Berichten

Thank God it’s Friday

Waarom chronisch uitzien naar het weekend of chronisch uitzien naar de werkweek niet echt gezond is

 

Werk je om te leven en ben je blij als het weer vrijdag is?

Kost jouw werk je veel energie en heb je het weekend nodig om weer bij te tanken?

Zie je werk als een noodzakelijk kwaad om inkomsten te genereren?

Zo ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je blij bent als het weer vrijdag is: “Thank God it’s Friday!”

En dat je op zondagavond denkt “Oh God, tomorrow it’s Monday!

 

Maar het omgekeerde kan ook.

Dat je op zondagavond blij bent dat het weekend met al die sociale verplichtingen weer achter de rug is. En dat je weer lekker aan het werk kunt: “Thank God it’s Monday!”.

Lees meer

Je ambitie loslaten of gaan voor je ambitie?

Handreikingen om te komen tot een antwoord op je vraag

 

Je bent moeder of vader. Je hebt je gezin en je hebt je werk.

Je wilt een goede vader of moeder zijn. Maar ook met betrekking tot werk heb je je ambitie. Je hebt niet voor niets gestudeerd en al jaren geïnvesteerd in je werk.

Je hebt een dilemma; Waar kies ik voor? Ga ik voor mijn ambitie met betrekking tot werk? Of laat ik mijn ambitie los en kies ik (vooralsnog) voor mijn gezin?

Alhoewel die vraag speelt voor vrouwen en mannen, is de vraag vooral voor vrouwen een heikel punt.

Die vraag kan je stevig bezig houden. Het kan moeilijk voor je zijn om die keuze te maken. Sociale beïnvloeding en verwachtingspatronen spelen daarbij een grote rol.

Lees meer

Hoe je je levensdoelen helder kunt krijgen

Een stappenplan, aan de hand waarvan jij je levensdoelen in een persoonlijke missie kunt formuleren

 

Je levensdoelen formuleren. Dat klinkt heftig. Misschien lijkt het je ook een bijna onmogelijk proces.

Op meditatieve of filosofische momenten heb je er vast wel eens bij stil gestaan. Maar als men jou nu zou vragen ‘Wat wil jij bereiken in je leven?’  of wellicht nog grootser ‘Wat is jouw doel op aarde?’, dan kan ik me goed voorstellen, dat je toch even staat te schutteren.

Het is ook niet gemakkelijk om je levensdoelen te expliciteren. Impliciet voel en weet je vaak wel wat belangrijk voor je is. Maar je levensdoelen formuleren in een persoonlijke missie, dat is voor menigeen een flinke klus.

Toch is het belangrijk om een goed beeld te hebben van je levensdoelen.  Ze geven je richting en ze helpen om je leven vorm te geven, zoals jou voor ogen staat. Je levensdoelen houden je bovendien gemotiveerd en zetten je aan tot actie. Met vaak grote prestaties als gevolg.

 

In mijn vorige artikel gaf ik je een vijftal oefeningen als handreiking om te ontdekken wat werkelijk belangrijk is.

Heb je de oefeningen nog niet gedaan? Wellicht is het lezen van dit artikel een mooie aanleiding om dat alsnog te gaan doen.

 

In dit artikel geef ik je een stappenplan, zodat je na evaluatie en analyse van de informatie die je in de opdrachten hebt verzameld, je persoonlijke missie kunt formuleren.

Lees meer

Wat wil JIJ uit je leven halen?

Een vijftal opdrachten als handreiking om te ontdekken en te onderkennen wat werkelijk belangrijk voor je is

 

Je zou je als carrièrevrouw schuldig moeten voelen tegenover je gezin”.

Je zou je schuldig moeten voelen. Van onze belastingcenten is er zo veel in je geïnvesteerd en nu kies je ervoor om als hoogopgeleide thuis te zitten”.  

Je zou financieel op eigen benen moeten staan”

Je zou niet afhankelijk moeten zijn van het inkomen van een partner”.

 

Het is geen wonder dat het moeilijk is om je persoonlijke missie, je eigen richting te bepalen. “Je zou” , “je moet”; hoe vaak wordt dat niet tegen je gezegd.

Zelfs zonder alle omgevingsinvloeden die op je inwerken, is het moeilijk om fundamentele vragen met betrekking tot je doelen te beantwoorden.

Wat betekent bijvoorbeeld werk voor je? En welke bijdrage wil je leveren door de dingen die je doet in je werk?

Wat is naast werk belangrijk voor je? En hoe verhouden die zaken zich tot jouw werk?

 

Bovenstaande vragen hebben alles te maken met je persoonlijke missie. In die persoonlijke missie formuleer je expliciet wat je uit je leven wilt halen.

 

In dit artikel geef ik je aan de hand van een vijftal opdrachten, handreikingen om te ontdekken en te onderkennen wat werkelijk belangrijk voor je is.

In een volgend artikel geef ik je tips hoe je door evaluatie en analyse van de verzamelde informatie je persoonlijke missie kunt formuleren.

 

Persoonlijke missie; wat zet jij op jouw billboard?

 

Opdracht 1: Waar droomde je van als kind?

 

Wat wilde jij worden, toen je nog een kind was? Waar droomde je van?

Om je verlangens en wensen boven tafel te krijgen, kan het helpen om terug te denken aan je vroege jeugd.

Door alle ‘je zou’s’ en ‘je moet’s’ kan het namelijk heel goed zijn, dat je je eigen wensen en behoeften enigszins hebt weggestopt. Dat ze in elk geval voor jou minder gemakkelijk grijpbaar zijn.

 

Een mooi voorbeeld daarvan kwam afgelopen week ter sprake in mijn coachgesprek met Frederique.

Frederique heeft een HBO-studie Marketing Management gedaan. Daarna is zij Sociologie gaan studeren. Als afstudeerrichting koos zij Beleid en Consultancy.

Haar keuze als vervolgopleiding viel op Sociologie, omdat ze de maatschappelijke component in Marketing miste. Bovendien wil ze graag iets goeds doen voor de maatschappij.

Bij de opstart van het coachonderdeel betreffende de persoonlijke missie vroeg ik haar, of ze zich kon herinneren wat ze als kind, later wilde doen. Ze kon die vraag heel gemakkelijk beantwoorden: “Bij Sire werken”.

Ze was zelf helemaal verbaasd over wat er boven kwam drijven. Temeer omdat het zo goed paste bij wat ze bij haar voorkeuren en aversies met betrekking tot organisaties al naar voren had gebracht.

Maar zonder het naar boven halen van die jeugddroom, had ze niet gauw aan Sire gedacht.

 

De jeugddroom van Frederique paste wonderwel goed in haar zoektocht naar de ideale baan, nu en voor de toekomst. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

 

Misschien is je jeugddroom wel heel onrealistisch. Het kan dan helpen om te onderzoeken wat de essentie ervan is. Wellicht kun je die essentie anderszins in je leven terug laten komen.

Of wellicht heeft je interesse zich ontwikkeld in een heel andere richting.

Maar ondanks dat, je jeugddromen kunnen een krachtige indicatie zijn voor je richting naar de toekomst.

 

Opdracht 2: Wat zijn jouw interesses? Sterker nog, wat fascineert jou?

 

Wist je, dat je je werk kunt maken van je interesses? Dat soms die banen al bestaan? En als ze niet bestaan, dat je zo’n baan zelf kunt creëren?

Hoe dan ook, je interesses en fascinaties kun je onderdeel maken van je loopbaan. Van wezenlijk belang daarbij is, dat je ze goed in beeld hebt.

 

Opdracht 3: Wat is belangrijk voor jou?

 

Die vraag kun je heel breed oppakken. Beperk je bij de beantwoording niet tot wat belangrijk voor je is in werk.

Een van de oefeningen in dit verband is de ‘Dertig Dagen oefening’.

Dat is een oefening om je bewust te worden van wat voor jou de moeite waard is om gezien of gehoord te worden.

De oefening houdt in, dat je dertig dagen lang een map (of een bestand op je computer of tablet) bij houdt, waar je alles in stopt wat jou inspireert en/of aanspreekt.

Dit kunnen bijvoorbeeld stukjes uit de krant zijn, van internet, een foto, een citaat, een kaart, een voorwerp, een opmerking op straat of een gesprek in de trein. Het is de kunst is om in eerste instantie alleen te verzamelen en verder niets. Eerst ervaren wat jou iets te zeggen heeft. Later ga je alles wat je verzameld hebt evalueren en analyseren.

 

Opdracht 4: Wat wil je bereiken?

 

Een van de oefeningen om daar zicht op te krijgen is de opdracht ‘20 jaar vanaf  nu’. Die opdracht luidt als volgt:

Plaats jezelf in de toekomst. Stel je voor, het is 20 jaar vanaf nu. Je zit aan je kop koffie en opent de krant. En ja, je naam kopt in de krant. Onder de kop een artikel over jou.

Het verhaal gaat over jouw prestaties, jouw bijdragen, waar het gebeurde en wat de betekenis is van wat jij gedaan hebt, voor andere mensen. Er staan ook uitspraken in van jou, je vrienden, je collega’s.

Neem een leeg vel papier en schrijf er boven:………………………… (twintig jaar vanaf nu)   ……………………………………….…(kop van het artikel)

Als je tevreden bent met je kop, veronderstel dan dat die kop de aandacht trekt van duizenden lezers.

Geef de lezer nu het verhaal. Schrijf in het artikel alles wat je waar wilt maken in de komende twintig jaar. Vergeet om realistisch of pragmatisch te zijn. Droom, fantaseer, schrijf wat je wilt. Neem net zoveel ruimte als je wilt.

Als je klaar bent, herlees je je verhaal en geniet je ervan.

 

Opdracht 5: Wat is jouw boodschap aan de gemeenschap?

 

Wat zou jij aan iedereen mee willen geven?

In mijn coachtrajecten en in mijn trainingen gebruiken we daarvoor onder andere de ‘billboardoefening’:

Stel je eens voor, dat je een week lang gratis een billboard langs de weg mag gebruiken. Daarop mag je zetten, wat jij aan iedereen die langs dat bord komt, mee wilt geven.

Dat kan bijvoorbeeld een persoonlijk statement zijn of een filosofische boodschap aan ‘jouw wereld’. De keuze is aan jou. Het is ook aan jou of je je boodschap in woorden overbrengt of in beeld(en).

Geef jezelf een paar minuten de tijd om hierover na te denken en schrijf het op.

 

Tot slot

 

Aan de hand van de vijf opdrachten zul je ervaren wat belangrijk voor je is en waarvan ‘jouw vuurtje gaat branden’.

In een volgend artikel geef ik je een stappenplan, zodat je na evaluatie en analyse van de verzamelde informatie je persoonlijke missie kunt formuleren.

 

 

Ben je door de oefeningen nieuwsgierig geworden naar mijn aanpak?

En kun je wel wat hulp gebruiken bij het uitstippelen van jouw loopbaanpad?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

Fijn werk maakt gelukkig

Hoe je gericht kunt werken aan je geluk

 

Nog een kleine twee weken en dan hebben we de verkiezingen. Veel mensen maken zich zorgen.

Misschien denk je “fijn werk maakt gelukkig”. Hoezo? “Geluk is op dit moment niet aan de orde. Ik ben blij dat ik nog werk heb”.

Of misschien heeft het ongeluk jou al getroffen en ben je je baan kwijt geraakt.

Fijn werk maakt gelukkig

Maar ook al ben je nu somber gestemd, ook in de omstandigheden van dit moment kun je zelf je geluk beïnvloeden, in je werk en daarbuiten.

 

Over geluk en geluksfactoren wordt veel gesproken en geschreven. Niet alleen sociaal wetenschappers zoals psychologen en sociologen houden zich met deze thematiek bezig, maar ook economen, zoals Richard Layard en politici.

Lees meer

“Key to life is balance”?

Is het streven naar balans tussen werk en privé de beste oplossing om goed in je vel te zitten?

 

“Ik heb het woord ’balans’ uit mijn vocabulaire geschrapt. Dat kost alleen maar energie, want dan vraag je je voortdurend af of die balans er nog wel is. Ik ga vol voor mijn gezin én mijn werk”,

zegt Jolanda Holwerda, oprichter van ‘Lof’ in een interview in NRC van 11 februari

 

Balans tussen werk en privé is een veel besproken thema. Zeker nu door ‘Het Nieuwe Werken’ werk en privé steeds meer door elkaar heen zijn gaan lopen.

Niet alleen bij Jolanda, maar ook bij veel andere werkenden is werk en privé steeds meer geïntegreerd. In hoeverre kan je dan überhaupt nog spreken van balans tussen werk en privé? Dat vraag jij je misschien ook af.

Lees meer

Carrière en gezin samen op

Opvoeden van en zorg voor kinderen hoeft niet te conflicteren met carrière maken

 

Bij het doorlezen van mijn e-mail lees ik een berichtje van Mariska. Mariska is een voorbeeld van een goed opgeleide, ambitieuze vrouw, die haar kwaliteiten graag in wil zetten in het werk dat ze doet. Sinds een aantal weken is zij aan het werk in haar nieuwe baan.

Daar had ze geweldig naar uitgekeken. Wát was ze gedreven. En hoe heerlijk was het voor haar om weer intellectueel geprikkeld te worden en haar kwaliteiten als professional ten volle in te kunnen zetten.

De overstap was niet zonder slag of stoot gegaan. Er moest heel wat geregeld worden, om te beginnen de opvang van haar kinderen. En dan werken de wachtlijsten in de kinderopvang lang niet altijd mee. Maar met wat compromissen kreeg ze het voor elkaar.

Aanvankelijk genoot ze met volle teugen van haar nieuwe werk. carrière en gezin samen opVeel afwisseling, veel nieuwe indrukken en veel leren. Maar de werkdruk neemt gaandeweg toe. De balans tussen werk en privé is ver te zoeken. “Is dit wat ik wil?”, vraagt ze zich dan ook af. “Gaan carrière maken, kinderen opvoeden en zorgen voor kinderen überhaupt samen?” Lees meer