Berichten

Wat de trends op de arbeidsmarkt voor jou betekenen

Tips hoe om te gaan met en te anticiperen op de trends op de arbeidsmarkt

 

“Sociale plannen steeds meer onder druk”.

 

“Boventallige medewerkers die lang in een beschermde omgeving zitten met behoud van salaris, blijven erin hangen” (Financieel Dagblad, 27-12-2016).

 

Het is jou vast niet ontgaan dat de arbeidsmarkt flink in beweging is. Die beweging zet naar verwachting in 2017 stevig door.

Loopbanen van medewerkers worden door werkgevers minder geborgd. En sociale plannen en gouden vertrekregelingen verdwijnen steeds meer.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat verder. En de verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid komt meer bij de werkende zelf te liggen.

 

Er zijn nog veel meer ontwikkelingen die consequenties hebben voor werk.

 

In mijn artikel geef ik je tips hoe om te gaan met en te anticiperen op de trends op de arbeidsmarkt.

 

Wat de trends op de arbeidsmarkt voor jou betekenen 

 

1. Neem zelf de regie met betrekking tot je eigen loopbaan

 

Investeer in het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden zodat je zelf kunt sturen in je loopbaan.

Stel je niet afhankelijk en afwachtend op.  

Ook al is het heel verleidelijk, blijf niet hangen in een bekende en beschermde omgeving.

Wacht niet af tot een beslissing voor jou genomen wordt. En ineens de brief waarin je ontslag wordt aangezegd, in je postvak ligt.

 

 

2. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en deel je successen en je ambities

 

Wat zijn jouw assets? Waar ben jij met name goed in en wat onderscheidt jou van anderen?

Het antwoord op die vragen zegt iets over wat jij waard bent op de arbeidsmarkt. Zorg dat je dat heel helder in beeld hebt.

Eigen je successen toe en wees zichtbaar met je talenten.

Ga er niet van uit dat men als vanzelf aan de weet komt wat jij voor de organisatie betekent. Wat jouw bijdrage is en jouw ambitie.

 

 

3. Doe proactief je voorstel voor opleidingen en trainingen die je wilt volgen

 

Doe zelf je onderzoek naar opleidingsmogelijkheden die jouw bijdrage voor de organisatie vergroten. En die jouw arbeidsmarktwaarde verhogen.

Doe proactief je voorstel om ze te kunnen volgen.

 

Weet, dat men verwacht dat schaarste op de arbeidsmarkt zal toenemen. En dat zeker getalenteerde werknemers actiever zullen zijn op de arbeidsmarkt.

Dat betekent voor organisaties dat het voor hen een uitdaging wordt om te investeren in talent dat ze in huis hebben. En condities te creëren om talent te behouden.

Daar kun jij je voordeel mee doen.

 

 

4. Zorg ook zelf dat je inzetbaar blijft

 

Investeer in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Zodat je flexibel kunt meebewegen met de trends op de arbeidsmarkt.

En als dat in jouw ogen nodig is stappen kunt zetten, in je eigen organisatie of naar buiten.

 

 

5. Investeer in het onderhouden en uitbreiden van je netwerk

 

Wees zichtbaar in je eigen organisatie en daarbuiten. En creëer ingangen bij organisaties die interessant voor je zijn.

Je netwerk biedt je de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de regio en in de sector waarin jij wilt werken.

 

Het is goed om te weten dat men verwacht dat jobhunting en recruiting uitstervende beroepen zijn.

Zowel jobhunting als recruiting worden steeds meer geautomatiseerd.

De oude jobhunter wordt meer een accountmanager, die op basis van analyses voorspellingen kan doen over waar de kans groot is dat baanopeningen ontstaan.

Zorg ervoor dat je door te investeren in je netwerk een accountmanager wordt voor jezelf, jouw IK BV.

 

 

6. Doe zelf je onderzoek naar waar mensen zoals jij nodig zijn

 

Door het doen van je onderzoek krijg je ontwikkelingen boven water.

Ontwikkelingen waar jij op in kunt spelen. Met wat jij te bieden hebt en wat jij in de markt wilt zetten.

Zodat je verborgen banen boven water krijgt. En proactief zelf je voorstellen kunt doen hoe jij voor een organisatie van betekenis kunt zijn.

 

 

7. Zorg dat je arbeidsmarkt klaar bent

 

Dus eigenlijk altijd gereed bent om stappen te zetten.

Dat betekent dat je een goed beeld hebt van wat je te bieden hebt, waar jij warm voor loopt en van het werk dat je wilt doen.

En dat je daarover overtuigd en overtuigend kunt communiceren.

Zorg ook voor een goed basis cv en een goed profiel op LinkedIn.

 

Realiseer je dat de grenzen tussen wat men noemt de interne en externe arbeidsmarkt steeds meer vervagen.

Voorheen werden boventallige medewerkers vaak herplaatst binnen de eigen organisatie. Komt er nu intern een plaats vrij, dan is de kans groot dat je als interne kandidaat net als een kandidaat van buiten, naar de baanopening moet solliciteren. Mét je cv en mét een motivatiebrief.

En ook al is er sprake van intersectorale samenwerking en mobiliteit, bijvoorbeeld tussen gemeentes in een bepaalde regio, dan nog zal een nieuwe baan je niet gauw op een presenteerblaadje aangeboden worden. Maar zul je naar een vacante functie moeten solliciteren.

 

 

8. Verwerf kennis van Search Engine Optimization (SEO)

 

Niet alleen om passende vacatures te vinden, maar ook om gevonden te worden voor een mooie baan.

 

Wist je dat Nederland een van de meest ondoorzichtige arbeidsmarkten ter wereld heeft?

En dat een enkele unieke vacature gemiddeld zeven keer op internet wordt geplaatst? Met als gevolg dat vraag en aanbod elkaar steeds moeilijker vinden?

 

Dat gaat veranderen.

Door allerlei (gratis of te betalen) tools wordt de arbeidsmarkt langzaamaan transparanter.

 

Maar vooralsnog is het belangrijk dat je weet hoe zoekmachines werken om passende vacatures te vinden. En hoe je zorgt voor de juiste zoekwoorden, bijvoorbeeld in je LinkedIn profiel en je cv, zodat je gevonden wordt voor het werk dat je wilt doen.

 

 

Kortom

 

Zorg dat je bijblijft. Liever nog, vooruitkijkt.

Alleen dan kun je optimaal omgaan met en anticiperen op de trends op de arbeidsmarkt.

Zo verstevig je jouw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt en kun je velen achter je laten.

 

 

 

Heb je het gevoel dat je nog onvoldoende bent toegerust om flexibel mee te bewegen met de trends op de arbeidsmarkt?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe werk verandert van vaste functies naar tijdelijke rollen

Wat de ontwikkeling van vaste functies naar tijdelijke rollen betekent voor jou als werknemer

 

Je bent blij met je werk. Maar zeker van je werk ben je beslist niet.

Wie weet, misschien is je werk er over een jaar of over vijf jaar niet meer.

Wil je aan het werk blijven, dan zul je mee moeten veranderen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En die ontwikkelingen gaan in razend tempo.

Waar je zo’n 25 jaar geleden nog omschreven beroepen kon onderscheiden, zijn vastomlijnde beroepen nu zo goed als verdwenen.

Beroepen hebben steeds meer plaats gemaakt voor functies. En gaandeweg zegt een bepaalde functie steeds minder over wat iemand in die functie doet. En worden voor eenzelfde takenpakket verschillende functienamen gebruikt.

Los van ontwikkelingen met betrekking tot functies, passen vaste functies ook steeds minder in organisaties.

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn vandaag de dag voor organisaties zo belangrijk om überhaupt te kunnen overleven, dat ze zich geen starheid van vaste functies kunnen veroorloven.

Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat organisaties steeds meer van vaste functies naar tijdelijke rollen overgaan.

Wat dat betekent voor jou als werknemer, lees je in mijn artikel.

Lees meer

Hoe lenig en flexibel ben jij?

Een zestal tips om lenig en flexibel mee te kunnen bewegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

 

“Eerst moesten er 2.500 banen weg…..……en nu nog eens 4.000

 

Zo luidt de kop op de voorpagina van NRC Economie van woensdag 4 december.

De komende drie jaar verdwijnen er bij Achmea 4000 banen. Volgens het artikel ziet de board room de aanpassingen als een vervolg op eerder doorgevoerde verbeteringen. Met die verbeteringen sluit Achmea aan op ontwikkelingen in de markt.

Voor verzekeraar Achmea is de sanering onderdeel van verbetering. Maar ben je werknemer van Achmea, dan is het moeilijk om je naderend ontslag als verbetering te ervaren. Integendeel, zo’n bericht komt hard binnen en roept veel onzekerheid op.

Dat wordt anders als je er min of meer op bent voorbereid. Als je loopbaanvaardig bent. En flexibel in kunt spelen op de situatie die zich voordoet.

Dan voorkom je dat je moet polsstok springen op het moment dat je je baan verliest. En het risico loopt dat je in de sloot belandt.

In mijn artikel geef ik je een zestal tips om lenig en flexibel mee te kunnen bewegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Ben jij goed toegerust voor de veranderde arbeidsmarkt?

Hoe je als professional optimaal meebeweegt met het keerpunt op de arbeidsmarkt

 

“Mensen moeten er gewoon aan wennen dat ze in de toekomst niet meer in een vast dienstverband werkzaam zullen zijn” (voormalig PvdA-leider Wouter Bos)

“Mensen worden tegenwoordig letterlijk als menselijke grondstoffen-‘human resources’- ter beschikking gesteld aan de economie” (Vlaamse hoogleraar Jan Blommaert)

(Niels Feitsma in NRCWeekend O&D 9, 28/29 september 2013)

 

Dat zijn veelbetekenende uitspraken. Die uitspraken hakken er ook wel stevig in.

 

De arbeidsmarkt en het denken over mens en werk zijn ingrijpend veranderd.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft het zelfs over een verandering van tijdperk in plaats van een tijdperk van verandering.

En volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, gaat de crisis niet voorbij. Volgens hem is de crisis ook geen crisis, maar een transformatie. Wat we crisis noemen is in zijn ogen een keerpunt. En we moeten volgens hem zorgen dat we dat keerpunt zo goed mogelijk kunnen maken.

 

Dat geldt ook voor jou als professional.

Ik geef je een aantal tips zodat je optimaal mee kunt bewegen met het keerpunt op de arbeidsmarkt. Want als je dat kunt, dan biedt de arbeidsmarkt ook nu volop kansen.

 

De arbeidsmarkt van nu vraagt echter wel een andere manier van denken en handelen

Lees meer

Teveel zekerheid is ongezond

Waarom een contract voor bepaalde tijd ook heel heilzaam kan zijn

 

‘Het aantal nieuwe personeelsleden dat direct bij aantreden een vast contract kreeg aangeboden is in 2011 gedaald met 97%’, zo meldde het UWV begin deze maand.

Die mededeling heeft voor veel verwarring gezorgd en veel stof doen opwaaien.

Zo kopte Trouw: ‘Niemand krijgt meer een vaste baan’. En zo werd in de Tweede Kamer door PvdA en D66 opheldering gevraagd over cijfers van UWV.

Ook al blijkt uit nader onderzoek dat het totaal aantal mensen dat vorig jaar een vast contract kreeg, aanzienlijk hoger ligt dan de 2.000 genoemd door het UWV, het feit blijft dat er minder vaste contracten worden aangeboden dan voorheen.

 

Minder contracten voor onbepaalde tijd, dat lijkt vooral een negatieve ontwikkeling. Je hebt immers minder zekerheid en je moet als werknemer maar afwachten of je aanstelling wordt gecontinueerd.

Maar is die ontwikkeling alleen maar negatief? Ik denk het niet.

Lees meer

Met een contract voor onbepaalde tijd ben je nog niet zeker van een baan!

Hans heeft jarenlang als freelancer op projectbasis voor organisaties gewerkt.  Een nieuw project diende zich vaak al aan, nog voordat het lopende traject afgerond was. Hij rolde als vanzelf van de ene klus in de volgende. Zijn laatste opdrachtgever bood hem een vast contract. Het leek heerlijk. Een vaste baan. Zekerheid van bestaan. Het pakte anders uit. Na een jaar kreeg hij zijn ontslag aangezegd.

Regelmatig hoor ik van mensen dat ze het liefst een vaste baan willen.

Ook jij hebt misschien tot nu toe altijd een vast contract gehad. En dat laat je niet zo gemakkelijk los. Ook al vind je je huidige werk misschien niet zo uitdagend meer. Mogelijk ben je er zo langzamerhand zelfs op uit gekeken.

Met een vast contract zit je goed, denk je. Je kunt immers niet zomaar ontslagen worden. Een vast contract geeft je zekerheid. Lees meer