Berichten

Hoe je zorgt voor duurzame inzetbaarheid in je werk

Vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten

 

Als je te weinig alert bent op veranderingen, dan kan het zijn dat je in een situatie komt als een konijntje starend in de koplampen van een aanstormende auto.

 

Ontleen geen zekerheid aan een sociaal plan. Of aan een uitkering die je na ontslag te wachten staat.

Ontleen ook geen zekerheid aan een vaste baan. Zeker niet als overduidelijk is dat die vastigheid op de tocht staat.

Het gebeurt met regelmaat.

 

Niet elke werknemer vindt inzetbaarheid in werk belangrijk. Voelt zichzelf daarvoor niet direct verantwoordelijk, maar verwacht dat de werkgever bijvoorbeeld zorgt voor opleidingen.

Toch is het belangrijk dat je zelf investeert in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zodat je interessant blijft voor werkgevers en dus inzetbaar blijft.

Er zijn een aantal elementen die bepalend zijn voor inzetbaarheid in werk. Ik geef je vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten.

 

Hoe je zorgt voor duurzame inzetbaarheid in je werk

 

Inzetbaarheid in werk is weerbarstig

 

Er wordt veel geschreven en gesproken over duurzame inzetbaarheid.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties.

Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Maar dat is voor veel mensen nog een lange weg.

 

Als mensen eigen en andermans inzetbaarheid beoordelen, letten ze vaak meer op rimpels dan op competenties en flexibiliteit.

Ook leidinggevenden zijn vaak geneigd om loopbaankansen van werknemers te baseren op leeftijd.

Opleiding, loopbaanbegeleiding, huidig competentieniveau en bereidheid om van baan te veranderen doen er ook toe. Maar de invloed daarvan is veel minder groot dan van leeftijd.

Overigens wordt verwacht dat tijden veranderen en dat 50-plussers zelfs de toekomst hebben. Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig.

 

 

Het onderhouden van inzetbaarheid in werk kost tijd en moeite

 

Zowel voor werkgevers als voor werknemers.

 

Er is een sterke relatie tussen inzetbaarheid in werk en de ontwikkeling van arbeidsidentiteit.

In een traject bij Life\Work Design is daar volop aandacht voor.

Je moet dan denken aan thema’s als ‘Wie ben ik en wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat betekent werk voor mij en welke bijdrage wil ik leveren met wat ik doe in mijn werk?’, ‘Hoe presenteer ik mezelf?’.

Die vragen zijn lang niet voor iedereen makkelijk te beantwoorden. De antwoorden zijn bovendien aan ontwikkeling onderhevig. Want wat eerder passend was, hoeft dat later niet meer te zijn.

 

Inzetbaarheid vraagt ook om continue bijscholing en het onderhouden van je netwerk.

Dat kost tijd en het gaat ook niet iedereen even gemakkelijk af.

 

 

Elementen die samen inzetbaarheid bepalen

 

Wellicht vraag je je af aan welke criteria je moet voldoen, wil je inzetbaar blijven in werk.

Ik noem een vijftal punten om je daar een idee van te geven:

 

  1. Beroepsexpertise

Wil je inzetbaar blijven voor werk, dan heb je kennis en vaardigheden nodig, passend voor het werk dat je wilt doen.

Bovendien moet je aan kunnen tonen dat je die kennis en vaardigheden daadwerkelijk hebt. Bijvoorbeeld aan de hand van diploma’s of EVC’s. Of aan de hand van concrete voorbeelden waaruit blijkt dat je die competenties bezit.

 

  1. Anticipatie en optimalisatie

Daarbij kun je denken aan het op eigen initiatief voorbereiden op toekomstige veranderingen in werk.

Bijvoorbeeld door tijdig bij te scholen. Of om te scholen in een andere richting, als het werk dat je tot dan toe hebt gedaan lijkt te gaan verdwijnen.

En bij optimalisatie aan best practices en de meest innovatieve praktijkvoorbeelden.

 

  1. Persoonlijke flexibiliteit

Je aan kunnen passen aan veranderingen in de wetenschap wat je waard bent, wat jouw toegevoegde waarde is.

Werk is nu eenmaal aan verandering onderhevig en de laatste jaren gaan de ontwikkelingen in werk heel snel.

 

  1. Organisatiesensitiviteit

Het vermogen om in organisatieverband te participeren en presteren. Je moet “weten hoe de hazen lopen.

Zodat je op de hoogte bent van ontwikkelingen, weet hoe de verhoudingen liggen en waarvoor je bij wie moet zijn.

 

  1. Balans

Je moet diverse belangen tegen elkaar af kunnen wegen en daarnaar handelen.

Bijvoorbeeld eigenbelang en het belang van de werkgever, werk en privé, nu en in de toekomst.

 

 

In een volgend artikel lees je meer over wat duurzame inzetbaarheid te maken heeft met je persoonlijkheid.

Hoe die jouw inzetbaarheid kan belemmeren of juist bevorderen. En wat Life\Work Design daarin voor jou kan betekenen.

 

 

Kun je in je ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06 54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

Waarom het goed is om vaker naar buiten te kijken

Een manier van denken en concrete tips om arbeidsmarktfit te blijven

 

De economie trekt aan. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich positief.

Wist je dat we afgelopen jaar de sterkste daling van de werkloosheid hadden in 10 jaar? En dat die daling ook geldt voor langdurige werkloosheid en voor 55-plussers?

Het is mooi om te zien hoe de werkgelegenheid blijft groeien en in vrijwel alle beroepsgroepen.

 

Maar dat betekent nog niet, dat je als werknemer op je lauweren kunt gaan rusten. En niet hoeft te investeren in je loopbaan. Integendeel, want niets is zo veranderlijk als de vraag op de arbeidsmarkt.

Misschien heb je dat zelf al gemerkt.

Het is belangrijk om als werknemer je ogen en oren goed open te houden en vaker naar buiten te kijken. Zodat je inzicht krijgt in ontwikkelingen en daarmee samenhangende kansrijke functies. Niet alleen buiten, maar ook in je eigen organisatie.

Zodat je daarop kunt anticiperen, daardoor wendbaar bent en voorkomt dat je afhankelijk wordt van je huidige werkgever.

 

Waarom het goed is om vaker naar buiten te kijken

 

Het is goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, want niets is zo veranderlijk als de arbeidsmarkt

 

Er is sprake van een zekere tegenstrijdigheid op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag, maar er komen ook veel functies te vervallen. De vraag verandert.

Wist je bijvoorbeeld dat ING en de Rabobank in 2016 hoorden bij de top five van de organisaties met de meeste vacatures? Samen met ASML, Deloitte en Philips?

En dat aan de andere kant bijvoorbeeld bij de Rabobank duizenden mensen ontslagen worden? En dat deze ontwikkeling zich ook bij ING voordoet?

Dat lijkt heel tegenstrijdig. Maar dat is het niet.

Net als bijvoorbeeld bij ING neemt de Rabobank de organisatie op de schop door de snel gegroeide digitalisering van de dienstverlening. Daarbij gaan veel banen verloren, juist bij ondersteunende diensten.

Aan de andere kant is er door de transformatie van de organisatie nu vraag naar een ander type medewerkers, dat men kennelijk onvoldoende in huis heeft. Vandaar de vele vacatures.

 

En ook al blijven functies bestaan, dan nog zijn functies aan verandering onderhevig.

Zo kan het zijn dat je door een reorganisatie naar je huidige functie moet solliciteren. En dan bijvoorbeeld door de nieuw geformuleerde functie-eisen niet geschikt bevonden wordt. Terwijl je al jaren dat werk naar behoren doet.

Ook dat lijkt tegenstrijdig. Maar dat is het niet, hoe moeilijk het ook voor je kan zijn als het jou betreft.

Functies ontwikkelen zich en daardoor veranderen de eisen. Als jij je onvoldoende ontwikkelt in jouw functie, dan kan het zijn dat je de aansluiting mist. En bij een herschikking van functies je huidige functie aan je neus voorbij ziet gaan.

 

 

Het is goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, want niets is zo veranderlijk als het sollicitatieproces

 

Heb je vijf of tien jaar niet gesolliciteerd, dan is het schrikken als je werk moet maken van ander werk.

Zo mailde iemand mij onlangs:

“Ik heb net angst voor werkloosheid is een slechte raadgever gelezen.

Nu ben ik sinds 1 november 2016 werkloos en krijg de ene na de andere afwijzing. Ik krijg het dan ook Spaans benauwd van de gedachten dat dit te lang gaat duren. Ik ben 45 jaar en over deze leeftijd wordt geschreven dat de werkloosheid het hoogst is. Ik weet even niet meer hoe ik het aan moet pakken. Misschien dat jij mij daarbij kunt helpen?”

En ja, ik kan me goed voorstellen dat je schrikt als je steeds een afwijzing krijgt. En als je doordat je onvoldoende naar buiten gekeken hebt, ook niet weet hoe je je werk-vind-proces anders aan kunt pakken dan alleen maar door traditioneel solliciteren.

 

Niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook het werk-vind-proces is sterk aan verandering onderhevig.

Zo is het bijvoorbeeld nog maar de vraag hoe lang de motivatiebrief en het cv bij reageren op vacatures nog een rol blijven spelen. En ook hoe de functie van recruter zich ontwikkelt en of die überhaupt blijft bestaan.

Het ziet ernaar uit dat er steeds meer via via geworven wordt. Naast de inzet van instrumenten als LinkedIn en Social Media.

Het is dus goed om als werknemer vaker naar buiten te kijken, zodat je bijblijft en als nieuw-werk-vinder weet wat er van je wordt gevraagd.

 

 

Door als werknemer vaker naar buiten te kijken kun je toetsen hoe arbeidsmarktfit je bent

 

Door vaker naar buiten te kijken blijf je op de hoogte van waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Spiegel dat positief kritisch naar jezelf.

 

Door te spiegelen krijg je een beeld van hoe arbeidsmarktfit je bent.

Zie het als een loopbaan APK, maar dan in een iets ruimere betekenis dan vaak gebruikt.

Het gaat er niet alleen om dat je voor jezelf helder krijgt of je huidige functie nog matcht met wie jij bent en het werk dat jij wilt doen.

Net als bij de APK voor je auto is het misschien ook tijd om iets te repareren of te ontwikkelen. Wil je goed door de keuring komen en dus nog even mee kunnen in je huidige functie. Mede gezien de ontwikkelingen daarin en de bredere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Vraag je af wat er nodig is om een eventueel gat tussen jouw ontwikkeling en de gevraagde ontwikkeling te dichten. En ga daarmee aan het werk.

 

 

Tips om arbeidsmarktfit te blijven

 

Wil je arbeidsmarktfit blijven?

Ik geef je vijf tips:

 

1. Ben je ervan bewust dat de wereld groter is dan je huidige functie en de organisatie waar je nu werkt

Laat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Richt je focus ook heel bewust op buiten. Vraag je af waar voor jou kansen liggen en welke andere functies bij jou zouden kunnen passen en interessant voor je kunnen zijn.

 

2. Laat je niet leiden door de waan van de dag, maar kijk vooruit naar de toekomst

Ga niet afwachten tot de noodzaak er is om je koers bij te stellen. Houd ontwikkelingen bij en anticipeer daarop, bijvoorbeeld door het volgen van gerichte opleidingen.

 

3. Bereid je voor op veranderingen, in plaats van erop te reageren

Weest veranderbereid. En durf zekerheid los te laten. Vind zekerheid in jezelf. Zorg ervoor dat je wendbaar bent en flexibel kunt inspelen op ontwikkelingen.

 

4. Zorg dat je een plan B hebt: What if …..

En dus niet afhankelijk bent van je werkgever of de enige mogelijkheid die je geboden wordt.

 

5. Neem zelf de regie

Denk niet, het zal mijn tijd wel duren. Pak zelf de regie en kom in beweging. Vraag je af wat je daarvoor nodig hebt. En ga ervoor.

 

 

 

Heb je het gevoel dat je het fundament, de kennis, inzichten of vaardigheden mist om zaken naar je hand te kunnen zetten?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Wat de trends op de arbeidsmarkt voor jou betekenen

Tips hoe om te gaan met en te anticiperen op de trends op de arbeidsmarkt

 

“Sociale plannen steeds meer onder druk”.

 

“Boventallige medewerkers die lang in een beschermde omgeving zitten met behoud van salaris, blijven erin hangen” (Financieel Dagblad, 27-12-2016).

 

Het is jou vast niet ontgaan dat de arbeidsmarkt flink in beweging is. Die beweging zet naar verwachting in 2017 stevig door.

Loopbanen van medewerkers worden door werkgevers minder geborgd. En sociale plannen en gouden vertrekregelingen verdwijnen steeds meer.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat verder. En de verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid komt meer bij de werkende zelf te liggen.

 

Er zijn nog veel meer ontwikkelingen die consequenties hebben voor werk.

 

In mijn artikel geef ik je tips hoe om te gaan met en te anticiperen op de trends op de arbeidsmarkt.

 

Wat de trends op de arbeidsmarkt voor jou betekenen 

 

1. Neem zelf de regie met betrekking tot je eigen loopbaan

 

Investeer in het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden zodat je zelf kunt sturen in je loopbaan.

Stel je niet afhankelijk en afwachtend op.  

Ook al is het heel verleidelijk, blijf niet hangen in een bekende en beschermde omgeving.

Wacht niet af tot een beslissing voor jou genomen wordt. En ineens de brief waarin je ontslag wordt aangezegd, in je postvak ligt.

 

 

2. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en deel je successen en je ambities

 

Wat zijn jouw assets? Waar ben jij met name goed in en wat onderscheidt jou van anderen?

Het antwoord op die vragen zegt iets over wat jij waard bent op de arbeidsmarkt. Zorg dat je dat heel helder in beeld hebt.

Eigen je successen toe en wees zichtbaar met je talenten.

Ga er niet van uit dat men als vanzelf aan de weet komt wat jij voor de organisatie betekent. Wat jouw bijdrage is en jouw ambitie.

 

 

3. Doe proactief je voorstel voor opleidingen en trainingen die je wilt volgen

 

Doe zelf je onderzoek naar opleidingsmogelijkheden die jouw bijdrage voor de organisatie vergroten. En die jouw arbeidsmarktwaarde verhogen.

Doe proactief je voorstel om ze te kunnen volgen.

 

Weet, dat men verwacht dat schaarste op de arbeidsmarkt zal toenemen. En dat zeker getalenteerde werknemers actiever zullen zijn op de arbeidsmarkt.

Dat betekent voor organisaties dat het voor hen een uitdaging wordt om te investeren in talent dat ze in huis hebben. En condities te creëren om talent te behouden.

Daar kun jij je voordeel mee doen.

 

 

4. Zorg ook zelf dat je inzetbaar blijft

 

Investeer in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Zodat je flexibel kunt meebewegen met de trends op de arbeidsmarkt.

En als dat in jouw ogen nodig is stappen kunt zetten, in je eigen organisatie of naar buiten.

 

 

5. Investeer in het onderhouden en uitbreiden van je netwerk

 

Wees zichtbaar in je eigen organisatie en daarbuiten. En creëer ingangen bij organisaties die interessant voor je zijn.

Je netwerk biedt je de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de regio en in de sector waarin jij wilt werken.

 

Het is goed om te weten dat men verwacht dat jobhunting en recruiting uitstervende beroepen zijn.

Zowel jobhunting als recruiting worden steeds meer geautomatiseerd.

De oude jobhunter wordt meer een accountmanager, die op basis van analyses voorspellingen kan doen over waar de kans groot is dat baanopeningen ontstaan.

Zorg ervoor dat je door te investeren in je netwerk een accountmanager wordt voor jezelf, jouw IK BV.

 

 

6. Doe zelf je onderzoek naar waar mensen zoals jij nodig zijn

 

Door het doen van je onderzoek krijg je ontwikkelingen boven water.

Ontwikkelingen waar jij op in kunt spelen. Met wat jij te bieden hebt en wat jij in de markt wilt zetten.

Zodat je verborgen banen boven water krijgt. En proactief zelf je voorstellen kunt doen hoe jij voor een organisatie van betekenis kunt zijn.

 

 

7. Zorg dat je arbeidsmarkt klaar bent

 

Dus eigenlijk altijd gereed bent om stappen te zetten.

Dat betekent dat je een goed beeld hebt van wat je te bieden hebt, waar jij warm voor loopt en van het werk dat je wilt doen.

En dat je daarover overtuigd en overtuigend kunt communiceren.

Zorg ook voor een goed basis cv en een goed profiel op LinkedIn.

 

Realiseer je dat de grenzen tussen wat men noemt de interne en externe arbeidsmarkt steeds meer vervagen.

Voorheen werden boventallige medewerkers vaak herplaatst binnen de eigen organisatie. Komt er nu intern een plaats vrij, dan is de kans groot dat je als interne kandidaat net als een kandidaat van buiten, naar de baanopening moet solliciteren. Mét je cv en mét een motivatiebrief.

En ook al is er sprake van intersectorale samenwerking en mobiliteit, bijvoorbeeld tussen gemeentes in een bepaalde regio, dan nog zal een nieuwe baan je niet gauw op een presenteerblaadje aangeboden worden. Maar zul je naar een vacante functie moeten solliciteren.

 

 

8. Verwerf kennis van Search Engine Optimization (SEO)

 

Niet alleen om passende vacatures te vinden, maar ook om gevonden te worden voor een mooie baan.

 

Wist je dat Nederland een van de meest ondoorzichtige arbeidsmarkten ter wereld heeft?

En dat een enkele unieke vacature gemiddeld zeven keer op internet wordt geplaatst? Met als gevolg dat vraag en aanbod elkaar steeds moeilijker vinden?

 

Dat gaat veranderen.

Door allerlei (gratis of te betalen) tools wordt de arbeidsmarkt langzaamaan transparanter.

 

Maar vooralsnog is het belangrijk dat je weet hoe zoekmachines werken om passende vacatures te vinden. En hoe je zorgt voor de juiste zoekwoorden, bijvoorbeeld in je LinkedIn profiel en je cv, zodat je gevonden wordt voor het werk dat je wilt doen.

 

 

Kortom

 

Zorg dat je bijblijft. Liever nog, vooruitkijkt.

Alleen dan kun je optimaal omgaan met en anticiperen op de trends op de arbeidsmarkt.

Zo verstevig je jouw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt en kun je velen achter je laten.

 

 

 

Heb je het gevoel dat je nog onvoldoende bent toegerust om flexibel mee te bewegen met de trends op de arbeidsmarkt?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Spring altijd in het diepe; het ondiepe doet namelijk zeer

Hoe je je optimaal voorbereidt op jouw sprong in het diepe, zodat het ondiepe je niet langer gevangen houdt

 

Van baan veranderen; misschien wil jij het ook wel.

Zeker als, zoals iemand mij laatst schreef, er vrijwel geen enkele dag is waarbij je aan het einde denkt, “wow wat een fijne dag was het vandaag”.

Of dat je al jaren merkt dat het werk je bijna alleen maar energie kost en veel te weinig energie oplevert.

Maar echt de stap zetten naar ander werk? De sprong in het diepe wagen?

 

Mogelijk ben je een van de velen die graag ander werk willen. Maar dat zo spannend vinden dat ze het steeds weer voor zich uit schuiven.

Misschien voelen ze met hun tenen even hoe het is in het diepe water, maar erin springen? Ho maar! Daarvoor is het te bedreigend.

Liever blijven ze een beetje hangen in het ondiepe, misschien zelfs toekijkend, hangend aan de rand.

En zwemmen? Misschien lukt dat nog net. Maar wordt het te ondiep, dan doet dat inderdaad zeer.

 

Wil je lekker kunnen zwemmen?

Blijf dan niet hangen in het ondiepe. Bereid je goed voor en spring in het diepe.

In mijn artikel geef ik je een aantal tips.

 

waag de sprong in het diepe. Het ondiepe doet namelijk zeer

 

Blijven hangen in het ondiepe doet zeer

 

Werk blijven doen dat alleen maar energie kost en weinig tot geen energie oplevert is als blijven hangen in het ondiepe.

Zeker als het letterlijk hangen wordt. Vanaf de kant gadeslaan hoe het werk zijn gangetje gaat. Af en toe een beetje poedelen  omdat je het te koud krijgt of te stijf wordt van het hangen.

Het gevoel dat je niet lekker kunt zwemmen omdat je de ruimte of de diepte mist. En dus geen uitdaging meer hebt.

In het ondiepe blijven lijkt misschien gemakkelijk, maar vroeg of laat eist het zijn tol.

 

 

Veranderen van baan is als springen in het diepe

 

Voor menigeen voelt dat tenminste zo.

Je weet wat je loslaat, maar je weet nog niet wat je krijgt. Het voelt dan veiliger om maar te blijven zitten. Zelfs al weet je, dat je positie door reorganisatie wordt bedreigd.

En het is geen kleine groep waarover we het dan hebben. Uitzendorganisatie Unique deed in 2015 onderzoek onder ruim drieduizend medewerkers en daaruit bleek dat 42 procent van hen onmiddellijk een andere baan gaat zoeken zodra de economie weer aantrekt.

De economie trekt duidelijk aan, maar of nu meer werkenden de sprong in het diepe durven wagen? Dat is zeer de vraag.

 

 

Tips om je goed voor te bereiden op jouw sprong in het diepe

 

Ook al ben ik er voor, om niet in het ondiepe te blijven hangen, overmoedig, roekeloos en ondoordacht in het diepe springen, adviseer ik je niet.

Ben je eraan toe om de sprong in het diepe te maken, zorg dan dat je je daarop goed voorbereidt.

 

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Zorg dat je loopbaanvaardig bent

Zoals het niet verstandig is om in het diepe te springen als je niet kunt zwemmen, zo is het niet verstandig om met betrekking tot je loopbaan in het diepe te springen, als je niet loopbaanvaardig bent.

Ontwikkel loopbaanvaardigheden, zodat je niet met veel inspanning je hoofd boven water hoeft te houden op de arbeidsmarkt.

 

2. Zorg dat je een beeld hebt van hoe het diepe water, de arbeidsmarkt eruit ziet

Doe je onderzoek naar behoeften op de arbeidsmarkt. Waar zijn mensen zoals jij nodig? Waar liggen kansen voor jou?

En welke valkuilen of obstakels zou je moet vermijden?

 

3. Zorg dat je je doel helder hebt

Zodat je niet als een dolle doelloos gaat dwalen op de arbeidsmarkt. Of maar blijft ronddobberen of watertrappen, niet wetend waar je naartoe wilt zwemmen.

Zet je koers uit en houd focus.

 

4. Zorg eventueel voor een reddingsboei die je uit kunt werpen

Zo koos een van mijn klanten er bewust voor om zelf de regie te pakken met betrekking tot haar loopbaan. En in goed overleg met haar werkgever te komen tot beëindiging van haar contract.

Welbewust is de vaststellingsovereenkomst zo geformuleerd, dat ze aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Mocht ze onverhoopt, na afloop van haar huidige contract, het nieuwe werk nog niet gerealiseerd hebben.

 

En heb je goed voorbereid de sprong in het diepe gemaakt:

 

5. Creëer bewust momenten van rust om terug en vooruit te kijken

Evalueer van tijd tot tijd of je nog goed op koers zit. En stel zo nodig bij.

Want, zoals ik in een eerder artikel heb geschreven, succesvol werk maken van werk is een cyclisch proces van afwisselend interne en externe dialoog. Het gesprek aangaan met jezelf en het doen van je onderzoek, het gesprek aangaan met de buitenwacht.

 

6. Maak actief werk van (ander) werk en zorg dat je werk-vind-proces in beweging blijft

Zoals het water koud aan kan voelen als je in het diepe bent gesprongen, zo kan de arbeidsmarkt ook koud aanvoelen als je de sprong in het diepe hebt gemaakt.

Door te bewegen en door te gaan zwemmen krijg je het lekker warm. Op de arbeidsmarkt is dat niet anders.

Zorg dat je werk-vind-proces in beweging blijft, want als je stil valt, dan krijg je het koud.

 

 

Tot slot

 

Hoe heerlijk is het als je goed toegerust vrijelijk werk kunt maken van jouw ideale werk?

Je daarvoor alle ruimte en mogelijkheden hebt?

Blijf niet hangen in het ondiepe. Want echt, hoe langer je erin blijft, hoe meer het zeer doet.

 

 

 

Heb jij een sprong in het diepe gemaakt?

Wil je je ervaring delen?

Ik lees het graag.

 

 

 

Hoe je zorgt dat je onafhankelijk bent van je werkgever

Blijf jezelf ontwikkelen zodat je altijd een andere keuze hebt

 

ING-medewerker heeft zich afhankelijk gemaakt van de bank”, aldus ING HR directeur Hein Knaapen in een artikel in FD.

En de medewerker zelf is daar uiteindelijk vooral de dupe van.

Knaapen is er een groot voorstander van dat bankmedewerkers zich zo ontwikkelen dat ze naast hun huidige baan altijd andere mogelijkheden hebben.

Die visie is een kolfje naar mijn hand. Ik kan me daar helemaal in vinden.

Zorg dat je onafhankelijk van je werkgever bent, is mijn devies.

Zorg dat je zelf de regie hebt over je loopbaan. Zorg dat je interessant blijft voor werkgevers, dat je jezelf blijft ontwikkelen en dat je loopbaanvaardig bent.

Is dat het geval, dan ben je niet langer afhankelijk van een werkgever. Dan kun je onafhankelijk van je werkgever stappen zetten als dat nodig is. Hetzij als je zelf daaraan toe bent, dan wel als de omstandigheden op je werk dat noodzakelijk maken.

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Hoe je zorgt dat je onafhankelijk van je werkgever bent

 

Voorkom dat je moet polsstok hoogspringen op het moment dat jouw baan komt te vervallen

 

Tien, twintig, dertig jaar voor eenzelfde werkgever werken; het komt nog steeds voor.

Ook al wordt er zo langzamerhand, vaak noodgedwongen, steeds meer van baan gewisseld.

 

Het is niet niks als je na een lange periode werken voor eenzelfde organisatie, werk moet maken van ander werk.

Ik zie dat ook van tijd tot tijd bij mijn outplacementklanten.

Soms hebben ze jarenlang niet ‘buiten de deur’ gekeken. Hebben ze niet hoeven investeren in hun netwerk of hebben ze misschien überhaupt geen netwerk.

En hebben ze niet geïnvesteerd in opleidingen, mogelijk ook omdat ze daartoe niet uitgenodigd werden door hun leidinggevende.

Laat staan, dat ze zich georiënteerd hebben naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En ontwikkelingen met betrekking tot de baanverwerving.

 

Word je dan gedwongen om uit te kijken naar ander werk, dan wordt het moeilijk.

Dan heb je een grote sprong te maken.

Dat kan dan voelen als polsstok springen. Met het grote risico dat je in de sloot belandt en kopje onder gaat.

 

 

Met gouden kettingen gekluisterd zijn aan een baan is niet bevorderlijk voor onafhankelijkheid van je werkgever

 

“Een goed salaris is goed om te komen, goed om te blijven en goed om weg te gaan”, zegt Knaapen.

En vervolgens: “Als je ver boven jouw marktniveau betaald wordt, dat is een dodelijke verleiding. Als je 55 bent, en je verdient 20% boven de markt, nou, gefeliciteerd, dan heb je een probleem!

 

Hoe mooi een goed salaris ook is, het maakt je ook afhankelijk.

Een mooi salaris is een prikkel die je doet blijven bij een werkgever. Ook al ben je, als je eerlijk in je eigen spiegel kijkt, misschien toe aan een volgende stap.

 

Een meer dan goed salaris kan ook een belemmering zijn bij het werk maken van ander werk.

Houd je vast aan het salarisniveau dat je gewend bent, dan prijs je jezelf mogelijk uit de markt.

 

Je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt als je dan bereid bent om financieel een stapje terug te doen.

Maar mogelijk is dat niet voor iedereen weggelegd en ben je, zeker in eerste instantie, geneigd om vast te houden aan het inkomen dat je gewend bent.

 

 

Blijf jezelf ontwikkelen als je onafhankelijk van je werkgever wilt zijn

 

Blijf jezelf ontwikkelen als professional, maar ook als persoon.

Investeer in je eigen ontwikkeling, zodat je blijft groeien en bij blijft. Ongeacht je leeftijd. En ongeacht of je werkgever je daarin faciliteert.

 

Door te investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling zorg je dat je interessant blijft voor werkgevers.

En door de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden zorg je dat je optimaal bent toegerust om als volwaardige speler het spel op de arbeidsmarkt mee te spelen.

 

Dat maakt je onafhankelijk van je werkgever. Dat maakt dat je zelf de regie kunt pakken met betrekking tot je eigen loopbaan.

Dat maakt ook dat je, zoals een van mijn outplacementklanten het formuleerde: “De bal kunt schieten in jouw goal”.

 

 

 

Heb jij het gevoel dat je moet polsstok springen, omdat je werk wilt of moet maken van ander werk?

Kun je daarbij wel wat begeleiding gebruiken?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

Wil je van baan veranderen, dan heb je lef nodig

4 grote fouten die ervoor zorgen dat je geen stappen zet en maar blijft zitten waar je zit

 

“Ik denk nog vaak terug aan de training en aan jouw waardevolle adviezen en inzichten. Ik neem me al tijden voor om weer eens actief met het cursusmateriaal aan de slag te gaan, maar het komt er maar niet van.

Soms lijkt het alsof ik een beetje bang ben om het allemaal concreet te maken. Change is hard! Dadelijk lukt het allemaal ook nog! Help!”

 

Tamara heeft helemaal gelijk. Echt van baan veranderen, terwijl je daartoe niet gedwongen wordt, vraagt moed.

Het is veel gemakkelijker om maar te blijven zitten waar je zit, ook al zit je helemaal niet lekker in je werk.

Wist je dat veel werknemers vastzitten in hun baan en daar ongelukkig zijn? Maar uit angst, geen keuze voor ander werk durven maken?

En wist je dat uit een onderzoek onder ruim drieduizend werknemers bleek, dat 42 procent van hen onmiddellijk een andere baan gaat zoeken als de economie echt weer aantrekt?

Wachten tot de economie echt weer aantrekt, wachten tot het goede moment; dat is een van de vier grote fouten die je kunt maken als je wilt veranderen van baan. Fouten, die ervoor zorgen dat je geen stappen zet, maar blijft zitten waar je zit.

Zodat je klein blijft en je je niet optimaal kunt ontplooien. Laat staan, dat je plezier hebt in je werk.

Lees verder: Wil je van baan veranderen, dan heb je lef nodig

Hoe werk verandert van vaste functies naar tijdelijke rollen

Wat de ontwikkeling van vaste functies naar tijdelijke rollen betekent voor jou als werknemer

 

Je bent blij met je werk. Maar zeker van je werk ben je beslist niet.

Wie weet, misschien is je werk er over een jaar of over vijf jaar niet meer.

Wil je aan het werk blijven, dan zul je mee moeten veranderen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En die ontwikkelingen gaan in razend tempo.

Waar je zo’n 25 jaar geleden nog omschreven beroepen kon onderscheiden, zijn vastomlijnde beroepen nu zo goed als verdwenen.

Beroepen hebben steeds meer plaats gemaakt voor functies. En gaandeweg zegt een bepaalde functie steeds minder over wat iemand in die functie doet. En worden voor eenzelfde takenpakket verschillende functienamen gebruikt.

Los van ontwikkelingen met betrekking tot functies, passen vaste functies ook steeds minder in organisaties.

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn vandaag de dag voor organisaties zo belangrijk om überhaupt te kunnen overleven, dat ze zich geen starheid van vaste functies kunnen veroorloven.

Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat organisaties steeds meer van vaste functies naar tijdelijke rollen overgaan.

Wat dat betekent voor jou als werknemer, lees je in mijn artikel.

Lees meer

Wat is wijsheid?

Stappenplan om te komen tot een oplossing van een loopbaandilemma

 

“Door mijn huidige werkgever is ontslag voor mij aangevraagd en verleend door het UWV (economische gronden). Per 1 april a.s. heb ik geen werk meer.

Nu kan ik ergens anders beginnen. Er wordt me een jaarcontract geboden. Het loon is helaas de helft van wat ik nu verdien.

Ik zit nu in dubio: wat als ik dit doe en na een jaar het contract niet verlengd wordt?

Wat als ik dit nu niet doe en ik over een jaar nog niks heb gevonden?

Wat is wijsheid?”

 

Als loopbaancoach beantwoord ik vragen van bezoekers op loopbaanadvies.net. Zo ook de vraag van Heidi.

De vraag van Heidi is een mooi voorbeeld van een loopbaandilemma. Een loopbaandilemma dat jij, mogelijk in een variant, herkent.

Welke keuze maak je? Wat is dan wijsheid?

Lees meer

Risicofactoren voor een succesvolle loopbaan die je gemakkelijk over het hoofd ziet

Hoe je bedreigingen voor een succesvolle loopbaan omzet in kansen

 

Het zal je maar gebeuren.

Je werkt heel hard om je collega’s te ondersteunen. En jouw bijdrage te leveren aan het project. Steevast ben je een paar avonden in de week op je werk. Soms zelfs tot een uur of elf.

Je zet je volledig in. Zelfs meer dan dat. Toch vindt je leidinggevende dat je wat meer initiatief mag tonen. En ook wat proactiever mag zijn.

Kennelijk wordt jouw inzet onvoldoende gezien. In elk geval wordt je inzet onvoldoende op waarde geschat.

Mogelijk ben je daar zelf debet aan. Zonder dat je er overigens erg in hebt, want je ziet een aantal risicofactoren voor een succesvolle loopbaan gemakkelijk over het hoofd.

Ze hebben deels te maken met onzichtbaarheid. Daarnaast hebben ze ook te maken met zelf onvoldoende de verantwoordelijkheid pakken en gebrek aan proactiviteit.

Lees meer

Watertrappen of leren zwemmen?

Met veel inspanning je hoofd boven water houden op de arbeidsmarkt of leren zwemmen

 

Misschien heb jij vroeger ook geleerd om met watertrappen je hoofd boven water te houden.

Met je handen boven het wateroppervlak en maar trappelen met je benen. En zorgen dat je dat volhoudt. Zo niet, dan ga je kopje onder.

Menig professional is zonder dat hij of zij het misschien weet, ook flink aan het watertrappen. Maar dan om het hoofd boven water te houden op de arbeidsmarkt.

Maar wist je dat je in plaats van te watertrappen beter kunt investeren in goed leren zwemmen?

Niet alleen in het water, maar ook op de arbeidsmarkt.

In mijn artikel lees je waarom.

Lees meer