Overvloed of schaarste op de arbeidsmarkt; het is maar hoe je er zelf naar kijkt

Tien tips om zelf de regie en de verantwoordelijkheid te pakken voor je loopbaan, kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt te zien en ervan te profiteren

 

Overvloed of schaarste op de arbeidsmarkt; het is maar hoe je er zelf naar kijkt.

Jouw manier van denken en jouw overtuigingen hebben invloed op jouw waarneming, gedachten, gevoelens en gedragingen. En zijn bepalend of je een arbeidsmarkt ziet met mogelijkheden in overvloed of in schaarste.

Schaarste en overvloed zijn tegelijk aanwezig. Het is maar net welke kant jij op kijkt, wat jij ziet. Waar jij aandacht aan wilt geven.

Overvloed is niet iets dat je overkomt. Je moet zelf actief de overvloed zien. Dan is het er, altijd en overal.

Het bijzondere is dat de ene persoon overvloed kan ervaren, terwijl een ander in dezelfde situatie schaarste ervaart. Dat hangt af van hoe je zelf kijkt naar de arbeidsmarkt.

Met een mindset van schaarste kun je vastzitten, het gevoel hebben dat alles je overkomt en dat je geen regie hebt.

Gelukkig kun je aan die mindset zelf actief werken, zodat je meer de overvloed ziet en voelt.

In mijn artikel help ik je, geïnspireerd door een Ted talk van Isaac Lidsky, op weg.

 

Overvloed of schaarste op de arbeidsmarkt; het is maar hoe je er zelf naar kijkt

 

Wat je ziet is geen objectieve realiteit

 

Isaac Lidsky zegt in zijn Ted talk:

Wat we zien is niet de universele waarheid. Wat we zien is geen objectieve realiteit. Wat we zien is een unieke, persoonlijke, virtuele realiteit die meesterlijk geconstrueerd wordt door ons brein”

Tot dat inzicht kwam hij nadat hij door een erfelijke aandoening zijn gezichtsvermogen verloor.

Zien is een illusie volgens Lidsky. Wat je ziet beïnvloedt wat je voelt en wat je voelt kan letterlijk veranderen wat je ziet.

Wat je ziet is een complexe zelfgemaakte mentale constructie. Maar je ervaart het passief als een directe representatie van de wereld om je heen. Je creëert je eigen realiteit en gelooft daarin.

Overigens is zien volgens Lidsky slechts één manier waarop we onze realiteit creëren. We creëren onze realiteit op veel andere manieren, maar het zien is wel dominant.

 

 

Angst vervormt je beeld van de werkelijkheid op de arbeidsmarkt en beïnvloedt je denkproces en gedrag

 

Misschien heb je dat zelf ook al eens ervaren.

 

Angst beperkt je gezichtsvermogen.

Als jij op de arbeidsmarkt focust op wat er allemaal mis kan gaan, dan kijk je met een bril van schaarste.

Dan voelt het verwerven van een mooie baan als een wedstrijd die je moet winnen. En bij die wedstrijd kan er dan volgens jou maar één de winnaar zijn.

Je voelt je afhankelijk van de buitenwereld en dus van anderen om je heen.

 

Angst belemmert je denkproces.

Angst leidt gemakkelijk tot selffulfilling prophecy.

Op het moment dat je juist je blik moet verruimen, om je heen moet kijken en kritisch moet nadenken, haalt angst je aandacht naar binnen. Je beeld van de werkelijkheid verschrompelt, vervormt en in je denken word je overmand door allerlei beperkende overtuigingen.

 

Angst leidt tot inactiviteit.

Angst maakt je passief en verleidt je om lijdzaam toe te zien hoe zijn voorspellingen zich voltrekken.

Want waarom zou je je bijvoorbeeld inspannen als je bang bent dat het je toch niet gaat lukken?

Dat mechanisme heeft ook veel te maken met attributie, een theorie uit de sociale psychologie. Wil je nog eens nalezen hoe attributie werkt? Je leest het in een van mijn vorige artikelen.

 

 

Niet gehinderd door angst heb je oog voor al je mogelijkheden op de arbeidsmarkt

 

Dan kun je kijken vanuit overvloed. En zie je volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Je bent dan niet afhankelijk van vacatures, van recruiters of van een werving- en selectiebureau. Je kunt zelf proactief mogelijkheden creëren en bouwen aan je loopbaan.

Je hebt zelf de regie en pakt daar de verantwoordelijkheid voor.

Als je tenminste de inzichten en vaardigheden daarvoor, je eigen hebt gemaakt.

 

 

Tips om met je ogen wijd open te kijken naar de overvloed op de arbeidsmarkt

 

Geïnspireerd door Isaac Lidsky geef ik je tien tips.

 

1. Stel jezelf verantwoordelijk voor ieder moment, iedere gedachte en elk detail

Realiseer je dat de arbeidsmarkt zoals jij die ziet een unieke, persoonlijke realiteit is, geconstrueerd door jouw brein. Jij bent het zelf die betekenis geeft aan wat jij ziet, denkt en doet.

 

2. Kijk over je angsten heen

Ook al is dat lang niet altijd gemakkelijk. Durf je angst onder ogen te zien. Zet stap na stap om drempels te slechten. Zo krijg je gaandeweg meer zelfvertrouwen en de vaart erin.

 

3. Herken je aannames

Laat je niet weerhouden door jouw veronderstellingen. En zet jezelf niet klem door beperkende overtuigingen.

Doe je onderzoek. Ga de dialoog aan met jezelf en met anderen.

Want ‘niet het gebrek aan kennis berokkent een mens schade, maar denken dat iets een feit is, terwijl het dat niet is’.

 

4. Gebruik je innerlijke kracht

Weet wat je drijft en wat belangrijk voor je is. Weet waarvan jouw vuurtje gaat branden; your bigger why.

Houd jouw doelen voor ogen en ga ervoor.

 

5. Leg je innerlijke criticus het zwijgen op

Laat je niet verlammen door ja-maar. Want ja-maar beïnvloedt je waarnemen, je denken en je handelen.

 

6. Corrigeer je misvattingen over geluk en succes

Denk bijvoorbeeld niet langer dat geluk en succes maar voor een kleine minderheid is weggelegd.

Bovendien, wat is geluk en wat is succes? Dat is heel persoonlijk. Jij bepaalt wat jij nodig hebt om succes te ervaren en/of je gelukkig te voelen.

 

7. Accepteer je sterke en je zwakke kanten en begrijp het verschil

Realiseer je bijvoorbeeld dat de context bepalend is of persoonlijke eigenschappen een kwaliteit zijn, dan wel een belemmering.

En ook al is een bepaalde kwaliteit minder sterk ontwikkeld, in combinatie met jouw sterke kanten kan die wel van betekenis zijn.

 

8. Open je hart voor je vele zegeningen

Realiseer je wie je bent, wat je kunt en wat je hebt.

Zet bijvoorbeeld eens op een rij waar je tot op de dag van vandaag dankbaar voor bent. En koester dat.

 

9. Realiseer je dat je angsten en je critici je uitvluchten, je rationalisaties zijn

Het zijn verzinsels, spookbeelden die jij ziet als realiteit.

Kies ervoor om erdoorheen te kijken. Laat ze los.

 

10. Laat je begeleiden door een goede coach

 

 

 

 

Voel jij je onvoldoende toegerust om zelf de regie en de verantwoordelijkheid voor je loopbaan te pakken?

Neem gerust contact met me op (0575-544588/ 06-54762865 of e-mail marlene@lifeworkdesign.nl). Graag help ik je op weg.

Een oriënterend gesprek verplicht je tot niets en er zijn voor jou geen kosten aan verbonden.

 

 

 

 

Hoe je voorkomt dat bouwen aan je droombaan stagneert

Een aantal tips om succesvol te bouwen aan je droombaan

 

Je hebt een beeld van hoe jouw droombaan eruitziet. Een belangrijke stap is gezet.

Maar wat als het proces dan stagneert?

Ik zie het soms bij mijn coachklanten. Met name als ze eraan toe zijn om de stap naar buiten te zetten. En hun onderzoek te doen naar de concrete mogelijkheden passend bij het profiel van hun ideale werk.

Sommigen lijken dan behoefte te hebben aan een heel gedetailleerd beeld van hun droombaan. En daardoor kan het proces stagneren.

Je moet natuurlijk een beeld hebben van je eindbestemming, het werk dat je wilt doen. Maar dat hoeft geen gedetailleerd beeld te zijn dat vooraf helemaal vastligt. Het kan onderweg nog veranderen.

Dat vraagt loslaten en dat is niet voor iedereen gemakkelijk.

Zoals een van mijn klanten mij mailde:

“De boodschap is mij duidelijk: stap voor stap, niet meteen alles helder willen hebben. Niet alles hoeft vast te liggen. Sommige antwoorden komen ook als ik verder ben op mijn pad. Ik zie dat in, maar voor mij is dat ‘loslaten’, geen controle hebben een lastig ding. Ik zie het (inzicht) maar moet er ook aan toegeven. Het ‘loslaten’ daadwerkelijk doen en vertrouwen hebben in het gekozen pad”.

En dat geldt niet alleen voor hem.

 

Hoe je voorkomt dat bouwen aan je droombaan stagneert

 

Blijf niet hangen in dromen of nadenken als je succesvol wilt bouwen aan je droombaan

 

Blijven dromen of blijven nadenken over hoe je ideale baan eruit moet gaan zien gaat je niet helpen als je jouw droombaan wilt realiseren.

 

Wil je jouw droombaan realiseren, dan is het cruciaal dat je aan het werk gaat.

Net zoals je een huis bouwt: steen voor steen, zo ga je ook aan de slag met het bouwen aan je droombaan.

Je moet concrete stappen gaan zetten in de praktijk. Stap voor stap, één ding tegelijk. Ook al heb je een beeld van het eindresultaat, je hoeft nog niet elk detail en exact elke stap in de richting van het eindresultaat te weten.

Veel mensen willen dat, net als mijn coachklant in het voorbeeld. Maar dat is maar zelden mogelijk.

 

Vertrek en dan komen de aanwijzingen voor de rest van je reis vanzelf.

Door te doen ga je ervaren wat werkt en dan kun je weer een volgende stap zetten.

Realiseer je dat veel grootse dingen zijn ontstaan met het zetten van een kleine eerste stap en door een bouwer die daarna consequent door bleef gaan. En die zich niet liet afleiden van zijn droom.

Een bouwer die steeds weer een stap zet, dat is een bouwer die uiteindelijk iets groots realiseert.

 

 

Geef elke stap volle aandacht in het nu, dan kunnen er onverwachte verbindingen ontstaan

 

Volle aandacht geven vraagt tijd, niet alleen kloktijd, maar ook mentale tijd.

Door volle aandacht in het nu kunnen mooie verbindingen ontstaan.

We noemen het dan vaak toeval, maar dat is eigenlijk niet het goede woord. Serendipity geeft beter aan, wat er dan gebeurt.

Serendipity heeft te maken met het open staan voor het ongewone, het onverwachte. Waardoor er nieuwe connecties worden gemaakt.

Dat kunnen connecties zijn met personen. Maar ook beelden of gedachten die je zelf koppelt aan elkaar, zodat er nieuwe ingevingen ontstaan.

En min of meer als vanzelf de richting wordt gewezen voor een volgende stap.

 

 

Een bouwer die uiteindelijk iets groots neerzet laat zich niet afleiden van zijn droom

 

Werk maken van werk kun je vergelijken met het lopen van een marathon.

Als marathonloper heb je een duidelijk doel voor ogen. Jij wilt de eindstreep halen.

Doelbewust, gestaag en vasthoudend ga je door. Ook al word je tijdens het lopen op sommige momenten op de proef gesteld. Als loper ga je niet zomaar aan de kant zitten of haak je af als het even tegen zit.

Wil je bouwen aan je droombaan, dan zou het niet anders moeten zijn.

 

Realiseer je dat het bouwen niet altijd van een leien dakje gaat.

Dat het soms tegenzit. En dat je mogelijk op momenten hulp moet inschakelen om weer verder te kunnen.

Weet je gesteund door mensen uit je omgeving. Vooral op momenten dat het niet zo lekker gaat en dat je minder vooruitgang boekt dan je had gehoopt.

Of als het even echt tegenzit. Dat je bijvoorbeeld bij het doen van je onderzoek erachter komt dat je het niet in de goede sector zoekt.

Goede supporters houden je dan op de been.

 

 

Kortom

 

Wil je succesvol bouwen aan je droombaan?

Blijf niet hangen, totdat je het beeld van jouw eindbestemming tot in detail helder hebt.

Ga naar buiten. Ga gesprekken aan met mensen die voor het specificeren van jouw droombaan van betekenis kunnen zijn. Zo kan het beeld van jouw ideale baan steeds concreter worden.

En houd de vaart erin. Zet stap na stap in de richting van je doel. Mocht je een keer struikelen, herpak jezelf en kom overeind.

 

 

 

Kun je daarbij wel wat support gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl ) me gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

Een organisatiecultuur leren kennen: gedraag je als een detective

Een vijftal tips om je onderzoek te doen naar de cultuur van een organisatie

 

Wist je:

 • dat maar liefst 60% van de nieuwkomers in een organisatie de baan vindt tegenvallen?
 • dat bij 6 op de 10 personen minimaal één aspect tegenvalt bij de start van hun nieuwe baan?
 • dat 1 op de 3 mensen die teleurgesteld zijn, dat vertelt tegen niemand?
 • dat deze ontevredenheid zorgt voor demotivatie, mindere prestaties en mogelijk tot ongewenst voortijdig vertrek?

Dat blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group en Workwonders.

Veel werknemers stellen andere eisen aan hun werk dan werkgevers denken. Zo blijkt een prettige, leuke werksfeer voor werknemers een belangrijk criterium voor arbeidstevredenheid.

Werkgevers schetsen vaak geen realistisch beeld van de werksfeer.

Het is dus zaak om daar zelf goed je onderzoek naar te doen. Om te achterhalen of de cultuur van een organisatie bij je past.

Handreikingen daarvoor lees je in mijn artikel.

 

Een organisatiecultuur leren kennen: gedraag je als een detective

 

Organisatiecultuur is niet in één woord te vangen

 

Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie”.

 

De organisatiecultuur presenteert zich in allerlei vormen. Die vormen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden.

 

Quinn en Rohrbaugh (‘Competing values framework’, 1983) onderscheiden vier dimensies waarop een organisatiecultuur scoort: mensgerichtheid, innovatie, beheersgerichtheid en resultaatgerichtheid.

In een mensgerichte organisatiecultuur staan medewerkers centraal. In een beheersgerichte organisatie zijn vooral regels en procedures belangrijk. In een organisatie die gekenmerkt wordt door innovatieve organisatiecultuur worden veel nieuwe producten of diensten ontwikkeld. En in een resultaatgerichte organisatie staat het eindproduct centraal.

In elke organisatie zijn deze vier elementen in zekere mate aanwezig.

 

Het model zegt niks over wat goed of slecht is. Het gaat erom wat bij jou past. Want wil je naar volle tevredenheid bij een organisatie kunnen werken, dan moet de cultuur van een organisatie bij jou passen.

 

Of een organisatiecultuur bij je past, heeft alles te maken met wie jij bent als persoon.

 

En met wat jij nodig hebt om te floreren in je werk.

In een eerder artikel beschreef ik, dat het belangrijk is om voor jezelf in kaart te brengen in welke omgeving jij goed gedijt.

Ik noemde dat je persoonlijke biotoop. Want net als een plant, heb jij als persoon een bepaalde omgeving nodig, om te floreren en succesvol te zijn in je werk.

 

Een vijftal tips om je onderzoek te doen naar de organisatiecultuur van een bedrijf

 

Kleine dingen kunnen bepalend zijn voor de organisatiecultuur. Kleine dingen bepalen de sfeer en zeggen iets over de basisprincipes, de waarden en normen die ten grondslag liggen aan de cultuur.

Hoe kun je basisprincipes, waarden en normen in een organisatie boven water krijgen? Ik geef je een aantal tips.

 

1.   Verzamel informatie over het bedrijf waar je zou willen werken

 • Bekijk de website en Social Media-uitingen van het bedrijf.
 • Oriënteer je via sociale media hoe er over de organisatie gesproken wordt.
 • Vraag een jaarverslag aan.
 • Bekijk eventuele advertenties van het bedrijf. Denk daarbij niet alleen aan personeelsadvertenties, maar bijvoorbeeld ook aan productadvertenties.
 • Let op de toon en de vorm (je of u, formeel taalgebruik of juist losjes, kleur en stijl van het beeldmateriaal, vormgeving).

 

2.   Ga gesprekken aan met mensen die er werken of die anderszins contacten hebben met het bedrijf

 • Kijk daarvoor in je netwerk, bijvoorbeeld op LinkedIn. En heb je zelf geen connecties binnen het bedrijf? Kijk dan wie jij kent, die iemand kent, die werkt bij het bedrijf waarin jij interesse hebt.
 • Ga het gesprek aan en nodig die persoon uit om te vertellen over het bedrijf. Stel niet alleen vragen over bedrijfsmatige zaken. Vraag ook naar bijvoorbeeld de mensen die er zoal werken, omgangsvormen, kledingcode, sfeer, hiërarchische verhoudingen, samenwerking tussen collega’s, ontmoetingen met collega’s buiten het werk.
 • Bekijk ook hoe die persoon zelf is. Zou jij graag met zulke mensen willen werken?

 

3.   Arrangeer een gesprek binnen het bedrijf en snuffel rond als een detective

 • Zorg dat je ruim op tijd bent voor je afspraak.
 • Hoe word je ontvangen?
 • Geef je ogen en oren goed de kost.
 • Snuffel als dat kan een beetje rond.
 • Hoe is de uitstraling van het bedrijf?
 • Hoe zitten de werknemers erbij?
 • Hoe lopen ze rond?
 • Communiceren ze met elkaar? Zo ja, hoe?
 • Hoe voelt de omgeving voor jou? In hoeverre is het een omgeving waarin jij graag zou willen werken?

 

4.   Vraag of je een dag kunt meelopen in het bedrijf

 • Observeer met een open blik
 • Ga gesprekken aan
 • Ervaar de cultuur en voel of die bij je past.

 

5.   Vraag of je met je toekomstige collega’s kunt lunchen

 • Bereid vragen voor over wat je nog wilt weten
 • Wil je daarvoor nog inspiratie? Laat je leiden door de kenmerken van de organisatieculturen, zoals geschetst door Quinn en Rohrbaugh.

 

Als een detective speuren levert zijn vruchten af

 

Door goed je onderzoek te doen en als een detective te speuren, kun je je een goed beeld vormen van de cultuur van een organisatie.

En kun je een adequate inschatting maken of die bij jou past. Zo voorkom je dat je binnen korte tijd weer je bakens moet verzetten. Vooral omdat de organisatiecultuur niet de cultuur is waarin jij floreert.

 

Heb jij nog aanvullende tips om een goed beeld van de cultuur van een organisatie te krijgen?

En wil je die delen?

Ik lees graag je reactie.

 

© foto Betchaboy


 

Waarom netwerken belangrijk is, ook als je een vaste baan hebt

Waarom netwerken belangrijk is voor jou als werknemer, maar ook voor jouw werkgever

 

Als je een vaste baan hebt, dan hoef je niet te netwerken”.

Dat hoor ik in ieder geval met regelmaat in de gesprekken die ik voer. Bovendien denken veel mensen dat ze een netwerk weinig te bieden hebben, als medewerker in loondienst.

 

Toch is netwerken essentieel als je je baan (of vak) serieus neemt.

Waarom? Dat lees je in mijn artikel.

Ben je nog niet vertrouwd met netwerken en weet je niet goed hoe ermee te beginnen? In een vorig artikel gaf ik je een stappenplan om netwerken effectief aan te pakken en voor je te laten werken.

 

Waarom netwerken belangrijk is, ook als je een vaste baan hebt

 

Bij het woord netwerken hebben veel mensen een wat negatief beeld

 

Ze denken dan aan recepties en borrels, met een glas in de hand vertellen dat je op zoek bent naar een andere baan. En dan maar hopen dat er iemand in het gezelschap is die jou een baan in de schoot kan werpen.

En bij die netwerkbijeenkomsten komen vooral commerciële mannen en vrouwen in nette pakken en met snelle auto’s. Met gladde praatjes, kruiwagens en ellebogenwerk brengen ze hun producten of diensten aan de man.

Dat is bij veel mensen in ieder geval een snel opkomend beeld. Bovendien heb je misschien geen zin om elke maand een aantal van je zeer gewaardeerde vrije avonduren te besteden aan netwerken.

 

En jij? Netwerk jij eigenlijk al? Of denk je dat jij dat niet nodig hebt?

Jij hebt misschien een vaste baan. Je hebt het goed naar je zin op je werk. En je hebt geen enkele behoefte om je te oriënteren op andere functies of organisaties. Bovendien hoef je in jouw functie geen acquisitie te doen.

Waarom zou je je tijd dan verdoen met netwerken?

 

 

Het is een groot misverstand te denken dat je niet hoeft te netwerken als je een vaste baan hebt

 

Als werknemer kun je er namelijk steeds minder op vertrouwen dat de organisatie waar je werkt morgen nog dezelfde is en dat er dan nog werk voor je is. Wie weet, zijn er plannen voor een organisatieverandering en blijkt dat jouw functie op de tocht komt te staan.

Vaak zie je dat ook niet aankomen.

Het volgende voorbeeld overkwam een van mijn coachklanten:

Ze werkte bijna acht jaar voor dezelfde baas. Ze werd zwanger van haar tweede kind, ging met zwangerschapsverlof. En na haar verlof bleek haar functie opgeheven. Ze kon haar spullen direct inpakken en weer terug naar huis.

 

Houd dus goed in de gaten waar voor jou mogelijkheden liggen voor werk en loopbaanontwikkeling. De kans is dan veel groter dat je daadwerkelijk werk houdt of vindt dat bij je past. Groter dan wanneer je alleen focust op werk hier en nu, in je eigen organisatie.

 

 

Positieve effecten van netwerken

 

Als je veel mensen kent, is de kans natuurlijk groter dat er iemand bij zit die je kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Mocht dat nodig zijn. Of mocht je dat graag willen.

Dat is zeker het geval als die mensen een goed beeld van je hebben en weten welk werk je precies doet of zoekt. Doordat je daar in je netwerk regelmatig gesprekken over voert, wordt het bovendien voor jezelf duidelijker wat je precies wilt.

Door het regelmatige contact bouw je ook een relatie op met mensen. En vanuit die relatie is men geneigd om met je mee te denken en gunnen ze jou een goede kans.

 

Een voordeel van netwerken is ook dat je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen in jouw vakgebied.

De hot items. De nieuwe trends. Het nieuwe jargon. Zeker als je netwerkbijeenkomsten bezoekt van professionals in jouw vakgebied. Je kunt dan ook goed inschatten in welke richting of op welk terrein bijscholing noodzakelijk is. Zo blijf je bij.

 

Netwerken is cruciaal voor jouw kansen op de arbeidsmarkt. Door netwerken blijf je actief en zie je kansen die je anders misschien gemist had. Bouwen aan je netwerk is belangrijk. Daarmee bouw je bovendien aan je goede naam. Dat vergroot je loopbaanmogelijkheden. En op zeker moment betaalt die investering in je netwerk zich zeker terug.

 

 

Netwerken is niet alleen direct voor jou als werknemer belangrijk

 

Zo zei bijvoorbeeld Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in haar oratie “Werknemers met een goed professioneel netwerk zijn de beste keus”. Werkgevers zien graag ondernemende medewerkers.

Ondernemende medewerkers zijn medewerkers die hun eigen “BV Ik” goed weten te managen. Zij hebben een goed beeld van wat zij te bieden hebben. En kunnen een goede koppeling maken met wat werkgevers nodig hebben.

Ondernemende werknemers kunnen verder kijken dan de eigen afdeling of organisatie. Zij investeren in hun eigen netwerk van vakgenoten, klanten en leveranciers buiten de eigen organisatie. Die contacten geven hen de kans kennis te delen. Zo draagt netwerken niet alleen bij aan samenwerken, maar ook aan verbetering van prestaties en innovatie.

Dat werkgevers behoefte hebben aan ondernemende medewerkers zie je ook terug in de selectiecriteria in vacatures. Zo zag ik laatst een vacature voor een provinciesecretaris met als een van de vier selectiecriteria: toonaangevend eigen netwerk. Het is de moeite waard om te achterhalen wat ze precies bedoelen met toonaangevend, maar het is wel duidelijk dat een sterk eigen netwerk voor deze functie belangrijk is.

 

 

Kortom

 

Het is zeker de moeite waard om te investeren in je netwerk. Ook al heb je een mooie, vaste baan. En ook al hoef je niet aan acquisitie te doen.

Netwerken versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt. Het houdt je scherp en up-to-date. Mede door je toonaangevend eigen netwerk ben je een gewilde medewerker, die van waarde is voor zijn organisatie. En die een bijdrage kan leveren aan innovatie en verbetering van de prestatie.

 

Heb jij de positieve effecten ervaren van netwerken als medewerker in loondienst?

En wil je jouw ervaringen delen? Ik lees ze graag.

 

 

 

 

Wat broeken en functies met elkaar te maken hebben

Over hoe je functies vindt die passen bij jou

 

“Ik pas die broek” zei mijn zoon laatst. Dat klinkt mij vreemd in de oren. Het is toch “Die broek past mij?”. Het gaat immers in de eerste plaats om mij en niet om die broek? Die broek moet mij passen.

“Ik pas in die functie”, hoor ik geregeld. En jij waarschijnlijk ook. Misschien hoor je het zelfs zo vaak, dat het je niet eens opvalt. En hoor je geen verschil met “Die functie past bij mij”. Het lijkt misschien een spel met woorden, maar dat is het niet. In essentie is het echt een wereld van verschil. 

Welke positie kies ik? Wie of wat plaats ik in het middelpunt? Bij broeken vinden we het kennelijk heel logisch dat een broek ons moet passen. Het is toch te gek, dat wij moeten passen in een bepaalde broek? Die broek maakt toch niet de dienst uit. Jij bent het, die bepaalt of de broek past of niet. En als die niet past, dan hang je die broek snel terug in het rek. Lees verder: Wat broeken en functies met elkaar te maken hebben

Leuren met je cv of onderzoek doen naar behoeften

Waarom leuren met je cv weinig kans biedt op mooi werk

 

Met grote koffers kwam hij een of twee keer per jaar bij ons thuis op bezoek. Ik zie het nog voor me. Hij verkocht huishoudlinnen. Lakens, tafelkleden, handdoeken, theedoeken en meer van dat soort artikelen had hij bij zich.

Als kind stond ik erbij. Het een na het ander kwam uit de koffers en werd ten toon gespreid. Soms werd er door mijn moeder ook iets gekocht.

Zo kwam er ook af en toe iemand aan de deur met bezems en borstels. Of iemand die een encyclopedie probeerde te verkopen.

En die verkopers maar leuren met hun spullen.

Verkopers aan de deur zie je nauwelijks meer. Wel zie je bijvoorbeeld met regelmaat verkopers op het strand. Maar als ik zie en hoor hoe  sommigen hun cv onder de aandacht proberen te brengen, dan doet mij dat denken aan leuren.

En dat biedt weinig kans op een baan.

Lees meer

Welke functies passen bij het werk dat jij zou willen doen?

Hoe je de vertaalslag maakt van taken en rollen naar functies

 

Welke functies passen bij mij? Die vraag hoor en lees ik met regelmaat.

Ik kan me goed voorstellen dat die vraag in je op komt. Zeker als je op zoek bent naar werk of werk dat beter bij jou past.

Want, heb je eenmaal het antwoord op die vraag, dan kun je gericht gaan zoeken. Bovendien maken functienamen het voor jou gemakkelijker om met anderen te communiceren over het werk dat je zoekt.

De vraag ‘Welke functies passen bij mij?’ is echter niet gemakkelijk te beantwoorden. Om tot een goede match te komen, spelen veel factoren een rol. In een eerder artikel heb ik daarover al geschreven.

Bovendien zeggen de namen van functies nog niet alles over de inhoud. En ook kan een bepaalde functie-inhoud verschillende functienamen krijgen.

Lees meer daarover in mijn artikel.

Lees meer

Hoe je van baanzoeker arbeidsmarktonderzoeker wordt

Een stappenplan voor effectief onderzoek doen naar de behoeften op de arbeidsmarkt.

 

Wist je:

 • dat het percentage baanopeningen dat geen vacature wordt, geschat wordt op zeker zo’n 70%?
 • dat de zichtbare banen als het topje van een ijsberg zijn en dat onder het topje dat je ziet nog een hele wereld aan werk te ontdekken is?
 • dat je die 70% boven water kunt krijgen door goed je onderzoek te doen?

 

Wil je succesvol zijn in de baanverwerving, dan is het zaak om te weten wat werkgevers nodig hebben, wat zij willen en hoe dat correspondeert met wat jij te bieden hebt. In mijn vorig artikel gaf ik dat al aan.

Om een goed beeld te krijgen van de behoeften op de arbeidsmarkt en de banen die ‘onder water zitten’ boven water te krijgen, is het belangrijk om goed onderzoek te doen.

In dit artikel geef ik je een stappenplan, aan de hand waarvan jij het doen van onderzoek voor je baanverwerving kunt laten werken.

Lees meer

Wat een baanzoeker en een onderzoeker met elkaar te maken hebben

Wist je:

 • dat de gemiddelde tijd voor baanverwerving op dit moment 6 maanden is?
 • dat je met de tool op arbeidsmarktapk.nl je eigen waarde en kansen op de arbeidsmarkt kunt berekenen?
 • dat je de tijd voor de baanverwerving aanmerkelijk kunt verkorten door de behoeften op de arbeidsmarkt goed te onderzoeken?

 

Weten waar je goed in bent en weten welk werk je wilt doen, zijn belangrijk in het proces van de baanverwerving. Maar daarmee ben je er nog niet.

Wil je succesvol zijn bij de baanverwerving, dan is het zaak om te weten wat werkgevers nodig hebben, wat zij willen en hoe dat correspondeert met wat jij te bieden hebt. Zodat jij de koppeling kunt maken tussen jouw behoeften en wensen en die van opdrachtgevers of werkgevers.

Wil je een goed beeld krijgen van de behoeften op de arbeidsmarkt? Dan moet je net als een ondernemer grondig je marktonderzoek doen, zodat jij met jouw aanbod op de behoeften in kunt spelen.

Lees meer