Succesvol zijn in je loopbaan; een kwestie van ontwikkelbereidheid en aanpassingsvermogen

Wat aanpassingsvermogen betekent, wil je succesvol zijn in je loopbaan

 

Je hele werkleven voor eenzelfde werkgever werken? Misschien ook nog in dezelfde functie?

Af en toe komt het nog voor, maar het wordt steeds zeldzamer.

De wereld van werk zit niet langer zo in elkaar. En ik denk, wij als werkenden ook niet meer. Tenminste steeds minder.

Deels moeten we ook wel. Want een baan en een loopbaan zijn steeds moeilijker voorspelbaar. Een baan en een loopbaan zijn onzekerder geworden en moeten voortdurend worden bijgesteld. Wil je tenminste succesvol zijn in je loopbaan.

Ook wordt een loopbaan steeds meer gezien als een verantwoordelijkheid van de individuele werknemer. In het gunstigste geval, een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Wellicht heb je dat zelf al ervaren.

Wil je succesvol zijn in je loopbaan, dan moet je bereid zijn om je te ontwikkelen en beschikken over aanpassingsvermogen.

Wat dat aanpassingsvermogen betekent voor jou als werkende, lees je in mijn artikel.

 

Succesvol zijn in je loopbaan; een kwestie van ontwikkelbereidheid en aanpassingsvermogen

 

Wil je succesvol zijn in je loopbaan, ga er dan van uit dat je loopbaan niet te voorspellen is

 

Banen en loopbanen zijn namelijk steeds meer onvoorspelbaar.

Ook al heb je bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd, daarmee ben je nog niet zeker van een baan.

Je zou kunnen zeggen dat juist verandering en flexibiliteit de enige kenmerken van organisaties, beroepen en functies zijn, die met een grote mate van zekerheid te voorspellen zijn.

Bij het zetten van vervolgstappen in je loopbaan, kun je dan ook niet zonder meer voortbouwen op eerdere werkervaringen.

Integendeel, soms werken eerdere werkervaringen eerder tegen je dan dat ze de verbindende schakel vormen voor een volgende stap in je loopbaan.

 

 

Wil je succesvol zijn in je loopbaan, neem daarvoor dan zelf de verantwoordelijkheid

 

De verantwoordelijkheid voor de loopbaan wordt steeds meer in handen van de individuele werknemer gelegd.

Waar decennia terug door de werkgever goed voor jou als werknemer werd gezorgd, is dat nu totaal anders.

Misschien ken jij ook de verhalen van werknemers van bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen of bedrijven als Philips of RABO. Bijna complete families werkten daar.

Misschien heb je er zelf wel gewerkt en ken je de cultuur en het familiegevoel maar al te goed.

Was je als werknemer binnen, dan werd er niet alleen voor jou goed gezorgd, maar zelfs voor je gezinsleden had of creëerde men een werkplek.

Het is voor werknemers dan niet gemakkelijk als die cultuur verandert. Van tijd tot tijd zie ik nog bij mijn coachklanten, hoe moeilijk het voor hen is om zo’n organisatie los te laten. Vergroeid als ze zijn met zo’n bedrijf.

Wil je succesvol zijn in je loopbaan, wacht dan tegenslag niet af, maar anticipeer op de toekomst. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je loopbaan.

Hoe je zelf die verantwoordelijkheid neemt en daar creatief invulling aan geeft, lees je in een van mijn vorige artikelen.

 

 

Succesvol zijn in je loopbaan; wat daarvoor nodig is

 

Succesvol zijn in je loopbaan en in je werk wordt niet alleen bepaald door functiespecifieke kennis en ervaring.

Integendeel, succesvol zijn in je loopbaan wordt vooral bepaald door de mate waarin je over brede en flexibele competenties beschikt.

Je profileren met je competenties vergroot dan ook je kansen op de arbeidsmarkt. Meer dan je profileren met je afgeronde opleidingen en je diploma’s.

Wil je succesvol zijn in je loopbaan, dan is het ook belangrijk dat je je kennis en ervaring regelmatig ververst en nieuwe dingen leert.

Maar nog belangrijker is het, dat je om kunt gaan met en voorbereid bent op onzekerheid. Nu en in de toekomst.

 

 

Succesvol zijn in je loopbaan; een kwestie van aanpassingsvermogen

 

Aanpassingsvermogen in deze context is anders bedoeld dan conformeren.

Beschik je over aanpassingsvermogen met betrekking tot je loopbaan, dan:

 • vertrouw je op je eigen competenties;
 • heb je een optimistische kijk op het heden en de toekomst;
 • volhard je in het nastreven van je doelen;
 • stel je je flexibel op in de manier waarop doelen bereikt kunnen worden en toon je veerkracht bij tegenslag.

 

Men heeft het dan over career adaptability.

Mooi daarin vind ik het woord ability.

 

Waartoe moet je dan in staat zijn? Je moet:

 • in staat zijn om vooruit te blikken naar de toekomst, je toekomst kunnen verbeelden, doelen en plannen kunnen ontwikkelen en in gang kunnen zetten;
 • zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen toekomst door het tonen van inzet, zelfdiscipline en volharding;
 • nieuwsgierig zijn om te ontdekken wat écht belangrijk voor je is en nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden, onmogelijkheden en concrete opties met betrekking tot werk dat bij jou past;
 • er vertrouwen in hebben dat doelen en keuzes daadwerkelijk door eigen acties kunnen worden gerealiseerd.

 

 

Career adaptability is te leren.

Anderen leren hoe je kunt komen tot een goede fit, connectie van persoon en (werk)omgeving, is voor mij een van de mooie aspecten van het werken met de Meer Waarde Benadering, zoals beschreven in mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘.

Aan de hand van die methodiek kan ik je dat leren.

 

Wil je succesvol zijn in je loopbaan? Investeer dan in jouw career adaptability.

Neem gerust contact met me op.

Graag ga ik met je in gesprek om je vragen te beantwoorden.

 

 

 

Word je betaald voor je tijd of voor de waarde die je levert?

Waarom het voor jouw waarde op de arbeidsmarkt geen verschil maakt of je wilt werken in loondienst of als zelfstandig ondernemer 

 

‘Werk je voor een werkgever, dan word je betaald voor je tijd. Ben je ondernemer, dan word je betaald voor de waarde die je toevoegt in jouw tijd’.   

Dat zei onlangs een business coach. Het raakte me en inspireerde me tot het schrijven van dit artikel.  

Alsof je als werknemer niet betaald wordt naar de waarde die je levert, maar voor je tijd.  

Zo strikt zal hij het niet bedoeld hebben, maar zo kun je het wel interpreteren.  

Ik onderken dat lang niet elke werknemer zich bewust is van de waarde die hij levert. Laat staan, dat hij op een ondernemende manier durft te onderhandelen over zijn salaris, wetend wat zijn waarde is op de arbeidsmarkt.    

Maar om nu te zeggen dat je als werknemer betaald wordt voor je tijd en als ondernemer voor de waarde die je toevoegt in jouw tijd, vind ik veel te algemeen geformuleerd en te zwart/wit.  

Waarom het voor jouw waarde op de arbeidsmarkt geen verschil maakt of je werkt in loondienst of als zelfstandige, lees je in mijn artikel. 

 

Betaald voor je tijd of voor de waarde die je levert

 

Verkopen van je tijd in ruil voor salaris 

 

David Graeber schreef erover in zijn boek Bullshit Jobs.

Afhankelijk van jouw taakomvang verkoop je een deel van jouw tijd aan een werkgever. Bijvoorbeeld 24 of 32 uur. En in de ‘verkochte uren’ word je geacht werk te verrichten voor je baas.  

Door het contract dat jij gesloten hebt met je werkgever kan deze over het afgesproken aantal uren van jou beschikken.  

De uren die overblijven na aftrek van je werkuren zijn uren waarover je vrijelijk beslissen; vrije tijd.   

Alsof je je in werktijd niet vrij zou kunnen voelen en werktijd onvrije tijd zou zijn.  

Meer daarover lees je in een van mijn vorige artikelen.

 

Als ondernemer word je betaald voor de waarde die je toevoegt met jouw tijd

 

Zo zou het moeten zijn. Maar of het per definitie zo is? Ik heb mijn twijfels.  

Ik hoor ook weleens andere geluiden. Bijvoorbeeld dat er in de ogen van mijn coachklant bij het consultancybureau waar hij werkte, vooral uren werden geschreven. In plaats van dat er door de klant werd betaald naar de waarde die werd geleverd.  

Misschien ken je zelf daar ook voorbeelden van.  

Gelukkig zijn er volop ondernemers die niet zozeer kijken naar het aantal bestede uren, maar gaan voor de waarde die ze willen leveren. En daarnaar worden betaald.  

Maar om nu te zeggen dat je als werknemer betaald wordt voor je tijd en als ondernemer voor de waarde die je levert, vind ik veel te generaliserend.  

 

Wees je bewust van de waarde die je levert, of je werkt in loondienst of als zelfstandige

 

Zeker als je werkt in loondienst; doe jezelf niet tekort, maak je niet onnodig klein. Maar het geldt ook voor jou als zelfstandig ondernemer met ‘jouw bedrijfje’.   

Wees je bewust van wat jij te bieden hebt, jouw kwaliteiten

Het helpt om voor jezelf de voorbeelden op een rij te zetten waaruit blijkt dat je die kwaliteiten hebt. En bij elk voorbeeld wat het resultaat was van de inzet van je kwaliteit.  

Want een potentiële werkgever of opdrachtgever wil niet alleen weten waar jij goed in bent, wat jouw kwaliteiten zijn. Een werkgever of opdrachtgever wil met name ook graag weten wat het hem oplevert als hij jou met jouw kwaliteiten de opdracht geeft, dan wel jou in dienst neemt.

 

Doe je onderzoek naar jouw arbeidsmarktwaarde om een beeld te krijgen van wat je waard bent op de arbeidsmarkt 

 

Wil je werken in loondienst, doe je onderzoek naar de salarissen die gangbaar zijn voor de functies die vergelijkbaar zijn met het werk dat jij wilt doen.  

Wil je handreikingen om de kwestie salaris makkelijker bespreekbaar te maken? Die vind je hier.

En wil je aan het werk als zelfstandig ondernemer? Doe je rekenwerk en bepaal je prijs.

 

 

 

Heb je nog onvoldoende zicht op wat je een opdrachtgever of werkgever te bieden hebt? 

En onvoldoende zicht op wat de waarde is die jij levert en wat jouw waarde is op de arbeidsmarkt?

Lees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?’ – Een loopbaanstrategie voor gedreven hbo’ers en academici die meer waarde willen realiseren in hun werk.

Of bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe je voorkomt dat je leidinggevende in de weerstand schiet

Hoe je bespreekbaar maakt wat je nodig hebt om goed te gedijen in je werk

 

Stel je eens voor: Je komt terug van een avondje uit en krijgt als eerste reactie de vraag ‘Heb je de deur goed op slot gedaan?’. Terwijl je zou verwachten ‘Hoe was je avond?’.

Een van mijn coachklanten uitte haar ongenoegen over het gedrag van haar leidinggevende in de vorm van deze metafoor. Waar mijn coachklant graag indrukken wil delen met haar leidinggevende en het wil hebben over de inhoud van haar werk, is haar leidinggevende meer gericht op het administratieve proces.

En waar mijn coachklant graag naar buiten treedt, behoefte heeft aan contact met klanten, nieuwe klantcontacten aangaan en contacten met klanten onderhouden, is haar leidinggevende meer gericht op het interne proces.

Ik kan me goed voorstellen dat het dan heel frustrerend kan zijn als na een klantcontact als eerste aan jou wordt gevraagd of je alle informatie goed hebt opgeslagen in Salesforce. In plaats van dat men je vraagt hoe het contact is verlopen en wat mogelijke vervolgafspraken zijn.

 

Je frustratie wil je uiten richting je leidinggevende, maar hoe maak je jouw negatieve gevoelens bespreekbaar zonder dat je leidinggevende gelijk in de weerstand schiet?

 

Hoe je bespreekbaar maakt wat je nodig hebt om goed te gedijen in werk

 

Communiceren in termen van wat je nodig hebt om goed te gedijen in je werk

 

Wat je nodig hebt om goed te gedijen in je werk is heel persoonlijk. Voor de een is dat uitdaging, voor anderen bijvoorbeeld autonomie, vrijheid, collega’s, dynamiek, ertoe doen met je werk, waardering voor wat je doet.

Voor genoemde coachklant is eigenaarschap een cruciale behoefte; jezelf ergens over ontfermen en daarvoor de volle verantwoordelijkheid nemen. Gezien haar jarenlange ervaring en haar bewezen track record kan ik me goed voorstellen dat het voor haar heel frustrerend is om te werken onder een leidinggevende die zij ervaart als een micromanager. Een leidinggevende die ogenschijnlijk meer aandacht heeft voor het voldoen aan administratieve eisen dan voor het resultaat van de acties van haar medewerkers.

Terwijl mijn coachklant graag indrukken wil delen met haar leidinggevende en het wil hebben over de inhoud en niet zozeer over het administratieve proces.

 

 

Hoe je wat je nodig hebt bespreekbaar maakt

 

Ook al is het van jouw kant goed bedoeld als je bespreekbaar maakt wat je mist in je werk, je loopt het risico dat je gesprekspartner zich aangevallen voelt en in de weerstand schiet.

Het is heel begrijpelijk dat jouw gesprekspunten aanvallend over kunnen komen. En een aanval lokt verdediging uit. Dat kan zich uiten in weerstand, weerleggen van wat jij naar voren brengt. Met zelden het resultaat dat jij wenst.

Hoe anders wordt het als jij aangeeft wat je nodig hebt om goed te gedijen in je werk. In termen van wensen in plaats van in termen van verwijten.

Zorg dat je verbinding maakt, rapport, en vermijd de aanval.

Bijvoorbeeld:

‘Ik weet dat het voor jou belangrijk is dat alle informatie verwerkt wordt in Salesforce. Dat vind ik ook belangrijk. Maar ik zou het fijn vinden als je erop kunt vertrouwen dat alles in Salesforce verwerkt wordt. Maar op een moment dat mij past. Zodat ik kan focussen op het proces bij de klant en het contact met de klant; wat in mijn optiek het belangrijkste is.’

 

 

Onvoldoende autonomie als signaal om werk te maken van ander werk

 

Als je op een positieve manier communiceert over wat voor jou belangrijk is en wat jij nodig hebt om te floreren in je werk, heb je goede kans dat je meer begrip creëert bij jouw leidinggevende.

En zoals in mijn voorbeeld, meer vertrouwen in je werkwijze waardoor je meer de ruimte krijgt om zelf de volle verantwoordelijkheid te nemen voor je werk.

Maar het kan ook zijn dat je, gezien jouw ervaring met jouw leidinggevende, bij voorbaat de indruk hebt dat hij niet gauw zal veranderen. Temeer omdat je leidinggevende goed past bij de cultuur van organisatie, die in jouw ogen meer beheersgericht is. En waar efficiency en voorspelbaarheid belangrijke waarden zijn.

Onvoldoende autonomie kan dan een signaal zijn dat het tijd is om werk te maken van ander werk.

En je onderzoek te doen naar organisaties die meer sturen op output. Die werknemers de ruimte geven om zaken aan te pakken op hun manier. Als ze de gestelde doelen maar halen.

Voor mijn coachklant is het dan ook de vraag of ze wil blijven werken voor de organisatie waar ze nu werkt. Het feit dat ze haar onderzoek al gestart is, zegt meer dan genoeg.

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van wat jij nodig hebt om goed te gedijen in je werk?

Lees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?’.

En vraag je je af wat ik als loopbaancoach voor jou kan betekenen op jouw weg naar mooi werk? Bel (06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me gerust.

 

 

 

 

 

Waarom een strategisch loopbaanplan eigenlijk hetzelfde is als een ondernemingsplan

Hoe de bouwstenen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan

 

In hoeverre is de Meer Waarde Benadering, zoals beschreven in het boek ‘Wat wil ik nu echt?‘, ook toepasbaar bij het vinden van inhuuropdrachten en op termijn bij het starten van een eigen bedrijf?

Voor Niels, een de deelnemers aan de 3-daagse training Bouw je ideale loopbaan, was dat een vraag waar hij graag een antwoord op had.

Varianten op die vraag worden mij ook met regelmaat gesteld in oriënterende gesprekken voor een individueel loopbaantraject. “Misschien wil ik iets voor mezelf. In hoeverre helpt de Meer Waarde Benadering me dan om te realiseren wat ik voor ogen heb?”

Wist je, dat het voor de aanpak eigenlijk geen verschil maakt of je op zoek bent naar een baan in loondienst of dat je iets voor jezelf wilt beginnen?

En dat de elementen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan?

Als je op basis van de Meer Waarde Benadering de bouwstenen hebt verzameld voor jouw strategisch loopbaanplan, dan heb je ook de bouwstenen voor jouw ondernemingsplan.

 

Strategisch loopbaanplan eigenlijk hetzelfde als ondernemingsplan

 

Een ondernemingsplan; strategische management planning met betrekking tot een eigen onderneming

 

In een ondernemingsplan zet je je plannen op een rij met betrekking tot de door jou te starten onderneming. Ook beschrijf je de strategie die je gaat volgen om succesvol vorm en sturing te geven aan je business.

Een ondernemingsplan is een persoonlijk document. Er is geen bepaalde standaard. Wel zijn er bepaalde elementen die steeds terugkomen in een ondernemingsplan.

Je beantwoordt bijvoorbeeld vragen als: Wat wil ik precies gaan doen? Waar ga ik me vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Is er een markt voor mijn product en hoe kom ik aan klanten? Hoeveel geld heb ik nodig om mijn plannen van de grond te krijgen?

 

 

Meer Waarde Benadering; strategische management planning met betrekking tot jezelf

 

Sturing geven aan je loopbaan met de Meer Waarde Benadering is een managementproces.

Sturing geven aan dat proces vraagt management planning. Om dat vooruitziend beleid uit te kunnen stippelen heb je veel informatie nodig; informatie over jezelf en informatie over de arbeidsmarkt.

Sturing geven aan je loopbaan met de Meer Waarde Benadering is strategische management planning.

Wil je namelijk succesvol vorm en sturing geven aan je loopbaan, dan heb je een goede strategie nodig.

 

 

Parallellen tussen een ondernemingsplan en een strategisch loopbaanplan

 

De Meer Waarde Benadering als loopbaanstrategie is in essentie niet anders dan wanneer een ondernemer zijn product of dienst in de markt wil zetten.

Wil je als ondernemer succesvol zijn, dan moet je weloverwogen je product of dienst en je marketingstrategie bepalen.

Voor jou als baanzoeker is dat niet anders.

 

 

Hoe de bouwstenen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan

 

1.   Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden

 

In een ondernemingsplan:

Wat zijn jouw persoonlijke eigenschappen en vaardigheden als ondernemer? Wat maakt jou met name geschikt voor het ondernemerschap?

Welke kwaliteiten heb je zelf en welke kwaliteiten zou je misschien aanvullend in moeten huren om succesvol te zijn als ondernemer?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Waar ben jij met name goed in?

Wat is jouw top vijf; de kwaliteiten die je relatief het liefste inzet in het werk dat je doet en waarin je relatief ook het beste bent?

Welke kwaliteiten moet je eventueel nog verder ontwikkelen om het voor jou ideale werk te realiseren?

 

2.   Jouw persoonlijke missie en met name jouw missie met betrekking tot werk

 

In een ondernemingsplan:

Waarom start je dit bedrijf? Wat denk je ermee te bereiken? Wat is jouw missie en wat zijn jouw doelen met het bedrijf?

Waarom wil je juist nu starten met het ondernemerschap?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Wat betekent werk voor jou? En welke bijdrage wil jij leveren met het werk dat je doet?

Hoe verhoudt je werk zich tot andere zaken die belangrijk voor je zijn?

Uitgaande van jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk, welke kwaliteiten van jezelf wil je dan met name inzetten in het werk dat je doet?

 

3.   Problemen waarvoor jij de oplossing bent

 

In een ondernemingsplan:

Hoe omschrijf je de huidige situatie van jouw klanten of opdrachtgevers? Tegen welke problemen lopen zij aan? Hoe gaan zij daar nu mee om?

Hoe kun je jouw beweringen staven met feiten?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Voor welke problemen van werkgevers ben jij de oplossing?

Waar liggen behoeftes op de arbeidsmarkt? Welke professionals zijn er met name nodig, mede gezien de ontwikkelingen?

Heb je daarnaar je onderzoek gedaan?

 

4.   Omschrijving van jouw product of jouw dienst

 

In een ondernemingsplan:

Welke oplossing draag jij aan voor het probleem dat jij (bij punt 3) hebt geïdentificeerd en waarvoor jij met jouw onderneming de oplossing bent?

Wat wil je met jouw dienst of product bereiken en hoe verloopt dat proces?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Wat is het product dat of de dienst die jij in de markt wilt zetten? Ook al werk je in loondienst?

Hoe ziet het profiel van het voor jou ideale werk eruit? Wat is jouw werkprofiel?

 

5.   Jouw afzetmarkt

 

In een ondernemingsplan:

Waar zit men te wachten op jouw product of jouw dienst? Waar liggen met name kansen? Hoe ziet jouw afzetmarkt eruit?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Waar is er behoefte aan mensen zoals jij?

Waar spelen daadwerkelijk de problemen waarvoor jij de oplossing bent en welke organisatie matcht met het profiel van het voor jou ideale werk?

 

6.   De concurrenten in kaart

 

In een ondernemingsplan

Met wie ga je de concurrentie aan? Wat doe jij anders dan je concurrenten of wie ben jij anders dan je concurrenten?

Wat zijn jouw Unique Selling Points (USP’s)?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Hoe verhoudt wat jij te bieden hebt zich tot jouw concurrenten?

Hoe onderscheid jij je van hen? Wat zijn jouw unieke verkooppunten, jouw Unique Selling Points (USP’s)?

 

7.   Je marketingplan

 

In een ondernemingsplan:

Hoe ga je je product of dienst daadwerkelijk in de markt zetten? Hoe ga je je product of dienst promoten? En hoe gaat je marketingplan er uit zien?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Hoe ziet jouw actieplan eruit, zodat je het werk realiseert dat je voor ogen hebt?

Welke organisaties ga je benaderen en hoe ga je dat vervolgens doen?

 

 

Kortom:

Heb je aan de hand van de Meer Waarde Benadering de bouwstenen voor jouw strategisch loopbaanplan helder in beeld?

Dan heb je ook de essentiële elementen voor jouw ondernemersplan in kaart.

 

 

Wil jij leren hoe je als een ondernemer werk maakt van (ander) werk, ook al werk je in loondienst?

Meld je dan aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’ .

Voel je je meer aangetrokken tot een individueel loopbaantraject? Neem contact met me op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe je strategisch werk maakt van ander werk

Tips om vanuit zelfmanagement succesvol de arbeidsmarkt te benaderen

 

Je wordt wakker om naar je werk te gaan. Je bent niet meer happy met je werk.

Misschien zit je op dit moment zonder werk en heeft het werkloos zijn je hele leven op zijn kop gezet.

Je kijkt naar jezelf in de spiegel en je denkt “Hoe ben ik hierin verzeild geraakt?”. “Hoe kom ik hieruit, hoe vind ik iets anders?”

Je bent vastberaden om werk te maken van ander werk. Maar hoe pak je dat aan? Waar te beginnen? En hoe doe je het, zodat je je doelen effectief en efficiënt realiseert?

Wil je de kans vergroten dat je je doelen daadwerkelijk haalt, ga dan strategisch te werk. Want met een goede strategie vergroot je je kans op succes.

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Hoe je strategisch werk maakt van ander werk

 

Strategische management planning

 

Sturing geven aan je loopbaan met de Meer Waarde Benadering is strategische management planning.

Het is strategische management planning met betrekking tot persoonlijke besluitvorming.

Binnen bedrijfskunde is strategisch management een bekend vakgebied. Het bestudeert hoe organisaties hun lange termijn doelen effectief en efficiënt kunnen realiseren.

Maar binnen loopbaankunde?

Daar is strategische management planning in de vorm van strategisch persoonlijk management minder bekend.

Eigenlijk is dat verwonderlijk.

Want zoals organisaties strategisch management inzetten om hun doelen effectief en efficiënt te realiseren, zo zou je als individu strategisch management ook in moeten zetten. En dan om succesvol je persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Maar zo wordt dat lang niet door iedereen gezien. In elk geval lang niet altijd in praktijk gebracht. Met alle consequenties van dien.

 

 

Wil je succesvol vorm en sturing geven aan je loopbaan, dan kun je een goede strategie niet missen

 

Verwerving van een baan is een onderdeel van een groter geheel, een zelfmanagementproces. Het is dus geen losstaande activiteit. Dat is je inmiddels mogelijk duidelijk.

Heb je dat nog niet zo scherp? Lees mijn artikel daarover er nog eens op na.

Wil je dat managementproces in goede banen leiden?

Dan kun je een goede strategie niet missen.

Want maak je strategisch werk van werk, dan vergroot je aanmerkelijk de kans dat je je doelen daadwerkelijk realiseert.

 

 

Hoe je vanuit zelfmanagement de arbeidsmarkt benadert

 

Zelfmanagement vraagt een proactieve attitude. Ik geef je daarvoor een aantal tips.

 

1. Wacht niet op baanopeningen vanuit organisaties.

Creëer je eigen openingen.

Om dit te kunnen doen, moet je wel de behoeften op de arbeidsmarkt kennen. Maar, als het goed is, dan heb je daarnaar je onderzoek gedaan.

 

2. Houd voor ogen: jij bent de decision maker, niet de organisatie waarvoor jij opteert.

Jij doet je research. Jij screent mensen en organisaties om te beoordelen of zij jouw behoeften kunnen beantwoorden.

Als jij afwacht tot ze jou screenen, dan ben je bij voorbaat in een zwakke positie als onderhandelaar.

 

3. Zorg dat je altijd keuzemogelijkheden hebt.

Heb je die niet, dan ben je een slaaf van het enige alternatief dat je ziet of hebt.

Bouw keuzes in; als A niet lukt, dan B of C.

 

4. Houd steeds voor ogen dat je persoonlijke missie het belangrijkste aspect is van het planningsproces.

Als je niet weet waarom je iets doet of wilt doen, dan kun je niet vlammen. Dan oogst je ook geen succes.

 

5. Maak, indien mogelijk, gebruik van een beproefde strategie.

Dan hoef je de strategie niet zelf te ontwikkelen. Je kunt volstaan met toepassen van de beproefde strategie.

Bovendien, heb je eenmaal een beproefde strategie geleerd, dan kun je die ook in volgende situaties weer toepassen.

 

 

De Meer Waarde Benadering als voorbeeld van beproefde strategische management planning

 

De Meer Waarde Benadering is een gestructureerd stap voor stap proces. De strategie geeft je de tools om te realiseren wat je voor ogen hebt.

Aan de eigenlijke baanverwerving gaan een aantal stappen vooraf. Die stappen hebben alles te maken met het verzamelen van gegevens betreffende jezelf.

Eenmaal alle benodigde gegevens verzameld, kun je gaan implementeren wat je voor ogen hebt.

In de implementatiefase van het managementproces volg je de volgende stappen:

 • Het doen van je onderzoek naar de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt, die aansluiten bij wat jij te bieden hebt en het profiel van het voor ideale werk
 • Het formuleren van concrete doelen
 • Het vastleggen van een plan om je concrete doelen te realiseren
 • Meetpunten vastleggen
 • Je plan uitvoeren en indien nodig het doen van je onderzoek herhalen

En last but not least:

 • Jouw voorstel doen aan de organisatie van jouw keuze met betrekking tot wat jij voor de organisatie kunt betekenen
 • Onderhandelen.

 

 

Succes staat of valt met het kiezen en het volgen van een goede strategie.

De Meer Waarde Benadering is een beproefde strategie.

 

Wil je meer informatie over de Meer Waarde Benadering? Ook om in te schatten of die iets voor jou kan betekenen?

Lees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘ Of neem contact met me op.

 

Wat is jouw ervaring met de toepassing van een strategie om werk te maken van werk?

Ik lees je reactie graag.

 

 

 

 

Een baan nodig? Creëer hem

Hoe je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen loopbaan en daar creatief invulling aan geeft.

 

Onlangs las ik een artikel in de New York Times met als titel Need a Job? Invent it.

De oudere generatie kon zich richten op het vinden van een baan, aldus het artikel. De jongere generatie zal steeds meer hun baan moeten creëren.

Het is belangrijk dat ze daarvoor voldoende zijn toegerust.

Ik denk dat de noodzaak van het kunnen creëren van je eigen baan niet alleen geldt voor de jongere generatie. Zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Ook voor ouderen wordt het vinden van een baan steeds moeilijker. Ook voor hen wordt het steeds meer zaak dat ze hun eigen baan kunnen creëren.

En dat is te leren. Laat je inspireren door mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘.

eigen baan creëren i.p.v. warm gehouden worden door werkgever

 

Zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan

 

Jaren geleden had ik een gesprek met een van mijn oud-cursisten van een Leergang Studie- en Loopbaanbegeleiding van Saxion Hogescholen. Als docent was ik aan die opleiding verbonden. Dat gesprek is me altijd bijgebleven.

Hij werkte als directeur HRM voor een regionale bank. We raakten in gesprek over de cultuur van de organisatie. Die cultuur had zich ontwikkeld van, wat hij noemde een theemutscultuur naar een glazen stolp. Hij verwachtte dat ook die glazen stolp zou verdwijnen.

Met het label theemutscultuur duidde hij op de cultuur, waarin door de werkgever de loopbanen van de medewerkers worden geborgd. Bij wijze van spreken worden zij lekker warm gehouden.

Bij een glazen stolp is er zeker ook nog wel zorg voor de werknemers, maar die zorg is totaal anders van karakter dan bij de theemutscultuur.

Door allerlei ontwikkelingen, o.a. op het terrein van automatisering, maar ook door de economische omstandigheden, is inderdaad die glazen stolp verdwenen.

 

In zijn algemeenheid ben je als werknemer steeds meer zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan. Wellicht herken je dat.

Dat betekent onder andere, dat je zelf je loopbaanplan moet maken, dat je zelf moet zorgen dat je interessant blijft voor een werkgever en dat je je netwerk goed onderhoudt.

 

Een loopbaan verloopt niet meer zo rechtlijnig

 

Het woord loopbaan krijgt een nieuwe inhoud. Je beklimt niet meer de bekende ladder, maar een onbekende berg. Je weet niet wat je tegenkomt. Kun je van plateau naar plateau klauteren, hang je boven een afgrond, moet je over kloven?

Je hebt voortdurend rekening te houden met de weersomstandigheden, die steeds en snel kunnen veranderen. In zo’n situatie ben je sterk aangewezen op je eigen vaardigheden, ook al klim je in teamverband” ( Een zaak van betekenis, loopbaandienstverlening in een nieuw perspectief, LDC 1997)

Voor jou als dertiger, begin veertiger is die visie op loopbaan waarschijnlijk heel herkenbaar. Mogelijk past die ook bij jouw ervaringen. Maar ben je een vijftiger, dan is deze zienswijze wellicht wat onwennig en vreemd.

 

Wat je kunt doen met wat je weet is veel belangrijker dan wat je eigenlijk weet

 

The capacity to innovate –the ability to solve problems creatively or bring new possibilities to life- and skills like critical thinking, communication and collaboration are far more important than academic knowledge”. (Thomas L. Friedman)

Enerzijds is basiskennis nodig, maar daarnaast vaardigheden en vooral motivatie.

Motivatie wordt dan gezien als de meest kritische factor, want als je intrinsiek gemotiveerd bent, dan ben je gedreven om voortdurend nieuwe kennis tot je te nemen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Bij die intrinsieke motivatie spelen de wil om te leren en om het verschil te maken een cruciale rol. Dat geldt ook voor passie en doelen, zoals die tot uitdrukking komen in jouw persoonlijke missie. Die persoonlijke missie gaat immers over wat jou drijft en wat voor jou nastrevenswaardig is.

 

Zelf het initiatief nemen en je eigen baan creëren

 

Het is steeds moeilijker om een baan te vinden. Aan de andere kant is er wel het nodige werk te doen, dat aansluit bij een behoefte.

Dat biedt ruimte om je eigen baan te creëren. Dat kan zijn bij de organisatie waar je nu werkt of daarbuiten.

Als het goed is, heb jij op zoek naar (ander) werk, je onderzoek gedaan naar de behoeften op de arbeidsmarkt. Je hebt ook een goed beeld van waar jij met name goed in bent.

 

Het is nu de kunst om de koppeling te maken tussen wat jij te bieden hebt en wat een opdrachtgever of werkgever nodig heeft.

Dat betekent, dat jij adequaat moet kunnen inschatten wat jij kunt doen met wat jij kunt en weet. En dat je problemen creatief kunt oplossen en nieuwe mogelijkheden kunt creëren.

Ben je daarnaast een positief kritisch denker en kun je goed communiceren en samenwerken, dan zal dat jouw kans op succes  vergroten.

Je eigen baan kan een baan in loondienst zijn of als zelfstandige. Voor beide opties kun je een opdrachtgever of werkgever een voorstel doen.

Hoe je zo’n voorstel vorm kunt geven en hoe je dat vervolgens presenteert, leer ik je in de driedaagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’ of in een individueel begeleidingstraject.

 

 

Vind je het lastig om je proactief op te stellen, bijvoorbeeld omdat je niet goed weet waar met name jouw kwaliteiten liggen en welke bijdrage je wilt leveren met wat je doet in je werk?

Vind je het moeilijk om overtuigd en overtuigend over jezelf te communiceren en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail (marlene@lifeworkdesign.nl) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.