niet afwachten tot je eindelijk iets van betreffende organisatie hoort.

Zeker als er al een aantal weken verstreken zijn na het versturen van je brief.

En zeker als je voor je sollicitatie een prettig gesprek hebt gehad met bijvoorbeeld de manager waaronder de vacante functie valt. Neem gerust contact met hem op.

Misschien voert men al volop gesprekken met kandidaten, terwijl jij nog hoopt op een uitnodiging voor een gesprek.

 

Dat vraagt niet alleen assertiviteit, maar ook de durf om de confrontatie aan te gaan met jezelf. Want je calculeert min of meer in, dat je te horen krijgt, dat je niet bent geselecteerd voor de eerste gespreksronde.

En dus waarschijnlijk afgewezen wordt.

En hoe pijnlijk dat ook is, je weet dan wel wat je kunt verwachten of waar je aan toe bent.

 

 

 

Wil je zelf de regie houden in jouw werk-vind-proces?

Wil je uitgezette acties opvolgen?

Dan is het belangrijk dat je al je acties overzichtelijk administreert en archiveert.

Meer daarover lees je in mijn volgende artikel.

 

 

Als baanzoeker werken IN of AAN de baanverwerving

Het bepalen van je strategie voor de baanverwerving is cruciaal voor succes

 

Jij kent ze vast ook. Mensen die te kennen geven al 80, 100 of nog veel meer sollicitaties de deur uit te hebben gedaan. Misschien geldt dat ook wel voor jou.

Helaas zonder het gewenste resultaat.

Maar ze blijven vacatures zoeken, struinen daarvoor het hele internet af. En schrijven brief na brief. Dat vraagt enorm veel wilskracht. Ik heb daar ook veel bewondering voor.

Op veel brieven krijgen ze een standaard afwijzing of misschien zelfs helemaal geen bericht.  En hoe dan ook, een afwijzing doet steeds weer pijn.

Zonder goede strategie gaat solliciteren niet werken. Althans, de kans op succes is klein. In een eerder artikel gaf ik dat al aan.

Werken AAN de baanverwerving geeft meer kans op succes dan werken IN de baanverwerving.

Lees meer

Vijf cruciale statements bij je eigen baan creëren

Hoe je met een overtuigend voorstel je eigen baan kunt creëren

 

Als je het antwoord weet op de vijf cruciale vragen,

als je weet hoe je een voorstel kunt doen aan potentiële werkgevers,

dan heb je cruciale ingrediënten in huis

om succesvol je eigen baan te verwerven of te creëren

 

In mijn vorig artikel schreef ik over de vijf vragen die bij solliciteren werkelijk tellen. Zowel voor de werkgever, als voor jou als sollicitant.

Die vijf vragen kunnen in allerlei vormen worden gesteld. Soms rechtstreeks, maar vaak via een omweg.

Die vijf vragen spelen ook een cruciale rol als je in gesprek bent met werkgevers, anders dan over een vacature. Ik denk dan aan situaties waarin je wilt dat ze een baan voor jou creëren.

In mijn vorig artikel gaf ik dat al aan.

Bij zo’n gesprek zet je de vijf vragen om in vijf statements, gericht aan de persoon die een baan voor jou kan creëren.

Welke statements dat zijn, lees je in mijn artikel.

 Je eigen baan creëren; vijf cruciale statements

 

Vinden van een baan versus je eigen baan creëren

 

Ben je op zoek naar een baan? Het zoeken van en reageren op vacatures is dan niet dé weg naar succes.

Denk alleen maar eens aan de tientallen of honderdtallen geïnteresseerden met wie je moet concurreren.

 

Het is de kunst om je eigen onderzoek te doen naar de organisaties die voor jou interessant kunnen zijn.

En hun doelen en behoeftes boven water te krijgen. Zodat jij aan die organisatie een voorstel kunt doen met betrekking tot hoe jij, voor die organisatie van betekenis kunt zijn.

Zodat zij hun doelen kunnen realiseren. En niet onbelangrijk, jij je eigen baan kunt creëren.

 

Zelf je eigen baan creëren; een van de kernelementen van de Meer Waarde Benadering

 

Helder kunnen omschrijven wat jij voor een organisatie kunt betekenen, is de sleutel tot succes. Als jij de baan wilt krijgen die je voor ogen hebt.

Je denkt misschien dat je in een gesprek moet laten zien wat je in het verleden gedaan hebt. En dat je de interviewvragen over je werkervaring goed moet kunnen beantwoorden.

Maar wist je dat een werkgever vooral in jouw verleden geïnteresseerd is, omdat hij jouw gedrag in de toekomst wil kunnen voorspellen?

 

Niet jouw cv, maar jouw voorstel met betrekking tot het werk dat jij kunt doen, is cruciaal voor succes.

Belangrijk daarbij is dat het werk aansluit bij een behoefte. Een behoefte waaraan voldaan moet worden, wil de organisatie zijn doelen kunnen realiseren.

Wist je dat zelf je voorstel doen ook aangeeft dat je zo geïnteresseerd bent in de betreffende organisatie, dat je het lef hebt om buiten de gebaande paden te treden?

En dat het doen van je eigen voorstel zeker belangrijk is, als je ander werk wilt doen dan je tot nu toe hebt gedaan?

 

In een traject bij Life\Work Design is er dan ook volop aandacht voor.

 

De vijf cruciale statements bij het creëren van je eigen baan

 

Een werkgever wil zich zeker voelen: jij kunt voldoen aan zijn behoefte. Door het doen van een passend voorstel kun jij die zekerheid creëren.

De vijf cruciale statements verwerk je in je voorstel.

 

Maar aan het uitwerken van zo’n voorstel gaan nog een aantal stappen vooraf.

Zorg dat je een helder beeld hebt van wat je te bieden hebt. Dat je jouw kwaliteiten ook kunt koppelen aan waar jij warm voor loopt. En wat jij neer wilt zetten in deze wereld.

En zeker niet onbelangrijk, dat je grondig je onderzoek doet naar de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Die passen in het profiel van het voor jou ideale werk. En dat je doelen en behoeftes van organisaties kunt traceren en identificeren.

 

Heb je bovenstaande stappen goed doorlopen?

Dan heb je de basisinformatie om de vijf cruciale statements in een voorstel te formuleren.

 

1.   Je vertelt wat jou aanspreekt in deze organisatie.

Je vertelt waarom je juist deze organisatie hebt uitgezocht voor het doen van je voorstel en niet een andere.

 

2.   Je vertelt welke behoeften / uitdagingen binnen het vakgebied van deze specifieke organisatie jouw speciale belangstelling hebben.

Je vertelt wat jij vanuit jouw kennis en ervaring ziet als uitdagingen en behoeften waaraan voldaan moet worden, om de doelen van de organisatie te realiseren.

 

3.   Je vertelt welke kennis en vaardigheden er volgens jou nodig zijn om te voorzien in die behoeften.

Je vertelt dit op grond van jouw kennis van en inzicht in het betreffende vakgebied.

 

4.   Je vertelt feiten uit jouw verleden, die aantonen dat jij precies de betreffende kwalificaties hebt.

En dat je ze kunt toepassen op een manier die optimaal past bij wat de organisatie nodig heeft.

 

5.   Je vertelt wat er bijzonder is aan de manier waarop jij die kwaliteiten in praktijk brengt.

En wat jou dus van anderen onderscheidt.

Zoals ik in mijn vorig artikel beschreef, elke werkgever wil weten waarin jij verschilt van al die anderen die hetzelfde werk kunnen doen als jij.

Je moet dus weten wat jou onderscheidt. Je moet daar niet alleen over kunnen praten, maar je moet dat ook daadwerkelijk laten zien door jouw inbreng in het gesprek. En aantonen door voorbeelden van resultaten die jij met jouw specifieke kwaliteiten hebt bereikt.

 

 

Voel jij je nog onvoldoende toegerust om bovenstaande statements te kunnen formuleren?

Of wil je leren hoe je zo’n voorstel aan een potentiële werkgever daadwerkelijk formuleert en presenteert?

 

Schrijf je dan in voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

 

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen? Of met me kennismaken in een vrijblijvend oriënterend gesprek?

Laat dan hier je gegevens achter en ik stuur je een link naar mijn online agenda zodat je zelf je afspraak kunt inplannen .

 

Een baan nodig? Creëer hem

Hoe je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen loopbaan en daar creatief invulling aan geeft.

 

Onlangs las ik een artikel in de New York Times met als titel Need a Job? Invent it.

De oudere generatie kon zich richten op het vinden van een baan, aldus het artikel. De jongere generatie zal steeds meer hun baan moeten creëren.

Het is belangrijk dat ze daarvoor voldoende zijn toegerust.

Ik denk dat de noodzaak van het kunnen creëren van je eigen baan niet alleen geldt voor de jongere generatie. Zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Ook voor ouderen wordt het vinden van een baan steeds moeilijker. Ook voor hen wordt het steeds meer zaak dat ze hun eigen baan kunnen creëren.

En dat is te leren. Laat je inspireren door mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘.

eigen baan creëren i.p.v. warm gehouden worden door werkgever

 

Zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan

 

Jaren geleden had ik een gesprek met een van mijn oud-cursisten van een Leergang Studie- en Loopbaanbegeleiding van Saxion Hogescholen. Als docent was ik aan die opleiding verbonden. Dat gesprek is me altijd bijgebleven.

Hij werkte als directeur HRM voor een regionale bank. We raakten in gesprek over de cultuur van de organisatie. Die cultuur had zich ontwikkeld van, wat hij noemde een theemutscultuur naar een glazen stolp. Hij verwachtte dat ook die glazen stolp zou verdwijnen.

Met het label theemutscultuur duidde hij op de cultuur, waarin door de werkgever de loopbanen van de medewerkers worden geborgd. Bij wijze van spreken worden zij lekker warm gehouden.

Bij een glazen stolp is er zeker ook nog wel zorg voor de werknemers, maar die zorg is totaal anders van karakter dan bij de theemutscultuur.

Door allerlei ontwikkelingen, o.a. op het terrein van automatisering, maar ook door de economische omstandigheden, is inderdaad die glazen stolp verdwenen.

 

In zijn algemeenheid ben je als werknemer steeds meer zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan. Wellicht herken je dat.

Dat betekent onder andere, dat je zelf je loopbaanplan moet maken, dat je zelf moet zorgen dat je interessant blijft voor een werkgever en dat je je netwerk goed onderhoudt.

 

Een loopbaan verloopt niet meer zo rechtlijnig

 

Het woord loopbaan krijgt een nieuwe inhoud. Je beklimt niet meer de bekende ladder, maar een onbekende berg. Je weet niet wat je tegenkomt. Kun je van plateau naar plateau klauteren, hang je boven een afgrond, moet je over kloven?

Je hebt voortdurend rekening te houden met de weersomstandigheden, die steeds en snel kunnen veranderen. In zo’n situatie ben je sterk aangewezen op je eigen vaardigheden, ook al klim je in teamverband” ( Een zaak van betekenis, loopbaandienstverlening in een nieuw perspectief, LDC 1997)

Voor jou als dertiger, begin veertiger is die visie op loopbaan waarschijnlijk heel herkenbaar. Mogelijk past die ook bij jouw ervaringen. Maar ben je een vijftiger, dan is deze zienswijze wellicht wat onwennig en vreemd.

 

Wat je kunt doen met wat je weet is veel belangrijker dan wat je eigenlijk weet

 

The capacity to innovate –the ability to solve problems creatively or bring new possibilities to life- and skills like critical thinking, communication and collaboration are far more important than academic knowledge”. (Thomas L. Friedman)

Enerzijds is basiskennis nodig, maar daarnaast vaardigheden en vooral motivatie.

Motivatie wordt dan gezien als de meest kritische factor, want als je intrinsiek gemotiveerd bent, dan ben je gedreven om voortdurend nieuwe kennis tot je te nemen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Bij die intrinsieke motivatie spelen de wil om te leren en om het verschil te maken een cruciale rol. Dat geldt ook voor passie en doelen, zoals die tot uitdrukking komen in jouw persoonlijke missie. Die persoonlijke missie gaat immers over wat jou drijft en wat voor jou nastrevenswaardig is.

 

Zelf het initiatief nemen en je eigen baan creëren

 

Het is steeds moeilijker om een baan te vinden. Aan de andere kant is er wel het nodige werk te doen, dat aansluit bij een behoefte.

Dat biedt ruimte om je eigen baan te creëren. Dat kan zijn bij de organisatie waar je nu werkt of daarbuiten.

Als het goed is, heb jij op zoek naar (ander) werk, je onderzoek gedaan naar de behoeften op de arbeidsmarkt. Je hebt ook een goed beeld van waar jij met name goed in bent.

 

Het is nu de kunst om de koppeling te maken tussen wat jij te bieden hebt en wat een opdrachtgever of werkgever nodig heeft.

Dat betekent, dat jij adequaat moet kunnen inschatten wat jij kunt doen met wat jij kunt en weet. En dat je problemen creatief kunt oplossen en nieuwe mogelijkheden kunt creëren.

Ben je daarnaast een positief kritisch denker en kun je goed communiceren en samenwerken, dan zal dat jouw kans op succes  vergroten.

Je eigen baan kan een baan in loondienst zijn of als zelfstandige. Voor beide opties kun je een opdrachtgever of werkgever een voorstel doen.

Hoe je zo’n voorstel vorm kunt geven en hoe je dat vervolgens presenteert, leer ik je in de driedaagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’ of in een individueel begeleidingstraject.

 

 

Vind je het lastig om je proactief op te stellen, bijvoorbeeld omdat je niet goed weet waar met name jouw kwaliteiten liggen en welke bijdrage je wilt leveren met wat je doet in je werk?

Vind je het moeilijk om overtuigd en overtuigend over jezelf te communiceren en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail (marlene@meerwaardeinwerk.nl) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

“Key to life is balance”?

Is het streven naar balans tussen werk en privé de beste oplossing om goed in je vel te zitten?

 

“Ik heb het woord ’balans’ uit mijn vocabulaire geschrapt. Dat kost alleen maar energie, want dan vraag je je voortdurend af of die balans er nog wel is. Ik ga vol voor mijn gezin én mijn werk”,

zegt Jolanda Holwerda, oprichter van ‘Lof’ in een interview in NRC van 11 februari

 

Balans tussen werk en privé is een veel besproken thema. Zeker nu door ‘Het Nieuwe Werken’ werk en privé steeds meer door elkaar heen zijn gaan lopen.

Niet alleen bij Jolanda, maar ook bij veel andere werkenden is werk en privé steeds meer geïntegreerd. In hoeverre kan je dan überhaupt nog spreken van balans tussen werk en privé? Dat vraag jij je misschien ook af.

Lees meer