Berichten

De kracht van authenticiteit

Hoe echtheid, authenticiteit je helpt bij de baanverwerving

 

Heb jij ook zo’n moeite met mensen waarbij het voelt alsof ze vooral anderen nadoen?

Het overkwam mij laatst bij een workshop die ik volgde. Het thema sprak mij erg aan. Verwachtingsvol zat ik in de zaal. Maar al gauw begonnen er bij mij allerlei bellen te rinkelen en was ik volkomen afgeleid. Ik herkende de woorden van Laura en het stappenplan aangereikt door Lianne. Het eigen verhaal van de spreekster hoorde ik niet.

Het voelde voor mij alsof de spreekster een rol speelde in haar eigen theater en zij speelde die rol bovendien nog slecht.

 

Herken jij zulke ervaringen?

Dat iemand heel gemaakt bij jou overkomt? Dat je het gedrag ervaart als maniertjes, als een aangeleerd kunstje dat wordt vertoond? Daarbij het eigen gezicht voor jouw gevoel verstoppend achter een masker?

Ik ervaar dat als erg hinderlijk. Ik word dan ook nieuwsgierig naar de persoon die erachter zit en kijk uit naar het moment dat ik daarmee echt contact kan maken. Ik heb daar enorm veel behoefte aan en ik ben benieuwd hoe dat is voor jou.

 

Ook bij de baanverwerving is echtheid, authenticiteit een cruciale factor. Ook al lukt het sommigen, om een baan te verwerven louter door het goed spelen van hun rol.

 

De kracht van authenticiteit

 

Baanverwerving is meer dan een kunstje

 

De spreekster in mijn workshop had duidelijk een kunstje geleerd. Helaas herkende ik het kunstje en werd ik op scherp gezet. De letterlijke toepassing van het kunstje triggerde mij en speelde een belangrijke rol bij de herkenning.

Ze had zich de techniek nog onvoldoende eigen gemaakt. Daardoor voelde zij voor mij als onecht, onbetrouwbaar en viel ze bij mij door de mand.

Bij de baanverwerving is dat niet anders.

Dat doet me denken aan min of meer gestandaardiseerde sollicitatiebrieven. Op internet kun je kosteloos veel voorbeelden vinden. Tegen betaling kun je zelfs brieven laten schrijven op maat.

Helaas worden dat soort brieven door de kritische selecteur snel onderkend en vaak zelfs als geen eigen werk, onecht, niet-authentiek terzijde gelegd.

Maar heb je veel geluk en wordt het kunstje niet herkend, dan kan het zijn dat je naar aanleiding van zo’n standaardbrief toch uitgenodigd wordt voor een gesprek.

 

 

Een goed acteur kan het lukken om mensen in te pakken

 

Als je het kunstje van de baanverwerving goed in je vingers hebt, kan het zomaar zijn dat het je lukt om daarmee een baan te krijgen. Ook al past die baan niet optimaal bij jou. Dan nog kan het je lukken om je overtuigend te presenteren, alleen al omdat je het kunstje goed beheerst.

Als voorbeeld, een van mijn coachklanten. Door een reorganisatie kwam haar functie te vervallen en haar contract werd niet gecontinueerd. Vaardig als zij was in het solliciteren wist zij, nog voor de start van ons traject, in enkele dagen een nieuwe baan te verwerven. Ook al wist zij bij voorbaat dat die baan onvoldoende matchte. Als commerciële vrouw kende zij de kneepjes van het verkoopproces en wist de selecteurs te overtuigen.

De selecteurs waren erg gecharmeerd van haar optreden in het theater en gingen graag met haar in zee. Maar na een paar maanden was de euforie verdwenen. Zeker voor mijn coachklant was er absoluut geen sprake van een goede match.

 

 

Een goede match ontstaat door open interactie op basis van de werkelijkheid

 

Wist je dat organisaties steeds meer waarde hechten aan authentieke medewerkers? Dat men graag medewerkers heeft die weten wat zij willen en weten waar zij voor staan? Die open en eerlijk zijn, niet alleen naar zichzelf, maar ook naar anderen?

Laat in interactie met organisaties dan ook gerust zien wie je bent. Schroom in een selectie dan bijvoorbeeld ook niet om je vragen te stellen. Daarmee laat je juist je ware zelf zien. En door die interactie kun je komen tot een goede match.

Dat geldt niet alleen voor jou als kandidaat, maar ook voor de organisatie.

 

 

Een goede match is sustainable, een goede match blijft

 

Wist je dat authentieke medewerkers succesvoller zijn dan collega’s die een rol spelen op de werkvloer? Eigenlijk hoef ik je dat niet te vertellen. Jij herkent dat vast ook. Misschien heb je het zelfs aan den lijve ervaren.

Als je voor je gevoel een rol speelt, dan mis je je passie. Misschien ben je zelfs je idealen helemaal kwijtgeraakt. En dat werkt zeer zeker door in de manier waarop je bezig bent met je werk.

Doe je werk dat je op het lijf geschreven is, dan kost dat werk je ook vaak weinig energie. Grote kans dat het werk je zelfs energie oplevert. Zeker als het werk voor jou stimulerend en uitdagend is. Lees een vorig artikel van mij daar nog maar eens op na.

Zit je lekker in je vel in je werk, dan zul je ook veel minder stress en werkdruk ervaren dan medewerkers die een rol spelen in hun werk. Bovendien zul je eerder geneigd zijn om in open communicatie zaken bespreekbaar te maken

Ben je daarentegen uitgekeken op de dingen die je doet, dan kost het je moeite en energie om jezelf te motiveren. Je zult waarschijnlijk ook eerder ontevreden zijn met je werk en afhaken of het conflict aangaan als iets je niet zint.

Authentieke medewerkers zijn ook gedreven om zich verder te ontwikkelen. Zij willen actief betrokken blijven bij de organisatie en zij willen vooruit. Ze zijn eerder geneigd om zich proactief op te stellen, mee te denken en hun aandeel te leveren in de ontwikkeling van het bedrijf.

Zo ontstaat er een duurzame relatie tussen organisatie of opdrachtgever en professional, een relatie die blijft.

 

Het is dan ook geen wonder dat organisaties steeds meer waarde hechten aan authentieke professionals.

 

 

Authentieke professionals geven zelf sturing aan hun loopbaan

 

Loopbaanzelfsturing vraagt vaardigheden. Net als het besturen van een auto gaat dat niet vanzelf, maar moet je dat besturen leren. Om het je vervolgens eigen te kunnen maken. Zo eigen, dat je er eigenlijk niet meer bij na hoeft te denken, maar dat het voelt als geautomatiseerd of zo je wilt, geïnternaliseerd.

Bij loopbaanzelfsturing is het niet anders dan bij rijvaardigheid. Zo ga je ook bij Life\Work Design volop oefenen en trainen, totdat je de loopbaanvaardigheden je helemaal eigen hebt gemaakt.

Net als een ervaren chauffeur durf je je dan in het verkeer op de arbeidsmarkt te begeven. Je bepaalt je koers, je weet daarop te sturen en te anticiperen, je weet behendig te manoeuvreren en alert te reageren op onvoorziene situaties die zich voordoen.

Zo hoef je niet langer een kunstje te vertonen, maar kun je je authentiek presenteren op een manier die past bij jou. En zo kun je laten zien wie jij bent en waar jij voor gaat.

Zo kun je komen tot een tot een match die optimaal past bij jou en wat de organisatie nodig heeft.

 

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen bij de baanverwerving. Ik lees graag je reactie.

 

 

 

 

‘Job craften’; je baan zo modelleren dat die weer bij je past

Wat je kunt doen aan de aspecten van je werk die je als negatief ervaart

 

Wist je:

  • dat 74 procent van de beroepsbevolking eigenlijk een andere baan wil? Dat is bijna drie kwart van alle werknemers.
  • dat binnen de generatie met een leeftijd tussen 18 en 35 jaar meer dan 80 procent regelmatig bekijkt welke bedrijven op zoek zijn naar nieuw personeel?

Hoe is dat voor jou?

 

Door mijn vorige artikel heb je vast taken en positieve en negatieve kanten van je werk in kaart gebracht.

Hoe ziet dat beeld eruit? Ben je nog tevreden met je werk? Of hoor jij bij die 74% (of 80%) die eigenlijk wel een andere baan wil? En had je misschien al lang een switch gemaakt als de omstandigheden beter zouden zijn?

In mijn vorige artikel heb je gelezen, dat voor een baan die niet meer past, een andere baan lang niet altijd dé oplossing is. Wellicht zijn er mogelijkheden om je baan te veranderen, zonder van baan te veranderen. En daarover gaat ook dit artikel.

De eerste stappen heb je gezet. Je werksituatie is in kaart gebracht. Je weet waaraan je kunt sleutelen.

Nu begint het eigenlijke werk.

Job craften; je baan zo modelleren dat die weer bij je past

 

Vier mogelijkheden om te ‘craften’

 

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden dan vier. Van Vuuren en Dorenbosch (Mooi werk, naar een betere baan zonder weg te gaan, Boom 2011) onderscheiden bijvoorbeeld zestien ‘craftingstechnieken’. Lees daarover meer in hun boek.

Om het niet te ingewikkeld te maken, heb ik daar de volgende mogelijkheden aan ontleend:

 

1.    Probeer de grote taken meer te vullen met positieve elementen.

Ben je bijvoorbeeld het sterkst in en krijg jij de meeste energie van beleidsmatige en strategische taken en vormen die in wezen ook de kern van jouw functie? Probeer die taken dan ook groter te maken.

 

2.    Werk negatieve dingen weg uit de taken.

Bepaal in hoeverre je bijvoorbeeld bepaalde beheersmatige, operationele zaken, die je afhouden van je hoofdtaken, kunt delegeren aan collega’s, die dat soort taken graag uitvoeren.

Naast delegeren kun je ook de betekenis van een taak voor jou herinterpreteren.  De manier waarop je tegen dingen aankijkt is vaak belangrijker voor hoe je een taak ervaart, dan de taak zelf. Zo’n herinterpretatie noemt men ‘cognitieve crafting’.

Zo gaf ik in een vorig artikel al aan, dat het heel prettig kan zijn om een uurtje administratie te doen na een paar uur met abstracte beleidszaken bezig te zijn geweest. Even wat anders, de variatie ervaar je als positief. Terwijl administratieve klussen an sich voor jou misschien horen bij de categorie ‘rood’.

 

3.    Maak een positieve (maar kleine) taak wat groter.

Zo vond een van mijn coachklanten het mooi om als vakgroepleider te fungeren en als mentor nieuwe collega-docenten in te werken. Hij werkte voor het management een voorstel uit, zodat hij zich meer kan ontwikkelen en profileren in de rol als ‘Teacher Leader’.

 

4.    Maak negatieve taken kleiner.

Maak bijvoorbeeld een deal met collega’s over de verdeling van deeltaken. Op die manier zijn de taken zo te verdelen dat ze goed bij eenieder passen.

Zo kun je bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat ieder om de beurt het verslag maakt van een overleg, of dat het voorzitterschap tijdens vergaderingen rouleert.

 

 

Valkuilen bij ‘job craften’ en hoe je die kunt ontlopen

 

Mooi Werk is als een puzzel. Wat je mooi vindt en wat je goed kunt, moet tot op zekere hoogte aansluiten bij je huidige werk. Die aansluiting zal echter vrijwel nooit helemaal perfect zijn en zeker niet stabiel.

Het is dan ook goed om je bewust te zijn van valkuilen bij ‘job craften’ en te weten hoe je die kunt ontlopen.

 

1.    Het is een karikatuur dat iedereen alles kan bereiken als hij of zij het maar graag genoeg wil.

Er zijn onzekerheden in het leven, er zijn onaardige mensen onder collega’s en leidinggevenden van wie je afhankelijk bent. Het is dan ook belangrijk om een reële inschatting te maken van de ruimte die je hebt om zaken naar je hand te zetten.

Bovendien heeft iedere baan, zoals ook een van mijn oud-collega’s van Saxion Hogescholen het verwoordde, een zeker mate van corvee. Een baan is niet volledig maakbaar.

Bij ‘job craften’ is het dan ook goed om ervan uit te gaan dat je zekere ‘vrijheidsgraden’ hebt om actief vorm te geven aan je baan, maar geen onbeperkte vrijheid.

 

2.    ‘Job craften’ is geen eenmalig gebeuren, maar een continu proces.

Niet alleen jijzelf ontwikkelt je, maar ook jouw functie en jouw takenpakket is aan ontwikkeling onderhevig. ‘Job craften’ is dus geen eenmalig gebeuren, maar een continu proces.

Het is zaak om actief te blijven en steeds weer, goed te kijken naar de context. Dan kun je mogelijkheden vinden en creëren om je werk te ontwikkelen in de richting van voor jou ‘Mooi Werk’.

 

3.    ‘Job craften’ kun je niet alleen, neem je omgeving daarin mee.

Het is slim om de haalbaarheid van aanpassingen te onderzoeken en te bespreken met je collega(‘s) en/ of je manager. Zo kun je een adequate inschatting maken van eventuele belemmeringen en jouw kans op succes.

Zo kreeg mijn coachklant die opteerde voor de rol als ‘Teacher Leader’ in zijn oriënterend gesprek met zijn teamleider te horen dat een van zijn collega vakgroepleden zijn twijfels had over samenwerking met hem. Door die informatie wist hij dat hij in de relationele sfeer nog wat had te ‘craften’. Zijn teamleider was overigens heel enthousiast over het ingediende voorstel.

En zo ging een andere coachklant de samenwerking aan met een collega van een andere divisie om bij het management meer draagvlak te creëren voor zijn plan om te komen tot meer efficiency in het marketing- en salesproces.

 

4.    Staar je niet blind op eigen doelen.

Je kunt je baan zo ‘craften’, dat de werkgever er alleen maar nadeel van ondervindt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Veel werkgevers zullen daar ook een ‘stokje voor steken’.

Houd naast eigen doelen de behoeften en doelen van je organisatie goed voor ogen. Zorg ervoor dat de impact op anderen in de organisatie positief is. In elk geval, op zijn minst neutraal.

 

 

Tot slot

 

Wil je meer lezen over job craften? Lees Mooi Werk, van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch.

 

Wil je je baan veranderen, maar heb je onvoldoende zicht op je sterke kanten, je interesses en wat je voldoening geeft in je werk?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

Ook al is ‘job craften’ de laatste jaren steeds meer in de publiciteit, modelleren van je baan is eigenlijk van alle tijden. Wellicht heb jij zelf een voorbeeld van wat jij gedaan hebt om je baan weer passend te maken. Ik lees het graag.

 

 

 

Hoe je de vertaalslag maakt van competenties naar een persoonsprofiel

Een aantal tips om jouw persoonsprofiel te omschrijven

 

In een van mijn vorige artikelen beschreef ik dat competenties als selectiecriterium steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt.

Het is dan ook zaak om je met je competenties te profileren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor je profiel op LinkedIn, maar ook voor je cv.

Een up-to-date cv kan niet meer zonder persoonsprofiel. En ook in de samenvatting op je profiel op LinkedIn mag een beschrijving van je persoonsprofiel niet ontbreken.

Hoe schrijf je zo’n persoonsprofiel?”, wordt mij met regelmaat gevraagd.

In mijn artikel help ik je op weg en geef ik je een aantal tips.

Lees verder: Hoe je de vertaalslag maakt van competenties naar een persoonsprofiel

Sneller een baan als je je competenties helder hebt

Hoe je profileren met je competenties je kansen op de arbeidsmarkt vergroot

 

Afgeronde opleiding en cijferlijsten zijn als selectiecriteria achterhaald”, zo las ik in een artikel van Jacco Valkenburg.

Het blijkt dat intelligentie, na arbeidsproeven van bekwaamheid in de werkomgeving, de beste voorspeller is van arbeidsprestaties in alle functies en op alle niveaus.

Een afgeronde opleiding staat niet gelijk aan een hoge intelligentie of grote cognitieve capaciteit. Daarvoor spelen teveel andere factoren een rol bij het al dan niet succesvol afronden van een opleiding.

Een en ander betekent in de praktijk, dat er op de arbeidsmarkt gaandeweg minder nadruk wordt gelegd op diploma’s en concrete werkervaring. En dat er steeds meer oog is voor competenties.

Die competenties staan niet op een diploma. Ze komen ook niet gauw naar voren op een cv.

Meer over competenties en hun waarde op de arbeidsmarkt, lees je in dit artikel.

In een volgend artikel laat ik je zien hoe je je kunt profileren met je competenties, bijvoorbeeld in je cv of in je profiel op LinkedIn.

Lees verder: Sneller een baan als je je competenties helder hebt

Waarom steeds maar even afwachten niet slim is bij baanverwerving

Het risico van steeds maar even afwachten

 

Ik wacht eerst maar even af, wat die recruiter mij te bieden heeft”.

“Ik wacht eerst maar even af, of de brieven die ik geschreven heb iets gaan opleveren”.

“Ik wacht eerst die training van het UWV maar even af”.

 

Steeds maar even afwachten; het lijkt misschien aantrekkelijk. Maar slim is het niet.

Integendeel, het is een grote valkuil. Van de consequenties ben je je vast niet altijd bewust.

Ik zie mensen om me heen, die steeds aan het afwachten zijn wat het effect is van de door hen uitgezette acties. Kostbare weken laten ze zo voorbij gaan. Weken worden maanden. En voordat ze er erg in hebben, worden maanden een jaar.

Misschien herken je jezelf daarin. Ik hoop eerlijk gezegd, van niet.

Want zie de regie over je eigen loopbaan dan maar weer eens terug te pakken. En de afstand tot het daadwerkelijk veroveren van werk te verkleinen.

Lees meer

Hoe je van een selectiegesprek een ontspannen dialoog kunt maken

Een dozijn tips om ontspannen het selectiegesprek in te gaan en het selectiegesprek ontspannen te laten verlopen.

 

Selectie op grond van je cv en je sollicitatiebrief kun je zien als een lot uit de loterij. Zeker als er honderden mensen op een vacature hebben gereageerd.

Je kunt je kansen in die loterij vergroten. Dat kan met een goed cv en een sollicitatiebrief die eruit springt. Hoe specifieker en toegespitster je cv en je brief, hoe groter de kans dat je uitgenodigd wordt.

Bij het selectiegesprek zelf, heb je veel meer inbreng. Je kunt een groter aandeel hebben in je succes door het neerzetten van een prestatie. Een goede voorbereiding op het selectiegesprek is daarbij meer dan het halve werk.

Die goede voorbereiding helpt je niet alleen om je goed te profileren. Die goede voorbereiding helpt je ook om ontspannen het selectiegesprek in te gaan. En om een selectiegesprek van een ondervraging om te buigen naar een dialoog.

In mijn artikel geef ik je twaalf tips over hoe je van een selectiegesprek een ontspannen gesprek kunt maken.

Lees meer

Hoe je je goed voorbereidt op een sollicitatiegesprek

9 tips om goed beslagen ten ijs te komen bij een sollicitatiegesprek en zo je kans op succes te vergroten

 

Goed nieuws! Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Kennelijk heb je met je sollicitatiebrief en je cv goed gescoord. Die horde heb je alvast genomen. Daar mag je blij mee zijn.

Nu op naar de volgende stap; de voorbereiding voor het sollicitatiegesprek.

Want wil je in een sollicitatiegesprek succesvol zijn, dan is het zaak om je goed voor te bereiden. En bij die voorbereiding zorgvuldig te werk te gaan.

In mijn artikel geef ik je negen tips om goed beslagen ten ijs te komen in een sollicitatiegesprek.

Lees meer

Hoe je de kans vergroot dat je met je sollicitatiebrief door de selectie komt

Tien tips voor een sollicitatiebrief die de aandacht trekt

 

Het zoeken naar vacatures en het schrijven van een sollicitatiebrief is niet dé manier om aan werk te komen.

In een eerder artikel moedig ik je zelfs aan om te stoppen met schrijven van een sollicitatiebrief. Ik stimuleer je om te gaan netwerken.

Niet alleen voor de sollicitant, maar ook voor werkgevers kan een werving- en selectieprocedure kostbaar, tijdrovend en ontmoedigend zijn.

Zo besloot bijvoorbeeld Jan, een gemiddelde Nederlandse werkgever van een middelgroot MKB-bedrijf met ongeveer 100 man personeel, om geen vacatures meer openbaar te maken. Zijn ervaringen lees je hier.

Ook al is netwerken dé manier om aan werk te komen, er zijn nog steeds organisaties waar nieuwe medewerkers worden geworven door het plaatsen van vacatures.

En of je wilt of niet, op zulke vacatures zul je dan meestal toch moeten reageren met het schrijven van een sollicitatiebrief.

In mijn artikel geef ik je tips, zodat je je kans vergroot om met je sollicitatiebrief door de selectie te komen.

Lees meer

Sollicitatietips voor slimmeriken: hoe je de baan in de wacht sleept

Hoe je je van anderen onderscheidt door je te richten op het kader, naast de inhoud van het gesprek

 

Boeken en artikelen over sollicitatietips gaan vooral over de inhoud van een sollicitatiegesprek. Wat je moet zeggen, als je eenmaal tegenover de vragensteller zit.

Maar het sollicitatiegesprek staat niet op zichzelf. Het gesprek vindt altijd plaats in een bepaald kader.

Je bent succesvoller in een sollicitatiegesprek, als je je niet alleen richt op de inhoud van het gesprek, maar het gesprek ook daadwerkelijk in een kader plaatst.

Dat kader heeft alles te maken met hoe jij het hele sollicitatiegesprek organiseert.

In de eerste plaats in je gedachten. In de tweede plaats door je acties, voorafgaand aan het gesprek.

In dit artikel geef ik je, geïnspireerd door het boek van Bolles ‘Welke kleur is jouw parachute?’, tien sollicitatietips met betrekking tot dat kader.

Overigens zijn de sollicitatietips niet alleen toepasbaar voor het traditionele solliciteren. Ook voor het netwerken kun je er je voordeel mee doen.

In een volgend artikel geef ik je sollicitatietips voor de inhoud van het sollicitatiegesprek.

Lees meer

Mannen hadden vroeger beter hun huiswerk moeten doen

Waarom goede studieresultaten niet cruciaal zijn voor je kansen op een baan

 

‘Jonge, slimme mannen zoeken werk’ zo kopte de NRC van donderdag 18 juli.

Het werkloosheidscijfer blijft vooralsnog stijgen. Vooral onder 45-plussers. In die leeftijdsgroep zitten nu 252.000 mensen zonder werk.

Maar dat is nog altijd minder dan de 280.000 in de categorie van 25 tot en met 44 jaar.

Met name jonge, hoogopgeleide mannen tussen 25 en 35 jaar hebben het moeilijk.

Wist je dat de werkloosheid in die groep bijna dubbel zo hoog is als onder hoogopgeleide vrouwen?

Volgens het artikel in NRC hadden mannen vroeger beter hun huiswerk moeten doen.

Maar in hoeverre spelen studieresultaten inderdaad een cruciale rol bij het hogere werkloosheidscijfer onder hoogopgeleide jonge mannen?

Lees meer