Berichten

Het is echt pech als je je eigen pech creëert

Waarom overtuiging en vertrouwen cruciaal zijn voor succes

 

Je moet gewoon geluk hebben om een baan te bemachtigen”. Ik las het laatst weer in een van de groepen op LinkedIn.

Is dat zo?

Is het inderdaad een kwestie of geluk of pech? En is pech iets waarover je per definitie geen controle hebt?

Er zijn inderdaad pechsituaties waarover je geen controle hebt. Bijvoorbeeld als een omvallende boom net op jouw auto terecht komt.

Maar er zijn ook situaties waarin je pech kunt hebben doordat je in feite je eigen tegenslag creëert. Ook al ben je je daar zelf niet bewust van. Je gedachten spelen daarin een belangrijke rol.

Hoe dat werkt, lees je in mijn artikel.

Lees meer

Een loopbaanplan is cruciaal voor een succesvolle loopbaan

Succesvolle mensen beseffen dat een carrière moet worden uitgebouwd

 

Heb jij een plan voor je loopbaan en volg jij de loopbaan zoals jij die hebt uitgestippeld?

Of ben jij iemand die vooral intuïtief keuzes maakt en rustig afwacht wat op jouw pad komt?

 

In een vorig artikel beschreef ik dat een loopbaan moeilijk te plannen is.

Je kunt wel een mooi loopbaanplan maken, maar door allerlei ontwikkelingen, in jezelf of in je omgeving, zul je die plannen toch vaak weer bij moeten stellen.

 

Betekent dat dan, dat je maar helemaal geen loopbaanplan moet maken?

Neen, integendeel.

 

Volgens Scott Blanchard is het opstellen van een loopbaanplan, een carrièreplan, cruciaal om een succesvolle loopbaan uit te bouwen.

 

Een loopbaanplan is cruciaal voor een succesvolle loopbaan

 

Misverstanden rondom het begrip ‘carrière’

 

Bij het begrip carrière ben je al gauw geneigd om te denken aan een loopbaan in opwaartse richting. We denken bij ‘carrière maken’ dan ook al gauw aan ‘promotie maken’.

‘Carrière’ is echter niet anders dan het Franse woord voor ‘loopbaan’. En een loopbaan is volgens de literatuur “de weg die een individu aflegt in de wereld van de arbeid, in samenspel met de andere actoren op de arbeidsmarkt”.

Een carrière is lang niet altijd een rechtlijnig klimmend traject. Een carrière kan zich ook horizontaal ontwikkelen. En ook een stap omlaag, ‘demotie’ is een vorm van loopbaanontwikkeling, ook al voelt die stap misschien als degradatie.

Een loopbaan begint met het betreden van de arbeidsmarkt. Je sorteert overigens al min of meer voor, voordat je daadwerkelijk de arbeidsmarkt betreedt. Dat voorsorteren doe je door te kiezen voor een bepaalde opleiding.

 

Een loopbaanplan is opdracht voor het heden

 

Volgens Blanchard denken de meeste mensen onvoldoende aan hun carrière. Ze zien een carrière als iets dat los staat van het werk dat ze nu doen. Discussies over een carrière gaan voor hun gevoel over de toekomst.

De realiteit is echter, dat je carrière over het heden gaat. Je carrière begint zodra je je eerste baan aanneemt. Met elk besluit dat je vervolgens neemt, gaat je  loopbaanpad verder.

 

Succesvolle mensen beseffen dat een carrière moet worden uitgebouwd

 

Succesvolle mensen hebben een loopbaanplan. Zij hebben een beeld van de richting die ze uit willen met hun loopbaan. Zij hebben hun koers bepaald en zij denken voortdurend na over de implicaties van hun huidige loopbaankeuzes voor hun toekomst.

Volgens Blanchard zou je als werknemer in eerste instantie vooruit moeten denken en bepalen waar je bijvoorbeeld over tien jaar wilt staan.

Vanuit die positie kun je dan achteruit kijken naar de stappen die je in de tussentijd moet zetten om je doel te bereiken.

Die strategie zal je helpen om de keuzes te identificeren die je moet maken om stappen te zetten in de richting van je doel.

Dat vraagt balanceren tussen actie en reflectie; “Hard trappen op momenten dat dat nodig is, maar ook niet bang zijn om van je fiets af te stappen, je benen te strekken en rond te kijken. Eenvoudigweg de tijd nemen voor reflectie zal vaak een volgende stap helderder maken”.

 

Succesvolle mensen realiseren zich dat een carrière niet altijd een rechtlijnig traject omhoog hoeft te zijn

 

Je kunt er op een bepaald moment bewust voor kiezen om een horizontale stap te zetten. Om vervolgens weer een stap omhoog te kunnen maken.

Een horizontale stap of zelfs een tijdelijke stap omlaag kan een middel zijn om te realiseren wat je uiteindelijk voor ogen hebt.

Zo herinner ik me een van mijn coachklanten, een ‘executive’. Hij heeft een helder beeld van zijn toekomst. Een functie als algemeen directeur, bestuursvoorzitter, CEO past in dat beeld.

Om die stap uiteindelijk te kunnen maken, wil hij ervaring opdoen op verschillende terreinen van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld productie, inkoop, logistiek.  Om uiteindelijk goed toegerust de beoogde stap omhoog te kunnen maken.

 

Een loopbaanplan biedt geen zekerheid

 

Ook al heb je een mooi loopbaanplan, je kunt nooit met zekerheid zeggen waar je uiteindelijk uit zult komen. Veel mensen zullen terecht komen op plekken die ze van tevoren niet hadden bedacht.

Loopbanen zijn steeds moeilijker te plannen. In een eerder artikel gaf ik dat al aan.

Gepland toeval’ als benadering van loopbaanontwikkeling wint de laatste jaren dan ook steeds meer aan populariteit.

 

 

Maar hoe het ook zij, een loopbaanplan zal je zeker helpen om je doelen te realiseren. En een loopbaanplan zal je ook helpen om hogere doelen te bereiken dan wanneer je je loopbaan aan het toeval overlaat.

Bij een loopbaanplan denk ik dan aan een plan in grote lijnen. Een ontwerp dat je van tijd tot tijd bij kunt stellen, afhankelijk van ontwikkelingen in je omgeving of in jezelf.

 

Heb jij een loopbaanplan? Zo ja, hoe werkt dat voor jou? Zo neen, hoe maak jij je keuzes met betrekking tot je loopbaan?

Ik lees het graag.

 

 

Heb je nog geen helder beeld van hoe jouw toekomst met betrekking tot werk eruit zou kunnen zien?

Meld je dan aan voor de driedaagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

 

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen? Bel (0575-544588 / 06 54762865) of e-mail (marlene@meerwaardeinwerk.nl) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

© foto Martin Langbroek

 

 

Toeval in je loopbaan bestaat niet

Hoe je door focus kansen ziet en herkent

 

Onlangs had ik een oriënterend gesprek met Mirjam. Mirjam heeft rechten gestudeerd. Door een verhuizing en de geboorte van haar kindje heeft zij ruim drie jaar niet meer buitenshuis gewerkt. Ze wil graag weer aan de slag. Werken als projectsecretaris spreekt haar aan. We starten een traject. Nog voor de eerste coachbijeenkomst ziet zij ‘toevallig’ een mooie vacature. En ‘toevallig’ krijgt zij de baan.

Maar is dat echt toevallig? En als het allemaal zo gemakkelijk gaat, hoef je dan geen loopbaanplan meer te maken?

Zeker in de huidige tijd is het plannen van een loopbaan moeilijk. De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Beroepsbeelden vervagen en functies veranderen. Het is lastig in te schatten waar in de toekomst vooral behoefte aan is. En technologische ontwikkelingen zijn sterk van invloed op de wereld van arbeid en beroep. Lees meer