Berichten

Met loopbaanvaardigheden je vrijelijk bewegen op de arbeidsmarkt

Loopbaanvaardigheden heb je nodig om je flexibel aan te passen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Functies verdwijnen en er komen nieuwe functies bij. En hoe de toekomst van werk eruit gaat zien, is nog moeilijk te voorspellen.

De verwachting is dat je als werkende met enige regelmaat geconfronteerd zult worden met transities in je werk. Dat betekent dat als je succesvol wilt zijn in je loopbaan én gelukkig wilt zijn met je werk, je moet beschikken over aanpassingsvermogen, career adaptability, en proactief loopbaangedrag moet kunnen laten zien.

Bovendien wordt van jou als hogeropgeleide verwacht dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het vormgeven van je loopbaan. Dat je zelf investeert in het bijhouden van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat die ontwikkelingen voor jou betekenen. En dat je proactief bij kunt sturen als dat in jouw ogen nodig is.

 

Met loopbaanvaardigheden je vrijelijk bewegen op de arbeidsmarkt

 

Bijbenen van de veranderingen op de arbeidsmarkt

 

Door technologische ontwikkelingen veranderen de functie-eisen van werknemers veel sneller dan voorheen.

De vraag naar andere vaardigheden neemt toe, bijvoorbeeld vaardigheden samenhangend met de energietransitie, algoritmes en kunstmatige intelligentie. En in die snel veranderende wereld moet je je als werknemer ook steeds langer staande houden, door de opschuivende pensioenleeftijd.

Als werkende moet je het tempo van de veranderingen kunnen bijbenen. Dat betekent dat je niet alleen vakspecifieke ontwikkelingen moet bijhouden. Je moet je ook ontwikkelen als persoon.

 

 

Banen worden sociaal en emotioneel veeleisender.

 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) deed onderzoek naar zes veelvoorkomende beroepen, waaronder leerkrachten, beveiligers, ict’ers en vrachtwagenchauffeurs.

Allemaal moeten ze beter kunnen communiceren, stressbestendiger zijn en over meer mensenkennis beschikken dan een paar decennia geleden.

Sociale vaardigheden van werknemers zijn dan ook steeds belangrijker. Zeker naarmate robots en algoritmes meer routinematige taken uitvoeren. Sociale vaardigheden daarentegen kan de technologie niet zomaar overnemen. Ook al wordt bijvoorbeeld in de zorg geëxperimenteerd met de inzet van robots om zorgverleners en mantelzorgers te ontlasten en zorgtaken uit handen te nemen.

 

 

Continu updaten van je competenties is nodig om loopbaanvaardig te zijn en te blijven

 

Je competenties hebben continu een update nodig’, zegt Andries de Grip, hoogleraar economie en directeur van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt, in NRC.

Dan ga je er al vanuit, dat werkenden een beeld hebben van hun competenties en dat alleen een update nodig is.

Maar het is mijn ervaring als loopbaancoach dat veel werkenden maar een beperkt beeld hebben van wat ze te bieden hebben op de arbeidsmarkt. In elk geval moeite hebben om zich met hun kwaliteiten overtuigend te presenteren. Zodanig dat ze aan kunnen tonen wat de inzet van hun kwaliteiten een werkgever of opdrachtgever oplevert. Misschien geldt dat ook voor jou.

 

 

Bijscholen en indien nodig omscholen zijn niet altijd even makkelijk

 

Vaak is scholing gefaciliteerd door je werkgever gericht op je huidige functie, het eigen bedrijf en de eigen sector.

Bij coachklanten zie ik met regelmaat terughoudendheid om de wens voor scholing bespreekbaar te maken met een leidinggevende. Zeker als het gaat om scholing die niet direct meerwaarde heeft voor de huidige functie.

Schroom niet om in dat soort situaties jouw wens kenbaar te maken. Realiseer je dat het getuigt van goed werkgeverschap als je werkgever met je meedenkt. En vanuit inzicht in mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan financiering, jouw wens om je als professional te ontwikkelen (deels) kan faciliteren.

 

 

Individuele leerrekening om scholing voor iedere Nederlander mogelijk te maken

 

Een individuele leerrekening; een eigen potje waar iedere Nederlander scholing mee kan betalen.

En waar de overheid, werkgever en de betrokkene fiscaal vriendelijk een storting in kunnen doen. Mits dat geld alleen voor scholing wordt gebruikt.

Het kabinet is sinds 2018 bezig zo’n leerrekening op te zetten, maar het komt nog niet van de grond. Kennelijk heeft beleid rond ‘leven lang ontwikkelen’ nog onvoldoende urgentie.

En helaas, als je werkgever je niet wil helpen, of als je geen werkgever hebt, dan heb je nu weinig mogelijkheden als je zelf de financiering niet rond kunt krijgen. Maar de ervaring leert, ‘waar een wil is, is een weg’.

 

 

Loopbaanvaardigheden ontwikkelen

Als werkende moet je dus je vakinhoudelijke kennis bijhouden. Je moet je ook ontwikkelen als persoon, want banen worden sociaal en emotioneel veeleisender.

Continu updaten van je competenties is noodzakelijk. Dat vraagt bijscholing en mogelijk omscholing.

Naar ik hoop slaagt de overheid erin om het plan van een individuele leerrekening te realiseren, zodat scholing betaalbaar wordt voor iedere werkende.

 

Want juist in deze turbulente tijden is het belangrijk je goed voor te bereiden op veranderingen en naast genoemde punten te beschikken over loopbaanvaardigheden.

Bij die loopbaanvaardigheden kun je denken aan:

  • Het vormgeven van je eigen loopbaan en in staat zijn om zelfstandig loopbaanbeslissingen te nemen.
  • Het hebben van een onderzoekende mindset met betrekking tot je loopbaan, jezelf en de markt. Actief zoeken naar wat kenmerkend voor je is, wat je te bieden hebt en wat belangrijk voor je is met betrekking tot werk. En je onderzoek doen naar de behoeftes op de arbeidsmarkt en actief zoeken naar waar kansen voor je liggen.
  • Het stellen van concrete loopbaandoelen en het maken van plannen om die doelen te bereiken.
  • Vertrouwen hebben in jezelf als het gaat om het succesvol vormgeven van je loopbaan. Geloof in eigen kunnen met betrekking tot loopbaantaken, bijvoorbeeld vinden of creëren van nieuw werk.

Die vaardigheden heb je nodig om proactief loopbaangedrag te laten zien.

 

Het boek ‘WAT WIL IK NU ECHT?’ helpt je om die vaardigheden te ontwikkelen.

Zeker als je nu niet gelukkig bent met je werk, bestel het boek bij Managementboek.

Of Bol.com of haal het bij de plaatselijke boekhandel.

 

En wil je jouw vragen aan me voorleggen of anderszins met mij sparren als loopbaancoach? Neem gerust contact met me op.

 

 

 

 

Hoe je de vertaalslag maakt van competenties naar een persoonsprofiel

Een aantal tips om jouw persoonsprofiel te omschrijven

 

In een van mijn vorige artikelen beschreef ik dat competenties als selectiecriterium steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt.

Het is dan ook zaak om je met je competenties te profileren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor je profiel op LinkedIn, maar ook voor je cv.

Een up-to-date cv kan niet meer zonder persoonsprofiel. En ook in de samenvatting op je profiel op LinkedIn mag een beschrijving van je persoonsprofiel niet ontbreken.

Hoe schrijf je zo’n persoonsprofiel?”, wordt mij met regelmaat gevraagd.

In mijn artikel help ik je op weg en geef ik je een aantal tips.

Lees verder: Hoe je de vertaalslag maakt van competenties naar een persoonsprofiel

Sneller een baan als je je competenties helder hebt

Hoe je profileren met je competenties je kansen op de arbeidsmarkt vergroot

 

Afgeronde opleiding en cijferlijsten zijn als selectiecriteria achterhaald”, zo las ik in een artikel van Jacco Valkenburg.

Het blijkt dat intelligentie, na arbeidsproeven van bekwaamheid in de werkomgeving, de beste voorspeller is van arbeidsprestaties in alle functies en op alle niveaus.

Een afgeronde opleiding staat niet gelijk aan een hoge intelligentie of grote cognitieve capaciteit. Daarvoor spelen teveel andere factoren een rol bij het al dan niet succesvol afronden van een opleiding.

Een en ander betekent in de praktijk, dat er op de arbeidsmarkt gaandeweg minder nadruk wordt gelegd op diploma’s en concrete werkervaring. En dat er steeds meer oog is voor competenties.

Die competenties staan niet op een diploma. Ze komen ook niet gauw naar voren op een cv.

Meer over competenties en hun waarde op de arbeidsmarkt, lees je in dit artikel.

In een volgend artikel laat ik je zien hoe je je kunt profileren met je competenties, bijvoorbeeld in je cv of in je profiel op LinkedIn.

Sneller een baan als je je competenties helder hebt

 

Een diploma als eerste toegang tot een mogelijke baan

 

Eigenlijk net als een paspoort, dat je nodig hebt om door de controle van de douane heen te komen.

Maar is je paspoort eenmaal gecontroleerd en goed bevonden, dan ben je er nog niet.

Eerst moet je nog door de scanner en wordt je bagage doorgelicht. Pas als dat in orde is, mag je verder.

En wil je een permit om ergens langer blijven, bijvoorbeeld om daar aan het werk te gaan? Dan komt er nog wat meer bij kijken, voordat je mag blijven.

 

Bij traditioneel solliciteren kwam je tot nu toe met diploma’s een heel eind.

Zij vormden de eerste toegang tot een mogelijke baan.

De tweede toegang was je werkervaring. Als je kon laten zien dat je ervaring had met wat gevraagd werd, als je het in je bagage had, dan kwam je een heel eind.

Maar steeds vaker gaat dat zo niet meer.

 

 

Bij het nieuwe selecteren zijn de juiste competenties doorslaggevend

 

Bij het nieuwe selecteren ligt er veel minder nadruk op diploma’s en concrete werkervaring.

Wist je dat veel ervaring in een bepaalde richting zelfs tegen je kan werken? En dat bijvoorbeeld Google tegenwoordig liever slimme en nieuwsgierige mensen aanneemt, dan mensen die experts zijn op een bepaald gebied?

Experts zijn namelijk geneigd om met oplossingen en antwoorden te komen waarmee ze vertrouwd zijn. In plaats van nieuwe, en mogelijk betere, richtingen te onderzoeken.

 

Bij het nieuwe selecteren ligt er steeds meer nadruk op het hebben van de juiste competenties.

Die toetst men bijvoorbeeld in een arbeidsproef.

Zo is het mijn coachklanten meer dan eens overkomen dat ze de kans kregen om zich te presenteren in een proef.

Bijvoorbeeld een presentatie, een workshop of het geven van een les. Of zelfs een proef van een paar maanden, als onderdeel van een project.

 

Niet alleen voor een werkgever, maar ook voor jou als potentiële werknemer heeft zo’n proef veel voordelen.

Jij kunt laten zien waartoe jij in staat bent en de potentiële werkgever ziet hoe jij je als kandidaat werkelijk gedraagt in de werkomgeving.

Bovendien kun jij je als kandidaat een goede indruk vormen van de organisatie en het werk. En van beide kanten kunnen jullie ervaren in hoeverre er sprake is van een eerste klik met collega’s.

En blijkbaar creëert zo’n arbeidsproef ook commitment naar elkaar toe. Misschien kun je je daar iets bij voorstellen. En commitment is altijd handig, mocht het nodig zijn dat een van de twee partijen nog over de streep getrokken moet worden.

 

 

Competenties zijn meer dan vaardigheden

 

Ook al worden ze in het boek ‘Taking charge of your career’, geschreven door Nella Barkley, aangeduid als ‘skills’.

Competenties, zoals gezien bij Life\Work Design, geven aan wat iemand te bieden heeft. In ondernemerstermen: ‘assets’.

 

Die competenties hebben drie dimensies:

  1. een dimensie die iets zegt over wie jij bent of hoe jij iets doet;
  2. een dimensie die iets zegt over wat je doet;
  3. een dimensie die iets zegt over de context.

Ter illustratie geef ik je een paar voorbeelden van omschrijvingen:

  • Met zakelijk inzicht weet ik vanuit een generalistische helikopterview de juiste mensen bij elkaar te brengen, een goed team te organiseren en taken te delegeren, gebruik makend van de motor van anderen.
  • Vanuit een positieve grondhouding vind ik oplossingen voor problemen en welbewust ga ik om met tegenslagen, al dan niet met humor en weet ik negatieve indrukken te relativeren.
  • Ik kom alert en daadkrachtig in actie als zich een probleem voordoet of als zaken anders lopen dan gepland en ik weet situaties snel, creatief of waar nodig door improvisatie op te lossen.

 

Wil je nog eens nalezen hoe je je competenties scherp in beeld kunt krijgen?

Lees mijn serie van drie artikelen over het destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit levensverhalen.

 

 

Standaardomschrijvingen uit lijsten met competenties missen jouw persoonlijke kleur

 

En hebben dus minder waarde op de arbeidsmarkt.

Jij kent ze vast ook, de lijsten met standaardomschrijvingen van competenties. Het lijkt handig om ze te gebruiken. Maar vergis je niet.

Die omschrijvingen van competenties missen jouw persoonlijke kleur. Voor ingewijden is het ook direct duidelijk dat de omschrijvingen komen uit een lijst. Dus niet van jou zelf zijn. En daarmee doe je jezelf tekort.

Je wilt je toch onderscheiden van de grijze massa? Tenminste, als je gevonden en geselecteerd wilt worden voor het werk dat je wilt doen?

Maak dan werk van het specifiek benoemen van je competenties. Kom tot eigen omschrijvingen en geef je competenties jouw eigen kleur.

Daarmee laat je op een persoonlijke, specifieke manier zien wat jij te bieden hebt op de arbeidsmarkt.

 

 

Heb je nog geen helder beeld van wat je te bieden hebt op de arbeidsmarkt?

Schrijf je in voor de 3-daagse trainingBouw je ideale loopbaan’. 

Gegarandeerd kun je na de training jouw competenties specifiek omschrijven op een manier die recht doet aan wie je bent als persoon en wat jij als professional te bieden hebt.